Anda di halaman 1dari 14

ULANGAN TENGAH SEMESTER a. Gigi seri c.

Gigi taring
b. Gigi susu d. Gigi geraham
Bidang Studi : IPA Nama : 10. Makanan setelah dicerna akan diserap an disalurkan ke
Kelas /semester : V /I No absen : seluruh tubuh. Penyerapan sari- sari makanan terjadi pada.
a. Usus besar c. lambung
b. Usus halus d. kerongkongan
I. Berilah tanda silang(x) pada huruf a, b, c, atau d di depan 11. Mineral yang sangat penting bagi pertumbuhan tulang
jawaban yang tepat! adalah ....
a. protein c. vitamin
1. Organ dibawah ini yang termasuk organ pernapasan, kecuali .. b. negatif d. karbohidrat
a. Paru- paru c. kerongkongan 12. Bahan untuk peristiwa fotosintesis yang diambil dari udara
b. batang tenggorokan d. hidung adalah .
2. Rambut hidung dan selaput lendir berguna untuk... a. Klorofil c. Air
a. mengeluarkan kotoran c. menyaring udara yang b. Oksigen d. karbondioksida
masuk 13. Zat didalam tumbuhan hijau yang dapat menangkap sinar
b. mengikat oksigen d. membasahi pangkal matahari yaitu zat warna .
tenggorok a. orange c. hijau
3. Paru- paru terdiri dari . b. kuning d. merah
a. Atas dan bawah c. Kiri dan kanan 14. Pada proses pembuatan makanan, tumbuhan memerlukan
b. Atas dan kanan d. Kiri dan atas bahan- bahan, kecuali .
4. Hewan yang hidup di darat dan air disebut.... a. Air c. karbondioksida
a. amfibi c. reptil b. cahaya matahari d. karbohidrat
b. pisces d. aves 15. Fotosintesis terjadi pada waktu.
5. Tujuan paus sesekali muncul ke permukaan air laut adalah... a. Siang hari
a. mencari makan c. bernapas b. Malam hari dengan cahaya lampu
b. mencari teman d. melihat permukaan air c. Siang atau malam hari selama ada cahaya yang cukup
6. Serangga bernapas dengan mengguanakan . d. Malam hari
a. Kulit c. Insang 16. Tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri disebut .
b. Paru- paru d. trakea a. produsen c.konsumen
7. Pencernaan secara mekanis dan kimia terjadi di. b. pengurai d. ototperombak
a. Rongga mulut c. usus besar 17. Makhluk hidup yang memerlukan tumbuhan adalah
b. Usus halus d. lambung a. manusia c. hewan
8. Berikut ini yang merupakan penyakit saluran pernapasan b. manusia dan hewan d. herbivora
adalah .... 18. Vitamin yang larut di dalam lemak adalah .
a. Bronkhitis c. tifus a. C dan D c. E dan K
b. Rakhitis d. hipertensi b. B dan C d. A dan B
9. Jenis gigi yang berfungsi untuk merobek atau mengoyak 19. Urutan alat pencernaan makanan kita aadalah .
makanan adalah . a. Rongga mulut kerongkongan usus besar usus halus
b. Rongga mulut kerongkongan lambung usus halus usus 27. Mangga menyimpan cadangan makanan pada
besar 28. Katak selalu berlendir agar mudah mengikat gas
c. Rongga mulut kerongkongan usus halus lambung - usus 29. Bagian insang yang berfungsi untuk mengikat oksigen
besar
adalah
d. Rongga mulut lambung - kerongkongan usus besar usus
halus 30. CO2 dari udara masuk ke daun melalui
20. Kekurangan yodium menyebabkan penyakit . 31. Hewan pemakan tumbuhan disebut ..
a. sariawan c. gondok 32. Kelebihan atau kekurangan zat gizi disebut
b. diare d. influenza .
21. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah 33. Dari jantung darah yang kaya akan oksigen dipompa ke
a. tertutup c. pendek seluruh tubuh melalui jantung bagian
b. terbuka d. panjang
34. Proses fotosintesis menghasilkan
22. Ilmu yang mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah
disebut 35. Makanan yang berasal dari kedelai mengandung banyak
a. kardiograf c. perikardium
b. kardiovaskuler d. periskop
23. Ruang jantung yang bertugas memompa darah ke paru- paru
adalah III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
a. bilik kanan c. serambi kanan uraian yang jelas dan tepat!
b. bilik kiri d. serambi kiri
24. Gas O2 dihasilakan tumbuhan secara alami pada waktu terjadi
36. Sebutkan macam- macam penyakit yang menyerang
a. sekresi c. respirasi pada sistem peredaran darah manusia!
b. asimilasi d. fotosintesis
25. Zat hijau daun berguna pada proses pembuatan makanan pada 37. Apa fungsi gigi geraham dan bagaimana bentuk
tumbuhan permukaannya?
hijau adalah
a. daun c. akar 38. Apa yang dimaksud peredaran darah besar?
b. klorofil d. batang 39. Faktor- faktor apa saja yang dibutuhkan agar proses

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang fotosintesis dapat berlangsung?
tepat! 40. Sebutkan bagian- bagian tumbuhan yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan makanan,beserta dengan
26. Pertukaran oksigen dan karbondioksida di paru- paru
berlangsung dibagian contoh tumbuhannya!

ULANGAN TENGAH SEMESTER Bidang Studi : IPS Nama :


Kelas /semester : V /I No absen : 11. Selat yang menghubungkan antar pulau Kalimantan dengan
pulau Sulawesi
adalah selat .
I. Berilah tanda silang(x) pada huruf a, b, c, atau d di depan a. malaka c. karimata
jawaban yang tepat! b. sunda d. makassar
1. Raja terkenal dari Aceh adalah .. 12. Pegunungan dieng berada di pulau.
a. Sultan Alaudin c. Sultan Iskandar Muda a. Sumatra c. Kalimantan
b. Sultan Malik as Saleh d. Sultan Iskandar Syah b. Sulawesi d. Jawa
13. Lautan yang menjorok ke daratan disebut ....
2. Patih yang berhasil menyatukan nusantara adalah patih dari a.selat c. pantai
kerajaan... b. tanjung d. teluk
a. Sriwijaya c. Kutai 14. Dibawah ini adalah pegunungan dengan puncaknya yang selalu
b. Mataram d. Majapahit tertutup
3. Kitab Arjuna Wiwaha dan kitab Sutasoma adalah karya sastra salju abadi, kecuali .
pada masa kerajaan a. puncak jaya c. puncak pass
a. Mataram c. Majapahit b. puncak mandala d. puncak yamin
b. Singasari d. Kediri 15. Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi di pulau .
4. Berikut ini adalah candi yang bercorak Budha, kecuali a. Kalimantan c. Sumatra
A. Candi borobudur c. Candi kalasan b. jayapura d. Sulawesi
B. Candi roro jongrang d. Candi mendhut 16. Manfaat waduk bagi kehidupan, kecuali .
5. Makam Anusapati adalah candi . a.Tempat pariwisata c. untuk budi daya ikan
a. kidal c. singasari b. PLTA d. tempat olah raga
b. kangenan d. jago menyelam
6. Makam Ken arok adalah candi . 17. Tempat pelestarian dan perlindungan tanaman langka disebut.
a. kidal c. singasari a. cagar alam c. suaka margasatwa
b. kangenan d. jago b. kebun binatang d. taman safari
7. Raja pertama kerajaan Kutai adalah... 18. Dibawah ini hutan menurut jenis tumbuhannya adalah hutan .
a. Mulawarman c. Asmawarman a. sabana c. lindung
b. Kudungga d. Purnawarman b. homogen d. hutan tropis
8. Prasati yang terdapat telapak kakik raja Purnawarman adalah . 19. Fauna disebut juga
a. Prasasti klurak c. prasasti ciaruteun a. tumbuhan c. dunia tumbuhan
b. prasasti pasir awi d. prasati canggal b. hewan d. dunia hewan
9. Kerajaan yang terletak di sekitar sungai Musi adalah kerajaan. 20. Berikut ini yang menyebabkan musim kemarau adalah angin .
a. Sriwijaya c. Malaka a. laut c. musim timur
b. Kutai d. Aceh b. darat d. musim barat
10. Berikut ini adalah peninggalan dinasti Syailendra, kecuali .... 21. Hutan padang rumput tanpa semak belukar disebut hutan .
a. candi prambanan c. candi kalasan a.hujan tropis c. sabana
b. Prasasti ratu boko d. prasasti klurak b. stepa d. homogen
22. Berikut ini adalah pulau yang termasuk dalam gugusan 31. Sekumpulan bukit yang membentuk barisan disebut ..
kepulauan sunda besar, 32. Pelabuhan teluk bayur terdapat di provinsi
kecuali . 33. Wilayah barat Indonesia berbatasan dengan
a.pulau Bali c. pulau Halmahera 34. Kota Kendari termasuk dalam wilayah Waktu Indonesia
b.pulau Sumbawa d. pulau Sulawesi
23. Pada bilan Oktober- April, Indonesia mengalami musim 35. Pulau Bali, Lombok, dan Sumba termasuk dalam
a. penghujan c. gugur
gugusan kepulauan
b. kemarau d. panas
24. Dibawah ini adalah kota yang mempunyai selisih waktu 7 jam
dari kota
Greenwich, yaitu
a. Denpasar c. Jayapura
b. Medan d. Ambon
25. Ayu berangkat menuju kota Jogyakarta melalui bandara Ngurah
Rai pada
pukul 10.00 waktu setempat. Perjalanan akan ditempuh dalam
waktu 1 jam.
Ayu akan sampai di bandara Adi Sucipto Yogakarta pukul IV.Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
WIB.
uraian yang jelas dan tepat!
A. 12.00 c. 10.00
b. 11.00 d. 9.00 36. Sebutkan 5 kerajaan pada masa Hindu!
37. Sebutkan masing- masing 2 tokoh dari masa Hindu,
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
26. Candi Sawentar dan candi Jabung adalah peninggalan Budha dan Islam!
kerajaan 38. Apa perbedaan daratan dengan peairan?
27. Mpu Dharmaja dan mpu Panuluh adalah pujangga dari
39. Negara mana saja yang berbatasabn dengan wilayah
masa kerajaan
28. Kitab Smaradhana dikarang oleh Indonesia bagian utara?
29. Candi borobudur dirancang oleh
40. Sebutkan 5 danau di Indonesia beserta letaknya!
30. Luas perairan wilayah Indonesia lebih luas dari pada
daratan, sehingga Indonesia disebut negara
ULANGAN TENGAH SEMESTER 8. Negara Kesatuan Republik Indonesia Dipimpin oleh .
a. perdana mentri c. raja
Bidang Studi : Pkn Nama : b. sultan d. presiden
Kelas /semester : V /I No absen : 9.Kerukunan yang ada di sekolah adalah wujud ketahanan di.
a. keluarga c. sekolah
I. Berilah tanda silang(x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban b. masyarakat d. negara
yang tepat! 10. Negara yang mempunyai ketahanan yang kuat mempunyai
1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk .. ciri ....
a. daratan c. lautan a. rakyatnya kaya raya c. mempunyai TNI dan
b. kepulauan d. benua Polri
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia sering dikenal dengan b. rakyatnya bersatu d. kaya sumber daya alam
berbagai istilah, kecuali negara... 11. Ketahanan nasional dapat terwujud apabila kita memegang
a. Sekuler c.maritim teguh pada
b. agraris d. kepulauan kebenaran dan .
3. Dibawah ini bukan pihak yang bertanggung jawab atas a. kebaikan c.kesatuan
keamanan wilayah b. keindahan d. keadilan
Negara Kesatuan Republik Indomesia adalah 12. Berikut ini yang bukan syarat mutlak berdirinya suatu negara
a. pemerintah c. warga negara asing adalah.
b. TNI dan Polri d. seluruh WNI a. rakyat c. pemerintah berdaulat
4. Berikut ini yang bukan merupakan cara berpartisipasi menjaga b. wilayah d. pengakuan negara lain
keamanan 13. Tujuan nasional bangsa Indonesia ditegaskan di dalam
lingkungan adalah pembukaan UUD 1945
a. ikut siskamling c. menjaga kebersihan alinea ....
b. ikut kerja bakti d. rajin menabung a. pertama c. ketiga
5. Tata tertib lalu lintas dibuat dengan tujuan agar . b. kedua d. keempat
a. aman dan sentosa c. bersih dan indah 14. Pernyataan kemerdekaan Indonesia terdapat dalam pembukaan
b. tertib dan teratur d. aman dan sejahtra UUD 1945
6. Secara politis negara Indonesia lahir semenjak . alinea .
a. Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden tanggal 18 Agustus 1945 a. pertama c. ketiga
b. Belanda mengakui kemerdekaan RI tanggal 27 Desember b. kedua d. keempat
1949 15. UUD 1945 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa negara Indonesia
c. Ikrar sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah negara
d. Proklamasi negara Indonesia oleh Ir. Soekarno tanggal 17 negara .
Agustus 1945 a. Kesatuan c. serikat
7. Wilayah negara Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu b. liberal d. komunis
benua... 16. Berikut ini ancaman dari luar negeri terhadap keutuhan negara
a. Asia dan amerika c. Afrika dan Eropa RI, kecuali .
b. Asia dan Australia d. Amerika dan Eropa a.Terorisme c. pertukaran pelajar asing
b. Penjarahan kekayaan d. masuknya budaya asing a. sukarela c. kewajiban
17. Untuk mewujudkan keutuhan , maka seluruh rakyat harus b. paksaan d. gerakan
memiliki kesamaan .
a. tujuan c. strategi II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
b. agama d. pendapat
18. Bhineka tunggal ika adalah ajaran tentang . 26. Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan
a.kesatuaan politik c.persatuan berbagai suku kemerdekaan pada
bangsa 27. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. persatuan kepulauan d. keadilan berbangsa adalah
19. Semangat cinta tanah air dan bangsa sering disebut dengan 28. Penduduk Indonesia dapat dibuktikan keberadaannya dengan
jiwa memiliki
a. chauvinisme c. provinsialisme 29. Rakyat, wilayah, pemerintah adalah unsur pembentuk negara
b. nasionalisme d. ekstremisme secara
20. Berikut ini yang bukan merupakan nilai- nilai mendasar dalam 30. Tujuan negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan
usaha bela negara UUD 1945 alinea
adalah. 31. Ibu kota negara Indonesia adalah
a. rela berkorban c. kesadaran berbangsa 32. Wilayah NKRI awal kemerdekaan meliputi
b. cinta tanah air d. mengharap imbalan 33. Bhineka tunggal ika artinya
21.Terjadinya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 melalui . 34. Menjaga keamanan dan pertahanan negara merupakan
a. perjuangan c. pengakuan kewajiban
b. pernyataan d. proklamasi 35. Bersatu kita teguh bercerai kita
22.Diantara unsur- unsur pembentuk negara, yang termasuk unsur
deklaratif adalah .
a.rakyat c. pemerintah
b.wilayah d. pengakuan dari negaar III.Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
lain uraian yang jelas dan tepat!
23. Hal- hal yang dapat memicu timbulnya pertikaian antar suku
adalah 36. Sikap apa yang perlu dikembangkan untuk menjaga
a. kerukunan yang baik c. kebersamaan yang baik persatuan dan kesatuan?
b. solidaritas yang kuat d. fanatik yang berlebihan 37. Apa nama lengkap negara Indonesia?
24. Berikut ini tujuan NKRI dalam pembukaan UUD 1945 adalah,
kecuali 38. Siapa yang berhak dan berkewajiban menjaga keutuhan
a. melindungi salah satu suku bangsa c. mencerdaskan NKRI?
kehidupan bangsa
b. memajukan kesejahtraan umum d. melaksanakan 39. Jelaskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
ketertiban dunia yang tercantum dalam pembukaaan UUD 1945!
25. Partisipasi terhadap menjaga keutuhan negara pada dasarnya
40. Apa yang dimaksud negara kesatuan?
adalah...
b. - 45 d. - 171
2. Hasil dari 32 X (- 16) =...
a. 512 c. - 412
b.- 512 d. 412
3. Hasil dari (- 256) : (- 8) =
a. - 64 c. 64
b. - 32 d. 32
4. 46 + (- 100) = (- 100) + 46
Penjumlahan tersebut menggunakan sifat
a. komutatif c. distributif
b. asosiatif d. penyebaran
5. 12 X ( - 3 (- 7) )= (12 X ) - ( 12 X )
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik- titik adalah

a. 12 dan 3 c. 3 dan - 7
b. 3 dan - 7 d. 12 dan - 3
6. 27 + (- 6) X 5 = .
a. 57 c. 3
b. 3 d. - 57
7. Bilangan 378 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi...
a. 370 c. 400
b. 380 d. 300
8. Bilangan 1.435 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi .
a. 1.400 c. 1.440
b 1.430 d. 1.500
9. Penaksiran ke ratusan terdekat untuk 1.356 827 adalah.
ULANGAN TENGAH SEMESTER a. 500 c. 700
b. 600 d. 800
Bidang Studi : Matematika Nama
10. Hasil penaksiran ke puluhan terdekat untuk 219 X 18 adalah ....
:
a. 2.200 c. 2.400
Kelas /semester : V /I No absen : b. 4.200 d. 4.400
11. Contoh bilangan berpangkat adalah .
2
I. Berilah tanda silang(x) pada huruf a, b, c, atau d di a. 2 c. 3
depan jawaban yang tepat!
b. 9 d. - 25
1. Hasil dari 108 + 63 adalah ..
12. Hasil dari 5 = .
a. 45 c. 171
a.25 c. 15
b.125 d. 10 a. 1 dan 15 c. 5 dan 15
13. Akar kuadrat dari 289, ditulis .... b. 3 dan 5 d. 2, 3 dan 15
a. 289 c. 3 289 24. Faktorisasi prima dari 36 adalah
a. 2 X 3 c. 2 X 3
b. 289 d. 81 b. 2 X 3 d. 2 X 3
25. FPB dari 15 dan 60 adalah...
14. 81 , dibaca . a. 3 c. 10
a. akar kuadrat dari 81 c. akar 81 b. 5 d. 15
b. akar pangkat empat dari 81 d. 81 pangkat 2
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
15. Hasil dari 196 = .
26. 72 + (- 56) =
a. 11 c. 14
b. 12 d. 15 27. 25 X (- 6) =
16. Hasil dari 3 + 12 =
28. (- 84) : 6 =
a. 51 c. 165
b. 153 d. 171 29. 13 = ...
17. Hasil dari 4 X 5 = .
a. 400 c. 40 30. 625 = .
b. 80 d. 20
31. 12 - 10 =
18. Hasil dari 100 - 25 = .
a. 75 c. 4 32. 196 : 49 =
b. 5 d. 0
327 + 144 36 = . 33. faktor prima dari 25 adalah
19. hasil dari :
34. faktorisasi prima dari 52 adalah.
a. 4 c. 6
b. 5 d. 7 35. KPK dari 72 dan 96 adalah.
20. Luas sebuah persegi adalah 256 cm. sisi persegi tersebut
adalah.
a. 10 cm c. 22 cm
b. 20 cm d. 16 cm
III.Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
21. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor disebut . uraian yang jelas dan tepat!
a.bilangan cacah c. bilangan bulat
36. Tuliskan bilangan bulat antara - 6 dan 6?
b. bilangan asli d. bilangan prima
22. Contoh bilangan prima adalah . 37. Tentukan hasil dari 84 : (- 6) + ( 20 + (- 14) ) X 5!
a.13, 15, 17 c. 23, 29, 31
b.21, 23, 29 d. 10, 12, 14 38. Tentukan hasil dari 324 X 81 !
23. Faktor prima dari 15 adalah
39. Sebuah persegi memiliki sisi 15 cm. Hitunglah luasnya! Dua Ekor Kambing
telah dijadikan
40. jembatanuntuk menyebrangi
Hani les piano setiap 3 jurang tersebut.
hari sekali. RaniPohon yang setiap
les piano dijadikan jembatan tersebut sangatlah kecil sehingga tidak dapat dilalui secara bersamaan oleh
k mau mengalah dan juga menapakan kakinya ke jembatan tersebut. Akhirnya keduanya bertemu di tengah- tengah jembatan. Keduanya masih tidak mau mengalah dan
4 hari sekali.
Pada tanggal 12 Juni 2009 mereka les piano bersamaan.
Tanggal berapakah mereka akan les piano bersamaan lagi?

Jawablah pertanyaan- pertanyaan di bawah ini berdasarkan


cerita di atas dengan jawaban yang tepat!
ULANGAN TENGAH SEMESTER 1. Dimana kedua kambing itu berjalan? ...
Bidang Studi : Bahasa Indonesia Nama 2. Apa yang dijadikan jembatan untuk menyebrang?
: 3. Apa yang terjadi dengan kedua kambing itu setelah bertemu
Kelas /semester : V /I No absen : di tengah- tengah jembatan?
4. Apa yang menyebabkan mereka jatuh ke jurang?
I. Bacalah cerita dibawah ini dengan seksama! 5. Nasihat apa yang dapat diambil dari cerita di atas? ..
II.Berilah tanda silang(x) pada huruf a, b, c, atau d di depan c. salam pembuka
jawaban yang tepat! d. tanda tangan
6. Ratusan warga Sumatra Barat tinggal di tenda darurat. 11. Tokoh yang sering muncul disebut tokoh .
Sumatra Barat rusak a. utama c. tritagonis
berat akibat bencana gempa bumi. Warga terpaksa tidur
berdesak- desakan dengan fasilitas seadanya. Warga mulai b. figuran d. pendamping
tampak terserang penyakit ISPA dan diare. 12. Pertanyaan untuk wawancara sebaiknya dibuat wawancara
Pokok persoalan teks bacaan di atas adalah a. sesudah c. ketika
a. warga Sumatra Barat banyak terserang penyakit. b. sebelum d. pada saat
b. warga Sumatra Barat muali terserang ISPA. 13. Kedatanganmu sangat ku nantikan.
c. warga Sumatra Barat terpaksa tinggal di tenda darurat karena Kalimat diatas termasuk bagian surat undangan .
gempa. a. isi c. nama dan tanda
d. warga Sumatra Barat tidur berdesak- desakan. tangan
7. Kata tanya kapan digunakan untuk ... b penutup d. pembukaan
a. orang c. tempat 14. Perhatikan wawancara di bawah ini!
b.alasan d. waktu Roni : apa yang dimaksud dengan simpanan wajib?
8. Sebelum melakukan wawancara seseorang harus menyiapkan Petugas koperasi : simpanan wajib adalah simpanan yang diambil
a. bekal c. alat transportasi tiap bulan.
b. perlengkapan d. daftar pertanyaan Roni :
9. Perbedaan surat resmi dan tidak resmi adalah Pernyataan yang sesuai untuk melengkapi dialog di atas adalah
a. amplopnya c. bagian- bagiannya
b. prangkonya d. isinya a. kapan simpanan wajib itu harus dibayarkan?

10. Hal- hal yang harus ada pada bagian pembuka sebuah surat b. mengapa simpanan wajib harus dibayarkan?

adalah seperti c. di mana simpanan wajib itu harus dibayarkan?

dibawah ini, kecuali d. ke mana simpanan wajib itu harus dibayarkan?

a. tempat dan tanggal penulisan surat 15. Urutan atau jalan cerita disebut

b. alamat surat a. tokoh c. setting


b. alur d. latar
16. Didalam menyusun karangan yang kita tentukan pertama kali Ia sampai di sekolah sebelum bel berbunyi.
adalah .... Latar waktu penggalan cerita di atas adalah
a. tema c. pokok pikiran a. siang c. pagi
b. kerangka karangan d. judul b. sore d. malam
17. Adik berhasil (tendang) bola dan masuk gawang. Kata tendang 22. Dibawah ini yang bukan merupakan manfaat kerangka karangan
seharusnya adalah ....
a. menendang c. tertendang a. memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan
b.ditendang d. ditendangkan teratur.
18. Pak Somad tidak berjualan karena sedang sakit. b. memudahkan penempatan antara bagian karangan yang
Kalimat pertanyaan yang tepat untuk pernyataan diatas adalah penting dengan
. yang tidak penting
a. Mengapa Pak Somad tidak berjualan hari ini? c. menghindari timbulnya pengulangan bahasa
b. Dimana Pak Somad tidak berjualan hari ini? d. membantu penulis untuk mempercepat karanganya.
c. Siapa Pak Somad yang berjualan hari itu? 23. Bunga desa banyak yang mencari pekerjaan di kota- kota besar.
d. Kapan Pak Somad tidak berjualan? Bunga desa maksudnya
19. Desiran angin bertiup sepoi- sepoi. a. penduduk desa c. gadis desa
Penggunaan tanda jeda yang tepat pada baris puisi di atas b. pelajar desa d. pekerja desa
adalah 24. Mudah mudahan banjir segera surut.
a. desiran /angin bertiup/ sepoi- sepoi. c. desiran/ angin /bertiup Kalimat diatas mengungkapkan .
sepoi- sepoi. a. kemampuan c. permintaan
b. desiran angin /bertiup sepoi- sepoi. d. desiran/ angin bertiup b. harapan d. keharusan
sepoi- sepoi. 25. akibat penduduk kota besar menjadi semakin padat.
20. Berikut ini yang tergolong surat pribadi adalah a. transmigrasi c. imigrasi
a. surat edaran orang tua wali murid c. surat perjanjian b. urbanisasi d. emigrasi
b. surat undangan ulang tahun d. surat permohonan
21. Setelah sarapan pagi, Fitri memakai pakaian seragam sekolah. II.Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
26. Orang yang menggali kubur itu tetanggaku Hasan meninggalkan orang tuanya dan malah pergi ke kota.
Menggali antonimnya Tulislah pendapatmu tentang Hasan!
27. Ia menjadi buah bibir masyarakat. Buah bibir artinya. 40. Buatlah 2 bait puisi dengan tema pertanian!
28. Pak Iwan pekerjaannya mencari berita, maka ia disebut .
29. Menyampaikan tanggapan harus dengan bahasa.
30. . datang dari Jakarta?
Kata tanya yang tepat untuk mengisi kalimat di atas adalah
31. Bunga sering terlambat datang ke sekolah.
Saran yang tepat untuk Bunga adalah. ULANGAN TENGAH SEMESTER
32. Percakapan antara dua orang disebut. Bidang Studi : Bahasa Sunda Nama :
33. Sebelum mengarang sebaiknya membuat Kelas /semester : V /I No absen :
34. Gagasan inti yang digunakan untuk menyusun karangan
disebut Situs Gunung Padang Cianjur
35. Sebelum melakukan wawancara, yang harus dipersiapkan Panggedena sa- Asia tenggara. Kitu pamanggih para
arkeolg ngeunaan situs sajarah Gunung Padang di desa
adalah.... Karyamukti, Kacamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.
IV. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan Taun 1979, kajurung ku tugasna, E. Junaedi, penilik
uraian yang jelas dan kebudayaan di kecamatan Cempaka, lolongok ka Situs
Gunung Padang.Terus nyieun laporan kaayaannana.
tepat!
Dina hal sajarah, Situs Gunung Padang the titinggalan
36. Apa tujuan membuat kerangka karangan? jaman batu besar (megalithik, mega : gede, lithos : batu),
37. Apa yang harus diperhatikan dalam membaca sebuah Kepunden Berundak, diadegkeun kira- kira taun 6000
samemeh masehi. Kepunden Berundak the paranti muja ka
percakapan?
arwah karuhun (animisme).
38. Apa yang dimaksud dengan percakapan? Masyarakat Desa Karyamukti, nyebutkeun situs Gunung
39. Hasan seorang pemuda desa. Ia ingin bekerja di kota. Padahal, Padang tadina dipake tempat ngariungna para raja saperti
Prabu Siliwangi, Prabu Tajimalela, jeung raja- raja sejenna nu
sawahnya sangat
sajaman.
luas. Sawah itu tidak ada yang menggarap. Orang tua hasan
sudah tua. Akhirnya I. Jawab pananya di handap ieu!
1. Naon judul bacaan di luhur? a.faxcimile c. handphone
2. Di mana pernahna Gunung Padang teh?... b. telepon d. telegram
3. Saha anu nyieun laporan kaayaan situs 12. Jaman mun rek nelepon the teu kudu hese asal boga HP.
Gunung Padang ?... Kecap anu cocog pikeun kalimah di luhur nyaeta
4. Tempat naon cenah ari kapunden berundak a.kiwari c. informasi
teh? b. baheula d. kamari
5. Ceuk urang Desa Karya Mukti, tempat ngariung saha di 13. Kunaon adi teu sakola?
Gunung Padang teh? Kalimah diluhur kaasup kana kalimah
II. Cakra (X) huruf a, b, c, atawa d dina jawaban nu bener! a. pananya c. pamenta
6. Wawancara nyaeta b. parentah d. pangulem
a. ngobrol biasa c. silaturahmi jeung 14. Ieu barang mangrupa pakakas komunikasi cara
babaturan ngagunakeunana ditakol, ieu
b. paguneman jeung babaturan d. tanya jawab jeung barang ngarana
narasumber a. bedug c. angklung
7. Dani : b. kehkol d. dogdog
Mang Ade : Emang, icalan baso tos lami, Cep! 15. Maca dina jero hate hartina maca
Kalimah anu cocog nyaeta a. tarik c. ngagorowok
a. saha anu icalan baso teh? b. gancang d. taya soraan
b. di mana icalanna baso teh? 16. Lamun urang hayang pinter urang kudu diajar.
c. ti ngawitan iraha icalan baso teh? a.sakadaek c. getol
d. kumaha kauntungan tina icalan baso teh? b. males d. sungkan
8. anu jadi juara the? 17. Barudak kelas 5 meunang pancen ngawawancara dokter.
Kecap pananya anu cococg nyaeta Pancen saharti jeung
a.Iraha c. kumaha a. nitah c. amanat
b. saha d. di mana b. hadiah d. tugas
9. voli geus kumpul di lapangan. Kecap anu cocog nyaeta 18. Jalama anu bisa ngajelaskeun hiji pasualan ngarana
a. parapamaen c. parajuri a. reporter c. nara pidana
b. paramurid d. parapeserta b. wartawan d. nara sumber
10. cara ngadamel dadar gulung teh? 19. Karaman anu aya di laut ngaranna
Kecap anu cocog nyaeta a.bajak laut c. begal
a. saha c. naon b. perompak d. garong
b. iraha d. kumaha 20. Balita kudu diimunisasi di posyandu, kecap imunisasi
11. Alat ieu ngaranna mangrupakeun istilah
a. kaagamaan c. kesehatan 27. Tempat nginep turis di tempat wisata ngaranna
b. pertanian d. kesenian 28. Nara sumber nyaeta
21. Ngawawancara sarua jeung ngajak 29. Telepon anu teu make kabel ngaranna
a.ulin c. balanja 30. Nyarita dina telepon kudu
b. ngobrol d. nguseup 31. Alat anu gunana pikeun ngarapihkeun baju nyaeta
22. Waktu dijieunna surat, ngenaan tanggal, bulan, jeung taun 32. Lamun maca sajak kudu
disebutna 33. Ngirim surat ka kantor pos kudu make
a. titimangsa c. eusi surat 34. Pamaksudan diteundeunna dina suart di bagian
b. bubuka surat d. panutup surat 35. Lamun silih suratan jeung batur sok disebut sahabat
23. Kantor anu tugasna nganteurkeun surat nyaeta kantor ..
a. pegadaian c. pos IV. Pigawe soal soal ieu di handap!
b. perpajakan d. karsiapan 36. Tuliskan bagian- bagian surat!
24. Tempan paranti neundeun pakean anu menang ngalicin nyaeta 37. Jieun hiji kalimah nu ngandung jejer, caritaan, objek jeung
katerangan!
a. korsi c. bupet 38. Jieun dua kalimah pananya!
b. lomari d. meja 39. Jelaskeun kumaha cara ngagunakeun barang dina gambar
25. Lamun urang dek nepikeun kahayang atawa nepikeun dihandap!
pamaksudan, urang
neundeunna dina surat nyaeta dina bagian 40. Susun kalimah kalimah di handap jadi hiji paragraf anu bener!
a. bubuka c. panutup a. Gue dicampurkeun tuluy dipola saluyu jeung kahayang.
b. eusi d. titimangsa b. Mimitina urang kudu nyadiakeun bahan- bahanna jeung alatna.
III. Eusian titik- titik di handap ieu! c. Geus dipola teras dipoekeun sapoe.
26. Jalma anu sok neanagn berita disebutna d. Cara nyieun taneuh liket dicampur jeung keusik tuluy diluluh.