Anda di halaman 1dari 8

1.

0 PENGENALAN

Sambutan Minggu Program Pendidikan Pencegahan Dadah diadakan

setiap tahun di sekolah selaras arahan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah untuk menyokong Sambutan Hari Anti

Dadah Peringkat Kebangsaan. Aspek pendidikan dan pencegahan dadah amat

penting memandangkan generasi pelapis negara khususnya, kini berdepan

dengan ancaman gejala dadah yang sangat serius. Oleh yang demikian

kesedaran tentang bahaya bahana dadah di peringkat lebih awal perlu

diterapkan dalam lapisan komuniti masyarakat.

Selain itu, menerusi aktiviti-aktiviti yang diatur, murid-murid diharap dapat

memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya untuk memberi impak terhadap

penglibatan murid-murid secara menyeluruh demi melahirkan modal insan yang

berkualiti yang mampu menjadi pemimpin dan menyumbang kepada

pembangunan sosial negara sekaligus memberikan kesejahteraan kepada

komuniti dan masyarakat.

2. 0 MATLAMAT

2.1 Supaya murid-murid sedar bahawa dadah akan memudaratkan nyawa


dan kesihatan serta membahayakan keselamatan masyarakat.
2.2 Untuk memastikan muridmurid mempunyai pengetahuan dan kemahiran
mengenai gaya hidup sihat dan mengamalkannya;

1
3. 0 OBJEKTIF

Objektif program ini adalah seperti berikut:

3.1 Untuk memastikan murid-murid mempunyai bahan bagi


mempraktikkan gaya hidup sihat;
3.2 Untuk mendidik murid-murid tentang keburukan dadah seawal
peringkat sekolah rendah lagi;
3.3 Menyemai dan menanam sikap untuk membenci dan menjauhkan diri
daripada dadah;
3.4 Untuk memberi alternatif program sihat tanpa dadah kepada murid-
murid.

4. 0 KUMPULAN SASARAN

4.1 Murid-Murid Tahun 1 hingga 6.

2
5. 0 JAWATANKUASA PELAKSANA

JAWATANKUASA PELAKSANA
MINGGU PPDa
SK LELAKI JALAN PASAR 1

Anjuran
UNIT PROGRAM PENCEGAHAN DADAH
Dengan kerjasama
PANITIA BAHASA MALAYSIA
PANITIA PENDIDIKAN SENI DAN VISUAL

PENGERUSI : PN NOR SHAFINA BINTI YASAK


(GURU BESAR SK LELAKI JALAN PASAR 1)

NAIB PENGERUSI : EN MUHAMMAD ROSIDI BIN KAHAR


(GPK HAL EHWAL MURID)

PENYELARAS : PN BIBI SALMAH BINTI MOHD SAHID

SETIAUSAHA : PN MARY ANN A/P NAPOLEAN


(UNIT DISIPLIN)

AJK : SEMUA GURU

3
6.0 Strategi Pelaksanaan / Aktiviti yang dirancang:-
6.1 Majlis pelancaran
6.2 Aktiviti Minggu Anti Dadah

Bil Aktiviti Tarikh Guru Penyelaras Sasaran

1. Majlis Pelancaran 25 Feb 2016 Pn Bibi Semua murid


semasa
perhimpunan

2. Aktiviti sepanjang program:


i) Program Info Bahaya 25 29 Apr 2016 Pn Bibi Setiap awal
Dadah pagi

ii) Pertandingan Mewarna 25 - 29 Apr 2016 Semua guru Semua murid


Tahap 1
iii) Pertandingan Melukis 25 - 29 Apr 2016 Semua guru Semua murid
Poster Tahap 2
iv) Pertandingan membaca 26 Apr 2016 Semua guru Murid Tahap 1
pantun
v) Pertandingan membaca 28 Apr 2016 Semua guru Murid Tahap 2
Sajak
3. Hadiah & Majlis Penutup 29 Apr 2016 Pn Bibi Semua murid

4
7.0 TENTATIF PROGRAM

TARIKH MASA AKTIVITI CATATAN

25 Apr 7.30 am i. Pelancaran Minggu Anti Dadah Semua murid


(ISNIN) Ucapan Perasmian oleh Guru
Besar
Bacaan Ikrar Anti Dadah oleh
semua murid

25 - 29 Apr Waktu PdP Pertandingan Mewarna Murid Tahap 1


(SELASA- DSDV Murid Tahap 2
Pertandingan Melukis Poster
JUMAAT)
26 Apr 7.30 am - Info Bahaya Dadah Semua murid
(SELASA) 7.35am Pertandingan Membaca Pantun Murid Tahap 1

27 Apr 7.30 am Info Bahaya Dadah Semua murid


(RABU)
28 Apr 7.30 am Info Bahaya Dadah Semua murid
(KHAMIS) 7.35am- Pertandingan Mendeklamasikan sajak Murid Tahap 2
8.00am
29 APRIL 7.30 am Info Bahaya Dadah
(JUMAAT) 7.35am- Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah Semua warga
8.35am

8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

5
8.1 Percetakan

- Kertas Lukisan RM 8.00


JUMLAH RM 8.00

8.2 Hadiah

- Pertandingan Mewarna Tahap 1 (RM 6.30 x 3) RM 19.00


- Pertandingan Melukis Poster Tahap 2 (RM 6.30 x 3) RM 19.00
- Pertandingan Membaca Pantun (RM 6.30 x 3) RM 19.00
Tahap 1
- Pertandingan Mendeklamasikan Sajak (RM 6.30 x 3) RM 19.00
Tahap 2
- Pembalut Hadiah dan riben RM 7.00

JUMLAH RM 83.00

8.5 Jumlah Perbelanjaan

Bil. PERBELANJAAN JUMLAH


1. Percetakan RM 8.00
2. Hadiah RM 83.00
JUMLAH BESAR RM 91.00

6
9.0 SUMBER KEWANGAN

Bil. SUMBER KEWANGAN JUMLAH

1. Unit Bimbingan dan Kaunseling RM 91.00

JUMLAH RM 91.00

10. PENUTUP

Diharapkan Minggu Program Pendidikan Pencegahan Dadah ini dapat


dilaksanakan dengan jayanya dan dapat mencapai objektif yang diingini. Adalah
diharapkan aktiviti-aktiviti sihat seperti ini akan terus berkembang dan mendapat
sambutan yang baik dari semua pihak demi kesedaran untuk mencegah dan
menghapuskan dadah. Semoga usaha murni ini mendapat sokongan dari semua
pihak dan memberi manfaat sepenuhnya kepada murid-murid khususnya.

7
TANPA DADAH HIDUP BAHAGIA

Disediakan oleh, Tarikh: 15 APRIL 2016

..........
(PN BIBI SALMAH BINTI MOHD SAHID)
Penyelaras Minggu Program Pendidikan Pencegahan Dadah,
SK Lelaki Jalan Pasar 1.

Disahkan oleh,

...
(PN MAZNAH BINTI LATIFF)
Guru Besar,
SK Lelaki Jalan Pasar 1.