Anda di halaman 1dari 2

NAMA:

TINGKATAN: 3 .. TARIKH :
.

LATIHAN: TEMPAT KEDIAMAN


Soalan KBAT

Rajah 1 Menunjukkan satu ruang tempat kediaman. Ruang itu dicat dengan warna biru tua.

Rajah 1

Berdasarkan rajah di atas,

a) Nyatakan jenis ruang bagi tempat kediaman itu


(1 markah)

b) Terangkan masalah yang akan timbul daripada aspek


i) Keselamatan
ii) Pengudaraan
iii) Skema warna
(6 markah)

c) Berdasarkan jawapan di (b) (i), (b) (ii), (b) (iii), nyatakan cara untuk menyelesaikan
masalah itu.
i) Keselamatan
ii) Pengudaraan
iii) Skema warna
(3 markah)

Soalan Pentaksiran
B1/B2: Menyatakan dan menerangkan tentang tempat kediaman dengan memberi 2
jenis pembersihan.
Soalan: Nyatakan jenis pembersihan tempat kediaman dan berikan 2 contoh
aktiviti pembersihan yang dilakukan.
JeJenis Jenis
Pembersihan

MENGUASAI
/ TIDAK
MENGUASAI SMK DATOK LOKMAN (KHB KT)
PN AZIMAH MAD SARIP

Anda mungkin juga menyukai