Anda di halaman 1dari 1

Sementelahan itu, kaunselor yang mengaplikasikan REBT juga akan

menanam konsep kendiri yang positif dalam jiwa hati Abdul Razak. Konsep
kendiri ini mencakupi aspek jasmani dan psikologi. Peranan kaunselor ini dapat
membantu Abdul Razak membina keyakinan diri dan seterusnya memupuk sifat
keperibadian yang positif. Jelasnya, tugas seseorang guru kaunseling dilihat
lebih kepada pemupukan konsep kendiri yang positif agar klien dapat menangani
masalah pada masa hadapan nanti.