Anda di halaman 1dari 6

Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan

Pendidikan.
GROUP: A

NAMA : NUR SYAFIQAH BINTI SURIANSHAH NO. MATRIK: D20151071488

UNIT ISU-ISU DALAM FALSAFAH DAN


14 DASAR PERUNDANGAN PENDIDIKAN

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Mengenalpasti isu-isu falsafah dan perundangan pendidikan di Malaysia.
ii. Menjelaskan cabaran menangani isu berbangkit.
iii. Mencadangkan langkah-langkah berkesan memantapkan pendidikan di Malaysia.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


TUGASAN: Terdapat pelbagai isu dan cabaran pendidikan yang perlu dihadapi
untuk menjayakan Wawasan 2020. Dengan merujuk kepada 1 isu pendidikan terpilih,
bincangkan isu berbangkit, cabaran dan langkah-langkah mengatasi untuk mencapai
matlamat yang dihasratkan.

14.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

1
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan
Pendidikan.

14.1 Wawasan 2020 dan Isu Falsafah & Dasar Pendidikan.

i. Wawasan 2020
WAWASAN 2020 (1991-2020) merupakan satu gerak kerja untuk mencapai status negara maju
mengikut acuan Malaysia. Ada Sembilan cabaran selama 30 tahun untuk kesemuanya dicapai
pada tahun 2020. Hal ini bererti, sepanjang 30 tahun ini, semua yang dinamakan cabaran
merupakan suatu yang masih dalam proses. Berikut merupakan sebagian tulisan seseorang
yang dapat saya rakamkan semula berkenaan Wawasan 2020. (NMS-editor)

ii. Pengertian isu pendidikan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Tokoh Pengertian
Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap
manusia dimuka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan
Amanda vira manusia. Dalam kondisi apapun manusia tidak dapat menolak efek dari
(2012) penerapan pendidikan.

Rumusan

dapat disimpulkan bahwa isu Pendidikan adalah masalah yang dihadapi oleh program-program
pendidikan di negara Malaysia.

iii. Sebab-sebab isu berbangkit

Contoh Isu Sebab-sebab isu berbangkit


Struktur pendidikan Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan tidak sama
dengan kebanyakan Negara lain di dunia

Akses pendidikan Pembekalan computer yang tidak seimbang antara sekolah


bandar dan luar bandar
Ekuiti pendidikan Input pendidikan yang meliputi guru, peruntukan kewangan,
bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan tidak
dapat diagihkan kesemua sekolah
Tenaga pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut
menjadi isu dalam perlaksanaan pendidikan yang berkesan

Rumusan
Perubahan pendidikan di Malaysia telah menimbulkan pelbagai isu-isu yang
dikemukakan oleh masyarakat kepada masyarakat dan ini telah memberikan cabaran
kepada sistem pendidikan Negara kita.

2
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan
Pendidikan.

14.2 Satu (1) Isu Falsafah & Dasar Pendidikan Terkini, Faktor-Faktor
Kemunculan dan Cabaran-Cabaran dalam Menghadapinya.

i. Isu pendidikan terkini yang dipilih

Transformasi pendidikan

ii. Sebab-sebab pemilihan isu berkaitan

KPM telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mentransformasikan sistem pendidikan


Malaysia. Seperti biasa, pasti ada kelompok yang tidak berkenan di mana-mana bahagian
perubahan yang dilakukan, namun usaha yang bagus haruslah dipuji. Jika hendak berjaya,

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


mesti kena ada perubahan berlaku.

iii. Faktor-faktor kemunculan isu pilihan

Faktor Kemunculan Isu Penjelasan


i) Kurang rasa Guru-guru merasakan perubahan yang
kepunyaan dilaksanakan di sekolah sebagai elemen asing
justeru mereka tidak mempunyai rasa kepunyaan

ii) Kurang berfaedah Guru-guru mempunyai pandangan agak


konservatif bahawa amalan yang sedia ada tidak
perlu kepada perubahan yang drastik kerana
kurang diyakini benar-benar membawa faedah
kepada mereka dan juga murid

iii) Penambahan beban Guru mempunyai persepsi umum bahawa setiap


perubahan bermakna penambahan terhadap
beban tugas dan tanggungjawab

iv) Kekurangan Guru-guru sukar untuk melaksanakan perubahan


sokongan pentadbiran kurikulum di sekolah sekiranya pihak pentadbiran
kurang memberikan sokongan iaitu dari segi
kewangan, motivasi dan dorongan, pengiktirafan,
penyediaan peralatan untuk pengajaran dan
pembelajaran dan mengurangkan karenah
birokrasi di peringkat sekolah

v) Keperibadian guru Guru perlu menampilkan perwatakan yang positif


terutama ketika proses pengajaran dan
pembelajaran. Perwatakan guru yang jujur,
amanah, bersopan santun, penyayang, penyabar,
sedia memberi pertolongan, sedia berkorban dan

3
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan
Pendidikan.
berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat
menjadi contohan pelajar.

14.3 Cabaran-cabaran menghadapi isu

Cabaran Huraian Contoh


Keberkesanan Dunia tanpa sempadan menyebabkan Malaysia Jaringan internet secara
kurikululum di menghadapi kemelutan sosial. Kebanjiran meluas
sekolah maklumat, akses yang mudah, keadaan dunia
hiburan,layaran mudah bahan-bahan lucah atau
porno melalui Internet, melayari alam siber
yang menjadi trend masyarakat.
Pengurusan Pengurusan pendidikan juga telah mengalami Membantu dan
Pendidikan transformasi yang agak radikal dalam mempermudahkan
perkembangan dunia global terutama dari segi pentadbir sekolah

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


penggunaan teknologi telekomunikasi dan membuat keputusan
pengkomputeran.
Kesediaan Guru Cabaran yang terpaksa dilalui oleh institusi Guru-guru kurang rasa
Dalam Menghadapi pendidikan dalam konteks pelaksanaan inovasi keupayaan
Globalisasi kurikulum adalah kesediaan guru untuk
menerima dan melaksanakannya dengan penuh
dedikasi dan kesungguhan
Cabaran dalam Pembagunan pendidikan sesebuah Negara pembangunan insan
Menghadapi Arus merupakan aspek yang sangat penting dalam yang telah diwarwarkan
Perubahan Dasar pembentukan Negara bangsa. Untuk menuju oleh mantan Perdana
kearah status pendidikan Negara maju Menteri Tun Abdullah
Ahmad Badawi.
Cabaran Dalam Mengekalkan kestabilan politik juga Negara negara yang
Mengekalkan merupakan cabaran besar kepada dunia bergolak pada hari ini.
Kestabilan Politik pendidikan. Kestabilan politik memainkan Suasana pendidikan
peranan yang besar untk memacu arus tidak dapat berjalan
kemajuan dunia pendidikan. lancar.
Cabaran Dalam Cabaran seterusnya dunia pendidikan hari ini Banyak kemudahan-
Mengekalkan ialah mengekalkan status quo ekonomi Negara kemudahan pendidikan
Kestabilan pada tahap terbaik. Melalui peningkatan dapat dibangunkan
Ekonomi kemajuan ekonomi Negara yang pesat dpat seperti insfrastsruktur
membantu untuk pembangunan sektor seperti banguan
pendidikan Negara banguan yang selesa,
dan sebagainya.
Cabaran isu sosial menjadi buah mulut warga Negara kes masalah sosial
Menangani Isu Malaysia. Kita sering disajikan dengan seperti buang bayi, yang
Sosial pelbagai isu sosial remaja yang rata-rata terdiri terlibat merupakan
dari mereka yang menghuni institusi pelajar sekolah, isu
pendidikan terutama sekolah. ponteng sekolah,
merokok, dadah,
minuman keras dan
sebagainya.
Cabaran Untuk Sistem persekolahan yang berbeza Pendidikan sama rata
Merapatkan Jurang mempunyai haluan masing-masing dan tidak antara semua kaum
Pendidikan Antara dapat melahirkan satu identiti bangsa. Atas
Bandar Dan Desa rasa kesedaran kebangsaan menerusi
pendidikan sebagai alat untuk mencapai
perpaduan bangsa, maka satu jawatankuasa

4
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan
Pendidikan.
ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan
yang sedia ada
14.4 Langkah-Langkah Positif Oleh Pihak-Pihak Tertentu Bagi Menangani
Cabaran-Cabaran Ke Arah Menjadikan Isu Tersebut Suatu Kejayaan

Pihak Langkah-langkah yang diambil


i) Mengurangkan penyiaran filem yang boleh merosakkan minda
swasta pelajar dengan perkara-perkara yang negative

ii) Menyediakan kualiti guru yang mempunyai peringat terbaik

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


kerajaan dalam semua perkara dan juga guru yang bermindakan kelas
pertama dalam memberi tunjuk ajar kepada murid-muridnya

iii) Memberikan sokongan kepada anak-anak mereka dengan


ibubapa mengambil berat pengajaran mereka selepas habis waktu
persekolah dan sentiasa mempunyai masa bersama-sama dengan
anak mereka

iv) Memberikan tunjuk ajar kepada murid dengan jelas agar murid
guru dapat memberikan focus yang terbaik semasa proses pengajaran
berlangsung

v) Memberikan sokongan kepada pelajar dengan memberikan


masyarakat perhatian kepada pelajar dan mengawasi tingkah laku pelajar
yang lari dari sekolah secara curi-curi dengan memberitahu
kepada pihak berkuasa kegiatan mereka. Masyarakat juga
sepatutnya melarang menjualkan rokok kepada individu yang
berusia bawah daripada 18 tahun
vi) memberikan kemudahan yang secukupnya kepada pihak sekolah
kerajaan daripada segi peralatan semasa proses pengajaran dan
pembelajaran berlangsung agar murid selesa belajar

vii) Pihak sekolah sepatutnya menyediakan jadual yang berpatutan


pihak sekolah dengan keadaan sekolah dan meningkatkan peraturan sekolah
agar murid takut untuk melakukan kesalahan yang sepatutnya
tidak dilakukan oleh mereka.

5
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan
Pendidikan.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Anda mungkin juga menyukai