Anda di halaman 1dari 7

TNH TON H THNG HT KHI HNH LANG

I, Tnh chn qut cp, ht cho tng hm


Din tch tng hm S= 1000 m2
Chiu cao tng hm H= 3.3 m
Th tch khoang tng hm V= 3300 m3

Lu lng khng kh trao i trong 1h (Tnh vi bi s 6) Q1 = 19800 m3/h = 5500 l/s


Lu lng khi cn ht khi c chy (Tnh vi bi s 10) Q2 = 33000 m3/h = 9166.66667 l/s

Chn qut cp gi ti c lu lng: Qt = 13860 m3/h = 3850 l/s


Chn qut ht gi tng hm 2 tc c lu lng: Q1 = 19800 m3/h = 5500 l/s
Q2 = 33000 m3/h = 9166.66667 l/s

Tnh lu lng khi cn ht cho h thng ht khi hnh lang - i vi cng trnh l nh cng cng, nh hnh chnh - sinh hot v
II,
sn xut
1 Lu lng khi cn ht cho tng c ca thot ra ngoi nh
Chiu rng cnh ca ln hn m t hnh lang ra ngoi nh B= 2m
Chiu cao ca ca i H= 2.1 m
Nu: H> 2,5m th ly H = 2,5m
H s "Thi gian m ca i ko di tng i" Kd = 1
Ly: Kd = 1 nu lng ngi thot nn trn 25 ngi qua 1 ca
Ly: Kd = 0,8 nu lng ngi thot nn di 25 ngi qua 1 ca
H s ph thuc vo chiu rng tng cng ca cc cnh ca ln ca i n = 0.8
m t hnh lang vo cu thang hay ra ngoi tri khi c chy, n
Tra bng PL1
Lu lng khi cn ht cho tng c ca thot ra ngoi nh tnh theo: G1 = 4300BnH1,5Kd
G1 = 20937.1411228945 Kg/h = 12562.2847 m3/h
Theo TCVN 5687 - 2010, chn khi lng ring ca khi nhit
300 0C, = 0,6 kg/m3

Nu thit k h thng ht khi HL theo s cc b tng tng th lu Q = 17964.0670834435 m3/h = 4990.01863 l/s
1
lng qut ht khi cho tng 1 s l
Chn LL Qut khi khng tnh n tn tht lu lng do r r qua ng ng v van ht khi

2 Lu lng khi cn ht cho cc tng c ca thot t hnh lang vo cu thang


S tng tnh t tng 2 n tng cn ht khi cao nht (ging nhau) N= 5 tng
Chiu rng cnh ca ln hn m t hnh lang vo thang thot him B= 0.9 m
Chiu cao ca ca i H= 2.1 m
Nu: H> 2,5m th ly H = 2,5m
H s "Thi gian m ca i ko di tng i" Kd = 0.8
Ly: Kd = 1 nu lng ngi thot nn trn 25 ngi qua 1 ca
Ly: Kd = 0,8 nu lng ngi thot nn di 25 ngi qua 1 ca
H s ph thuc vo chiu rng tng cng ca cc cnh ca ln ca i n = 0.8
m t hnh lang vo cu thang hay ra ngoi tri khi c chy, n
Tra bng PL1
Lu lng khi cn ht tnh cho 1 tng c ca thot t hnh lng vo G2 = 4300BnH1,5Kd Kg/h
cu thang
G2 = 7537.370804242 Kg/h = 4522.42248 m3/h

Theo TCVN 5687 - 2010, chn khi lng ring ca khi nhit 300 0C, = 0,6 kg/m3, nu nhit cao hn th phi tnh theo mc 6.10 - TNVC 5687 - 2010

Lu lng khi cn ht tnh cho N tng cn ht khi (ging nhau) G2N = 22,612 m3/h 6281 l/s

3 Lng gi mt do r r hoc thm nhp vo ng ng qua khe h trn tuyn ng khi p sut tnh d trn ng ng ti v tr st qut:
a Phng php 1 - Tra bng
Tra theo PL2 s c lng tn tht ny = m3/h/1m2
Tng din tch khai trin ng ang xt S= m2
Tng lu lng tn tht do r r trn on ng Grr = 0 m3/h
b Phng php 2 - Tnh ton
Lng gi r r tnh theo % lu lng hu ch ca h thng : = KlDm(p0,67)/(Dv2)v %
+ H s K ly bng 0,004 i vi ng gi cp K; 0,012 i vi ng gi K = 0.004
cp BT
+ l: tng chiu di bao gm c cc on ng nm trong khng gian m l = 50 m
h thng phc v (m)
+ Dv: ng knh ng gi ti im u ni vi qut Dv = 0.5 m
+ Dm: ng knh trung bnh ca on ng gi ang tnh ton c chiu di
Dm = 0.5 m
+ p: p sut tnh d p= 450 Pa
+ v: tc gi ti im u ni vo qut v= 12 m/s
* Ch : Cc kch thc ng knh ni trn phi quy i ra ng knh tng ng i vi ng gi tit din ngang khng phi l trn
Cng thc quy i ra ng knh tng ng ca ng gi ch nht tnh theo:
dtd = 1,3.(ab)0,625/(a+b)0,25 m

Lu lng gi r r qua h thng ng tnh theo % lu lng hu ch: tr = 1.9977039554 %

i vi ng gi tit din ch nht cn = 2.197474351 %

4 Chn lu lng qut ht khi i vi h thng ht khi trung tm cho tt c cc khng gian tng cn ht khi:
Lu lng tnh cho qut phi m bo: Qmin = G1 + G2 + (G1 + G2) m3/h

i vi h thng thit k ng gi hnh ch nht (ph bin hin nay) Qmin = 35549.8291441599 m3/h

Lu lng chn cho qut ht khi HL trung tm, ng gi ch nht Q= 39104.8120585759 m3/h

* Lu : Vi h thng ht khi trung tm trn ch tnh vi khng gian cc tng c din tch nh hn 1600 m2 v ch xt n tnh ton i vi khi c thi ra t
cc snh, hnh lang.
Bng PL1: H s n tng ng vi chiu rng B ca ca thot nn

H s n tng ng vi chiu rng B


Loi cng trnh
0,6 m 0,9 m 1,2 m 1,3 m 2,4 m
Nh 1.00 0.82 0.70 0.51 0.41
Nh cng cng, nh
1.05 0.91 0.80 0.62 0.50
hnh chnh, sinh hot
Bng PL 2: Lng gi mt do r r hoc thm nhp vo ng ng qua khe h trn tuyn n

Lng gi r r hoc thm nhp qua khe h m 3/h cho 1 m2 din tch khai trin
Cp kn ca ng gi Pa
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
BT 3.6 5.8 7.8 9.2 10.7 12.1 13.4
K 1.2 1.9 2.5 3.0 3.5 4.0 4.4

Cp K (kn) - p dng cho cc ng i ngang qua trong h thng TG chung, khi p sut tnh qut l
Cp BT (Bnh thng) - Cho tt c mi trng hp cn li
a khe h trn tuyn ng

m2 din tch khai trin ng khi p sut tnh d (dng hay m) trn ng ng ti v tr st qut
Pa
1.6 1.8 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
- - - - - - - - -
4.9 5.3 5.7 6.6 7.5 8.2 9.1 9.9 10.6

g, khi p sut tnh qut ln hn 1400 Pa, hoc i vi tt c cc h thng ht thi cc b v h thng HKK;
thng HKK;