Anda di halaman 1dari 2

Nama :______________________

Tarikh:__________________

Berikan makna perkataan berikut :

1. Trio :__________________
2. Formula :__________________
3. Sia-sia :__________________
4. Tatacara :__________________
5. Isytihar :__________________

Jawab soalan berikut :

1. Siapakah rakan-rakan Amir ?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Apakah nama kumpulan mereka ?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Di stesen manakah mereka melukis kaligrafi Cina ?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Bagaimanakah caranya untuk menjadi juara pertandingan ?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5. Nyatakan faktor kejayaan Trio Kesatria ?

_________________________________________________________

_________________________________________________________
Nama :__________________________

Tahun :__________________________