Anda di halaman 1dari 5

SJK(T) PULAU SEBANG

KELAB RUKUN NEGARA 2012


ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN 2012 STRATEGI
STRATEGIK
1.Kepimpinan dan Memberi pendekatan Menjadikan prinsip- Memberi
disiplin murid berkaitan kepimpinan prinsip Rukun pendedahan 1.Mengenali
kurang memuaskan dan disiplin yang perlu Negara sebagai satu tentang Pemimpin Negara.
ada dalam setiap amalan cara hidup kepimpinan dan Semua murid Kelab
pelajar. yang berterusan bagi disiplin murid. Rukun Ngara 2. Kuiz
melahirkan
masyrakat yang 3.Muhasabah Diri
mempunyai jati diri,
setia, bersatu padu
dan berwawasan.

2.Murid-murid tidak Menyubur dan Memberi Mengadakan


memahami dan mempertingkatkan pengertian dan pelbagai aktiviti 1.Melafazkan
mengahayati kesedaran kerohanian kefahaman tentang untuk Semua murid Kelab Rukun Negara
prinsip-prinsip akan kepentingan lima prinsip memahami dan Rukun Ngara
RukunNegara 2. Membuat Folio
Rukun Negar. Rukun Negara sebagai menghayati
asas norma kehidupan. Rukun Negara
3. Memperkenalkan
Prinsip-prinsip
Rukun Negara.

4.Menghuraikan
Maksud Prinsip-
prinsip Rukun
Negara.

PELAN TAKTIKAL

KELAB RUKUN NEGARA


ISU STRATEGIK 1 : Kepimpinan dan disiplin murid kurang memuaskan.

MATLAMAT STRATEGIK : Memberi pendekatan berkaitan kepimpinan dan disiplin yang perlu ada dalam setiap pelajar.

BIL PROGRAM / TANGGUNG TEMPOH KOS / OUTPUT KPI PELAN


PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI
1 Mengenali Pemimpin Guru Kelab Sebulan Tiada Pelajar boleh Memberi
Negara. Rukun Negara sekali mengenali pendedahan Mewujudkan
Guru KT Pemimpin Negara. tentang aktiviti khas
kepimpinan dan
disiplin murid.
2 Guru Kelab Tiga kali Tiada Pelajar akan Memberi
Kuiz yang berkaitan Rukun Negara setahun memahami pendedahan Mewujudkan
kepimpinan disiplin kepimpinan dan tentang modul
murid. disiplin yang perlu kepimpinan dan
ada dalam setiap disiplin murid
pelajar.
3 Guru Kelab Sekali Tiada Pelajar dapat Memberi
Muhasabah Diri Rukun Negara setahun mengenali kekuatan pendedahan Mewujudkan
Guru PM dan kelemahan diri tentang modul
masing-masing. kepimpinan dan
disiplin murid
ISU STRATEGIK 1 : Murid-murid tidak memahami dan mengahayati prinsip-prinsip Rukun Negara.

MATLAMAT STRATEGIK : Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai
asas norma kehidupan

BIL PROGRAM / TANGGUNG TEMPOH KOS / OUTPUT KPI PELAN


PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

Guru Kelab Murid akan Mengadakan Mempamerkan


1 Rukun Negara Setiap kali Tiada melafazkan Rukun pelbagai aktiviti prinsip-prinsip
Melafazkan Rukun Guru KT perjumpaan Negara dengan cara untuk Rukun Negara
Negara yang betul dan memahami dan di setiap kelas.
penuh semangat. menghayati
Rukun Negara

Mengadakan Mewujudkan
2 Guru Kelab Setiap kali pelbagai aktiviti modul
Membuat Folio Rukun Negara perjumpaan Tiada untuk
memahami dan
menghayati
Rukun Negara

3 Guru Kelab Sekali Tiada Pelajar akan Mengadakan Mewujudkan


Rukun Negara setahun menghafal dan pelbagai aktiviti Kad Prinsip-
Memperkenalkan Guru KT menulis prinsip- untuk prinsip Rukun
Prinsip-prinsip prinsip Rukun memahami dan Negara.
Rukun Negara. Negara secara menghayati
kreatif. Rukun Negara

4 Guru Kelab Sekali Tiada Pelajar akan Mengadakan Mewujudkan


Menghuraikan Rukun Negara setahun memahami pelbagai aktiviti modul
Maksud Prinsip- Guru KT kepentingan untuk
prinsip Rukun menghayati Rukun memahami dan
Negara. Negara serta menghayati
maksud prinsip Rukun Negara
Rukun Negara.