Anda di halaman 1dari 2

MINGGU: KELAS: MASA: KEHADIRAN:

/
TAJUK/ BAB
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN/KRITERIA STANDARD PENILAIAN
KEJAYAAN
i. Aras 1 : pengetahuan
Catatan KBAT:
Kefahaman

ii. Aras 2 : aplikasi


Analisis

iii. Aras 3 : penilaian


kreatif

STRATEGI PDPC AKTIVITI MURID


Inkuiri penemuan Perbincangan kumpulan Round Table
Catatan:
Tutorial - perbincangan Perbincangan Think- Pare- Share
Penyelesaian masalah Pembentangan dan Gallery walk
Simulasi main peranan Forum Hot Seat
Kajian lapangan Susun dan kembang idea Peta i-Think
Kuliah Kajian isu
Amali/hands on/Ujikaji Gerakerja amali
Bimbingan berfokus individu/ Latihan berfokus penyelesaian masalah
kumpulan Membimbing rakan sebaya (PRS)
Lain-lain (nyatakan) Deklamasi sajak/nyanyian/lakonan
Lain-lain :
.
BAHAN PEMBELAJARAN/TOOL PDPC PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT
SKILL)
Frog VLE Kemahiran kepimpinan
Catatan: Catatan:
Peta i-Think Kemahiran komunikasi
Gambar / Lakaran / Peta
Power point / Flash Kerjasama berpasukan
Jurnal / Ensaiklopedia Pengurusan masa
Bahan Edaran
Kemahiran kreatif & kritis
CD interaktif
Bertanggungjawab
Peralatan amali/hands on
Bahan alam sekitar Integriti
Lain-lain(nyatakan): Silang budaya
_______________________________________ Lain-lain(nyatakan) :

-----------------------------------------------------------
----------
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
STEM TMK Kewangan Kelestarian Global Keselamatan
Jalanraya

REFLEKSI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN


Hasil pembelajaan tercapai sepenuhnya Perlu kelas pemulihan (bil pelajar)

Sebahagian sahaja hasil pembelajaran tercapai Perlu kelas pengukuhan(bil. Pelajar)


Hasil pembelajaran gagal dicapai Perlu kelas pengayaan (bil.pelajar)
Proses P&P ditangguhkan/peperiksaan/ujian/dll Lain-lain (nyatakan)___________

Catatan: