Anda di halaman 1dari 16

TUGASAN 1: PERANAN IMAN DAN KESAN DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU DALAM

MENGHADAPI CABARAN KINI

-maksud iman

Iman berasal dari bahasa arab amanu yang artinya percaya atau yakin. Secara
harfiah iman diertikan rasa aman dan nyaman sedangkan . menurut istilah kata
iman dapat diartikan dengan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan
diamalkan dengan perbuatan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah

Iman ialah bahwa engkau percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,


rasul-rasul-Nya, hari akhir kiamat dan engkau percaya qada yang baik dan qada
yang buruk.

Iman menurut ahlussunnah wal jamaah adalah dilafadzkan/diikrarkan pada


lisan/lidah, ditasdikkan dalam hati dan diamalkan dengan anggota badan.
Dengan kata lain iman tersebut mencakup 3 hal yaitu :

1. Ikrar,

2. Tasdiq,

3. Amal.

Al-Quran telah menerangkan tentang perbezaan orang mukmin & orang muslim,mafhum-Nya:
Orang-orang " Araab" (orang Arab dusun) berkata: "Kami telah beriman".Katakanlah (wahai
Muhammad): "Kamu belum beriman, (janganlah berkata demikian),tetapi sementara iman belum
lagi meresap masuk ke dalam hati kamu berkatalah sahaja:"Kami telah Islam". Dan (ingatlah),
jika kamu taat kepada Allah RasulNya (zahir dan batin),Allah tidak akan mengurangkan
sedikitpun dari pahala amal-amal kamu, keranasesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Mengasihani". Jadi jelaslah orang mukmin itu semestinya seorang muslim namun seorang
muslim itutidak semestinya mukmin. Seharusnya seorang muslim itu beriman kerana ianya
melengkapistatus muslim sebagai penganut agama Islam, agama yang diredhai di sisi-Nya. Iman
berfungsi sebagai pendorong seseorang bertingkah laku baik dan yang pentingdiredhai oleh-Nya.
Menurut Abu Hurairah, Rasulullah S.A.W pernah bersabda bahawa imanmempunyai 70 cabang.
Dan setiap satunya menuntut untuk berakhlak seperti yang disuruh-Nya. Berikut merupakan 70
cabang-cabang iman:

Peranan iman penting untuk seorang individu mengikut pada kemampuannya


dalam melakukan suatu perubahan. Perubahan menjadi indikator suatu
keberhasilan terhadap kekuatan individu seseorang individu.

PERANAN IMAN DALAM KEHIDUPAN


7:19 AM / Posted by suhaimi /
1. Sebagai benteng daripada melakukan kemungkaran
Seseorang perlu mengerjakan segala suruhan sebagaimana ditetapkan oleh syariat
Islam seperti bersembahyang, puasa dan sebagainya, dan meninggalkan segala apa
yang ditegah seperti berjudi, berzina, berbohong, meminum arak, menipu dan
perkara-perkara lain lagi.

2. Menenangkan perasaan daripada keluh kesah.

Orang yang berhati lurus cinta kepada kebenaran dan melapangkan dadanya untuk
mempelajari Islam, yang dengan demikian itu berhak menerima petunjuk Allah.
Sebaliknya orang yang bersikap benci kepada kebenaran dan dadanya sempit ketika
mendengar Islam, yang dengan demikian ia berhak mendapat seksa atas
kesesatannya. Allah S.W.T berfirman al-Anam : 125 yang bermaksud :

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk,


niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan
barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan
dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah
Allah menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
(al-Anam : 125)

3. Bagi membezakan di antara orang yang beriman dan tidak.

Orang-orang beriman sudah tentu akan beramal. Tetapi orang yang beramal belum
tentu lagi beriman. Dan orang yang langsung tidak beramal, lagi lemahla imannya
atau langsung tiada iman. Sebab itu Allah sering mengingatkan bahawa amalan yang
akan diterima Allah hanyalah amalan orang-orang yang beriman. Firman dalam
surah
al-Anbiya : 94 yang bermaksud :

Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, Maka
tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan Sesungguhnya kami
menuliskan amalannya itu untuknya.
(al-Anbiya : 94)

4. Memupuk semangat suka berkorban.

Orang yang sanggup mengenepikan sebahagian dari tidurnya kerana hendak


mengerjakan solat Tahajjud, adalah hamba-hamba yang baik yang telah merasai
bahawa solat Tahjjud itu lebih lazat dari tidur. Sekiranya mereka terlepas
mengerjakan Tahjjud, terasa bagai mereka terlepas satu peluang yang sangat
menguntungkan, maka terasa rugilah dia kerana malam itu berlalu hanya untuk
tidur.

5. Memastikan segala perbuatan dan amalan mengikut landasan al-Quran dan


Sunnah.
Setelah mengetahui kewajipan-kewajipan berkenaan di bawah syariat, seseorang
hendaklah mengamalkannya dengan penuh kesetiaan, kerelaan dan kesabaran tanpa
bersungut dan menganggapnya sebagai satu beban. Pada peringkat permulaan
menunaikan kewajipan sebagaimana ditetapkan oleh syariat bukanla mudah. Tetapi
selepas melatih diri melakukannya maka kian lama ia akan menjadi kian mudah dan
seterusnya menjadi perkara yang dapat memberikan satu kepuasan rohani dan
kebahagiaan, iaitu setelah amalan-amalan berkenaan menjadi sebahagian daripada
tabiat (nature) seseorang.

6. Sebagai panduan berfikir sebelum bertindak.

Manusia umpama pelita dalam kehidupan yang menyuluh jalan kehidupan yang
hendak dilalui supaya manusia tidak tersalah jalan. Tanpa iman hidup akan
terawang-awangan mencari kebenaran. Manusia akan menjadi bingung dalam
mencari arah kehidupan.
Kenyataan di atas menunjukkan betapa pentingnya iman itu dalam memandu
manusia untuk mencari kebenaran dan dengan keimanan yang ada pada diri setiap
individu itulah yang akan membuatkan individu tersebut berfikir tentang baik atau
buruk tindakan yang

Menurut almarhum Abul A'la al Maududi, pengakuan beriman kepada Allah SWT sebenarnya boleh
meninggalkan kesan ke atas kehidupan manusia.

Malah, katanya, orang yang tidak beriman dengan Allah SWT akan mengalami kegagalan
dankerugian yang besar.

Apakah kesan beriman dengan Allah SWT? Apakah kerugian yang dialami orang yang tidak beriman?

1. Berpandangan luas
Menurut al-Maududi, orang yang beriman dengan Allah tidak mungkin mempunyai pandangan yang
sempit kerana dia percaya kepada Yang Menciptakan langit dan bumi, Pemilik alam semesta, Pemilik
barat dan timur, Pemberi rezeki dan Pendidik makhluk. Dia tidak akan menemui sesuatu yang ganjil
dalam alam ini kerana segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Tidak ada sesuatu
pun dalam alam ini yang dapat menghalang dan membataskan rasa cintanya dan kecenderungannya
untuk memberi pertolongan dan khidmat kepada sesama manusia.

Bagaimanapun pandangan seperti ini tidak mungkin ada pada orang yang menganut fahaman tuhan
yang berbilang-bilang, yang beri'tiqad Allah mempunyai sifat serba kekurangan dan terbatas seperti
manusia atau orang yang tidak percaya kepada Allah sama sekali.

2. Melahirkan rasa bangga dan harga diri


Orang yang beriman kepada Allah berasa bangga sebagai manusia dan mempunyai harga diri. Dia
mengetahui Allah adalah Pemilik sebenar segala kekuatan yang ada dalam alam ini, tidak ada yang
memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah, tidak ada yang menghidup dan mematikan kecuali Allah
serta tidak ada yang memiliki hukum, kekuasaan dan kedaulatan kecuali Allah.
Oleh itu, keimanannya kepada Allah menyebabkan dia tidak berhajat kepada yang lain daripada Allah.
Tercabut dari dalam hatinya rasa takut kepada yang lain daripada Allah. Dia tidak menundukkan
kepalanya di hadapan makhluk, tidak merendahkan diri dan mengemis kepada manusia dan tidak
gentar dengan kesombongan dan kebesaran manusia.

Sifat seperti ini tidak mungkin ada pada manusia yang tidak beriman dengan Allah. Antara perkara
yang menyebabkan syirik, kufur dan murtad ialah seseorang mahu menundukkan kepalanya kepada
yang lain daripada Allah dan menganggapnya berkuasa memberi manfaat dan mudarat. Ia takut dan
bergantung harap kepadanya.

3. Rendah hati sesama manusia


Orang yang beriman dengan Allah tidak mungkin menjadi angkuh, tidak mensyukuri nikmat dan tidak
terpedaya dengan kekuatan dan kemahiran yang dimilikinya kerana dia tahu dan yakin semua itu
adalah kurniaan Allah kepadanya. Malah dia sedar Allah berkuasa mengambilnya kembali apabila Dia
menghendaki.

Manusia yang tidak percaya kepada Allah akan mengingkari nikmat, menyombong dan mengangkat
kepala apabila memperolehi nikmat yang sementara kerana menganggap nikmat itu hasil usaha dan
kecekapannya. Begitu juga orang yang musyrik menjadi sombong apabila mendapat nikmat kerana
menyangka dia mendapat perhatian lebih daripada Tuhannya berbanding orang lain.

4. Jiwa yang bersih dan beramal saleh


Orang yang beriman dengan Allah yakin tidak ada jalan untuk mencapai keselamatan dan keuntungan
kecuali dengan jiwa yang bersih dan beramal saleh. Kesedaran itu timbul kerana dia beriman kepada
Allah yang Maha Kaya dan Maha Adil, bergantung harap segala sesuatu kepada-Nya.

Sebaliknya orang yang musyrik dan kafir menghabiskan masa hidup mereka untuk angan-angan yang
palsu. Di antara mereka ada yang berkata: "Sesungguhnya anak Allab telah menjadi penebusan dosa-
dosa kita kepada Bapanya."'Ada juga yang berkata: "Kami adalah putera Allah dan kekasihnya, maka
Ia tidak akan menyiksa kami kerana dosa kami."Ada juga yang berkata: "Kami akan meminta syafaat
pada sisi Allah kepada pembesar kami dan orang yang bertaqwa di kalangan kami.' Ada juga di
kalangan mereka yang menyembahkan nazar dan korban kepada tuhan mereka dan menganggap
dengan cara demikian mereka telah mendapat izin untuk berbuat sekehendak hati mereka.

Kepercayaan karut seperti itu sentiasa membenamkan orang-orang berkenaan dalam lumpur dosa
dan maksiat serta lupa mensucikan iiwa dan memperbaiki amal mereka.

Orang yang murtad pula sama sekali tidak percaya adanya Pencipta mereka. Mereka tidak percaya
akan diminta bertanggungiawab atas perbuatan mereka serta menerima balasan atas perbualan itu.
Mereka menyangka mereka merdeka di dunia dan tidak terikat dengan sesuatu undang-undang.
Tuhan mereka ialah hawa nafsu dan mereka meniadi hambanya.

5. Tidak berputus asa dan hilang harapan


Orang mukmin tidak mudah dihinggapi rasa putus asa dan hilang harapan dalam apa keadaan
sekalipun kerana dia beriman kepada Yang Memiliki langit dan bumi serta Yang Memiliki nikmat dan
kurniaan yang banyak. lman memberikan ketenteraman yang luar biasa pada hatinya. lman mengisi
hatinya dengan ketenangan dan harapan meskipun dia dihina di dunia dan diusir dari semua pintu
kehidupan sehingga kelihatan jalan hidupnya sempit dan seluruh saluran kebendaan terputus
daripadanya. Dia yakin Allah tidak pernah terlena dan tidak membiarkan hidupnya terlantar. Oleh itu
dia sentiasa mencurahkan tenaganya dengan bertawakkal kepada Allah dan meminta pertolongan
daripada-Nya dalam semua urusan.
Ketenteraman hati dan ketenangan iiwa seperti ini tidak mungkin dimiliki kecuali dengan aqidah
tauhid. Orang kafir, musyrik dan mulhid (athies) mempunyai hati yang lemah. Mereka bersandar
kepada kekuatan yang terbatas. Maka alangkah cepatnya mereka dihinggapi rasa putus asa ketika
menghadapi kesukaran. Kadangkala membawa mereka membunuh diri.

6. Memiliki hati dan pendirian yang teguh


lman kepada Allah mendidik manusia dengan kekuatan-yang besar, bulat, tekad, berani, sabar, tabah
dan tawakkal ketika menghadapi perkara besar di dunia demi mengharapkan keredaan Allah. Dia
yakin kekuatan Allah yang memiliki langit dan bumi menyokongnya dan membimbingnya dalam setiap
aspek kehidupan. Oleh itu hatinya menjadi lebih teguh, tabah dan keras daripada keteguhan,
ketabahan dan kekerasan gunung. Hampir tidak ada suatu musibah dalam dunia yang dapat melawan
tekad yang telah dibuatnya. Bagaimanakah syirik, kufur dan mulhid dapat menentang kekuatan dan
ketabahan seperti ini?

7. Berani dan tabah


lman kepada Allah menjadikan manusia berani dan mengisi hatinya dengan ketabahan. Ada dua
perkara yang menjadikan seseorang manusia itu pengecut dan lemah semangat. Pertama, cinta pada
diri, harta dan keluarganya. Kedua, percaya bahawa ada yang lain daripada Allah yang dapat
mematikan manusia dan dia tidak dapat menolak kematian itu dengan sebarang tipu daya.

Bagaimanapun iman kepada Allah dapat mencabut kedua-dua perkara itu daripada hati manusia dan
membersihkannya daripada daki-dakinya dengan sebersih-bersihnya. lman dapat mencabut yang
pertama dengan menjadikan dia yakin bahawa Allah adalah satu-satunya Pemilik diri, harta dan
keluarganya. lman menjadikan dia sedia berkorban untuk jalan dan keredhaan Allah. Dia sedia
berkorban dengan segala sesuatu yang ada padanya sama ada yang mahal mahupun murah.

lman juga dapat mencabut perkara kedua dengan menanamkan ke dalam iiwa manusia bahawa tidak
ada seorang manusia atau seekor binatang pun yang dapat merampas hidupnya, tidak juga bom atau
meriam, pedang, batu atau kayu, sebaliknya hanya Allah yang berkuasa berbuat demikian. Allah telah
menetapkan waktu bagi kematiannya. Tidak ada satu kekuatan pun dalam dunia ini yang dapat
mempercepatkannya.

Oleh itu, tidak ada orang di dalam dunia yang lebih berani daripada orang yong beriman kepada Allah.
Satu bala tentera sekalipun tidak dapat menakutkan atau menggentarkannya kerana ketika dia maju
untuk beriihad dia dapat menghancurkan suatu kekuatan yang melebihi sepuluh kali ganda.

Oleh itu, bagaimanakah orang kafir, musyrik dan mulhid menganggap jiwa mereka adalah barang
paling berharga bagi diri mereka dan yakin bahawa mati itu datang bersama kedatangan musuh dan
pergi dengan pemergian musuh?

8. Menjauhi perbuatan hina, berpada dengan yang ada


Iman kepada Allah mengangkat darjat manusia dan menimbulkan dalam dirinya sifat menjauhkan diri
daripada perbuatan yang rendah martabatnya. Dia juga berasa cukup dengan apa yang ada dan tidak
memerlukan pemberian orang, menyucikan hatinya daripada sifat tamak, rakus, dengki, rendah diri
dan segala sifat buruk serta kecenderungan yang hina. Tidak terlintas dalam hatinya memilih jalan
yang keji untuk mencapai kejayaan kerana dia yakin rezeki berada di tangan Allah. Dia yakin Allah
melimpahkan rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya dan menentukan kepada orang yang
dikehendaki-Nya. Tidak ada kemuliaan, kekuatan, kemasyhuran, kekuasaan, pengaruh dan
kemenangan melainkan di tangan Allah. Manusia wajib berusaha dengan cara yang mulia menurut
kemampuannya. Kejayaan atau kegagalan bergantung kepada Allah. Tidak ada yang dapat menahan
apa yang diberi-Nya dan tidak ada yang dapat memberi apa yang ditahan-Nya.

Orang kafir, musyrik dan mulhid menyangka bahawa kejayaan mereka atau kegagalan bergantung
kepada bantuan kekuatan duniawi atau halangannya. Mereka adalah hamba kepada keserakahan
dan kerakusan. Untuk mencapai kejayaan mereka tidak segan menerima rasuah, mengampu,
bersekongkol dan melakukan pelbagai lagi cara yang keji. Mereka menggigit jari kerana dengki
melihat kejayaan orang lain. Mereka menggunakan tipu daya untuk menjatuhkan orang lain atau
orang yang menentang mereka.

9. Terikat dan patuh pada peraturan Allah


Perkara paling penting dalam hubungan ini ialah iman kepada Allah menjadikan manusia terikat dan
patuh kepada undang-undang Allah. Orang yang beriman yakin Allah mengetahui segala sesuatu.
Malah Allah lebih dekat kepada diri mereka daripada urat leher mereka sendiri.

Orang beriman yakin apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan di dalam gelap ataupun
bersendirian, Allah tetap mengetahui. Apabila terlintas dalam hatinya sesuatu yang tidak baik, Allah
tetap mengetahui. Walaupun dia dapat menyembunyikan perbuatannya daripada orang lain, dia tidak
dapat menyembunyikannya daripada Allah. Walaupun dia dapat melepaskan dirinya daripada
sebarang kekuatan, dia tidak dapat melepaskan dirinya daripada Allah.

Oleh itu semakin kukuh iman ini melekat dalam jiwa seseorang, semakin tekun ia mengikuti hukum
Allah dan menjauhi larangan-Nya. la bergegas menuju kebajikan dan mengerjakan apa yang
diperintah oleh Allah sekalipun di dalam gelap mahupun bersendirian. Di hadapan matanya sentiasa
terbayang pengadilan tinggi yang hampir dan tidak ada orang yang dapat melepaskan diri daripada
pemeriksaan-Nya.

Iman kepada Allah menjadi syarat pertama dan paling utama untuk menjadikan seseorang manusia itu
Muslim kerana seorang Muslim ialah hamba yang taat dan patuh hanya kepada Allah SWT

PENUTUP KESAN BERIMAN

Sebagai makhluk Allah, sudah pasti manusia akan berasa aman apabila berada dalam
keimanan sesuai dengan maksud iman itu sendiri. Ini jelas sebagaimana firman Allah SWT:

Maksudnya: (Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati
Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah, tenang tenteramlah hati-hati manusia.(Al Radu:28)

Jelaslah keimanan seseorang sudah cukup untuk mendatangkan ketenangan dalam diri
seseorang hamba. Keimanan kepada Allah merupakan amal yang seiring dengan fitrah penciptaan
seseorang manusia
KESAN & PENGARUH IMAN

1. IMAN MERUPAKAN SUMBER KETENANGAN


Allah merupakan Khaliq yang menciptakan manusia. Sudah pasti Yang Menciptakan
mengetahui baik & buruk makhluk ciptaan-Nya. Lumrah manusia akan merasakan suatu
ketenangan yang jarang diungkap dengan perkataan apabila kembali ke tempat yang
harus kita kembali. Misalnya seorang anak yang merantau ke luar bandar dapat merasa
ketenangan setibanya pulang ke kampung halaman bertemu ibubapa yang mendidik &
membesarkan mereka. Inikan pula Allah yang menciptakan manusia. Hal ini
membenarkan firman-Nya yang Maha Agung: Maksudnya: (Iaitu) orang-orang yang
beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan
mengingati Allah, tenang tenteramlah hati-hati manusia. Jelaslah keimanan seseorang
sudah cukup untuk mendatangkan ketenangan dalam diri seseorang hamba. Keimanan
kepada Allah merupakan amal yang seiring dengan fitrah penciptaan seseorang manusia
sebagaimana firman-Nya yang menyatakan tentang penciptaan manusia & jin hanyalah
untuk beribadat kepada-Nya (51:56).
2. PENDORONG UNTUK BERAKHLAK BAIK & MENJAUHI MAKSIAT
Keimanan yang mendalam menggalakkan diri seseorang melakukan amalan yang hanya
diredhai-Nya di samping meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Hal ini kerana orang yang
beriman memahami hikmah perintah & larangan-Nya. Terdapat sepotong hadith yang
membuktikan bahawa iman mampu menjauhkan diri dari maksiat:
Tidak berzina seseorang yang berzina, sedangkan ketika ia berzina dalam keadaan
beriman, tidak mencuri seseorang pencuri itu sedangkan ia dalam keadaan beriman, dan
tidak minum arak seseorang peminum arak sedangkan ia dalam keadaan beriman
[Riwayat Bukhari & Muslim]
3. DIKURNIAKAN KEUTUHAN UKHUWAH BERTERASKAN IMAN
Maksudnya: Dan (Dia lah) yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang beriman
itu). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya engkau
tidak dapat menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatu-
padukan (hati) mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana [Al-Anfal
8:63]
4. MENGUTUHKAN PEGANGAN AQIDAH
Iman dan aqidah saling mempengaruhi antara satu sama lain. Kualiti iman menjamin
utuhnya pegangan aqidah seseorang. Sirah rasul-rasul terdahulu membuktikan
kemantapan iman yang diterapkan rasul kepada pengikut-pengikutnya telah mengutuhkan
aqidah mereka walau diseksa pihak kuffar dan musyrikin. Di zaman Nabi S.A.W,
keislaman Sumayyah telah tersebar di kota Mekah menyebabkan beliau serta keluarga
diseksa sehingga syahid namun tidak berganjak keimanan dan aqidah mereka kepada
Allah walau di saat peritnya diseksa musyrikin. Begitu juga dengan Bilal Bin Rabah yang
diseksa tuannya, Umayyah Bin Khalaf di tengah padang pasir ditambah pula dengan batu
yang besar diletakkan di atas dada beliau. Namun, keimanan yang diterap Rasulullah
S.A.W berhasil mendidik aqidah beliau supaya meng-Esakan Allah.
5. SENTIASA BERMURAQABAH
Muraqabah telah jelas didefinisikan melalui hadith riwayat al-Baihaqi yang bermaksud;
Iman seseorang yang paling utama adalah dia menyedari bahawa Allah sentiasa ada
bersamanya di mana pun.
Hadith tersebut juga jelas membuktikan pengaruh & kesan iman ke atas individu. Orang
yang beriman amat yakin dan percaya bahawa Allah itu bersifat al-Basir, Yang Maha
Melihat. Walau di mana saja mereka berada, mereka tidak memerlukan Closed Circuit
Television (CCTV) ciptaan manusia untuk tidak berkelakuan buruk. Cukuplah bagi mereka
Allah melihat kelakuan mereka seharian kerana apa yang perlu dikejar hanyalah redha-
Nya yang mengatasi segalanya dan bukan pandangan manusia yang tidak
menguntungkan
6. SENTIASA DI BAWAH NAUNGAN ALLAH
Jelaslah kaum terdahulu yang beriman telah dibantu Allah bersama rasul yang
membimbing mereka. Hal ini bertepatan dengan janji-Nya di dalam potongan ayat surah
ar-Rum, ayat 47;
..dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang yang
beriman.
7. MERASAI NIKMAT BERIBADAH KEPADA-NYA
Nikmat beribadah merupakan kurniaan Allah kepada hamba yang dikehendaki. Sukar
bagi seseorang mampu mencapai nikmat tersebut sekiranya keimanan kurang
terpelihara. Siapalah yang tidak berkeinginan untuk merasai nikmat tersebut kerana
ganjaran redha-Nya merupakan sebaik-baik ganjaran di dunia mahupun akhirat.
Sekiranya umat manusia memahami erti nikmat ibadah, sudah tentu ditinggalkan segala
larangan-Nya hanya untuk melakukan kerja seharian sebagai ibadah kepada- Nya. Tak
hairanlah sahabat-sahabat Nabi sanggup meninggalkan urusniaga sekiranya terdengar
laungan azan. Walaupun urusniaga tersebut dikira sebagai ibadah, namun ibadah solat
perlu lebih diutamakan.
8. RAJIN MELAKUKAN TUGASAN HARIAN
Bagaimana iman mampu mempengaruhi kerajinan seseorang dalam melakukan tugasan
seharian? Oleh kerana orang beriman mampu merasai nikmat melakukan ibadah, ianya
mendorong seseorang untuk sentiasa melakukan kerja sebaik mungkin demi mencapai
nikmat yang tertinggi dari-Nya.
9. SENSITIF TERHADAP KEMUNGKARAN
Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah
dengan tangannya, sekiranya tidak mampu, maka dengan lidahnya, sekiranya tidak
mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itulah selemah-lemah iman [Riwayat
Muslim]
Hadith di atas telah menyatakan selemah-lemah iman adalah mereka yang mencegah
kemungkaran dengan hati. Jadi jelaslah keimanan seseorang mampu dinilai tahapnya
menerusi cara pencegahannya. Iman mempengaruhi keupayaan seseorang untuk
mencegah kemungkaran kerana iman mendorong untuk menjauhi kemungkaran bukan
terhadap diri sendiri sahaja, malah menjaga persekitaran supaya sentiasa berada dalam
keadaan yang diredhai-Nya. Amar maruf nahi munkar amatlah ditekan al-Quran dan
hadith. Malah, tokoh- tokoh pemikir Islam juga amat menggalakkan amal ini sehingga
beberapa pendapat ulama telah mewajibkan amar maruf nahi munkar yang seharusnya
menjadi rukun Islam itu sendiri. Imam Ghazali juga berpendapat bahawa hukum asal
dakwah adalah fardhu kifayah sekiranya terdapat pemerintahan khilafah Islamiyah.
Namun, menjadi fardhu ain mengikut kemampuan sekiranya terjatuhnya khalifah Islam.

. :

: 2

- .

.51:56

: -

- .

[8:63

- .

. -

;47

- .

. 2

. -

] [

. 2

Anda mungkin juga menyukai