Anda di halaman 1dari 2

CONTOH ANALISIS SUB-TUGASAN & PRASYARAT

Menambah dua3pecahan
2 wajar dengan penyebut yang berbeza

6 5

bila jawapan perlu dipermudahkan bila jawapan dalam bentuk pecahan


wajib wajib

Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang


Mempermudahkan pecahan. Mencari
sama.
pecahan setara.
Menukar pecahan tak wajar ke

Mengenal pecahan tak wajar


Membahagi sebarang nombor dengan nombor 1-digit atau 2-digit.
Menambah nombor lebih daripada 1-digit.

Menentukan nilai pecahan wajah.

Mencari fakta asas tambah.

Mencari fakta asas bahagi.


Memahami konsep bahagi. Menama dan menulis pecahan wajar.
Mencari fakta asas darab.
Memahami konsep darab.