Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT

Entrance Survey Pelaksanaan Kursus (CLO)


Program : PISMP Nama : Perancangan dan Pengajaran
Kursus matematik
Ambilan : Jun2014
Semester : 3 Kod Kursus : MTE3073
Sesi :
Nama : Kredit : 3
Pelajar

No. Matrik : Tarikh :


Sila lengkapkan inventori ini dengan membulatkan skala yang dinyatakan:
1 - Strongly / 2- / 3 - Mixed / 4- / 5 - Strongly
Disagree Disagree Feeling Agree Agree
1 - Sangat Tidak / 2 - Tidak / 3 - Tidak / 4- / 5 - Sangat
Setuju Setuju Pasti Setuju Setuju
(Note: most of the time, you would have a stronger feeling)
CL N ITEM Rating
O O. Anda

CL 1. Menghasilkan rancangan pengajaran matematik berstruktur mengikut format yang sesuai.


O1 1 2 3 4 5

CL 2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan pengajaran matematik dan menentukan teori


O2 pembelajaran yang relevan dalam pelajaran matematik. 1 2 3 4 5

CL 3. Mencadangkan pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga


O3 dibincangkan. 1 2 3 4 5

CL
O4 4. Memilih kaedah dan teknik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran matematik. 1 2 3 4 5

Unit Jaminan Kualiti Dalaman khc_ Nov2014