Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK

Nama : _____________________________________________
Kelas : _____________________________________________
Jantina: _____________________________________________
Bangsa: _____________________________________________

Model Gaya Pembelajaran Honey and Mumford ( Pragmatis )

Bil Pernyataan Ya Tidak


Saya lebih mengingati sesuatu perkara yang saya dengar daripada guru
1
sendiri
2 Saya lebih mempelajari apa yang diajar oleh guru saya
3 Saya kurang gemar membaca
4 Saya suka membandingkan sesuatu perkara yang baik dan buruk
Saya keliru apabila disuruh membuat perbandingan antara perkara
5
yang baik atau buruk
6 Saya memilih sesuatu benda melalui perbandingan
7 Saya tidak yakin untuk membuat keputusan sendiri
8 Saya selalu ragu dengan keputusan saya
9 Saya seorang yang berpendirian tetap
10 Saya berasa yakin apabila disuruh membaca dengan kuat
11 Saya takut untuk berucap atau bercakap di hadapan orang ramai
Saya berasa yakin apabila disuruh menulis jawapan di papan hitam
12
oleh guru
13 Saya suka menghasilkan sesuatu lukisan dengan menarik
14 Saya suka berfikir untuk menyelesaikan sesuatu perkara
15 Saya suka menghias kelas saya supaya kelihatan cantik dan menarik