Anda di halaman 1dari 1

Soalan pengayaan bab 12

1. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan bilangan anak sedara yang


dipunyai oleh 60 orang pelajar.

Bilangan 0 1 2 3 4 5
anak
sedara
kekerapa 2 18 15 13 11 1
n

a) Hitung mod dan median bilangan anak sedara bagi pelajar-palajar itu.
b) Hitung peratusan yang mempunyai bilangan anak sedara melebihi min.
c) Jika seorang guru telah mengetahui purata bilangan anak sedara bagi
pelajar, apakah nilai purata harus dipilih?

2.
2 5 4 1 2 6 7 3 7 3
4 1 0 3 3 2 5 5 5 4
2 2 2 4 3 4 4 2 6 1
3 3 4 4 2 2 5 1 3 2

Data di atas menunjukkan hasil tinjauan tentang bilangan penghuni


disebuah hotel 4 tingkat.
a) Bina satu jadual kekerapan bilangan penghuni hotel itu.
b) Cari nilai min.
c) Tentukan nilai mod dan median bagi bilangan penghuni hotel
d) Sukatan kecenderungan memusat yang manakah paling sesuai untuk
mewakili data ini?
e) Berapakah jumlah penghuni hotel yang dijangka dalam 2 blok yang
sama?