Anda di halaman 1dari 1
wenwlagumisawebsd PUJT DAN SYUKUR HYMNE PNUKT 1984 Lagu: Binsar sttomput do=es; 4/4. Andante moderato. Tegak bersungguh-sungguh. arr : Frans Raryadi. Metro: 2]3 3 5 4/3 22 316.5./5... 1] s. LLL 39/5 5 S$ 6]/5..1]2.2 314.3 2/1562 a S.82)/7 7 rifar..ail7.6ri}zrz 7654s Tt. 3.36/34 3 4/3..3)/5.6 5/465 4/3 116 8. rep 6]32 1¢li..6ls.4 3l2-ssleaa4 le syu-kur pa~ da-Mu ya Tu-han me-lim-pah berkat-Mu ser-ta pe-ngasih- 2 ka - mi mem-bangun du-ni- a se- tu-rut se-mangat Ye-sus Tu-han ki- s. 3.6 2]2,2 3/5 5 i 5/6..2)3 35 «a2 & re27|s.¢af22r.ifa..7]2722]75 t B66 4/3.3 6/775 5]4..6)5 5 6 6/73 8 2-2 512-6 61349 a]4-.4]a 32 2]8% a Ku- a- sa ka -sih bimbingan tangan-Mu © me-nuntun hi-dup ka - 2 Curah-kan Roh Mu ke~ pavda u- matty, damping! avai, Tu - s. de... [5 55 6]5..2]4 3 2 1/2 ~-]5 5 a gee. fR Drarfe..af2166@]7.. Ti rz a...]3 6s 43 ..3/6543a]s...]s5 B zee. f2 23 4f2..612 394 618.. 36 L Le. Hadirlah Tu hen di an-te-re ke~ at. Jedi-kan-Lah 2. lu Aenug'rahi - lah s"luruh Nu-santa- ra, Agar hi -dup So 7.2 2/3 6 5 4/5...]/3.6 2/1 23 6]5.i sto... 2 A 2.7 2/1 3214/7. Leb 7[$ 2E2]aus adem F T S65 SS i76/5.../5.6 4/3 5 5 6/K.xX E16.. 6 & 5.8 T1216 22]3...42.4 sla 72 .tg-arfa.. a 1. kas mf Ge- re-ja secha- ti. Di-mu-Me-kanlah ne-ma-¥u ya Tu- han, se~ 2, ruckun davnai sejan-te- ra, Ka-mi ber-sujud pa~ da-Ma ya Tu- han, Eng- 8 3 3 5 4 16 27,2... Al 122 s|aersis. nbs 57 rficee fa... B31 7S gle ce slr.. L. gala pu-ji syu- kur ke - pada Mu. 2! Xauyangsa-ha ou rah, ma — ha be-sar.