Anda di halaman 1dari 4

No.

Nomer Ujian Nama Peserta


1 K05361011076 - Sesi 1 MOH. TAUFIK HIDAYATULLAH
2 K05361011032 - Sesi 1 JEMA`AH
3 k05361011067 - Sesi 1 MOH. HAMID
4 K05361011112 - Sesi 1 RIZAL
5 K05361011103 - Sesi 1 NUR ARIFIN
6 K05361011147 - Sesi 1 SYAMSUL ARIFIN
7 K05361011156 - Sesi 1 YUDIK HERMANTO
8 K05361011049 - Sesi 1 MOHAMMAD ABABIL FERIYADI
9 K05361011129 - Sesi 1 SAKDUZ ZAMAN
10 K05361011058 - Sesi 1 MOCH. FADILAH
11 K05361011085 - Sesi 1 MOH. YUSUF EFENDI
12 K05361011165 - Sesi 1 ZEFRIZAL EKA MIRYANTA
13 K05361011138 - Sesi 1 SOFIUDDIN
HASIL UJIAN CBT
Kelas - Jurusan Mata Pelajaran Menjawab
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
XIITEI2 - TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI KIMIA 50
Benar Jawaban Esai Nilai Pilihan Ganda Nilai Soal Esai
10 0 20 0
8 0 16 0
7 0 14 0
12 0 24 0
10 0 20 0
8 0 16 0
9 0 18 0
8 0 16 0
14 0 28 0
8 0 16 0
7 0 14 0
14 0 28 0
10 0 20 0
Total Nilai TOKEN
20,00 IOAHK
16,00 IOAHK
14,00 IOAHK
24,00 IOAHK
20,00 IOAHK
16,00 IOAHK
18,00 IOAHK
16,00 IOAHK
28,00 IOAHK
16,00 IOAHK
14,00 IOAHK
28,00 IOAHK
20,00 IOAHK