Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM PEMBANGUNAN

GURU BAHARU
PENILAIAN OLEH GURU MENTOR

NAMA GURU BAHARU: SITI NUR AISHAH BINTI MOHAMED

Skor Skor
Bil Dimensi Aspek Skor Bula Bulan
Kompeten n Ke-
si Ke-6 12

1. Pengetahu Kandungan mata pelajaran 10


an
(30 % ) Ilmu pendidikan, pedagogi dan psikologi
10
Kurikulum dan Kokurikulum
10
Pentaksiran dan penilaian
10
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
untuk pendidikan 10
Dasar- dasar dan hala tuju kerajaan
10
Pekeliling dan peraturan pendidikan
10
JUMLAH SKOR
PERATUSAN SKOR ( % ) = Skor diperolehi x
30 %
Jumlah Skor
( 70 )
2. Kemahiran Menterjemahkan dasar / pekeliling atau 10
( 30% ) peraturan dalam amalan PdP
Merancang dan menyampai pengajaran
dan pembelajaran mengikut mata 10
pelajaran.
Mentaksir dan menilai 10
Mengurus kelas dan murid 10
Menggunakan TMK untuk pengajaran dan
pembelajaran 10
Kepimpinan pengajaran dan pembelajaran 10
Melaksanakan kajian tindakan 10
Hubungan sesama manusia 10
JUMLAH SKOR
PERATUSAN SKOR ( % ) = Skor diperolehi x
30 %
Jumlah Skor
( 80 )

3. Nilai Keutuhan 10
Profesion Penyayang 10
al Integriti 10
( 40% ) E isien 10
Kecintaan terhadap profesion 10
Patriotisme dan tanggungjawab sosial 10
JUMLAH SKOR
PERATUSAN SKOR ( % ) = Skor diperolehi x 30
%
Jumlah Skor ( 60 )

JUMLAH KESELURUHAN PERATUS SKOR ( % )

Disediakan oleh :

__________________ Tarikh :
______________
(PUAN TUAN KHAZIMAH BINTI TUAN KOB)
GURU MENTOR PPGB

Disahkan Oleh :

__________________ Tarikh :
______________
(PUAN SHAMIAH BINTI ISMAIL)
PENGETUA
SMK BANDAR SERI ALAM
MASAI, JOHOR

Anda mungkin juga menyukai