Anda di halaman 1dari 3

1.

Rnica cigu arytmetycznego o wyrazie oglnym jest rwna


A) -2 B) -3 C) D) 3
2. W cigu arytmetycznym pierwszy wyraz jest rwny , za . Rnic tego cigu
jest liczba A) 13 B) 14 C) 15 D) 16
3. Cig jest arytmetyczny. Wobec tego
A) B) C) D)
4. W cigu arytmetycznym wyraz jest dwa razy wikszy od wyrazu oraz . Wtedy

iloraz jest rwny A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


5. Dany jest cig arytmetyczny, w ktrym . Wtedy
A) B) C) D)
6. Miary ktw trjkta tworz cig arytmetyczny o pierwszym wyrazie . Rnica tego cigu jest
rwna A) B) C) D)
7. Suma pocztkowych wyrazw cigu arytmetycznego , gdzie jest rwna 14.
Zatem A) B) liczba dzieli si przez 5 C) D)
8. Suma cigu arytmetycznego jest okrelona wzorem . Drugi wyraz tego cigu jest
rwny A) 24 B) 15 C) 6 D) 2
9. W cigu arytmetycznym dane s i . Wtedy suma jest
rwna A) 324 B) 300 C) 282 D) 306
10. Suma pocztkowych wyrazw cigu arytmetycznego wyraa si wzorem . Wynika
std, e rnica cigu jest rwna A) -8 B) 4 C) 6 D) 8
11. Suma trzydziestu pocztkowych wyrazw cigu arytmetycznego danego wzorem
jest rwna A) 370 B) 185 C) 11 D)
12. Dany jest cig arytmetyczny o pierwszym wyrazie 6 i rnicy 2. Wyraz oglny cigu wyraa si
wzorem A) B) C) D)
13. W cigu arytmetycznym mamy . Oblicz .
A) 8 B) 16 C) 4 D) 12
14. Suma kolejnych wyrazw cigu arytmetycznego jest rwna
A) 859 B) 851 C) 855 D) 1710
15. Pierwszy wyraz cigu arytmetycznego jest rwny , a drugi wyraz jest rwny .
Rnica tego cigu jest rwna A) B) C) D)
16. Pierwszy wyraz cigu arytmetycznego jest rwny , a drugi wyraz . Rnica tego cigu to
liczba A) B) C) 1 D) 12
17. Liczby x-1; 4 ; 8 (w podanej kolejnoci) s pierwszym, drugim i trzecim wyrazem cigu
arytmetycznego. Wwczas liczba jest rwna A) 3 B) 1 C) -1 D) -7
18. Pierwszy wyraz cigu arytmetycznego jest rwny 9, a rnica wynosi 7. Wyrazem tego cigu jest
liczba A) 12 B) 44 C) 54 D) 19
19. Liczby s kolejnymi pocztkowymi wyrazami cigu arytmetycznego. Do wyrazw tego
cigu nie naley liczba A) 48 B) 103 C) 168 D) 190
20. Miary ktw czworokta tworz cig arytmetyczny o pierwszym wyrazie . Rnica tego cigu jest
rwna A) B) C) D)
21. Liczby s odpowiednio pierwszym, pitym i dziewitym wyrazem cigu arytmetycznego.
Zatem A) B) C) D)
22. Ile wynosi suma dwunastu pocztkowych wyrazw nieskoczonego cigu arytmetycznego ,w
ktrym oraz rnica ? A) B) C) D)
23. Cig arytmetyczny tworz liczby A) 2,4,8 B) C) D) -5,-3,-1
24. Pity wyraz cigu arytmetycznego jest rwny 17, a rnica tego cigu jest rwna . Drugi wyraz
tego cigu jest rwny A) 9 B) 11 C) 23 D) 25
25. W cigu arytmetycznym trzeci wyraz jest rwny 14, a jedenasty jest rwny 34. Rnica tego cigu jest
rwna A) 9 B) C) 2 D)
26. Miary ktw czworokta tworz cig arytmetyczny o rnicy . Najmniejszy kt tego czworokta
ma miar A) B) C) D)
27. Trzy liczby tworz cig arytmetyczny. Suma tych liczb jest rwna 18. Drugi wyraz tego cigu jest
rwny A) 6 B) 5 C) 4 D) 3
28. Drugi wyraz cigu arytmetycznego jest rwny 12, a trzeci wyraz jest rwny 5. Wzr na oglny wyraz
tego cigu to A) B) C) D)
29. Dany jest cig arytmetyczny . Czterdziesty wyraz tego cigu jest rwny
A) -148 B) 144 C) 148 D) 166
30. W cigu arytmetycznym dane s: i . Wtedy wyraz jest rwny
A) 13 B) 0 C) -13 D) -26
31. W cigu arytmetycznym o rnicy 4 sidmy wyraz wynosi 33. Pierwszy wyraz tego cigu jest rwny
A) 5 B) 9 C) 29 D) 132
32. W cigu arytmetycznym oraz . Wtedy suma jest
rwna A) 95 B) 200 C) 230 D) 100
33. Na tablicy wypisano kolejne wyrazy pewnego cigu arytmetycznego
Ile liczb napisano na tablicy? A) 21 B) 22 C) 23 D) 24
34. Liczby s pocztkowymi wyrazami cigu arytmetycznego. Trzeci wyraz tego
cigu jest rwny A) B) C) D)
35. W cigu arytmetycznym oraz . Wtedy suma jest
rwna A) 44 B) 88 C) 46 D) 55
36. Cigiem geometrycznym jest cig okrelony wzorem
A) B) C) D)
37. Trzeci wyraz cigu geometrycznego jest rwny 4, a czwarty wyraz tego cigu jest rwny -2. Pierwszy
wyraz tego cigu jest rwny A) 16 B) -16 C) 8 D) -8
38. W cigu geometrycznym pierwszy wyraz , a iloraz . smy wyraz tego cigu jest
rwny A) -4 B) -2 C) 2 D) 4
39. Cig jest cigiem geometrycznym o ilorazie , w ktrym . Suma
jest rwna A) 136 B) 68 C) 34 D) 289
40. W malejcym cigu geometrycznym mamy i . Iloraz tego cigu rwny
A) B) C) D)
41. W cigu geometrycznym o wyrazach dodatnich spenione s warunki: oraz .
Iloraz tego cig jest rwny A) 4 B) 2 C) D)

42. Cig jest geometryczny. Wynika z tego, e


A) B) C) D)
43. Liczby tworz rosncy cig geometryczny. Liczba moe by rwna
A) B) C) D)
44. W cigu geometrycznym dane s i . Wtedy wyraz jest rwny
A) B) C) D)
45. Dany jest cig geometryczny . Wyraz oglny tego cigu to

A) B) C) D)
46. Suma trzech pierwszych wyrazw cigu geometrycznego jest rwna . Iloraz tego cigu jest rwny .
Czwarty wyraz tego cigu jest rwny A) 0,25 B) 1 C) -0,25 D) -1
47. Liczby -8,4 i (w podanej kolejnoci) s pierwszym, drugim i trzecim wyrazem cigu
geometrycznego. Wwczas liczba jest rwna A) -3 B) -1,5 C) 1 D) 15
48. Ile wyrazw ma cig geometryczny , w ktrym , natomiast ostatni wyraz jest
rwny 4000? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
49. W cigu geometrycznym drugi wyraz jest rwny , a trzeci wyraz . Iloraz tego cigu jest
rwny A) -9 B) -3 C) 3 D) 9
50. Iloraz cigu geometrycznego o wyrazie oglnym jest rwny
A) B) C) D) 27
51. W cigu geometrycznym dane s i . Wtedy
A) B) C) D)
52. Trzeci wyraz cigu geometrycznego jest rwny 4, a pity wyraz tego cigu jest rwny 1. Pierwszy
wyraz tego cigu jest rwny A) 4 B) C) D)
53. W cigu geometrycznym dane s i . Suma omiu pocztkowych wyrazw tego
cigu jest rwna A) 255 B) -255 C) 257 D) -257
54. W malejcym cigu geometrycznym mamy: i . Iloraz tego cigu jest rwny
A) -2 B) 2 C) D)
55. W cigu geometrycznym rosncym wyraz jest rwny 4, a wyraz jest rwny 32. Wska wzr
na -ty wyraz cigu A) B) C) D)
56. Wzorem oglnym cigu geometrycznego w ktrym i jest:

A) B) C) D)
57. Liczby s trzema pocztkowymi wyrazami cigu geometrycznego.
Wwczas trzeci wyraz tego cigu jest rwny: A) 192 B) 216 C) 60 D) 24
58. W cigu geometrycznym dane s: i . Iloraz tego cigu jest rwny
A) 12 B) C) D) -12
59. Liczby tworz cig geometryczny. Wynika std, e
A) B) C) D)
60. Liczby w tej kolejnoci tworz cig arytmetyczny. Liczby w tej kolejnoci tworz cig
geometryczny. Suma jest rwna A) 20 B) 25 C) 15 D) 10
61. Dany jest cig o wyrazie oglnym . Wynika std, e
A) B) C) D)
62. Cig okrelony jest wzorem , gdzie . Liczba niedodatnich
wyrazw tego cigu jest rwna A) 2 B) 3 C) 4 D) 7
63. Dany jest cig o wyrazie oglnym , gdzie . Liczba wyrazw tego cigu
mniejszych od 50 jest rwna A) 23 B) 24 C) 25 D) 26
64. Ile wyrazw rwnych zero ma nieskoczony cig o wyrazie oglnym
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3