Anda di halaman 1dari 5

Page1

Gikapoy si Peles sa pagsuroy-suroy sa tibuok adlaw


nga walay makaon.Hangtud sa nakahunahuna siya nga
magpasingut,gamit ang iyang kusog.

Page2

Milabay siya sa bukid ni Hugong Hulmigas ug


nakadayig siya sa mga nindot ug tambok nga mga
tanum.

Wow!kanindot sa imong mga tanomingon ni Peles kay


Hugo.

Unsa imong sekreto nga nindot ug tambok man imong


mga tanum?

Page 3

Wala man koy sekreto, ang tubag ni Hugo.

Nagkugi, nag-antos ug naningkamot gamay,mao ra man


na akong gibuhat.

Ay! Mao ra?, ang tubag ni Peles


Kay gusto man ni Peles nga magbag-o sa iyang batasan,
nangayu siya ug mga liso para masulayan pud ni Peles
ang magtanum ug Kamatis.

Page 4

Adlawng Dominggo.Bisan ug Dominggo, wala naglaag-


laag ang bag-ong Mag-uuma.

Adlawng Dominggo.Bisan ug Dominggo,nangguna ug


nananum ang iyang gikabisihan.

Page 5

Ug niadtong gabhiuna, wala nakatulog si Peles sa


paghunahuna kung pila na ang mitubo nga kamatis.

Page 6

Lunes.Sayo mibangon si Peles ug nagdali-dali ug adto


sa iyang kamatisan, pero dako iyang kaguol sa yuta nga
tambok kay bisan usa ka kamatis ,walay miturok.

Page 8

Kahilakon siyang misumbong kay Hugo pero gikataw


an siya ni Hugo ug gi ingnan nga Ayaw pag-apura.Ang
pagtanum ug kamatis , dili sayon.Kinahanglan pang
bubuan ug tubig ang tanum aron moturok

Page 9

Martes.Pagkahuman ug pamobu ni Peles,tibuok adlaw


siyang nagbantay sa iyang tanum nga kamatis.

Pagkagabei, nagdangkot siyang daghang kandila para


dili mahadlok sa ngitngit ang iyang mga tanum.

Page 10

Miyerkules.Pagkahuman niya ug abuno,gitawag ni Peles


ang iyang amigong mga baki,

Bisan ug nag ulan,tibuok adlaw sila mikanta para daw


maabtik ang mga tanum na kamatis.

Page 11

Huwebes.Paghuman niya ug pangibot ug mga sagbot,


nagdala si Peles ug daghang libro, Dayon,Tibuok adlaw
siyang nagbasa ug mga storya ug mga tula para daw
dili maguol ang mga tanum niyang kamatis

Page 12

Biyernes.Pagkahumag pamobu ug pangamlutni


Peles,tibuok adlaw siyang nagtula, nagsayaw ug
mikanta.

Nagbutang siyang habul para ipandong sa iyang mga


tanum para dili mainitan

Page 13

Sabado.Perting lipaya ni Peles sa iyang pagkakita sa


iyang tanum nga kamatis nga miturok na.

Page 14

Pila ka adlaw ang milabay,ang mga kamatis ni Peles


nidagko ug namulak.

Migo,tamboka sa imong kamatis oy!, ang sulti ni


Hugo kay Peles sa iyang pagduaw.

Lagetubag ni Peles nga naputos ug habul.

pero hilanat ug ubo pud akoang naangkon

Sa permiro ra na,tubag ni Hugo


Dayon, miuli si Hugo ug nabilin si Peles nga nag ubo-
ubo pero malipayong naglantaw sa iyang mga dagkong
bunga sa kamatis.