Anda di halaman 1dari 12

[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5

MINGGU/T Tema Tajuk Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBB Catatan


ARIKH
1
PENGENALAN KEPADA TAJUK DAN FORMAT
(2/1-3/1)
PENGURUSAN KELAS

Unit 1: Pengetahuan: Menghasilkan Keratan akhbar, CUTI MAULIDUR RASUL


peta minda tentang konsep dan majalah,bahan- (14/1/2014)
Pendidikan Sepanjang Hayat Menera cirri-ciri PHS bahan internet,
ngkan konsep PSH Mengadakan kertas putih, pen CUTI HARI THAIPUSAM
Untuk Pembangunan Negara untuk pembangunan sumbang saran langkah- marker (17/1/2014)
negara langkah untuk memupuk
Ciri-ciri Pendidikan Menjel pembelajaran sepanjang hayat
Sepanjang Hayat askan cirri-ciri PSH Kemahiran
Tema 1 Kepentingan Pendidikan Mengh pengurusan masa
sepanjang Hayat uraikan kepentingan Kemahiran
2, 3 & 4 Memupuk Pendidikan PHS untuk belajar
(6/1 24/1) Sepanjang Hayat pembangunan Kemahiran ICT
PENCAPAI
negara Mengadakan
AN
Kemahiran: forum bertajuk kepentingan
KENDIRI
PHS
Meman Mengumpul
faatkan ilmu untuk keratin akhbar/majalah/bahan-
pembangunan bahan internet tentang
negara penerokaan ilmu dalam
Bertind pelbagai bidang oleh individu
ak rasional dalam yang berjaya.
pelbagai situasi
Nilai:

Mengh
argai kepentingan
ilmu

CUTI TAHUN BARU CINA


Tema 1 Unit 2: Pengetahuan: Melakonkan Kad situasi, (31/1/2014 & 1/2/2014)
5, 6 & 7 situasi berdasarkan kad situasi karatan akhbar,
(27/1 13/2) Perikemanusiaan kea rah Menerangkan yang diberikan seperti mangsa klip video
Kesejahteraan Negara konsep banjir, gempa bumi dll
PENCAPAI perikemanusiaan Mengadakan
AN Empati dan Kemanusiaan Menjelaskan sumbang saran mengenai isu-
KENDIRI Menghargai Nyawa Demi kepentingan nilai-nilai isu kemanusiaan yang terdapat
Kemanusiaan perikemanusiaan dalam klip video,poster, keratin
(empati) kepada akhbar dan iklan televisyen

1
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

masyarakat Membuat
Menjelaskan lawatan ke tempat mangsa
kepentingan nilai bencana dan memberi
perikemanusiaan sunbangan kepada mereka
(menghargai nyawa) Mengadakan
kepada masyarakat aktiviti perbincangan kumpulan
Kemahiran: tenteng masalah remaja
berkaitan dengan isu-isu
Melibatkan diri kemanusiaan seperti penderaan
secara aktif dalam dan pembuangan bayi.
pembentukan
masyarakat
penyayang
Mengamalkan cara
hidup
perikemanusiaan
Nilai:

Menghargai
kesejahteraan
negara
Menghargai nilai-
nilai kesejahteraan
Perihatin terhadap
isu-isu
perikemanusiaan

Tema 1 Unit 2: Pengetahuan: Membuat Kad situasi,


lawatan ke tempat mangsa keratan akhbar,
Perikemanusiaan kea rah Menerangkan bencana dan memberi klip video
Kesejahteraan Negara konsep sunbangan kepada mereka
8&9 PENCAPAI perikemanusiaan Mengadakan
(10/2 28/2) AN Menjaga Maruah Demi Menjelaskan aktiviti perbincangan kumpulan
KENDIRI Kemanusiaan kepentingan nilai-nilai tenteng masalah remaja
Cinta Akan Keamanan perikemanusiaan berkaitan dengan isu-isu
(menjaga maruah) kemanusiaan seperti penderaan
kepada masyarakat dan pembuangan bayi.
Menjelaskan Mengumpulkan
kepentingan nilai-nilai keratin akhbar berkaitan isu-isu
kemanusiaan kepada kemanusiaan di seluruh dunia
masyarakat
Kemahiran:

Mengamalkan cara
hidup
perikemanusiaan
Nilai:

2
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

Menghargai
kesejahteraan
negara
Menghargai nilai-
nilai kesejahteraan
Perihatin terhadap
isu-isu
perikemanusiaan

10 UJIAN PRESTASI 1
(3/3 7/3)
Tema 2

11 & 12 Unit 3: Pengetahuan: Mengadakan Alat tulis, kertas


(10/3 21/3) perbahasan bertajuk Restu Ibu warna, bahan-
HUBUNGA Persiapan Membina Keluarga ke Menera Bapa Penting dalam Membina bahan internet,
N ngkan persiapan Keluarga majalah
KEKELUA arah Pembentukan Masyarakat membina keluarga Menghasilkan
RGAAN Mapan kea rah peta minda berkaitan
pembentukan kepentingan sesebuah keluarga
Membina Keluarga masyarakat mapan bahagia
Bahagia Menjel Mengumpul
Perkahwinan askan kepentingan maklumat tentang institusi yang
Keibubapaan mematuhi peraturan berkaitan dengan perkahwinan/
perkahwinan kekeluargaan
mengikut undang- Mengadakan
undang negara ceramah tentang Membina
Menye Keluarga yang Cemerlang
naraikan cirri-ciri Mengadakan
calon pasangan yang pelbagai aktiviti lakonan/
baik pembentangan/ main peranan
Mengh dengan mengaplikasikan ilmu
uraikan cirri-ciri ibu keibubapaan bagi mengatasi
bapa yang cemerlang konflik keluarga
Kemahiran:

Menga
malkan pengurusan
kewangan keluar
yang cukup
Meleng
kapkan diri dari segi
fizikal dan mental
untuk membina
kaluar membina
keluarga bahagia
Nilai:

Bertanggungjawab

3
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

terhadap keluraga
Menghargai restu
ibu bapa penjaga
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

(22/3 30/3)

Tema 3

Unit 4: Pengetahuan: Mencari Alat tulis, kertas


maklumat daripada pelbagai warna, bahan-
13 & 14 HIDUP Sumbangan Terhadap Menge sumber tentang peranan agensi bahan internet,
(31/3 11/4) BERMASY Pembangunan Masyarakat Melalui nalpasti agensi Kerajaan dan NGO majalah,folio
ARAKAT Penglibatan Aktif dalam Aktiviti kerajaan dan NGO Menyediakan
Kemasyarakat yang berkhidmat kertas cadangan untuk
kepada masyarakat menjalankan aktiviti
Sumbangan Individu Menera kemasyarakatan
dalam Pembangunan ngkan kepentingan sepertimembantu mangsa
Masyarakat penglibatan aktif bencana alam, gotong-royong
Sumbangan Agensi individudalam aktiviti dan menjaga keselamatan
Kerajaan dalam kemasyarakatan awam
Pembangunan Membe Melawat dan
Masyarakat ri cadangan dan memberi khidmat masyarakat
Sumbangan Badan Bukan teguran yang Kepada rumah
Kerajaan dalam membina kepada kebajikan seperti rumah orang
Pembangunan agensi Kerajaan tua/ orang kurang upaya/ anak
Masyarakat dalam pembangunan yatim
masyarakat Mengutuskan
Mewuju surat kepada agensi kerajaan
dkan perkongsian bagi penambahbaikan mutu
pintar dengan perkhidmatan kepada
pelbagai agensi masyarakat.
kerajaan dan NGO Menjemput
dalam aktiviti wakil agensi kerajaan atau NGO
kemasyarakatan untuk memberi ceramah
kepada golongan tentang Keperluan Sumbangan
yang memerlukan Golongan Remaja dalam
Kemahiran: Pembangunan Khidmat
Masyarakat
Melibat
kan diri dalam aktiviti
kemasyarakat
melalui agensi-
agensi kerajaan dan Mendokumenta
NGO sikan aktiviti kemasyarakatan
Nilai: (folio keratan akhbar)

Berasa
gembira dapat

4
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

memberi sumbangan
kepada anggota
masyarakat
Persedi
aan memberi
sumbangan
kemasyarakatan
pada setiap masa

CUTI HARI PEKERJA


Unit 5: Pengetahuan: Menghasilkan Kad manila, kertas (1/5/2014)
brosur berkaitan aktiviti pelbagai berwarna, pensil
Sumbangan Pelbagai Pihak Menyenaraikan pihak dalam mengekalkan warna, pen magik
Terhadap Pengekalan Warisan agensi karajaan dan warisan budaya Malaysia
Budaya Malaysia NGO yang terlibat Meraikan
dalam pengekalan sambutan hari perayaan
15, 16 & 17 Agensi Kerajaan dan warisan budaya sesuatu kaum di kelas/ sekolah
(14/4 2/5) Warisan Budaya Malaysia Program 10
Badan Bukan Kerajaan Menghuraikan minit di perhimpunan sekolah
dan Warisan Budaya sumbangan individu, bertemakan Warisan
agensi kerajaan dan Kepelbagaian Budaya Malaysia
NGO terhadap (contoh: seni mempertahankan
pengekalan warisan diri, pakaian tradisional, tarian,
Tema 4 budaya budaya nyanyian dll)
Malaysia Mengadakan
Menjelaskan forum bagi membincangkan
WARISAN kepentingan kepentingan mengekalkan
mengekalkan warisan budaya Malaysia
KEPELBA
warisan budaya Mencipta
GAIAN
Malaysia cogankata yang bertemakan
BUDAYA Kemahiran:
MALAYSIA Pengekalan Warisan Budaya
Malaysia
Menyertai
sebarang bentuk
aktiviti warisan
budaya yang
dianjurkan oleh
pelbagai pihak
Nilai:

Bangga dengan
keunikan warisan
budaya Malaysia.
Mengaprisiasi
sumbangan pelbagai
pihak dalam
mengekalkan
warisan budaya
Malaysia

5
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

.
18 .PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
(5/5 9/5)
.
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
19 CUTI HARI WESAK
(12/5 16/5) (13/5/2014)

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


(19/5 23/5)

Tema 4 Unit6: Pengetahuan: Menagadakan Kad manila, kertas


pameran untuk mempromosikan berwarna, pensil
Mempromosikan Warisan Budaya Menera warisan budaya Malaysia. warna/ warna
Malaysia di Dalam dan di Luar ngkan cara-cara Menghasilkan air/krayon, pen
WARISAN Negara mempromosikan bulletin/ poster berkaitan magik, kertas A4
21 KEPELBA warisan budaya warisan budaya Malaysia
(26/5 27/5) GAIAN Mempromosikan Warisan Malaysia di dalam Merumuskan
BUDAYA Budaya Malaysia Melalui dan di luar negara tayangan video tentang warisan
MALAYSIA Duta Kecil Menjel budya Malaysia
Mempromosikan Warisan askan peranan duta Menghantar e-
Budaya Malaysia Melalui kecil,media cetak dan mel/ surat kepada rakan di
Media media elektronik dalam atau di luar negara untuk
dalam memperkenalkan warisan
mempromosikan budaya Malaysia.
warisan budaya Main peranan
Malaysia sebagai duta kecil bagi
Kemahiran: mempromosikan warisan
budaya Malaysia kepada kaum
Melibat lain pelancong negara asing
kan diri dalam Mengundang
mempromosikan individu yang mempunyai
warisan budaya kemahiran tentang warisan
Malaysia melalui budaya Malaysia seperti
media cetak dan tembikar, kraftangan, bahasa.
media elektronik Adapt dll.
Membe
ri sokongan terhadap
usaha
mempromosikan
warisan budaya
Malaysia

Nilai:

6
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

Mengh
argai usaha
mempromosikan
warisan budaya
Malaysia

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(28/5 15/6)
CUTI HARI KEPUTERAAN DYMM YANG DIPERTUAN AGONG
(7/6/2014)

Tema 4 Unit6: Pengetahuan: Menagadakan Kad manila, kertas


pameran untuk mempromosikan berwarna, pensil
22 & 23 Mempromosikan Warisan Budaya Menera warisan budaya Malaysia. warna/ warna
(16/6 27/6) Malaysia di Dalam dan di Luar ngkan cara-cara Menghasilkan air/krayon, pen
WARISAN Negara mempromosikan bulletin/ poster berkaitan magik, kertas A4
KEPELBA warisan budaya warisan budaya Malaysia
GAIAN Mempromosikan Warisan Malaysia di dalam Merumuskan
BUDAYA Budaya Malaysia Melalui dan di luar negara tayangan video tentang warisan
MALAYSIA Duta Kecil Menjel budya Malaysia
Mempromosikan Warisan askan peranan duta Menghantar e-
Budaya Malaysia Melalui kecil,media cetak dan mel/ surat kepada rakan di
Media media elektronik dalam atau di luar negara untuk
dalam memperkenalkan warisan
mempromosikan budaya Malaysia.
warisan budaya Main peranan
Malaysia sebagai duta kecil bagi
Kemahiran: mempromosikan warisan
budaya Malaysia kepada kaum
Melibat lain pelancong negara asing
kan diri dalam Mengundang
mempromosikan individu yang mempunyai
warisan budaya kemahiran tentang warisan
Malaysia melalui budaya Malaysia seperti
media cetak dan tembikar, kraftangan, bahasa.
media elektronik Adapt dll.
Membe
ri sokongan terhadap
usaha
mempromosikan
warisan budaya
Malaysia

Nilai:

Mengh

7
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

argai usaha
mempromosikan
warisan budaya
Malaysia
CUTI NUZUL
AL-QURAN
Unit 7: Pengetahuan: Menemuramah Kad manil, alat (15/7/2014)
anggota keluarga atau warga tulis, buku nota
Mengekalkan Kedaulatan Negara Mengh sekolah tentang prinsip Rukun
uraikan konsep Negara
Mengamalkan Rukun Negara Berdaulat Menciptan dan
Negara Menjel mendeklamasikan sajak yang
Melengkapkan Diri Untuk askan prinsip-prinsip bertemakan Malaysia Negara
Mewarisi Negara Rukun Negara dalam Bardaulat
24, 25 & 26 mengekalkan Berbincang
(30/6 18/7) Tema 5 kedaulatan negara tentang kepentingan
Kemahiran: mengamalkan prinsip-prinsip
Rukun Negara
Menga Mencari
MALAYSIA malkan prinsip- maklumat tentang amalan
NEGARA prinsip Rukun prinsip-prinsip Rukun Negara
BERDAUL Negara oleh warganegara yang
AT Melibat bertanggungjawab
kan diri dalam usaha Menunjukkan
untuk mengekalkan cara-cara/ usaha-usaha
kadaulatan negara memelihara dan mengekalkan
Nilai: kedaulatan negara dengan
menggunakan kaedah Theory of
Bersyu Constraints (TOC)
kur dengan Mengadakan
kemakmuran dan pertandingan menyanyikan
kesejahteraan lagu-lagu patriotik
negara
Menunj
ukkan perasaan
bangga dan taat setia
kepada negara
Tema 5 CUTI HARI RAYA PUASA
(28-29/7/2014)
(b) Melengkapkan diri untuk Pengetahuan: Mengadakan Alat tulis. Kertas,
Mewarisi Negara pidato bertajuk Warganegara kad manila, pen
MALAYSIA Mengh Malaysia yang Unggul marker
NEGARA Jati Diri uraikan cirri-ciri Melengkapkan
BERDAUL Ilmu warganegara yang boring pengurusan grafik
AT Kamahiran bertanggungjawab tentang cirri-ciri pewaris negara
27 - 30 Kerohanian untuk menjadi Menghasilkan
(21/7 15/8) Nilai-nilai Murni pewaris negara buku skrap tentang amalan
Menjel nilai-nilai murni warganegara
askan usaha untuk Malaysia

8
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

melengkapkan diri Mencari


bagi mewarisi negara maklumat melalui internet
Kemahiran: tentang pelbagai kemahiran
yang diperlukan sebagai
Menga seorang pewaris negara dan
malkan cirri-ciri melaporkannya dalam kelas
pewaris negara yang
bertanggungjawab
Nilai:

Mengh
ayati kesedaran sivik
dan
kewarganegaraan
untuk melengkapkan
diri sebagai
warganegara yang
sempurna
31-34 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
(18/8 5/9)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 2014
(13/9 21/9)
CUTI HARI MALAYSIA
(16/9/2014)

35 37 Tema 6
(22/9-10/10)
Unit 8: Pengetahuan: Perbincan Alatan mewarna, alat tulis,
gandan sumbangsaran pen marker
CABARAN Menjana Pembangunan Negara Mene tentang factor-faktor yang
MASA rangkan factor- menjana pembangunan
DEPAN Politik Menjana faktor yang boleh negara
Pembangunan Negara manjana Mengada
Ekonomi Menjana pembangunan kan perbahasan ala
Pembangunan Negara negara parlimen yang
Mene bertemakan Cabaran
rangkan factor Masa Depan Dalam
politik yang Pembangunan Negara.
menjana Melakar
pembangunan dan mempersembahkan
negara ilustrasi rekacipta
Mene barangan buatan
rangkan factor Malaysia untuk masa
ekonomi untuk depan
menjana
pembangunan
negara
Kemahiran:

9
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

Mem
beri sumbangan
untuk menjana
pembangunan
negara dalam
bidang politik dan
ekonomi
Berti
ndak proaktif dalam
menghadapi
pelbagai cabaran
dalam menjana
pembangunan
negara
Nilai:

Cekal
menghadapi
cabaran dalam
menjana
pembangunan
negara
Salin
g membantu dan
bekerjasama dalam
menjana
pembangunan
negara

38- 40 Tema 6
(13/10 31/10)
Unit 8: Pengetahuan: Menghasi Folio, alat mewarna, alat tulis,
lkan folio tentang pen marker
CABARAN Menjana Pembangunan Negara Mene individu-individu yang
MASA rangkan factor- berjaya dalam bidang
DEPAN Faktor Sosial Menjana faktor yang boleh pilitik, ekonomi dan social
Pembangunan Negara manjana Melakar
Cabaran Menjana pembangunan dan mempersembahkan
Pembangunan Negara negara ilustrasi rekacipta
Mene barangan buatan
rangkan factor Malaysia untuk masa
sosial yang depan
menjana Menyedia
pembangunan kan kertas cadangan
negara tentang peranan dan
Meny tanggungjawab remaja
enaraikan cabaran dalam menjana
warganegara pembangunan negara

10
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

dalam bidang
politik, ekonomi
dan sosial
Kemahiran:

Mem
beri sumbangan
untuk menjana
pembangunan
negara dalam
bidang sosial
Berti
ndak proaktif dalam
menghadapi
pelbagai cabaran
dalam menjana
pembangunan
negara
Nilai:

Cekal
menghadapi
cabaran dalam
menjana
pembangunan
negara
Salin
g membantu dan
bekerjasama dalam
menjana
pembangunan
negara

41-43 Tema 6
(3/11 21/11)
Unit 10: Pengetahuan: Menyedia Alat tulis, kertas A4, kertas CUTI HARI RAYA QURBAN
kan esei bertajuk kajang (5/10/2014)
CABARAN Mengekalkan dan Meningkatkan Mem Malaysia sebagai Pusat CUTI HARI DEEPAVALI
MASA Pengiktirafan Dunia Terhadap berikan contaoh Kecemerlangan Pelbagai (23/10/2014)
DEPAN Negara contoh pusat Bidang CUTI AWAL MUHARAM
kecemerlangan di Mengada (25/10/2014)
Malaysia Sebagai Pusat Malaysia kan lawatan sambil
Kecemerlangan Meny belajar ke pusat/ tempat/
Pendidikan atakan langkah- institusi kecemerlangan
Malaysia Sebagai Pusat langkah yang boleh negara
Kecemerlangan diambil bagi Menghasi
Perubatan meningkatkan lkan iklan untuk
Malaysia Sebagai Pusat status negara mempromosikan

11
[PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5] 2014

Kecemerlangan sebagai pusat Malaysia sebagai pusat


Bioteknologi kecemerlangan kecemerlangan pelbagai
Menjadikan Malaysia pelbagai bidang bidang
Sebagai Pusat Kemahiran:
Kecemerlangan
Berti
ndak proaktif dalam
menghadapi
pelbagai cabaran
dalam menjana
pembangunan
negara
Melib
atkan diri dalam
usaha
meningkatkan
pengiktirafan dunia
terhadap negara
Nilai:

Beke
rjasama bagi
menjadikan
Malaysia sebagi
pusat
kecemerlangan
pelbagai bidang

PEPERIKSAAN SPM 2014


CUTI AKHIR TAHUN (22/11/2014 - 4/1/2015)
CUTI HARI KRISMAS (25/12/2014)

12