Anda di halaman 1dari 5

Tahun : 3 Zamrud

Masa : 60 minit
Tarikh : 3 Mac 2017/ Jumaat
Bilangan pelajar : 40 orang
Tajuk : Terima Kasih, Gigi!
Standard Kandungan : 2.1. Memahami pengetahuan tentang kegigian
manusia.
Standard Pembelajaran : Murid boleh
2.1.1. Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip,
gigi taring dan gigi geraham.
2.1.2. Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi.

Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran murid dapat;


1. Menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis
gigi dan fungsinya dengan betul secara
individu.
2. Mencipta kad terima kasih kepada gigi
mereka dengan menyatakan nama dan
fungsi gigi tersebut.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran : Konstruktivisme


Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah tahu bahawa manusia
menghancurkan makanan dengan
menggunakan gigi.

Kemahiran Proses Sains : 1. Memerhati Murid memerhatikan model gigi yang ditunjukkan
oleh guru.
2. Berkomunikasi Murid mencipta kad Terima Kasih, Gigi dengan
menggunakan kreativiti mereka.

Elemen 4C : Communication (Komunikasi) Murid berkongsi pemikiran, soalan,


idea dan penyelesaian.
Collaboration (Kolaborasi) Murid saling berkerjasama dalam
permainan dan aktiviti di dalam kelas.

Nilai Murni : 1. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
2. Mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan.
Fasa Isi Kandungan Aktiviti P&P Catatan
Pengajaran
Set .
1. Seorang murid dipanggil ke
Induksi Semasa makan
hadapan kelas dan diberikan sebiji
/Orientasi epal, murid Nilai Murni:
epal.
(5 minit) menggunakan Berkerjasama
2. Murid diminta untuk memakan epal
gigi kacip untuk
tersebut mengikut cara
memotong epal.
kebiasaannya.

Semasa makan
peha ayam, murid
menggunakan
gigi taring untuk
menyiat
makanan. 3. Murid kemudian diberikan gambar
seketul peha ayam.
4. Murid diminta untuk
mendemonstasikan cara
kebiasaan murid tersebut
menggigit ayam.
5. Murid lain diminta memerhatikan
perbezaan pada gaya makan
murid tersebut apabila memakan
dua jenis makanan yang berbeza.

JENIS DAN 4. Murid menjalani sesi soal jawab Kemahiran


FUNGSI GIGI bersama guru. Proses Sains:
I. Apakah perbezaan yang
Pencetusan Membuat
dapat kamu lihat?
Idea 1. Gigi Kacip inferens,
II. Gigi bahagian manakah
meramal.
yang digunakan untuk
10 minit memotong
makan epal?
makanan III. Gigi bahagian manakah Kemahiran
2. Gigi taring
digunakan untuk makan Berfikir:
menyiat
daging ayam? Membuat
makanan IV. Bagaimanakah pula jika
gambaran mental
3. Gigi
kamu makan keropok lekor
geraham
yang liat, bahagian gigi
Nilai Murni:

menghanc manakah yang akan kamu Berfikir secara
urkan gunakan? Mengapa? rasional.
V. Tunjukkan cara kamu
makanan. Berani mencuba.
makan mee goreng.
Mengapakah kamu tidak
menggunakan gigi taring
untuk memotong mee?
VI. Pernahkah kamu
mengalami kehilangan gigi?
Adakah kamu mempunyai
kesukaran untuk makan?
VII. Jika kamu boleh memilih
satu sahaja jenis gigi, gigi
apakah yang akan kamu
pilih untuk menjadi
keseluruhan gigi kamu?
VIII. Adakah kamu boleh
menjalani kehidupan
normal dengan satu jenis
gigi sahaja?
5. Murid diminta untuk meneka tajuk
yang akan dipelajari pada hari ini.

1. Murid ditunjukkan dengan 3 jenis BBM:


Pengstruktur model gigi yang berbeza. Model gigi
2. Murid diperkenalkan dengan nama
an semula
gigi dan diminta meneka fungsi
idea Kemahiran
bagi setiap gigi.
Proses Sains:
3. Jawapan murid dicatatkan di
20 minit Mengelas,
papan putih dalam bentuk peta
Berkomunikasi
pokok.

Kemahiran
Berfikir:
Mencirikan

Nilai Murni:
Berani mencuba
JENIS GIGI

Kacip Taring Geraham

Memecah
Memotong Menyiat dan
makanan makanan melumatka
n makanan

1. Setiap kumpulan dibekalkan


Sekiranya murid dengan beberapa kertas warna Kemahiran
menyatakan rasa dan juga pensel warna. Proses Sains:
2. Murid diminta untuk menuliskan
terima kasih Komunikasi
kad terima kasih kepada gigi
Aplikasi idea kepada gigi (murid
mereka yang telah 9 tahun
20 minit taring, murid menuliskan 5
berkhidmat bersama mereka.
boleh menuliskan kemahiran
3. Dalam kad terima kasih yang
Terima kasih manipulatif dalam
direka, mereka haruslah
gigi taring bentuk peta buih)
menyatakan:
kerana i. Nama gigi
ii. Mengapa berterima kasih
membantu saya
(fungsi gigi)
menyiat daging
iii. Gambar gigi
ayam. iv. Hiasan mengikut kreativiti.
4. Gambar lukisan gigi ditayangkan di
paparan LCD dan murid juga
dibenarkan untuk merujuk buku
teks mereka.
1. Murid ditanyakan mengenai aktiviti
Refleksi mereka pada hari ini dan adakah
mereka telah mematuhi semua
5 minit arahan guru.
2. Murid menyatakan masalah/
kekuatan yang dialami semasa
menjalankan aktiviti.
3. Murid diminta merenung kembali
mengapa masalah tersebut timbul
dan bagaimana masalah tersebut
boleh diatasi.
4. Murid diminta menyatakan
perasaan mereka mengenai kelas
pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai