Anda di halaman 1dari 1
Lampiran 4. Daftar Rumah Sakit yang memberikan pelayanan ARV 180 | aa "ASU Zale {Lipo Beh ‘sizer | 2590 an “ASV aint an a ‘wx. 2u | east Sto ah “ASC cob San ‘eit | a [wo [hang | stat st Siesta 9a ——[ inh ic) ho Gs enn eh 530 —— [re Gn [asi Pelle b= a 9, sont | ars ASU sun :13p ta sores) | ns 33 sau “aro ASOT pS testo 87 an vata eat 51 salt — i “708 Aa pan Laas hee sa sant |r {eoes |e ona AH ee 3 sat “a ASU UF BM A ae ee ‘wisn sant [age ani | a base Aone Sac "208. ‘© sat | babes {Zail_| Sto Os Segue aa a ia ‘| sat [oo {aii asvatnae Sse ta “aes 5 Sots | Poa Si |r sna [Tstoaie 23st wt —| st {2 smut [eg tngy | “012 RROD Hara 101 Pa tan 20 “3 sat Seng —| [st ena ta Salt [Ben “anois_asvo}@uceeanqa | A sate rr 21 Sait | Lakes || aL at Denman at 22 | sat —| Ser I [Alors teagan | Orne gar a 2 saut [Ses ‘aul astortTemgstae orf eg see wes | 2 sat [rossi | tant! nsUPaang son 1OVFL ineyesearea “ai 2 Sait [Taw Vow TS 1 5 os ca Sime — ieee ‘sara | an ve Siri ‘resist |e ‘et [or ens Sina a ose ‘(am [eray Soot fe tmgmpan cesT Soa ‘es — [sea oie see a ‘ae sm — [ee ‘meee Seen oe [ms —[ on™ ease a ‘ae Laie —— om Senet Sea