Anda di halaman 1dari 13

Untuk selanjutnya silahkan perhatikan Hitungan Jam dalam Bahasa Arab dan Beberapa Kaidah yang

Berkaitan Dengannya:

] [ Jam Bahasa Arab

1 Jam Satu
2 Jam Dua
3 Jam Tiga
4 Jam Empat
5 Jam Lima
6 Jam Enam
7 Jam Tujuh
8 Jam Delapan
9 Jam Sembilan
10 Jam Sepuluh
11 Jam Sebelas
12 Jam Dua Belas

][ Bilangan di atas berlaku untuk jam-jam yang pas saja. Adapun jika tidak tepat, maka bisa ditambahkan Wa
untuk menyatakan lebih dan Illaa [] jika kurang. Perhatikan baris kata di bawah ini:

13 Jam Lima lebih Lima Menit


14 Jam lima lebih Sepuluh Menit
15 Jam Lima Lebih Seperempat Jam
16 Jam Lima Lebih Dua Puluh Menit
17 Jam Lima Lebih Lima Puluh Menit
18 Jam Lima Lebih Setengah Jam

19 Jam Lima Kurang Lima Menit


20 Jam lima Kurang Sepuluh Menit
21 Jam Lima Kurang Seperempat Jam
22 Jam Lima Kurang Dua Puluh Menit
23 Jam Lima Kurang Lima Puluh Menit
24 Jam Lima Kurang Setengah Jam

Contoh Percakapan :Artinya: Jam Berapa sekarang ? >||< Sekarang Jam EnamArtinya: Kapan kamu akan pergi ke sekolah ? >||<Aku pergi jam tujuh tepat.
contoh-contohnya adalah :

1. Jam 01.00
2. Jam 02.00
3. Jam 03.00
4. Jam 08.00
5. Jam 10.00
6. Jam 11.00
7. Jam 12.00
8. Jam 15.00
9. Jam 20.00
10. Jam 21.00
11. Jam 22.00
12. Jam 24.00

1. Jam 01.05

2. Jam 02.02
Contoh lain :
1. Jam 07.10
2. Jam 08.17

3. Jam 05.33
Contoh lain :
)- Jam 02.45 (Jam 3 kurang seperempat

)- Jam 24.47 (Jam 1 kurang 13 menit

)- Jam 11. 50 (Jam 12 kurang 10 menit

)- Jam 05.54 (Jam 6 kurang 6 menit

Keterangan Kata Dari Jam :
Lebih =
Kurang =
Jam =
Menit =
= Seperempat
Contoh :
/

- Jam berapakah sekarang ? Kita sekarang pada jam 10.00

- Saya pergi ke sekolah pada jam tujuh
Bahasa Arab Jam 1 Sampai 12
). ( Jam Satu
). ( Jam Dua
). ( Jam Tiga
). ( Jam Empat
). ( Jam Lima
). ( Jam Enam

). ( Jam Tujuh
). ( Jam Delapan
). ( Jam Sembilan
). ( Jam Sepuluh
). ( Jam Sebelas
). ( Jam Duabelas
Postingan sebelumnya: Bahasa Arab Anggota Keluarga dan Artinya.
): ( Kosakata Tambahan
). ( Detik
). ( Menit
). ( Jam
). ( Lewat
). ( Kurang
). ( Seperempat
). ( Setengah
( 5 Menit ).
). ( 10 Menit
). ( 20 Menit
) ( Limabelas Menit/Seperempat Jam
). ( Setengah Jam
). ( Jam Dinding
). ( Jam Tangan
). ( ?Jam berapa sekarang
). ( Pagi
). ( Siang
). ( Sore
). ( Malam
Siang Malam ( ) .

Beberapa contoh penggunaan/penerapan bilangan jam:

Jam 8 lebih 10 menit ( ) .


Jam 9 lebih 15 menit ( ) .
Jam 10 lebih 20 menit ( ) .
Jam 6 lebih 30 menit ( ) .
Jam 1 kurang 5 menit ( ) .
Jam 2 kurang 15 menit ( ) .
Jam 3 kurang 20 menit ( ) .
jam 4 kurang 30 menit ( ) .
Demikian postingan saya tentang bilangan jam dan waktu dalam bahasa Arab. Semoga tulisan ini bisa
bermanfaat, dan terima kasih atas kunjungannya.

ANGKA 1-1000 DALAM BAHASA ARABMateri kita pd hr ini adalah Mengenal bilangan dr 1-1000

1.( Wahid)
2.( Itsnan)
3.( Tsalatsah)
4.( Arba'ah)
5.( Khamsah)
6.( Sittah)
7.( Sab'ah)
8.( Tsamaniyah)
9.( Tis' ah)
10.'( Asyrah)

11.( Ahada 'asyar)


12.( Itsna 'asyar)
13.( Tsalatsata 'asyar)
14.( Arba'ata 'asyar)
15.( Khamsata 'asyar)
16.( Sittata 'asyar)
17.( Sab'ata 'asyar)
18.( Tsamaniyata 'asyar)
19.( Tis' ata 'asyar)

20./'( Isyrun/'isyrin )
30./( Tsalatsun/Tsalatsin)
40./( Arba'un/Arba'in)
50./( Khamsun/Khamsin)
60./( Sittun/Sittin)
70./( Sab'un/Sab'in)
80./( Tsamanun/Tsamanin)
90./( Tis' un/Tis'in)

100 ( Mi-ah)
200 mi-atain
300 tsalaatsu mi-ah
400 arba'u mi-ah
500 khamsu mi-ah
600 sittu mi-ah
700 sab'u mi-ah
800 tsamaanu mi-ah
900 tis' u mi-ah
1000 alf
21 ( wahid wa 'isyrun)
31. Wahid wa tsalatsiin
41. Wahid wa arba'in
51 wahid wa khamsin
61. Wahid wa sittin
71. Wahid wa sab'in
81. Wahid wa tsamanin
91. Wahid wa tis'in

21 ( wahid wa 'isyrun)
22 ( itsnan wa 'isyrun)
23 ( tsalasah wa 'isyrun)
24 ( arba'ah wa 'isyrun)
25 ( khamsah wa 'isyrun)
26 ( sittah wa 'isyrun)
27 ( sab'ah wa 'isyrun)
28 ( tsamaniyah wa 'isyrun)
29 ( tis' ah wa 'isyrun)

30./( Tsalatsun/Tsalatsin)
31. Wahid wa tsalatsiin
32. Itsnain wa tsalatsiin
33. Tsalasah wa tsalatsiin
34. Arba'ah wa tsalatsiin
35. Khamsah wa tsalatsiin
36. Sittah wa tsalatsiin
37. Sab'ah wa tsalatsiin
38. Tsamaniyah wa tsalatsiin
39. Tis'ah wa tsalatsiin

40. Arba'aiin
42. Itsnain wa arba'in
43. Tsalasah wa arba'in
44. Arba'ah wa arba'in
45. Khamsah wa arba'in
46. Sittah wa arba'in
47. Sab'ah wa arba'in
48. Tsamaniyah wa arba'in
49. Tis'ah wa arba'in

50. Khamsin
52 itsnain wa khamsin
53 tsalasah wa khamsin
54 arba'ah wa khamsin
55 khamsah wa khamsin
56 sittah wa khomsin
57 sab'ah wa khamsin
58 tsamaniyah wa khamsin
59 tis'ah wa khamsin

60 sittun
62. Itsnain wa sittin
63. Tsalasah wa sittin
64. Araba'ah wa sittin
65. Khamsah wa sittin
66. Sittah wa sittin
67. Sab'ah wa sittin
68. Tsamaniyah wa sittin
69. Tis'ah wa sittin
70. Sab'in
72. Itsnain wa sab'in
73. Tsalasah wa sab'in
74. Arba'ah wa sab'in
75. Khamsah wa sab'in
76. Sittah wa sab'in
77. Sab'ah wa sab'in
78. Tsamaniyah wa sab'in
79. Tis'ah wa sab'in

80. Tsamanin
82. Itsnain wa tsamanin
83. Tsalasah wa tsamanin
84. Arba'in wa tsamanin
85. Khamsah wa tsamanin
86. Sittah wa tsamanin
87. Sab'ah wa tsamanin
88. Tsamaniyah wa tsamanin
89. Tis'ah wa tsamanin

90. Tis'in
92. Itsnain wa tis'in
93. Tsalasah wa tis'in
94. Arba'ah wa tis'in
95. Khamsah wa tis'in
96. Sittah wa tis'in
97. Sab'ah wa tis'in
98. Tsamaniyah wa tis'in
99. Tis'ah wa tis'in
100. Mi-ah

Bahasa Arab 1 - 10

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca

1 Satu waahidun

2 Dua itsnaani

3 Tiga tsalaatsatun

4 Empat arba'atun

5 Lima khamsatun

6 Enam sittatun

7 Tujuh sab'atun

8 Delapan tsamaaniyatun

9 Sembilan tis'atun

10 Sepuluh 'asyratun
Bahasa Arab 11 - 20

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca

11 Sebelas ahada 'asyara

12 Dua Belas itsnaa 'asyara

13 Tiga Belas tsalaatsata 'asyara

14 Empat Belas 'arba'ata 'asyara

15 Lima Belas khamsata 'asyara

16 Enam Belas sittata 'asyara

17 Tujuh Belas sab'ata 'asyara

18 Delapan Belas tsamaaniyata 'asyara

19 Sembilan Belas tis'ata 'asyara

20 Dua Puluh 'isyruuna

Bahasa Arab 21 - 30

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca

21 Dua Puluh Satu waahidun wa 'iysruuna

22 Dua Puluh Dua itsnaani wa 'iysruuna

23 Dua Puluh Tiga tsalaatsatun wa 'iysruuna

24 Dua Puluh Empat arba'atun wa 'iysruuna

25 Dua Puluh Lima khamsatun wa 'iysruuna

26 Dua Puluh Enam sittatun wa 'iysruuna

27 Dua Puluh Tujuh sab'atun wa 'iysruuna

28 Dua Puluh Delapan tsamaaniyatun wa 'iysruuna

29 Dua Puluh Sembilan tis'atun wa 'iysruuna

30 Tiga Puluh tsalaatsuuna

Bahasa Arab 31 - 40

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca


31 Tiga Puluh Satu waahidun wa tsalaatsuuna

32 Tiga Puluh Dua itsnaani wa tsalaatsuuna

33 Tiga Puluh Tiga tsalaatsatun wa tsalaatsuuna

34 Tiga Puluh Empat arba'atun wa tsalaatsuuna

35 Tiga Puluh Lima khamsatun wa tsalaatsuuna

36 Tiga Puluh Enam sittatun wa tsalaatsuuna

37 Tiga Puluh Tujuh sab'atun wa tsalaatsuuna

38 Tiga Puluh Delapan tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna

39 Tiga Puluh Sembilan tis'atun wa tsalaatsuuna

40 Empat Puluh 'arba'uuna

Bahasa Arab 41 - 50

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca

41 Empat Puluh Satu waahidun wa 'arba'uuna

42 Empat Puluh Dua itsnaani wa 'arba'uuna

43 Empat Puluh Tiga tsalaatsatun wa 'arba'uuna

44 Empat Puluh Empat arba'atun wa 'arba'uuna

45 Empat Puluh Lima khamsatun wa 'arba'uuna

46 Empat Puluh Enam sittatun wa 'arba'uuna

47 Empat Puluh Tujuh sab'atun wa 'arba'uuna

48 Empat Puluh Delapan tsamaaniyatun wa 'arba'uuna

49 Empat Puluh Sembilan tis'atun wa 'arba'uuna

50 Lima Puluh khamsuuna

Bahasa Arab 51 - 60

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca

51 Lima Puluh Satu waahidun wa khamsuuna


52 Lima Puluh Dua itsnaani wa khamsuuna

53 Lima Puluh Tiga tsalaatsatun wa khamsuuna

54 Lima Puluh Empat arba'atun wa khamsuuna

55 Lima Puluh Lima

text-align: start;"> khamsatun wa khamsuuna


56
Lima Puluh Enam

sittatun wa khamsuuna
57
Lima Puluh Tujuh

sab'atun wa khamsuuna
58
Lima Puluh Delapan

tsamaaniyatun wa khamsuuna
59
Lima Puluh Sembilan

tis'atun wa khamsuuna
60
Enam Puluh

sittuuna

Bahasa Arab 61 - 70

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca

61 Enam Puluh Satu waahidun wa sittuuna

62 Enam Puluh Dua itsnaani wa sittuuna

63 Enam Puluh Tiga tsalaatsatun wa sittuuna

64 Enam Puluh Empat arba'atun wa sittuuna

65 Enam Puluh Lima khamsatun wa sittuuna

66 Enam Puluh Enam sittatun wa sittuuna


67 Enam Puluh Tujuh sab'atun wa sittuuna

68 Enam Puluh Delapan tsamaaniyatun wa sittuuna

69 Enam Puluh Sembilan tis'atun wa sittuuna

70 Tujuh Puluh sab'uuna

Bahasa Arab 71 - 80

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca

71 Tujuh Puluh Satu waahidun wa sab'uuna

72 Tujuh Puluh Dua itsnaani wa sab'uuna

73 Tujuh Puluh Tiga tsalaatsatun wa sab'uuna

74 Tujuh Puluh Empat arba'atun wa sab'uuna

75 Tujuh Puluh Lima khamsatun wa sab'uuna

76 Tujuh Puluh Enam sittatun wa sab'uuna

77 Tujuh Puluh Tujuh sab'atun wa sab'uuna

78 Tujuh Puluh Delapan tsamaaniyatun wa sab'uuna

79 Tujuh Puluh Sembilan tis'atun wa sab'uuna

80 Delapan Puluh tsamaanuuna

Bahasa Arab 81 - 90

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca

81 Delapan Puluh Satu waahidun wa tsamaanuuna

82 Delapan Puluh Dua itsnaani wa tsamaanuuna

83 Delapan Puluh Tiga tsalaatsatun wa tsamaanuuna

84 Delapan Puluh Empat arba'atun wa tsamaanuuna

85 Delapan Puluh Lima khamsatun wa tsamaanuuna

86 Delapan Puluh Enam sittatun wa tsamaanuuna

87 Delapan Puluh Tujuh sab'atun wa tsamaanuuna


88 Delapan Puluh Delapan tsamaaniyatun wa tsamaanuuna

89 Delapan Puluh Sembilan tis'atun wa tsamaanuuna

90 Sembilan Puluh tis'uuna

Bahasa Arab 91 - 100

Nomor Angka Bahasa Arab Cara Baca

91 Sembilan Puluh Satu waahidun wa tis'uuna

92 Sembilan Puluh Dua itsnaani wa tis'uuna

93 Sembilan Puluh Tiga tsalaatsatun wa tis'uuna

94 Sembilan Puluh Empat arba'atun wa tis'uuna

95 Sembilan Puluh Lima khamsatun wa tis'uuna

96 Sembilan Puluh Enam sittatun wa tis'uuna

97 Sembilan Puluh Tujuh sab'atun wa tis'uuna

98 Sembilan Puluh Delapan tsamaaniyatun wa tis'uuna

99 Sembilan Puluh Sembilan tis'atun wa tis'uuna

100 Seratus mi-ah


UNTUK ISIM MUDZAKAR

Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Ke-6
Ke-7
Ke-8
Ke-9
Ke-10

Ke-11

Ke-12

Ke-13

Ke-14

Ke-15

Ke-16
Ke-17
Ke-18
Ke-19
Ke-20

Ke-21

Ke-22

Ke-23

Ke-24

Ke-25

Ke-26

Ke-27

Ke-28

Ke-29

Ke-30

Ke-31

Ke-32

Ke-33
Ke-34

Ke-35
Ke-36
Ke-37

Ke-38
Ke-39
Ke-40

Ke-41
Ke-42

Ke-43

Ke-44

Ke-45
Ke-46
Ke-47
Ke-48
Ke-49
Ke-50
UNTUK ISIM MUANNATS

Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Ke-6
Ke-7
Ke-8
Ke-9
Ke-10
Ke-11
Ke-12
Ke-13
Ke-14
Ke-15
Ke-16
Ke-17
Ke-18
Ke-19
Ke-20
Ke-21
Ke-22
Ke-23
Ke-24
Ke-25
Ke-26
Ke-27
Ke-28
Ke-29
Ke-30
Ke-31
Ke-32
Ke-33
Ke-34
Ke-35
Ke-36
Ke-37
Ke-38
Ke-39
Ke-40
Ke-41
Ke-42
Ke-43
Ke-44
Ke-45
Ke-46
Ke-47
Ke-48
Ke-49
Ke-50

CATATAN:

Dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis isimnya.


]maka gunakan bilangan khusus mudzakar . , [ Jika isimnya mudzakar seperti
] [ ] kelas II [ Contoh : Pemain ke2
]maka gunakan bilangan khusus mudzakar . , [ Jika isimnya muannats eperti
] [ ] mobil ke-2 [ Contoh: Lembar ke-2
Itulah bilangan urutan dari 1 sampai 50, kalau mau yang sampe 100 share dan comment dulu ya..!! 20
!! comment saja lah ...he he he. Semoga bermanfaat