Anda di halaman 1dari 2

2.

Labirin Membranosa
A. Canalis Semicircularis Membranosa (Ductus Cochlearis)

1. Scala media
2. Scala vestibuli
3. Scala tympani
4. Membrana
vestibularis
5. Membrana
tectoria
6. Ganglion spiralis
7. Nervus cochlearis
8. Organum spirale
(Organ Corti) dan
membran basilar

KETERANGAN :

1. Scala media : Skala media yang berisi endolimfe dibatasi oleh membran
Reisner, membran basilar dan lamina spiralis oseus serta dinding lateral.
2. Scala vestibuli : kala vestibule dan skala timpani berisi perilimfa,
sedangkan skala media berisi endolimfa. Dasar skala vestibuli disebut sebagai
membrane vestibule sedangkan dasar skala media adalah membrane basalis
3. Scala tympani : Skala timpani terletak di bagian ventral Skala vestibuli dan skala
timpani berisi perilimfe,

4. Membrana vestibularis memisahkan skala vestibuli dan skala media

5. Membran tektoria : bentukan pada skala media terdapat bagian yang berbentuk lidah
6. Ganglion spiralis :merupakan bagian dari nervus cochlearis
7. Nervus cochlearis : nervus Cochlearis, yang membawa impuls pendengaran yang
berasal dari organon corti di dalam cochlea. Apparatus vestibular dan organon
cortiterletak didalam pars petrosa os temporalis.
Organ Corti terletak di atas membrana basilaris yang mengandung Organel-organel
yang penting untuk mekenisma saraf perifer pendengaran. Organ Corti teriri dari satu
baris sel rambut dalam yang berisi kirayang dibentuk oleh sel-sel penyokong. Ujung
saraf aferen dan eferen menempel pada ujung bawah sel rambut. Pada permukaan sel
rambut terdapat strereosilia yang melekat pada suatu selubung yang cenderung datar
yang dikenal sebagai membrana tektoria.

Sumber ;
1. Mescher A.L. Histologi dasar Junquera. Edisi 12. Jakarta : EGC, 2011.
2. Sherwood, Lauralee. Fisiologi manusia : dari sel ke sistem. Edisi 8. Jakarta : EGC, 2014.