Anda di halaman 1dari 15

PENAMBAHBAIKAN

DALAMSEGAK
MULAI MAC 2016
Standard Kecergasan
Fizikal
Kebangsaan untuk Murid
Sekolah Malaysia
(SEGAK)
PUNCA KUASA PENGGUNAAN
NORMA BAHARU BMI

KKM, Bil.
(18)KKM/62 Bahagian Pemakanan,

01
Jabatan Kesihatan Awam,
/ BPKK(N).
KKM, telah mengemukakan
01.Jld.15,
Jadual Pengkelasan BMI
bertarikh mengikut jantina dan umur
20 Mei WHO, 2007 bagi digunakan
2015 sebagai norma dalam SEGAK.

Mesyuarat Ketua Pengarah Pelajaran


02 Task Force Malaysia, telah
memutuskan supaya
PAJSK pada
28 Mei 2015 norma BMI dipinda
mengikut cadangan dari
KKM.
PUNCA KUASA PENGGUNAAN
NORMA BAHARU BMI

Jadual pengkelasan BMI


Mesyuarat
03
WHO, 2007 sesuai
Panel Pakar
digunakan.
Ujian SEGAK
Norma BMI yang baharu
dengan KKM
tidak mengganggu
pada 7 Julai
instrumen SEGAK yang lain .
2015 Norma BMI yang baharu
digunakan mulai Mac 2016.
Buku Panduan SEGAK
Mesyuarat disemak semula.
04 penyelarasan
dengan BKK,
Sistem pelaporan SEGAK
dalam PAJSK diselaraskan
BS, BPSH dan dengan perubahan SEGAK.
KKM pada 21 Penggunaan Jadual
Ogos 2015 Pengkelasan BMI WHO, 2007
dilaksana secara
berperingkat-peringkat.
PUNCA KUASA PENGGUNAAN
NORMA BAHARU BMI

Mesyuarat
05 Profesional
KPM Bil. 39
Meluluskan penggunaan
Jadual Pengkelasan Indeks
pada Jisim Badan mengikut WHO
17 Dis. 2015 2007 mulai Mac 2016.

Mesyuarat
Profesional
06 KPM Bil. 4
pada 28 Jan. Meluluskan Surat Pekeliling
2016 Ikhtisas SEGAK yang baharu.
PENGENALAN

1. SEGAK adalah bateri ujian kecergasan


fizikal berdasarkan kesihatan.
2. Norma bagi ujian SEGAK dibina
berdasarkan murid di Malaysia kecuali
norma BMI.
3. SEGAK terkandung dalam kurikulum
Pendidikan Jasmani.
4. Dilaksanakan mulai tahun 2008 bagi
murid Thn. 4 hingga Tkt. 5 bagi
menggantikan Ujian Daya Tenaga Asas
(SPI Bil.4/2008)
MATLAMA OBJEKTIF SEGAK
T 1.Mengukur dan merekodkan tahap
SEGAK
Murid sentiasa peka,
kecergasan fizikal kendiri;
2.Menganalisis dan mentafsir kecergasan
berpengetahuan, dan
mengamalkan aktiviti fizikal kendiri;
kecergasan untuk 3.Mengetahui tahap kecergasan fizikal
meningkat dan kendiri;
mengekalkan tahap 4.Merancang dan melakukan tindakan
kecergasan fizikal susulan
berdasarkan kesihatan bagi meningkatkan tahap kecergasan
yang optimum. fizikal;
dan

5.Mengamalkan gaya hidup aktif dan


1 2 3
sihat
untuk mencapai tahap kecergasan
fizikal
berdasarkan kesihatan yang optimum.

INSTRUMEN DALAM SEGAK

Pengiraan Indeks Naik Tekan Tubi / Ringkuk Tubi Jangkauan


Jisim Badan Turun Tekan Tubi Separa Melunjur
(Ukuran tinggi dan Bangku Ubah Suai
berat) 3 Minit

1 2 3 4 5
TURUTAN
PELAKSANAAN
BUKUSEGAK
PANDUAN MASA UJIAN SEGAK
SEGAK Ujian SEGAK dilaksanakan dua kali setahun
iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid
Mengikut Buku Panduan SEGAK Tahun 4 hingga Tingkatan 5; pada waktu PJ
2016 yang dikeluarkan oleh atau di luar waktu PJ
Bahagian
Pembangunan Kurikulum, KPM

Data ujian direkod dalam Borang


SEGAK Sekolah Rendah (BSSR) atau Surat Pekeliling Ikhtisas SEGAK
Borang SEGAK Sekolah Menengah Bil.2/2016 telah dikeluarkan dan
(BSSM) SPI. Bil.4/2008 telah ditutup.
Guna aplikasi sistem
Pentaksiran
Aktiviti Jasmani, Sukan dan
SPI
Kokurikulum (PAJSK).
PEREKODAN
PENGGUNAAN JADUAL BMI WHO 2007
SECARA BERPERINGKAT MULAI MAC 2016

Tahun/Tingkatan Penggunaan Jadual BMI dalam SEGAK

2016 2017 2018


Tahun 4 WHO 2007 WHO 2007 WHO 2007
Tahun 5 CDC 2000 WHO 2007 WHO 2007
Tahun 6 CDC 2000 CDC 2000 WHO 2007
Tingkatan 1 WHO 2007 WHO 2007 WHO 2007
Tingkatan 2 CDC 2000 WHO 2007 WHO 2007
Tingkatan 3 CDC 2000 CDC 2000 WHO 2007
Tingkatan 4 WHO 2007 WHO 2007 WHO 2007
Tingkatan 5 CDC 2000 WHO 2007 WHO 2007
PERBANDINGAN JADUAL BMI CDC, 2000
DENGAN WHO, 2007

Norma semasa Norma baharu


BMI Murid Lelaki CDC, 2000 BMI Murid Lelaki WHO, 2007

Umur BMI untuk umur


Umur BMI untuk umur (tahun)
(tahun)
Kurang Normal Berisiko Berat Susut Berat Berlebihan Obes
berat Berat Berlebihan berat badan berat badan
Berlebihan badan normal
9
<14.0 14.0 - 18.6 >18.6 - 21.0 >21.0 9 13.4 13.5 17.9 18.0 20.5 > 20.5
10
<14.2 14.2 - 19.4 >19.4 - 22.2 >22.2 10 13.6 13.7 18.5 18.6 21.4 > 21.4
11
<14.6 14.6 - 20.2 >20.2 - 23.2 >23.2 11 14.0 14.1 19.2 19.3 22.5 > 22.5
12
<15.0 15.0 - 21.0 >21.0 - 24.2 >24.2 12 14.4 14.5 19.9 20.0 23.6 > 23.6
13
<15.4 15.4 - 21.8 >21.8 - 25.2 >25.2 13 14.8 14.9 20.8 20.9 24.8 > 24.8
14
<16.0 16.0 - 22.6 >22.6 - 26.0 >26.0 14 15.4 15.5 21.8 21.9 25.9 > 25.9
15
<16.6 16.6 - 23.4 >23.4 - 26.8 >26.8 15 15.9 16.0 22.7 22.8 27.0 > 27.0
16 16
<17.2 17.2 - 24.2 >24.2 - 27.6 >27.6 16.4 16.5 23.5 23.6 27.9 > 27.9
17 17
<17.8 17.8 - 24.8 >24.8 - 28.2 >28.2 16.8 16.9 24.3 24.4 28.6 > 28.6
PERBANDINGAN JADUAL BMI CDC, 2000
DENGAN WHO, 2007
Norma semasa Norma baharu
BMI Murid Perempuan CDC, 2000 BMI Murid Perempuan WHO, 2007

Umur BMI untuk umur Umur BMI untuk umur


(tahun) Kurang Normal Berisiko Berat (tahun) Susut berat Berat badan Berlebihan Obes
berat Berat Berlebihan badan normal berat
badan
Berlebihan
9 < 13.4 13.5 17.9 18.0 20.5 > 20.5 9
13.0 13.1 18.3 18.4 21.5 > 21.5

10 < 13.6 13.7 18.5 18.6 21.4 > 21.4 10


13.4 13.5 19.0 19.1 22.6 > 22.6

11 < 14.0 14.1 19.2 19.3 22.5 > 22.5 11


13.8 13.9 19.9 20.0 23.7 > 23.7

12 < 14.4 14.5 19.9 20.0 23.6 > 23.6 12


14.3 14.4 20.8 20.9 25.0 > 25.0

13 < 14.8 14.9 20.8 20.9 24.8 > 24.8 13


14.8 14.9 21.8 21.9 26.2 > 26.2

14 < 15.4 15.5 21.8 21.9 25.9 > 25.9 14


15.3 15.4 22.7 22.8 27.3 > 27.3

15 < 15.9 16.0 22.7 22.8 27.0 > 27.0 15


15.8 15.9 23.5 23.6 28.2 > 28.2

16 < 16.4 16.5 23.5 23.6 27.9 > 27.9 16


16.1 16.2 24.1 24.2 28.9 > 28.9

17 < 16.8 16.9 24.3 24.4 28.6 > 28.6 17


16.3 16.4 24.5 24.6 29.3 > 29.3
KANDUNGAN BUKU PANDUAN
SEGAK

01 02 03 04 05 06
o Pengecualia o Nama ujian o
o Taklimat o JK Kecil SEGAK Norma ujian
o Thn 4-Tkt.5
o Takwim n murid o Tujuan ujian
kepada murid mengikut umur
(10 -17 Tahun) o Peralatan o Jantina
o Ujian ikut program dan jantina
o Umur dikira
TURUTAN SEGAK sekolah SEGAK o Alat dan o Keputusan
pada 31 Dis.
o Ujian SEGAK o Rujuk norma o Lantik dan o Ruang ujian kemudahan keseluruhan
ujian untuk latih guru SEGAK o Pengurusan o Paras skor untuk
hari yang
skor dan gred sebagai o Pakaian dan ujian status Cergas
sama, waktu PJ
o Guna borang penguji o
o Prosedur ujian Cadangan aktiviti
atau luar
o Pentadbiran kasut
BSSR atau o Ilustrasi ujian intervensi
waktu o Pengawasa
o TURUTAN BSSM ujian o Lampiran A BSSR
o Guna sistem o Laporan n guru o Lampiran B- BSSM
ujian
PAJSK sahaja SEGAK o Lampiran C-
o Murid tidak
o Laporan SEGAK sekolah dari Jadual BMI CDC
sihat-pada hari
kepada murid PAJSK 2000
lain
dan penjaga o Analisis
o Murid
o Analisis dapatan
berkeperluan
dapatan o Laporan
khas TIDAK
Pelaksana kepada
Tindakan Norma Ujian
perlu Keselamata
an Ujian Langkah pentadbir
Panitia PJ Bateri dan Lain-
Pelaksanaa n
SEGAK Ujian lain
n Ujian
SEGAK
PERKARA YANG DISELARASKAN

Penyebaran
Jadual Buku
Penggunaan
Pengkelasa Panduan
Norma BMI
n BMI SEGAK 2016
Buku Panduan Baharu
Penyelarasan
Jadual SEGAK dengan
Pengkelasan BMI telah dimurnikan. Bahagian KPM
WHO, 2007 Pemurnian Pendedahan kepada
digunakan dalam melibatkan
ujian SEGAK mulai strategi pelaksanaan, JPN, PPD dan JUK
Mac 2016 secara prosedur ujian, dan semasa kursus
berperingkat. grafik. penyebaran KSSR
Soft copy buku dan
Panduan SEGAK KSSM PJPK dan Sains
dimuat Sukan.
1 2 3
naik dalam laman web Jangka masa Jan-Mei
3
2016.
KPM.
Terima kasih

Beri Nilai