Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TAJUK & STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU

1. Kepercayaan kepada Tuhan


Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai Pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya
berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara
1.1 Mengenal amalan ibadat 1.1.1 Menyebut anutan agama atau
kepercayaan diri sendiri
1.1.2 Menyatakan anutan agama 1
atau kepercayaan yang terdapat 2
dalam bilik darjah 17
1.1.3 Menghormati anutan agama 33
atau kepercayaan rakan yang
terdapat dalam bilik darjah.
2. Baik hati
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi
bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas
2.1 Baik hati kepada jiran 2.1.1 Menyebut aktiviti yang boleh
dijalankan untuk membantu jiran 3
2.1.2 Menyatakan kepentingan 19
membantu jiran
2.1.3 Mengamalkan sikap baik hati 34
kepada jiran
3. Bertanggungjawab
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna
3.1 Tanggungjawab diri terhadap 3.1.1 Menyatakan tanggungjawab diri
rakan kepada rakan 4
3.1.2 Menyatakan kepentingan 20
bertanggungjawab kepada rakan
3.1.3 Mengamalkan sikap 35
tanggungjawab terhadap rakan
4. Berterima kasih
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap
sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian
4.1 Menghargai keluarga 4.1.1 Mengucapkan ucapan terima
kasih 5
4.1.2 Menyatakan penghargaan 21
melalui kad ucapan
4.1.3 Mengamalkan sikap menghargai 36
dalam keluarga
5. Hemah tinggi
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian
5.1 Berhemah tinggi dengan 5.1.1 Menyebut tutur kata yang sopan 6
warga sekolah sesama warga sekolah
7
5.1.2 Berkomunikasi dengan beradab sopan
semasa di dalam kelas 22
5.1.3 Mengamalkan tutur kata yang sopan 37

PENDIDIKAN MORAL | TAHUN 4 | 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

6. Hormat
Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan
memberi layanan secara bersopan
6.1 Menghormati orang lain 6.1.1 Menyebut contoh ucapan
hormat kepada orang lain
6.1.2 Menyatakan kepentingan 8
menghormati orang lain
23
6.1.3 Menunjukkan cara menghormati
orang lain 38
6.1.4 Menggunakan ucapan hormat
kepada orang lain dalam kehidupan
7. Kasih sayang
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati
yang ikhlas
7.1 Menyayangi kawasan sekolah 7.1.1 Menyatakan perkara-perkara
yang boleh dilakukan untuk 9
menyanyangi kawasan sekolah
24
7.1.2 Menceritakan kepentingan
menyayangi kawasan sekolah 25
7.1.3 Mengamalkan sikap 40
menyayangi kawasan sekolah
8. Keadilan
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah
8.1 Mengamalkan sikap adil di 8.1.1 Menyebut cara bersikap adil di
sekolah sekolah 10
8.1.2 Menyatakan kepentingan 26
bersikap adil di sekolah
8.1.3 Menunjukkan sikap adil di 41
sekolah
9. Keberanian
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah
9.1 Berani berkomunikasi dengan 9.1.1 Menunjukkan perlakuan berani
warga sekolah bertegur sapa dengan warga sekolah
11
9.1.2 Menyatakan kepentingan berani
berkomunikasi dengan warga sekolah 27
9.1.3 Mengamalkan sikap berani 42
berkomunikasi dengan warga sekolah
10. Kejujuran
Bersikap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan
10.1 Bersikap jujur dengan warga 10.1.1 Menyatakan tingkah laku yang
sekolah jujur kepada warga sekolah 12
10.1.2 Menceritakan kepentingan 28
bersikap jujur terhadap warga sekolah
10.1.3 Mengamalkan sikap jujur 43
terhadap warga sekolah

PENDIDIKAN MORAL | TAHUN 4 | 2


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

11. Kerajinan
Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu
perkara
11.1 Bersikap rajin di sekolah 11.1.1 Menyebut sikap rajin yang
diamalkan di sekolah
11.1.2 Menyatakan kebaikan sikap 13
rajin di sekolah 29
11.1.3 Mengamalkan sikap rajin
semasa berada di sekolah
12. Kerjasama
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama
12.1 Bekerjasama dengan warga 12.1.1 Menyenaraikan aktiviti
sekolah kerjasama yang boleh dilakukan
dengan warga sekolah
12.1.2 Menyatakan kepentingan
bekerjasama dengan warga sekolah 14
12.1.3 Menceritakan pengalaman 30
melaksanakan aktiviti dengan warga
sekolah
12.1.4 Mengamalkan sikap
bekerjasama dengan warga sekolah
13. Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang lain
13.1 Bersikap sederhana di rumah 13.1.1 Menyebut perlakuan
sederhana di rumah
13.1.2 Menyatakan kepentingan 15
bersikap sederhana di rumah 31
13.1.3 Mengamalkan perlakuan
sederhana di rumah
14. Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup
14.1 Bersikap toleransi dengan 14.1.1 Menyenaraikan perlakuan
warga sekolah bertoleransi dengan warga sekolah
14.1.2 Menerangkan kepentingan 16
sikap bertoleransi dengan warga
sekolah 32
14.1.3 Mengamalkan sikap
bertoleransi dengan warga sekolah

Minggu 18 Penilaian Pertengahan Tahun


Minggu 39 Penilaian Akhir Tahun

PENDIDIKAN MORAL | TAHUN 4 | 3