Anda di halaman 1dari 1

JPK/PPT/5/6-2014

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN


Kementerian Sumber Manusia, Malaysia
LAPORAN VERIFIKASI PPL-PPT

TARIKH & HARI :


MASA :
TEMPAT :

NAMA PP-PPT :

Keputusan Verifikasi
No. Kad Kod Nama Terampil /
Bil No. Daftar Nama Calon Tahap
Pengenalan Kemahiran Kemahiran SKM/PC Tidak
Terampil

Jumlah Calon : ______________________

Arahan Kepada Calon : Calon diwajibkan hadir ketika sesi verifikasi dijalankan.

Keterangan/Ulasan :

Nama PPL-PPT :

Tandatangan PPL-PPT : Tarikh :

*Nota : Laporan ini diisi oleh PPL-PPT bagi setiap PP-PPT yang ditemui.
(Sila sertakan lampiran tambahan bagi Keterangan/Ulasan jika perlu)

1/1