Anda di halaman 1dari 1

INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM

NAMA UNIT :_____________________________ TARIKH : _____________

AKTIVITI :_____________________________________

GURU PENASIHAT : 1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

4. ___________________________

5. ___________________________

6. ___________________________

Skala : Skala pencapaian:


0 = Tiada 85 100 % = Cemerlang
1 = Memuaskan 70 84 % = Baik
2 = Baik 50 69 % = Sederhana
3 = Cemerlang 30 49 % = Lemah
21 29 % = Sangat Lemah

BIL. PERKARA 0 1 2 3 CATATAN


1. Persediaan:-
- guru
- murid
2. Kehadiran:-
- guru
- murid
3. Penglibatan:-
- guru
- murid
4. Perjalanan aktiviti:
- set induksi
- isi aktiviti
- penutup
5. Kesesuaian aktiviti
6. Keberkesanan aktiviti
JUMLAH BESAR

KEPUTUSAN PENCAPAIAN
PENCAPAIAN : Jumlah Besar / 33 X 100% =

Nama Pemantau,
Ulasan : ___________________________________
................................. ___________________________________

Anda mungkin juga menyukai