Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK KELAS ABAD KE -21

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 2025

SMK DATO UNDANG MUSA AL-HAJ

KELAS : _______________________________
GURU TINGKATAN : _______________________________

FOKU ELEMEN CATATAN PEMERHATIAN


S
Susun atur kerusi dan meja Mencukupi
4-6 orang
Selesa
Media Pengajaran dan pembelajaran Mencukupi
(Media elektronik/ bukan elektronik) Berfungsi
Papan kenyataan, Papan Kedudukan sesuai
putih/hitam, Komputer, Radio, dsb. Mudah diakses
Semua alatan yang digunakan
FIZIKAL

untuk memudahkan PdP


Pengudaraan dan pencahayaan Langsir, tingkap dan
sisir angin
Lampu Mencukupi
Berfungsi
Kipas Mencukupi
Berfungsi
Meja dan kerusi guru Strategik
Berfungsi

Carta Organisasi Dipamerkan


Jadual Waktu Mudah dilihat
Jadual Tugasan Terkini
SOSIAL

Peraturan Kelas Disahkan oleh


Pelan Lantai
pentadbir sekolah
Visi dan Misi
Pelan Kebakaran
Surat Siaran Semasa
EMOSI

Sudut Pencapaian Akademik


Kokurikulum
Sumbangan Luar

Sudut Ganjaran PdP


Individu/Kumpulan
Harian/Minggu/Bulana
n

Sudut Hasil Kerja Murid PdP


Konkrit material seperti puppet, Individu/Kumpulan
model, origami dll. DipamerkaN

Sudut Aktiviti Murid Mudah akses


Digunakan ketika masa senggang Selesa
seperti permainandalaman, ruang Strategik
bercerita dsb. Mesra murid abad 21

Sudut Mata Pelajaran


SUDUT EKSPLORASI INTELEKTUAL

Berinformasi
Meliputi semua subjek. Tidak Memenuhi DSKP/SP
semestinya di papan kenyataan. Boleh dibaca
Guna konsep 1:3 ( Satu ruang guru, Bahan pemahaman
3 ruang pemahaman murid) murid disemak guru

Sudut PPPM ( Aspirasi Murid/ KBAT/ Dipamerkan


I-THINK) Mudah Akses

Perputakaan Mini/ Sudut NILAM Mudah Akses


Sudut Kesedaran Isu Semasa Mesra Murid Abad 21
Sudut Kesedaran Alam Sekitar Berinformasi

Student Respond System (traffic light/ Mencukupi mengikut


kad emosi) ahli
Buku/ Kad Ganjaran Mesra murid abad 21
Mini White Board Mudah digunakan
Parking Lot Cara penggunaan
TOOL KITS

Keperluan Alat Tulis


dilampirkan
Penggunaan gerak kerja kumpulan
seperti gam, gunting, whiteboard
marker, pensel, warna, dsb.
Fizikal Tool Kits Ada label kumpulan
Ada senarai ahli
kumpulan

PEMERHATI :

TARIKH :