Anda di halaman 1dari 1

JPK/PPT/12/6-2015

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN


Kementerian Sumber Manusia, Malaysia
PERAKUAN SESI KAUNSELING & PENILAIAN PP-PPT

NAMA PP-PPT :

NO. KAD PENGENALAN :

TARIKH : HARI : MASA :

TEMPAT :

SKM/DKM/DLKM - PORTFOLIO LPKT


NO. KAD KOD
BIL NO. DAFTAR NAMA CALON *TARIKH *TARIKH *TARIKH *TARIKH
PENGENALAN KEMAHIRAN
TUNTUTAN 1 TUNTUTAN 2 TUNTUTAN 3 TUNTUTAN 4

*Sila isikan tarikh tuntutan semasa dan sebelumnya setiap kali membuat tuntutan. *Sila gunakan helaian tambahan jika ruang tidak mencukupi.

JUMLAH CALON : ______________________

PERAKUAN PP-PPT:

Dengan ini saya memperakui sesi kaunseling & penilaian calon PPT seperti di atas pada tarikh, hari dan alamat seperti yang dinyatakan atas.

Tandatangan PP-PPT : Tarikh :

Nama : No. KP:


* Borang ini hendaklah dihantar bersama dengan Tuntutan Perjalanan untuk pengesahan tarikh dan tempat kaunseling & dan penilaian.