Anda di halaman 1dari 38

CONTOH KARANGAN BERKAITAN PENCEMARAN ALAM

CONTOH KARANGAN 1.

Faktor Pencemaran Alam Sekitar dan Langkah Mengatasinya.

"Kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita, sebaliknya kita
meminjamnya daripada generasi akan datang. Oleh itu, jagalah alam sekitar supaya
anak dan cucu kita dapat menikmatinya." Kata-kata Mahatma Gandhi ini sudah
cukup membuktikan bahawa alam sekitar merupakan harta paling berharga yang
perlu dijaga kepentingannya. Mendepani arus globalisasi, setiap kita pasti mahukan
kondisi alam sekitar yang terbaik dan indah mahupun aset pembangunan
melampaui kesedaran kita terhadap kepentingan alam sekitar. Oleh yang demikian,
anjakan paradigma harus dilakukan agar punca-punca berlakunya alam sekitar
dapat dibejat.

Pencemaran alam sekitar boleh diruncingkan kepada tiga perkara iaitu


pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran bunyi. Pencemaran udara
nyata memberikan heterogen impak kepada manusia sekiranya sampah sarap dan
sisa toksik terus dihumban ke dalam punca utama aliran air iaitu sungai dan laut.
Sampah sarap yang terkumpul ghalibnya akan menyekat aliran air lantas
menyumbang kepada takungan air. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir kilat.
Selain itu, sisa toksik dan minyak daripada kilang menyebabkan ekosistem
organisma marin terganggu apabila disalurkan ke sungai atau laut. Lebih ruwet lagi,
pencemaran air memberikan kesan yang eksplisit terhadap kesihatan manusia
kerana hal ini seolah-olah menjadi medium penyebar penyakit-penyakit seperti taun
dan juga denggi. Ironinya, semua golongan harus mengenepikan sifat nafsi dan
mulalah menjaga alam sekitar.

Tambahan lagi, minda manusia berjiwa rakus seperti golongan pemaju perumahan
masih dangkal kerana asyik memikirkan keuntungan. Jadi, kealpaan ini
menyebabkan pencemaran udara. Hal ini kerana, semakin banyak pokok-pokok
ditebang bagi memberikan medan kepada kemajuan sektor pembangunan.
Pencemaran udara berlaku apabila gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh
manusia tidak dapat diserap oleh sang flora dek kerana populasinya kian merudum.
Proses perumahan di kawasan lereng bukit juga harus dihentikan kerana menyoroti
peristiwa lampau, tragedi tanah runtuh di Bukit Antarabangsa pada 2009 menjadi
indikator yang jelas bahawa hal ini tidak harus dimanifestasikan.
Di samping itu, masalah pencemaran alam sekitar diperkasakan lagi dengan
pencemaran bunyi. Hal ini lebih tertumpu kepada rumah-rumah di kawasan
perindustrian. Banyak aduan yang disiarkan di media apabila ketenteraman
penduduk diakui terganggu dengan bunyi bising yang terhasil daripada pengilangan
berskala besar seperti kilang kelapa sawit dan sebagainya. Rentetan daripada itu,
asap yang dibebaskan tanpa tapisan menyebabkan pencemaran pencemaran udara
yang izhar. Oleh yang demikian, pengusaha kilang harus bersifat inovatif dan
pragmatis agar pencemaran tersebut dapat dikekang.

Namun begitu, sekiranya pencemaran-pencemaran tersebut terus menggugat


keindahan alam sekitar, kita haruslah memikirkan mangkin yang efektif agar pidana
ini tidak bermaharajalela. Langkah yang boleh diambil adalah proses pemeliharaan
dan pemuliharaan yang berterusan. Cara ini dapat meningkatkan kandungan gas
oksigen dalam udara selain kelebihan menahan tanah daripada runtuh sekiranya
penanaman di lereng-lereng bukit dilakukan secara progresif. Di samping itu,
pemaju perumahan yang masih tegar menjalankan projek di kawasan yang tidak
diluluskan harus menjalani hukuman berat. Hal ini bagi memartabatkan kesedaran
mereka bahawa alam sekitar amat penting. Bagi memastikan langkah ini menjadi,
pihak berkuasa tempatan harus melakukan observasi dengan kerap. Sekiranya
pihak berkuasa tempatanlah yang menjadi petualang dengan menerima suapan,
maka benarlah pepatah, "harapkan pagar, pagar makan padi". Mereka harus
dihukum.

Oleh itu, semua pihak haruslah bersinergi agar alam sekitar dapat dikekalkan
keindahannya. Janganlah kita menjadikan modenisasi sebagai alasan yang konkrit
untuk tegar menjadi evasif. Seharusnya, kita hendaklah mengetahui bahawa jika
alam sekitar terus dicemari, generasi akan datang akan kehausan signifikan alam
sekitar terhadap masyarakat di dunia.

CONTOH KARANGAN 2.

Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Pencemaran Alam

Pencemaran alam merupakan isu yang sering menjadi buah mulut


masyarakat sejak belakangan ini. Setiap hari terdapat laporan media tentang gejala
pencemaran alam. Hal ini telah menyebabkan pelbagai pihak berasa bimbang akan
gejala tersebut. Pihak kerajaan dengan pertubuhan bukan kerajaan telah
melaksanakan pelbagai usaha untuk memastikan alam sekitar terpelihara.Walau
bagaimanapun, gejala pencemaran alam masih lagi berleluasa seolah-olah tidak
ada penghujungnya. Jika ditinjau dengan mendalam, terdapat beberapa langkah
yang konkrit untuk menangani gejala ini.

Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran


alam ialah pihak berwajib menghukum individu atau organisasi yang telah didapati
bersalah mencemarkan alam sekitar. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains,
Teknologi, dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia
ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan
hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit mencemarkan alam. Selain
itu, tindakan penguatkuasaan undang-undang hendaklah dilaksanakan tanpa sikap
memilih bulu dan dilakukan secara tekal dan tidak seperti melepaskan batuk di
tangga. Individu dan organisasi yang mencemarkan alam biasanya tidak serik
dengan hukuman yang dikenakan. Mereka akan mengulangi perbuatan keji ini jika
hukuman yang dikenakan terhadap mereka tidak begitu berat. Malahan ada yang
sanggup membayar denda kerana mencemarkan alam sekitar kerana mereka tahu
denda tersebut hanya sekali sahaja. Mereka bebas melakukan kesalahan setelah
menjelaskan denda yang dikenakan. Oleh itu, pihak berwajib mestilah lebih tegas
dalam mengenakan hukuman terhadap pihak yang melakukan pencemaran.

Selain itu, pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam


sekitar kepada murid-murid sekolah. Pendidikan alam sekitar melibatkan pelbagai
aspek yang menjurus ke arah pengekalan alam yang sejahtera. Satu kurikulum
yang khusus perlu digubal agar pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan.
Kurikulum ini boleh diselitkan dalam mata pelajaran lain dan boleh juga dijadikan
mata pelajaran khusus. Hal ini bertujuan untuk menyemaikan kesedaran secara
lebih berkesan. Murid sekolah khususnya yang belajar di sekolah rendah wajar
didedahkan dengan pengetahuan tentang alam sekitar dengan lebih sistematik. Jika
sejak kecil mereka diberikan pendedahan sedemikian, mereka akan berasa lebih
bertanggungjawab terhadap alam sekitar apabila mereka dewasa nanti. Langkah ini
akan mengatasi gejala pencemaran alam pada masa akan datang, bak kata
pepatah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Jadi, pengenalan pendidikan alam
sekitar di peringkat sekolah merupakan satu langkah untuk mengatasi pencemaran
alam.

Langkah untuk mengatasi pencemaran alam seterusnya ialah pihak kerajaan


perlu melaksanakan kempen dengan lebih berkesan. Kempen merupakan kaedah
yang paling berkesan untuk menyampaikan sesuatu maklumat tentang pelbagai
perkara. Pelbagai media massa dapat digunakan untuk menjadi wadah
penyampaian maklumat melalui kempen. Contohnya, televisyen merupakan media
yang paling dekat dengan masyarakat. Pada umumnya setiap rumah di negara kita
mempunyai set televisyen. Oleh itu, televisyen wajar digunakan sebaik-baiknya
untuk menyalurkan maklumat tentang langkah-langkah mengatasi pencemaran
alam. Media-media lain seperti surat khabar dan radio juga wajar digunakan
sepenuhnya untuk menjadi wadah kempen penjagaan alam sekitar. Selama ini
kempen yang dilaksanakan tidak begitu berkesan. Pihak yang terbabit hanya
melaksanakan kempen tidak ubah seperti pahat dengan penukul. Adakalanya
kempen yang dilaksanakan bersifat aktiviti bermusim. Oleh yang demikian, kempen
yang lebih berkesan dan dijalankan dengan bersungguh-sungguh dapat mengatasi
masalah pencemaran alam sekitar.

CONTOH 3.

Sejak beberapa tahun, kerajaan telah melancarkan kempen Sayangi Sungai


dalam negara yang merangkumi pelbagai usaha memantau, memulihara,
membersih dan mengindahkan keadaan sungai. Walaupun begitu, belakangan ini,
isu pencemaran sungai kian serius sehinggakan Menteri Sumber Asli dan Alam
Sekitar, Datuk Seri Azmi Khalid melahirkan rasa kecewanya kerana tidak terdapat
kesan yang boleh dibanggakan terhadap keadaan banyak sungai kita.

Masalahnya tidak kelihatan apa-apa tindakan berkesan dilakukan. Mereka yang


mendiami sekitaran sungai seperti pengusaha kilang, peniaga gerai makan dan juga
penghuni rumah masih menganggap sungai sebagai tempat untuk menyalurkan
sampah dan segala macam sisa yang hendak dibuang.

Pihak berkuasa tempatan (PBT) dan kerajaan negeri perlu mengadakan pelbagai
acara membabitkan orang ramai dan industri. Sokongan orang ramai dan swasta
adalah penting sekiranya kempen menyayangi sungai dikehendaki mendatangkan
kesan. Perasaan cintakan sungai yang mengalir melalui kediaman atau bandar
mereka diami adalah milik mereka juga perlu dipupuk. Hanya dengan cara begini,
baru akan timbul perasaan menyayangi sungai mereka sendiri dan dengan itu
mereka juga berusaha memuliharanya daripada dicemari. Apa pun kebanyakan
sungai dan kawasan lembahnya terus dilanda pencemaran. Malah tahap
pencemaran terhadap beberapa batang sungai semakin teruk hingga ada yang
terpaksa dikategorikan sebagai sudah mati.

Mengikut perangkaan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perairan dan
Saliran, Datuk Keizrul Abdullah, kedudukan sungai dalam negara kita sebenarnya
semakin meruncing. Daripada keseluruhan 120 kawasan lembah sungai yang
dipantau Jabatan Alam Sekitar (JAS) kedudukan pencemarannya semakin buruk dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2002, masih ada 63 sungai dikategorikan sebagai
bersih, tetapi setahun kemudian hanya tinggal 58 sungai yang masih bersih. Pada
2002, 43 sungai dianggap sudah tercemar manakala setahun kemudian jumlah
sungai yang tercemar meningkat kepada 53. Bagaimanapun, jumlah sungai yang
mengalami pencemaran teruk tinggal sembilan batang saja pada 2003 berbanding
dengan 14 sebelum itu. Tidak diketahui apakah yang menyebabkan lima sungai
yang tercemar teruk pada 2002 bertambah baik setahun kemudian.

Pemantauan yang dilakukan Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bahawa kiranya


tidak ada rancangan berkesan memelihara kebersihan sungai, kedudukan
kebanyakan sungai dalam negara akan terus dilanda pencemaran. Hal ini
disebabkan, keseluruhannya rakyat negara ini amat kurang prihatin terhadap tahap
kebersihan sungai. Kebanyakan daripada mereka seolah-olah tidak pernah terfikir
bahawa merekalah juga yang menyebabkan keadaan kebanyakan sungai kita terus
tercemar. Penghuni rumah di tepi sungai baik setinggan atau pun tidak, berterusan
menganggap sungai seperti saliran membuang najis dan sampah. Kalau
diperhatikan kawasan perumahan, bangunan dan rumah kedai yang didirikan 30
atau 40 tahun lalu semuanya membelakangkan sungai. Ramai ketika itu
menjadikan sungai sebagai saliran sampah dan najis. Sehingga kini pun ketika
pemaju perumahan misalnya sudah tidak lagi menganggap sungai sebagai saliran
sampah dan mula mendirikan rumah menghadap sungai, itupun orang ramai masih
tidak dapat mengikis pandangan mereka terhadap sungai.

Selagi tahap kesedaran terhadap kebersihan sungai tidak dapat diwujudkan,


selagi itulah segala usaha untuk memulihkan sungai tidak akan berkesan.
Kesedaran demikian ini seharusnya dipupuk daripada bangku sekolah lagi. Perasaan
cinta akan sungai dan prihatin terhadap persekitaran alam didedahkan kepada
murid di sekolah lagi supaya apabila dewasa kelak mereka akan lebih prihatin
terhadap usaha kebersihan alam sekitar. Media juga boleh memainkan peranan
untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pentingnya sungai dipelihara
supaya terus bersih.

Walaupun ada pelbagai peraturan dan undang-undang mencegah kotoran dan


sisa pengilangan atau ternakan dibuang ke sungai, kegiatan tidak
bertanggungjawab ini tetap diteruskan. Pemantauan dan pencegahan oleh Jabatan
Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan perlu ditingkatkan. Lazimnya, apabila
pencemaran didedahkan media, barulah mereka bertindak. Bahkan kadangkala
pesalah hanya dikenakan kompaun yang tidak seberapa sehingga tidak wujud
perasaan takut menghadapi tindakan. Walaupun ada peruntukan membolehkan
kilang yang secara berterusan membuang sisa dan sisa toksik ditutup, apakah
tindakan drastik demikian ini pernah diambil? Sebenarnya kalau ada kemahuan,
sungai-sungai ini sememangnya boleh dipulihkan menjadi bersih agar ikan akan
dapat membiak kembali dan berbagai-bagai kegiatan riadah dan pelancongan boleh
dilaksanakan menggunakan sungai terbabit.

Jelasnya, segala usaha mungkin akan mengambil masa tetapi sekiranya ada
keazaman dan dengan perangan rapi dan dapat pula dilaksanakan dengan betul
tanpa pengecualian tentunya sungai-sungai yang terjejas dapat dipulihkan.

NOTA TAMBAHAN:-

Isu-Isu Alam Sekitar

Ramai orang kini sedar tentang kemerosotan alam sekitar. Bagi tempat-tempat
tertentu kemerosotan alam sekitar telah mencapai krisis dan boleh dianggap
sebagai bencana. Sebagai contohnya, kebocoran loji nuclear di Chernoby, Ukraine
( dulunya dalam kesatuan Soviet ) telah merosakkan alam sekitarnya tanpa dapat
diperbaiki dan masih menjadi ancaman kepada penduduk sekitar dan alam
sekeliling. Media massa sering membawa berita tentang aspek kemerosotan alam
sekitar alam sekitar, dan tidak kurang juga orang perseorangan menyuarakan
tentang keadaan alam sekitar itu dalam media tersebut. Antara perkara yang diberi
perhatian termasuklah keadaan pencemaran di bandar-bandar besar, kesesakan
lalu lintas di bandar, banjir kilat, pencemaran air, pencemaran udara, bunyi dan
tanah tanih.Selain itu, penebangan hutan tak terkawal dan kepupusan pelbagai
spesis flora dan fauna juga turut diberi perhatian.

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan adalah amat penting


untuk kemajuan sesebuah negara. Namun pembangunan yang tidak mengambil
kira ataupun tidak diseimbangkan dengan kemampuan alam sekitar sudah
semestinya akan menyebabkan konsep pembangunan berterusan tidak dapat
direalisasikan. Akibatnya bukan hanya generasi ini sahaja yang akan mengalami
masalah tetapi generasi masa depan akan menwarisi masalah yang diwujudkan
pada masa ini. Oleh itu, timbullah pelbagai isu dan masalah berkenaan kualiti alam
sekitar yang semakin merosot dan diburukkan lagi dengan pelbagai kelemahan dan
kekangan dalam menangani isu dan masalah tersebut.

Pelbagai usaha untuk menangani isu-isu alam sekitar telah dilakukan sama ada oleh
kerajaan, pihak swasta dan masyarakat sendiri melalui cara perundangan dan
bukan perundangan namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Keadaan ini
disebabkan oleh pelbagai kelemahan dan kekangan dalam melaksanakan langkah-
langkah tersebut. Adalah diharapkan tugasan yang dijalankan ini dapat mengenal
pasti kekangan dan masalah tersebut dan seterusnya mencadangkan cara
penyelesaian yang lebih baik dan berkesan untuk isu-isu tersebut.
MASALAH KETEGASAN DAN PELAKSANAAN

Keberkesanan kaedah kawalan alam sekitar bergantung pada setakat mana


kawalan-kawalan itu mencukupi dan memandai. Apakah kawalan-kawalan itu
merangkumi segala aspek permasalahan alam sekitar, termasuk segala bentuk
bentuk pencemaran dan keutuhan sumber alam. Pengawalan bukan semata-mata
terhadap masalah yang telah serius tetapi juga turut merangkumi segala bentuk
pencemaran walaupun masih dalam peringkat yang tidak membimbangkan dan
juga segala kemungkinan kemusnahan terhadap alam sekitar yang akan berlaku
juga perlu diambil kira. Di Malaysia, peruntukkan undang-undang adalah
merangkumi hampir segala aspek tentang alam sekitar namun adalah menjadi satu
trend bagi pihak berkuasa untuk menumpukan kawalan ke atas masalah-masalah
alam sekitar yang telah serius dan mendapat perhatian dan meminggirkan
masalah-masalah yang biasa. Namun pihak berkuasa tidak boleh dipersalahkan
kerana untuk melakukan kawalan yang menyeluruh memerlukan kos yang tinggi.
Oleh itu, pihak swasta dan masyarakat secara amnya perlu mengeluarkan sedikit
wang dan tenaga untuk membantu pihak berkuasa menjalankan kawalan
menyeluruh ke atas alam sekitar dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-
mata..

Masalah seterusnya ialah dari segi ketegasan langkah-langkah kawalan yang telah
diambil. Apakah peraturan-peraturan yang dibuat dalam bentuk penetapan tingkat
piawaian misalnya, sudah cukup tegas dan sesuai dengan tingkat yang boleh
menjamin kesihatan, atau apakah tingkat tersebut sudah cukup tinggi sesuai
dengan tingkat penetapan yang telah dibuat oleh badan antarabangsa seperti
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) atau Amerika Syarikat. Begitu juga apakah
cukai pencemaran atau denda yang dikenakan itu sudah cukup tinggi sehingga ia
boleh dijadikan daya penggerak utama bagi menggelakkan pencemaran. Soalan
seterusnya ialah dari segi pelaksanaannya. Apakah semua program dan penetapan
yang telah dibuat itu dapat dijalankan sepenuhnya?

Masalah ini akan diulas lebih lanjut dalam kelemahan penguatkuasaan tetapi dari
segi umumnya tingkat piawaian pengurusan alam sekitar di negara ini ada yang
telah mencapai standard antarabangsa dan ada yang belum. Sebagai contoh,
sistem pembekalan air di Malayisa telah memenuhi piawaian WHO ( sumber:
Majalah MASSA ) namun pengurusan alam sekitar di Malaysia masih dikritik
masyarakat antarabangsa kerana lebih mengutamakan pembangunan. Tentang
denda dan undang-undang yang ada, secara keseluruhan ia masih belum mampu
membendung pencemaran di tahap yang dikehendali dan bukan semua program
yang dirancang dapat dilaksanakan kerana pelbagai masalah dan kekangan.
Contohnya program kitar semula yang bermula awal tahun 2000 semakin terpinggir
kerana tiada sambutan daripada masyarakat selain daripada kesukaran
mewujudkan pusat kitar semula di setiap daerah dan kawasan.

KEKANGAN POLITIK DAN EKONOMI


Masalah alam sekitar berkait rapat dengan masalah ekonomi dan seterusnya
kekukuhan politik pemerintah pemerintah. Keutamaan yang diberikan terhadap
penjagaan alam sekitar bermakna sedikit sebanyak akan menyekat dan
menjejaskan prestasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi negara akan menyebabkan
kemerosotan sokongan rakyat terhadap parti pemerintah. Kerajaan pusat dan
negeri memerlukan sumber kewangan yang besar bagi projek-projek pembangunan.
Oleh itu, projek-projek pembangunan lebih diutamakan daripada kepentingan alam
sekitar. Beberapa contoh dapat dilihat. Pembinaan lebuh raya Karak-Kuala Lumpur
telah menyebabkan pencemaran Sungai Gombak dan perlahan-lahan
menjadikannya sebagai kawasan paya yang tidak berguna . Pembinaan jalan raya
Relau-Balik Pulau telah merosakkan tanaman di enam buah kampong di daerah
Relau dan Balik Pulau.

Selain itu, keanggotaan dalam Majlis Kualiti Alam Sekitar ( sebarang peraturan alam
sekitar yang akan dibuat dirujukkan kepadanya) juga gagal untuk mencerminkan
penyertaan rakyat. Daripada sembilan perwakilan yang terdapat di dalamnya tiada
satupun daripada rakyat awam atau daripada mana-mana badan bukan
berkepentingan kerajaan. Cuma seorang sahaja yang dilantik daripada kalangan
kakitangan akademik universiti. Perwakilan yang seperti itu sudah tentu akan lebih
memberatkan kepada priority pembangunan ekonomi. Oleh itu, segala candangan
dan nasihat daripada perwakilan majlis ini kepada Menteri berkenaan juga tidak
mungkin berada dalam tingkat mendesak khususnya daripada keperluan piawaian
yang tegas. Oleh itu, adalah penting agar keanggotaan dalam Majlis ini dinilai
semula atau mempunyai beberapa pemerhati daripada golongan orang awam agar
segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh Majlis ini tidak mengutamakan
kepentingan ekonomi semata-mata. Prinsip check and balance yang diamalkan
oleh perlanan sistem pemerintahan negara yang terdiri daripada tiga cabang utama
iaitu eksekutif, legislative dan kehakiman boleh diguna pakai dalam hal ini.

Penguatkuasaan denda terhadap pihak yang melakukan pencemaran juga


mempunyai kaitan dengan kepentingan ekonomi. Jumlah denda yang tinggi kepada
pengilang bermakna ia akan menjejaskan aktiviti kilang tersebut. Keluaran mungkin
akan dikurangkan atau harga barang keluaran kilang berkenaan akan dikurangkan.
Ini menyebabkan pihak berkuasa berkecenderungan mengenakan denda yang
sedikit bagi kesalahan yang besar. Misalnya, pada bulan Februari 1982, Hotel
Holiday Inn telah didenda Cuma RM 300 kerana mencemarkan air laut di Batu
Feringgi disebabkan pelepasan najis tak sempurna dan sisa-sisa air buangan. Pada
tahun 1981 pula, sebuah kilang di Kedah telah didenda RM 500 kerana mencemar
Sungai Tawar dan Sungai Kangar.

Jika dilihat daripada contoh-contoh ini, hukuman yang dikenakan adalah amat tidak
berpatutan dengan peruntukkan yang ada. Hukuman bagi pelepasan buangan ke
laut ialah denda tidak lebih RM 10000 dan penjara tidak lebih dua tahun atau
kedua-duanya. Manakala hukuman bagi pencemaran perairan daratan ialah denda
tidak lebih RM 10 000, penjara tak lebih dua tahun atau kedua-duanya dan denda
tambahan RM 1000 sehari bagi kesalahan yang diteruskan selepas mendapat notis
daripada Ketua Pengarah untuk menghentikanya. Di sini, banyak faktor boleh dilihat
iaitu kelemahan penguatkuasaan, unsur korupsi dan sebagainya yang
menyebabkan masalah ini. Tetapi masalah ini juga tidak dapat lari daripada
jangkaan bahawa pihak berkuasa lebih mengutamakan kepentingan ekonomi
semata-mata dengan berlembut dengan pihak yang bersalah. Denda yang
dikenakan ini hanyalah merupakan derma daripada pencemar yang sedikitpun tidak
akan memberi sebarang pengajaran kepada mereka. Mereka akan terus melakukan
pencemaran dan membayar denda yang kecil.

Selain itu, berlaku penindihan kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan Negeri
dalam isu-isu dan hal berkaitan dengan alam sekitar. Peruntukkan dalam
Perlembagaan Persekutuan dan Negeri berkenaan sumber dan hal-hal alam sekitar
adalah jelas. Perundangan subsidiari sama ada undang-undang jenayah dan sivil
yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan negeri adalah mengikut garis panduan
Perlembagaan masing-masing kerana ia merupakan undang-undang yang tertinggi.
Kerajaan Persekutuan dalam usahanya untuk mewujudkan undang-undang yang
seragam antara negeri telah meluluskan undang-undang berkaitan alam sekitar
yang dapat digunakan di semua negeri. Langkah ini diterima di semua negeri di
semenanjung namun keseragaman ini tidak dapat dicapai di Sabah dan Sarawak
kerana kedua buah negeri ini mempunyai peruntukkan khas dalam Perlembagaan
Persekutuan. Sebagai contoh, tiada pindaaan yang boleh dibuat dalam
Perlembagaan Persekutuan yang berkait dengan hal ehwal kedua buah negeri
seperti hal- hal perundangan negeri, bidang kuasa Mahkamah Tinggi, agama dan
adat istiadat kedua buah negeri tanpa persetujuan Yang Dipertua Negeri Sabah atau
Sarawak.

Selain itu, Jabatan Alam Sekitar yang merupakan agensi persekutuan di bawah
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar tiada kawalan menyeluruh berkaitan
dengan sumber-sumber alam sekitar. Hal berkaitan dengan dengan tanah, hutan,
sumber air , kawasan Kerajaan tempatan, perikanan and pertanian adalah di bawah
bidang kuasa Kerajaan Negeri seperti yang diperuntukkan dalam Jadual Kesembilan,
Senarai Negeri , Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, konflik sering berlaku antara
Kerajaan Persekutuan dan Negeri berkaitan dengan pengurusan alam sekitar.

Di dalam kes pemuliharaan alam sekitar, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta
Kualiti Alam Sekeliling ( Pindaan ) 1985 merupakan akta-akta yang digubal dan
diluluskan oleh kerajaan Persekutuan tetapi pengurusan sumber alam sekitar masih
dalam kawalan Kerajaan Negeri. Kejayaan Akta-akta tersebut bergantung kepada
kerjasama erat antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Namun kadang
kala kerjasama ini susah dicapai jika berkait dengan kepentingan kedua-dua buah
pihak seperti dalam kes pembalakan di Endau- Rompin.

Di bawah Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) Hutan Simpan Endau-Rompin


akan dijadikan Taman Negara. Taman Negara ini terdiri daripada kawasan seluas
500 000 ekar dan termasuk 90 000 ekar di Pahang dan 120 000 ekar di Johor. Pada
tahun kedua Rancangan ini, Kerajaan Negeri Pahang telah menggunakan 30 000
ekar daripada kawasan tersebut untuk pembalakan. Sebalik pelbagai bantahan
daripada badan bukan kerajaan dan orang awam, kerajaan Negeri menyatakan
mereka amat memerlukan hasil daripada pembalakan tersebut. Walaupun
mendapat pelbagai tentangan dan perhatian daripada Kerajaan Persekutuan,
Kerajaan Negeri Pahang bercadang mengeluarkan lebih banyak lesen pembalakan.
Hal ini hanya dapat diselesaikan selepas pilihan raya pada tahun 1978 di mana
Menteri Besar Pahang yang baru dilantik.

Kes Endau-Rompin merupakan contoh pertelingkahan kepentingan antara kerajaan


Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Masalah pertelingkahan kepentingan dan
pertindihan kuasa akan tetap berlaku kerana masing-masing mempunyai hak untuk
menguruskan sumber-sumber alam sekitar seperti yang diperuntukkan dalam
Perlembagaan Persekutuan. Peruntukkan tersebut bukanlah buruk atau
membebankan kerana ia bertujuan mengimbangi kuasa antara Kerajaan
Persekutuan dan Kerajaan Negeri di dalam sistem pemerintah negara yang
berbentuk persekutuan. Namun ia tetap mempunyai kelemahannya seperti yang
telah dinyatakan. Dengan membuat pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan ia
dapat menyelesaikan masalah tersebut tetapi mewujudkan juga masalah baru
seperti kuasa mutlak berada di tangan Kerajaan Persekutuan dan tiadanya
imbangan kuasa dalam pemerintahan negara.

Namun, langkah terbaik dalam hal ini ialah meminda Perlembagaan Persekutuan
dengan memberi kuasa sepenuhnya kepada Kerajaan Persekutuan untuk
menguruskan sumber dan hal-ehwal alam sekitar namun adalah penting
memasukkan peruntukkan melantik badan yang bebas untuk mengawasi tindakan
kerajaan dalam menguruskan alam sekitar. Hanya dengan cara ini masalah
pertindihan kuasa dan pertelingkahan dapat diselesaikan di samping memastikan
Kerajaan Persekutuan tidak bertindak sesuka hati dalam pengurusan alam sekitar
negara dengan melantik badan pemerhati bebas untuk mengawasi mereka.
Sesungguhnya, jika pihak kerajaan betul-betul mengutamakan alam sekitar mereka
haruslah megetepikan kepentingan politik dan ekonomi dan melaksanakan
pembangunan terancang ( substainable development) seperti yang diperuntukkan
dalam rancangan Malaysia Ketiga hingga kini ( Rancangan Malaysia Ke- 9 ).

Tentang masalah melaksanakan undang-undang persekutuan di Sabah dan Sarawak


kerana kedua buah negeri ini mempunyai keistimewaan di dalam Perlembagaan
Persekutuan. Kerajaan Negeri kedua buah negeri perlu juga mengambil kira
kebaikkan undang-undang tersebut terhadap pembangunan alam sekitar di negeri
masing-masing. Tiada salahnya mengguna pakai undang-undang tersebut dengan
menggubal undang-undang yang sama dengan undang-undang tersebut dan
menguatkuasakannya di negeri masing-masing jika ia betul-betul merupakan pilihan
terbaik disebabkan kekangan yang ada untuk menggunakan undang-undang
persekutuan.
Tetapi masalah yang ada kini ialah kedua buah negeri terlalu mengikut telunjuk
Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan sesuatu projek sambil mengabaikan
kepentingan alam sekitar. Contohnya, Pembinaaan Empangan Bakun di Sarawak
banyak menjejaskan ekosistem alam sekitar. Kerajaan negeri dalam hal ini perlu
menggunakan kuasa mereka seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan
Persekutuan untuk tidak membenarkan projek ini pada awalnya jika mereka betul-
betul mengutamakan kepentingan dan pengurusan alam sekitar.

MASALAH BIDANG KUASA DAN HIERARKI JABATAN ALAM SEKITAR (JAS)

Jabatan Alam Sekitar (JAS) ditubuhkan pada tahun 1975 untuk menguatkuasakan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan diketuai oleh Ketua Pengarah Kualiti Alam
Sekeliling yang mempunyai bidang kuasa tertentu dalam mentadbir pengurusan
alam sekitar di bawah Akta tersebut. Jabatan ini merupakan salah satu agensi
kerajaan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar ( kini
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar ).

Bidang kuasa JAS adalah terhad. Dalam hal-hal penentuan keputusan dan program,
JAS tidak dan kurang berperanan. Ia cuma sebagai badan penasihat yang
nasihatnya tidak semestinya akan diterima. Kementerian sendiri dalam usaha untuk
memajukan penyelidikan sains misalnya penyelidikan dan kegunaan atom dari segi
keputusan dan perancangannya tidak pun meminta dan mengambil kira pandangan
JAS, sedangkan kedua-dua bahagian ini berada dalam Kementerian yang sama. Di
sini jelas bahawa peranan JAS hanyalah kepada pelaksanaan peraturan alam sekitar
yang tertentu sahaja, itu pun setelah berlakunya kerosakkan. Sekiranya dalam
kementerian yang sama JAS tidak atau kurang mempunyai kuasa untuk menyertai
proses membuat keputusan, maka apatah lagi dalam Kementerian lain atau
jabatan-jabatan luar daripada kementerian ini.

Masyarakat cenderung menyalahkan Jabatan Alam sekitar apabila berlaku satu


pencemaran yang serius kerana tidak mengambil langkah awal mencegahnya.
Apakah daya Jabatan ini untuk melaksanakan langkah pencegahan awal jika tidak
mendapat sokongan dan kerjasama daripada Kementeriannya sendiri. Jabatan boleh
mengesyorkan mengambil tindakan awal untuk mencegah sesuatu pencemaran
daripada berlaku namun jika Kementerian sendiri tidak menyokong tindakan mereka
dan meluluskannya serta lebih mengutamakan pembangunan fizikal semata-mata,
cadangan itu hanya tinggal cadangan tanpa pelaksanaan. Masyarakat perlu sedar
bahawa kakitangan JAS hanya makan gaji dengan kerajaan dan tidak mampu
mengingkari arahan majikan sendiri. Oleh itu, JAS tidak sepatutnya disalahkan
seratus peratus apabila berlaku pencemaran alam sekitar yang serius.

Contoh masalah yang mungkin timbul antara JAS dan Kementerian ialah pihak
Kementerian membenarkan pembalakan di sesuatu kawasan dan JAS berpendapat
pembalakan tersebut akan memberi kesan yang serius kepada alam sekitar. Jika
Kementerian tetap dengan keputusannya JAS tidak mampu menghalang kerana
Kementerian dan pihak kerajaan mempunyai autoriti dalam hal ini. Oleh itu,
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Menterinya Datuk Seri Adenan
Satem perlu peka terhadap perkara ini dan mengambil kira penglibatan dan
pendapat JAS sebelum membuat sesuatu keputusan agar objektif pembangunan
terancang dapat dicapai.

Selain itu, beberapa kelemahan lain wujud dalam JAS dalam melindungi dan
meningkatkan mutu alam sekitar, misalnya tidak terdapat unit-unit penguatkuasa
khas iaitu pegawai-pegawai dalam setiap unit ( unit pencemaran air, udara dan
sebagainya) yang bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan peraturan.
Yang ada cuma perbincangan perbincangan antara JAS dengan unit-unit tersebut
sahaja. Untuk menyelesaikan masalah ini dan melancarkan penguatkuasaan, adalah
wajar dilantik seorang pegawai bagi setiap unit penguatkuasaan agar dapat
menyelia dan merancang setiap tindakan unit tersebut.

Pertindihan kuasa antara bidang kuasa pengurusan alam sekitar antara Kerajaan
Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga merumitkan kerja JAS. Sebahagian besar
sumber alam sekitar yang sepatutnya berada dalam pemantauan JAS adalah di
bawah bidang kuasa kerajaan Negeri seperti tanah, air dan hutan. Oleh itu, mungkin
timbul isu JAS tidak dibenarkan menjalankan tugas mereka oleh Kerajaan Negeri
kerana tindakan mereka melibatkan bidang kuasa Kerajaan Negeri. Sebagai contoh,
terdapat sebuah kilang membuang bahan buangan ke dalam sungai dan JAS hendak
mengambil tindakan terhadap mereka. Namun mereka memberikan surat daripada
Kerajaan Negeri yang membenarkan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, JAS akan
berada dalam dilema sama ada mengambil tindakan atau tidak kerana perkara
tersebut berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Dalam keadaan ini, JAS
perlu melaksanakan tugas mereka kerana mereka mempunyai hak di bawah Akta
Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan jika perkara ini dibawa ke mahkamah, mahkamah
perlu memainkan peranan dalam menyelesaikannya.

Namun pertindihan kuasa ini juga mempunyai kebaikkan di mana kerajaan


tempatan yang juga mempunyai kuasa dalam pengurusan alam sekitar boleh
membantu JAS dalam penguatkuasaan. Kerjasama ini sudah tentunya membawa
lebih banyak kebaikkan daripada bertelingkah tentang pertindihan kuasa yang ada.
Selain itu, kerjasama juga boleh dibuat dengan agensi penguatkuasa yang lain
seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Perikanan, Jabatan Perhutanan, Pejabat
Daerah dan Tanah dan Jabatan Kesihatan.

MASALAH KAKITANGAN

Masalah utama yang dihadapi oleh Jabatan Alam Sekitar dalam menguatkuasakan
Akta Kualiti Alam Sekitar adalah dari segi masalah kakitangan organisasi iaitu
berkaitan dengan pengambilan kakitangan untuk mengisi jawatan kosong. Oleh
sebab kakitangan yang ada tidak mencukupi untuk menjalankan segala aktiviti
yang berkaitan dengan penguatkuasaan peraturan yang ditetapkan di bawah akta
tersebut, maka jawatan kosong ini perlu diisi.

Pada peringkat awal pelaksanaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pejabat-pejabat
JAS yang mentadbirkan Akta ini memang telah menduga bahawa masalah
perjawatan akan wujud dan dijangka bahawa akta ini akan mengambil masa
sekurang-kurangnya dua atau tiga tahun sebelum dapat dilaksana dan
dikuatkuasakan sepenuhnya. Pada tahun 1974 dan 1975, tugas-tugas untuk
menyelengarakan penubuhan JAS sebagai agensi yang akan mentadbirkan akta ini
dan masalah pentadbirannya terpaksa dikendalikan oleh hanya dua orang Pegawai
Tadbir Diplomatik (P.T.D ) serta tanpa kakitangan pembantu yang tetap. Sehingga
tahun 1975, kedudukan kepegawaian di Jabatan Alam Sekitar masih lagi serius
dengan beberapa kekosongan jawatan berlaku pada peringkat yang lebih kanan.
Daripada sejumlah 25 jawatan yang ada cuma 13 jawatan sahaja yang terisi.

Pegawai-pegawai teknikal hanya diperoleh pada peringkat rendah mulai dari bulan
Mei 1975. Sungguhpun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Jabatan Perkhidmatan
Awam telah berusaha mencari calon yang berkelayakan untuk memenuhi jawatan-
jawatan tersebut tetapi masih tidak dapat dipenuhi kerana ketiadaan calon yang
sesuai dalam bidang yang berkaitan. Oleh yang demikian, program kerja yang
menyeluruh tentang langkah-langkah kawalan dan kerja-kerja perancangan tidak
dapat dijalankan secara sistematik dan sempurna sepertimana yang diharapkan.

Masalah kekurangan kakitangan ini sedikit sebanyak sudah pasti menjejaskan


kejayaan pelaksanaan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Contohnya dalam aktiviti
kajian dasar untuk menentukan pencemaran air pada tahun 1980, hanya dua kajian
dasar sahaja dapat dijalankan berbanding lapan kajian yang dicadangkan. Ini
disebabkan oleh kekurangan kakitangan pada awal tahun berkenaan.

Berdasarkan statistik yang dikemukakan, ia adalah statistik pada 25- 30 tahun dulu.
Jadi apakah keadaannya sekarang? Sehingga kini masalah kakitangan yang tidak
mencukupi masih menjadi masalah bagi JAS dalam melaksanakan penguatkuasaan
dan perancangan. Walaupun JAS mempunyai pejabat di setiap negeri, pegawai
penguatkuasa masih belum mencukupi. Masalah ini mungkin berpunca daripada
pembiayaan yang tidak mencukupi daripada Kerajaan Persekutuan dan masalah ini
juga berlaku pada agensi penguatkuasa yang lain.

Melihat kepada masalah ini yang masih belum selesai sejak Akta Kualiti Alam
Sekeliling 1974 mula berkuatkuasa, ia menunjukkan kelemahan daripada pihak
kerajaan dan negeri dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan
alam sekitar. Keadaan ini juga jelas menunjukkan ketidaksungguhan pihak terbabit
dalam melindungi alam sekitar dan melaksanakan pembangunan terancang seperti
yang telah dinyatakan dalam pelan Rancangan Malaysia Ketiga hingga sekarang.
Oleh itu, masalah ini perlu diselesaikan segera dengan mengambil sumber tenaga
yang diperlukan untuk Jabatan Alam Sekitar dan jabatan penguatkuasa yang lain
agar masalah ini tidak berlarutan dan undang-undang yang ada dapat
dikuatkuasakan dengan lebih berkesan di samping perancangan pembangunan
alam sekitar yang lebih baik.

Namun janganlah mengambil mereka yang tidak berkelayakan atau tidak berminat
dengan isu alam sekitar untuk memenuhkan jawatan yang kosong. Adalah lebih
baik menanamkan dulu sikap yang betul kepada mereka yang dilantik agar mereka
tidak menjalankan tugas dengan sambil lewa.

MASALAH KOS PENGURUSAN

Dalam Rancangan Malaysia Ketiga ( 1976-1980) , JAS telah mendapat peruntukan


perbelanjaan pembangunan awam berjumlah RM 40 juta dan jumlahnya telah
merosot kepada RM 36 juta dalam Rancangan Malaysia Keempat, walaupun
keperluan penjagaan alam sekitar semakin mendesak. Jika dibandingkan jumlah
peruntukan perbelanjaan pembangunan awam, peratusnya adalah terlalu kecil,
tidak melebihi 2 peratus dalam kedua-dua rancangan tersebut. Walaupun begitu
peruntukan kendalian JAS terus meningkat melebihi 10 kali ganda antara tahun
1976-1985, ini khususnya disebabkan oleh bilangan kakitangan JAS yang semakin
meningkat.

Bagi buangan kotoran kumbahan domestik, JAS telah menetapkan buangan


sebanyak 50 mg/1 BOD ke sungai yang tidak digunakan bagi pembekalan air dan 20
mg/1 bagi sungai yang digunakan bagi sumber pembekalan air. Kajian menunjukkan
bahawa untuk mencapai matlamat antara 2-20 mg/1 ia memerlukan perbelanjaan
pelaburan sebanyak RM 2.71 billion. Jumlah ini terlalu besar dan tentunya
menyukarkan bagi pihak kerajaan membuat keputusan segera ke atasnya.
Pungutan dan pelupusan sampah sarap pepejal dikatakan melibatkan kos purata
pada tahun 1983 sebanyak RM 50 setiap tan. Kalau bagi Kuala Lumpur yang
dianggarkan buangan pepejal sampah ialah 1000 tan sehari, maka ini bermakna
sejumlah lebih daripada RM 18 juta akan terlibat bagi setiap tahun untuk kawasan
Kuala Lumpur sahaja.

Dari segi pihak pengilang (pencemar), kesukaran juga timbul dalam melaksanakan
kawalan pencemaran. Kos yang besar akan terpaksa ditanggung bagi memenuhi
piawaian yang ditetapkan. Bagi kilang getah dan kelapa sawit sahaja, sehingga
tahun 1983, sejumlah RM 200 juta terpaksa dibelanjakan bagi tujuan ini.

Menurut data terkini kerajaan memperuntukkan RM194 juta untuk hal-hal berkaitan
alam sekitar dalam belanjawan 2005. Jumlah ini cukup besar dibandingkan dengan
15-20 tahun lalu tetapi persoalan yang timbul ialah adakah jumlah ini mencukupi?
Jumlah ini menunjukkan kesungguhan pihak kerajaan dalam pembangunan alam
sekitar negara. Namun jika pencemaran terus meningkat tanpa pengawalan, jumlah
ini sudah tentunya tidak mencukupi untuk menanggung semua gaji pegawai dan
kakitangan yang terlibat dalam hal-hal alam sekitar, pembersihan semula kawasan
pencemaran, program pemeliharaan dan pemuliharaan dan sebagainya.
Salah satu langkah untuk mengurangkan kos ialah memberi kontrak pada pihak
swasta menjalankan proses pembersihan atau menswastakan sesebuah agensi atau
jabatan yang cuma bertanggungan dalam hal-hal pembersihan pencemaran.
Langkah ini sudah pasti mengurangkan beban kerajaan namun masalah akan timbul
bila orang ramai terpaksa membayar harga yang tinggi untuk menikmati alam
sekitar yang bersih. Dalam hal ini sudah pastilah pihak kerajaan akan dipersalahkan
pula.

Kesimpulannya, berapa banyak pun peruntukkan yang diberikan kepada kerajaan


untuk pembangunan alam sekitar negara, ia tetap tidak mencukupi jika
pencemaran terus meningkat dan masyarakat tidak turut memainkan peranan
memelihara alam sekitar. Oleh itu, langkah terbaik ialah orang ramai turut
memainkan peranan agar pencemaran dapat dikawal dan seterusnya
mengurangkan beban kerajaan. Langkah ini akan turut melancarkan pembangunan
alam sekitar negara agar orang ramai dapat menikmati alam sekitar yang bersih.

MASALAH KESEDARAN DAN PENERIMAAN UMUM

Sungguhpun kesedaran rakyat tentang kepentingan alam sekitar telah meningkat,


tetapi kesedaran ini masih belum mencapai peringkat yang realistik. Masih ramai
yang melihat pengurusan alam sekitar semata-mata untuk mengadakan udara yang
nyaman dan air yang bersih tanpa melihat kaitannya dengan usaha pembangunan.

Berdasarkan keadaan ini terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab terus


melakukan kegiatan yang mencemarkan alam sekitar dan melanggar peraturan
alam sekitar. Masih ramai pemandu kenderaan motor yang menggunakan asap-
asap kenderaan melebihi paras yang dibenarkan iaitu tak lebih 50 UAH yang
ditetapkan di bawah kaedah-kaedah Kereta Motor ( kawalan Pelepasan Asap dan
Gas) 1977.

Majoriti rakyat Malaysia masih tiada kesedaran yang menyeluruh tentang


pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Pelbagai pihak hanya melenting dan
mengutarakan pendapat mereka apabila suatu isu alam sekitar itu menjadi sensasi
atau mendapat liputan meluas media massa. Namun tiada tindakan susulan yang
berkesan yang diambil untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, isu bahan toksik
yang diletakkan di dalam sebuah kilang terbiar di Johor di mana bahan toksik itu
datang dari Taiwan . Pelbagai pihak mengutarakan kebimbangan mereka dan kesan
bahan toksik itu terhadap penduduk setempat, namun masih tiada tindakan
berkesan untuk menghapuskan bahan toksik atau memindahkannya ke tempat lain.
Mereka yang terbabit memberikan pelbagai alasan seperti pihak Taiwan enggan
menerima balik bahan itu, masalah pengurusan dan undang-undang dan
sebagainya. Seharusnya tindakan drastik harus diambil dalam hal ini seperti
menlupuskan bahan toksik ini dengan segera dengan cara yang dipratikkan dan
bukan membiarkannya begitu sehingga suatu hari nanti memudaratkan penduduk.
Rakyat perlu sedar bahawa mereka turut bertanggungjawab dalam pemeliharan
alam sekitar dan tidak mengharapkan kerajaan semata-mata. Kesedaran perlu ada
dan bukannya hanya mengambil mudah isu-isu alam sekitar atau hanya pandai
bercakap tanpa apa-apa tindakan. Cadangan dan pelan tanpa apa-apa tindakan
berkesan umpama mencurahkan air ke atas daun keladi.

KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN NEGARA

Pendidkan dari peringkat awal memainkan peranan penting untuk menanamkan


kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar kepada masyarakat.
Namun nilai-nilai ini jarang dapat dilihat dalam masyarakat kini dan pencemaran
dan kemusnahan alam sekitar semakin meningkat. Keadaan ini membuktikan
kecacatan dalam sistem pendidkan negara yang gagal menanamkan sifat-sifat sivik
dan terpuji serta tentang hal-hal alam sekitar kepada masyarakat dan golongan
pelajar.

Di sekolah Rendah dan Menengah, pendidikan alam sekitar tidak diajar sebagai
matapelajaran yang berasingan dan dimuatkan dalam matapelajaran lain seperti
sains dan Kajian tempatan. Namun untuk keperluan peperiksaan, sering kali
matapelajaran seperti Kajian Tempatan digunakan untuk mengajar subjek lain. Oleh
itu, pendidkan alam sekitar diabaikan untuk memenuhi keperluan alam sekitar
dengan menggunakan masa itu untuk pelajaran lain. Pada peringkat institusi
pengajian tinggi pula hanya pelajar yang mengambil ijazah atau subjek berkaitan
dengan alam sekitar sahaja mengetahui tentang isu-isu dan cara untuk
menguruskan alam sekitar. Manakala pelajar lain hanya berpandangan seperti
masyarakat biasa iaitu alam sekitar hanya berkait dengan kebersihan, flora dan
fauna dan persekitaran tanpa mengetahui kepentingan pengurusan alam sekitar
yang betul.

Namun kini terdapat harapan dalam pendidkan alam sekitar di mana kerajaan
mengutamakan pendidikan alam sekitar bermula dari Rancangan Malaysia Ketujuh
(1996-2000) dan masyarakat turut melibatkan diri dalam pendidikan yang bersifat
tidak formal. Contohnya promosi kesedaran alam sekitar, pertandingan bertemakan
alam sekitar dan penyiaran rancangan berbentuk alam sekitar di dalam media
elektronik dan media massa.

Adalah diharapkan usaha-usaha yang ada berterusan agar kesilapan masa lalu tidak
diulangi dan generasi muda dan baru memperoleh ilmu yang menyeluruh tentang
pendidikan alam sekitar serta dapat mempraktikkannya kelak untuk berdepan
dengan isu-isu alam sekitar di masa hadapan. Pendidikan adalah medium yang
berkesan untuk pembangunan kelak.

KELEMAHAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

Ketiadaan pegawai penguatkuasa yang mencukupi dan kesusahan dalam


menyediakan laporan yang lengkap sebelum sesuatu tindakan dapat diambil adalah
kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang alam sekitar dan menyebabkan
kepercayaan orang ramai terhadap agensi penguatkuasaan semakin menurun.
Masalah lain ialah pemantauan sering dilakukan dalam waktu bekerja walhal banyak
pencemaran dilakukan pada waktu malam seperti pelepasan asap kilang dan sisa
buangan ke dalam sungai.

Di peringkat Kerajaan Tempatan dan Pejabat Daerah keadaannya lebih serius kerana
bilangan anggota yang terhad, kebanyakkan daripada mereka tidak dilatih
berkenaan cara menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Malah ada di
antara mereka yang tidak mengetahui pun adanya peruntukkan tentang
penguatkuasaan undang-undang alam sekitar di bawah bidang kuasa mereka. Di
Pejabat Daerah Hulu Langat, tiada seorang pun pegawai yang dilatih dalam hal-hal
penguatkuasaan alam sekitar dan mereka juga tidak tahu adanya peruntukkan
berkenaan hal berkenaan di bawah bidang kuasa mereka.

Selain itu, masalah-masalah lain yang dihadapi ialah kekangan politik dan ekonomi,
pertindihan kuasa antara kerajaan Negeri dan Persekutuan, tiadanya kos yang
mencukupi dan tiada kerjasama daripada orang ramai. Selain itu, masalah pecah
amanah atau rasuah juga mungkin timbul yang menyumbang kepada masalah
kelemahan penguatkuasaan namun tiada data atau kes mengenainya yang
diketahui umum.

Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada kelemahan penguatkuasaan


alam sekitar. Namun masalah ini tidak seharusnya dijadikan alasan untuk para
pegawai penguatkuasa untuk tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka
sepatutnya berdedikasi dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas agar
usaha mereka dihargai dan mendapat pujian ramai. Melalui cara ini sahaja,
masalah-masalah lain yang dihadapi mereka akan disedari pihak terbabit dan
seterusnya menyelesaikan masalah tersebut satu persatu. Kelemahan dan tiada
kesungguhan di pihak pegawai penguatkuasa sendiri akan membantutkan lagi
penguatkuasaan dan menambah masalah yang sudah banyak berkenaan
penguatkuasaan .

KESIMPULAN

Negara sudah mempunyai banyak peruntukkan undang-undang berkenaan alam


sekitar yang jika dikuatkuasakan sepenuhnya mampu menangani masalah-masalah
alam sekitar yang timbul kini. Namun penguatkuasaan sepenuhnya masih tidak
dapat dijalankan kerana pelbagai kelemahan dan kekangan yang ada. Dalam hal ini,
kerajaan perlu mengambil kira faktor ini dan bukannya menggubal dan meluluskan
undang-undang alam sekitar yang baru.

Selain itu, pihak swasta dan orang ramai juga perlu memainkan lebih peranan
dalam meringankan beban kerajaan dan tidak mengharapkan kerajaan semata-
mata menangani isu-isu alam sekitar yang timbul. Penyelesaian masalah alam
sekitar secara bukan perundangan seperti melalui pendidikan formal dan tidak
formal perlu dipergiatkan lagi dan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat agar
pembangunan terancang dapat dicapai dengan berkesan.

Pelan pembangunan negara dan pengekalan alam sekitar negara sebenarnya


menuju ke arah yang betul seperti yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia
ketiga hingga Rancangan Malaysia Kesembilan. Namun masih banyak lagi tindakan
yang perlu dilakukan untuk mencapai tahap yang diingini disebabkan pelbagai
kelemahan dan kekangan yang timbul. Kuncinya adalah kerjasama daripada semua
pihak dan bukan kerajaan semata-mata. Mengejar kekayaan materialistik sekarang
merupakan trend kehidupan orang ramai tanpa mengambil kira pembangunan alam
sekitar, tetapi apakah nilai harta benda itu kelak jika kita terpaksa membayar harga
yang tinggi untuk menikmati alam sekitar itu sendiri yang sepatutnya percuma
sahaja.

Adalah diharapkan mereka yang berpendidikan tinggi juga sedar akan kepentingan
alam sekitar dan menjadi penunjuk arah ke arah pengekalan alam sekitar dan
pembangunan terancang untuk semua.

LANGKAH-LANNGKAH MENGATASI OLEH PIHAK KERAJAAN

Kerajaan merupakan nadi utama pergerakan dan pentadbiran bagi sesebuah


negara. Bagi isu besar seperti pencemaran alam sekitar turut menjadi agenda
utama yang kepada kerajaan untuk mengatasinya demi kesejahteraan hidup rakyat
bagi sesebuah negara. alam sekitar yang tidak tercemar dapat melahirkan
masyarakat yang sihat dari segi fizikal dan mental. Kementerian Sumber Asli dan
Alam Sekitar (NRE) merupakan kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk
memelihara alam sekitar dari dicemari dan memulihara alam sekitar yang tercemar.
Selain itu Kementerian pelajaran turut memainkan peranan bagi mendidik pelajar-
pelajar sekolah untuk mencintai alam sekitar dan berusaha untuk melindunginya.

Melalui langkah penguatkuasaan undang-undang Jabatan Alam Sekitar (JAS)


merupakan jabatan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) yang
memainkan peranan untuk mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam
Sekeliling, 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya yang menyekat pencemaran
dari punca tetap (point sources) (dengan izin). Efluen dan sisa kumbahan daripada
industri dan loji-loji pengolahan kumbahan perlu dirawat terlebih dahulu dan
mematuhi had yang ditetapkan di bawah Akta berkenaan dan peraturan-peraturan
berkaitan sebelum dilepaskan. Di samping itu, Rondaan oleh pegawai Jabatan Alam
Sekitar patut diperbanyakkan, Para pengusaha terutama pengusaha kilang secara
besar-besaran patutlah mendapatkan nasihat daripada Jabatan Alam Sekitar(JAS)
sebelum sesuatu operasi perindustrian dijalankan. Selain itu, Bagi masalah
pencemaran air yang melibatkan pencemaran sungai Jabatan Pengaliran dan
Saliran (JPS) juga diberikan peranan oleh NRE untuk mengambil tindakan bagi
mensyaratkan semua premis makanan dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
(PBT) memasang Sistem Penapis Sisa Makanan (Food, Oil & Grease Trap) untuk
menghalang sisa makanan, minyak dan gris disalurkan terus memasuki sungai dan
mencemarkannya dan melaksanakan program Pencegahan Pencemaran dan
Peningkatan Kualiti Air Sungai untuk mempertingkatkan kualiti air sungai dan
mengambil tindakan undang- undang terhadap pihak-pihak yang melakukan
kesalahan mencemarkan sungai, sekiranya disabit kesalahan, boleh dikenakan
hukuman di bawah Seksyen 25 (3) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, iaitu denda
tidak lebih daripada RM 100,000.00 atau penjara untuk tempoh tidak lebih daripada
5 tahun atau kedua-duanya sekali. Denda tambahan juga pada kadar tidak lebih
daripada RM 1000.00 boleh dikenakan bagi tiap-tiap hari kesalahan yang diteruskan
selepas suatu notis yang menghendakinya menghentikan perbuatan tersebut
disampaikan kepadanya. Jabatan Perhutanan dan Semenanjung Malaysia(JPSM)
yang juga di bawah NRE telah ditugaskan untuk menjaga hutan negara yang telah
diwartakan sebagai hutan simpan. Jabatan ini memainkan peranan penting untuk
menjaga hutan dari diterokai dengan haram dan berleluasa yang akhirnya akan
menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air dan udara. Tindakan yang
diambil oleh Jabatan Perhutanan dan Semenanjung Malaysia(JPSM) seperti tindakan
undang-undang yang di kenakan terhadap pesalah-pesalah yang melakukan
pembalakan secara haram, penerokaan hutan simpan dengan haram dan
melakukan pembakaran terbuka adalah usaha yang harus di teruskan .

Kementerian pelajaran bersama-sama Jabatan Alam Sekitar(JAS) telah


menganjurkan kempen untuk melindungi alam sekitar di mana ia adalah sesuatu
yang sihat dan amat berfaedah kepada masyarakat. Antara kempen-kempen yang
melindungi alam sekitar ialah kempen cintai lah sungai kita, kempen kitar semula,
sahabat alam, Pameran Alam Sekitar dan sebagainya. Misalnya, pameran alam
sekitar yang dimaksudkan di sini ialah pameran segala bahan yang berkaitan
dengan isu pencemaran. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga
tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. Pameran ini bolehlah
merangkumi isu-isu alam sekitar, sebab-sebab pencemaran, kesan-kesannya dan
apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan kadar pencemaran. Pameran sebegini
boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam
sekitar. Selain itu, Jabatan Alam Sekitar(JAS) juga telah merupakan satu program
pemantauan, pelaksanaan dan maklum balas keberkesanan aktiviti dan yang paling
penting penglibatan secara hands-on atau fizikal oleh anggota masyarakat untuk
membantu agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam membanteras
kegiatan-kegiatan yang merosakkan atau mencemarkan alam sekitar yang dikenali
sebagai program rakan alam sekitar.
Kesimpulannya, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk mengatasi
pencemaran terhadap alam sekitar seperti penguatkuasaan undang-undang,
kempen-kempen kesedaran,pameran yang berkaitan dengan alam sekitar dan
sebagainya. Namun, usaha-usaha kerajaan itu ibarat mencurah air kedaun keladi
tanpa disokong oleh pihak-pihak (NGO) dan masyarakat di negara ini.

Contoh Karangan SPM: Peranan ibu bapa dalam membentuk sahsiah anak-anak

Aaronn Avit 00:42:00 Karangan Bahasa Melayu 2 comments

Dewasa Ini, dalam era globalisasi yang kian mencabar, gejala sosia semakin
berleluasa dan merunsingkan. Acap kali. Kita melihat kes-kes gejala sosial
terpampang di dada akhbar mala disiarkan di kaca televisyen. Perkara ini, tidak
keterlaluan jika dikatakan menjadi lebih parah apabila kebanyakan pelaku gejala
sosial tersebut terdiri daripada golongan remaja. Memetik kata-kata Profesor Dr. Tun
Abdullah Hassa, seorang profesor yang melakukan kajian Peradaban Manusia,
beliau sangat kecewa apabila setiap pagi melihat ramai anak muda ditangkap
secara kasar oleh pihak polis kerana dituduh melakukan gejala sosial dalam berita
semasa. Menyedari hakikat kata-kta itulah pihak kerajaan telah bertungkus-lumus
mencari jalan penyelesaian untuk merungkai permasalahan gejala sosial ini.
Sungguh malang apabila segala usaha kerajaan terkubur dan hampa seperti
membunag garam ke laut kerana gejala sosial langsung tidak berganjak dari zon
selesanya. Namun persoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam membentuk
sahsiah anak-anak mereka dalam usaha mengelakkan mereka daripada gejala
sosial?

Sememangnya terdapat pelbagai usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa
untuk membentuk sahsiah anak-anak mereka. Antaranya, ibu bapa perlulah
memantapkan fizikal atau jasmani serta tubuh anak-anak mereka. Jasman
merupakan satu elemen yang prima bagi membentuk sahsiah anak-anak. Hal ini
kerana anak anak akan dapat membina keyakinan diri dalam menjaga tubuh
badan mereka sendiri. Apakah pula peranan ibu bapa untuk memastikan kesihatan
fizikal anak-anak mereka dalam usaha membentuk sahsiah mereka yang sempurna?
Terdapat pelbagai aktiviti jasmani yang boleh dilakukan anak-anak mereka
bersama-sama ibu bapa mereka. Sebagai contoh, ibu bapa perlulaj membawa anak-
anak mereka untuk bersenam dan bersukan bersama-sama. Sebaik-baiknya,
bawalah anak-anak keluar tiga kali seminggu hanya untuk beriadah kerana bak kata
pepatah badan cergas minda cerdas. Selain itu, ibu bapa perlulah menghantar
anak-anak mereka untuk menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah seperti kelab dan
persatuan serta unit beruniform. Hal-hal sebegini membolehkan mereka untuk
menjauhi diri daripada terjebak dalam gejala sosial.

Selain itu, ibu bapa berperanan penting dalam mengawal dan memberi
perhatian terhadap emosi anak-anak mereka. Secara amnya, emosi manusia kian
berubah mengikut perkembangan diri masing masing. Perubahan emosi anak-anak
sentiasa berubah terutamanya apabila mereka sudah mencapai usia keremajaan.
Perubahan emosi juga jelas ditunjukkan oleh emaja perempuan. Oleh itu, adalah
menjadi tanggungjawab ibu bapa perlu memahami emosi anak-anak mereka
sekiranya mereka mengalami perubahan emosi. Hal ini menyebabkan anak-anak
akan biasa kerana alah bisa tegal biasa untuk meluahkan isi hati mereka kepada
ibu bapa mereka. Selain itu, ibu bapa perlulah memahami emosi anak-anak mereka.
Sekiranya ibu bapa tidak memahami mengapa mereka berubah emosi maka anak-
anak mereka akan mudah tersinggung dan kecewa terhadap ibu bapa mereka.
Tambahan pula, ibu bapa perlulah meminta nasihat daripada pakar supaya
mengetahui cara mengenali emosi anak-anak mereka. Akhirnya, anak-anak mereka
tidak akan melepaskan emosi dengan melibatkan diri dengan gejala sosial kerana
mempunyai ibu bapa yang memahami emosi mereka.

Seterusnya, ibu bapa juga berperanan untuk menyediakan sumber rohani


yang kuat kepada anak-anak. Hal ini sedemikian kerana faktor terbesar yang
menyebabkan berlakunya gejala sosial dalam kalangan remaja ialah kurangnya
atau rapuhnya rohani tersebut. Hal ini membuktikan rohani merupakan aspek yang
tidak kurang pentingnya dalam usaha membentuk sahsiah anak-anak sekaligus
mengelakkan mereka daripada melakukan aktiviti gejala sosial. Agama pula
meruapakan pilihan individu tetapi semua agama menginginkan yang terbaik
daripada penganutnya. Oleh itu, apakah peranan ibu bapa dalam menyediakan
sumber rohani yang kukuh dan kental kepada anak-anak mereka? Sebagai
permulaan, ibu bapa perlulah menguatkan iman anak-anak mereka, hal ini kerana
iman yang kuat menjadi bekalan kepada anak-anak mereka untuk menghindari diri
daripada gejala sosial. Selain itu, ibu bapa perlulah kerap membawa anak-anak
mereka ke tempat ibadat. Hal ini membolehkan anak-anak untuk sentiasa dekat
dengan agamanya. Sememangnya peranan ibu bapa dalam membentuk sahsiah
anak-anak adalah untuk menyediakan sumber rohani yang kukuh kepada anak-anak
mereka sekaligus menjauhkan mereka daripada gejala sosial.

Pada masa yang sama, ibu bapa juga memainkan peranan yang amat penting
untuk memberi ilmu pengetahuan kepada anak-anak mereka dalam usaha
membentuk sahsiah bahkan juga menghindari mereka daripada gejala sosial. Ilmu
pengetahuan amat penting kepada anak-anak mereka melalui ilmu, anak-anak akan
dapat membezakan perkara yang baik dan buruk dalam kehidupan. Oleh itu, ibu
bapa perlulah memberikan secukupnya ilmu pengetahuan yang sedia ada dalam
membentuk sahsiah anak-anak. Cara yang paling mudah adalah dengan
menghantar anak-anak ke sekolah. Hal ini amat wajib kepada ibu bapa agar anak-
anak mereka dicurahkan ilmu yang berguna kepada mereka satu hari nanti. Selain
itu, ibu bapa perlu mengikuti perkembangan akademik anak-anak mereka. Oleh itu,
ibu bapa haruslah sentiasa berhubung dengan guru-guru di sekolah untuk
pengetahuan lanjut. Cara yang lain boleh dilakukan oleh ibu bapa adalah dengan
membawa mereka ke pameran buku. Melalui pendekatan ini, anak-anak mampu
belajar dengan kondusif bersama-sama ibu bapa mereka. Semestinya, ibu bapa
berperanan menyediakan sumber intelek kepada anak-anak mereka dalam
membentuk sahsiah anak-anak mereka.

Selain itu, ibu bapa perlulaj memainkan peranan dengan memantapkan


kemahiran sosial anak-anak mereka. Kemahiran sosial dalam konteks ini sangat
diperlukan dalam membentuk sahsiah anak-anak. Hal ini sedemikian kerana melalui
kemahiran sosial, anak-anak dapat mengetahui betapa buruknya kesan melakukan
gejala sosial melalui pemerhatian dan peninjauan. Oleh itu, apakah yang perlu
dilakukan oleh ibu bapa dalam usaha memantapkan kemahiran sosial anak-anak
mereka? Kaedah yang paling asas adalah dengan mengajar anak-anak mereka nilai-
nilai murni. Sebagai contoh, nilai hormat-menghormati dan kerajinan. Melalui nilai-
nilai ini, sahsiah anak anak akan dapat dibentuk dengan sempurna. Selain itu,
anak-anak juga akan dapat membuat refleksi diri sendiri dan membentuk peribadi
yang lebih baik. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak dengan nilai-nilai murni
sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Tambahan pula,
ibu bapa haruslah mengajar anak-anak mereka mengenai pantang larang seperti
membongkok apabila melalui orang yang lebih tua. Hal-hal ini mengajar anak-anak
muda untuk beradab sopan lantas menjadikan mereka sebagai remaja yang berbudi
pekerti tinggi.

Konklusinya, Malaysia yang merupakan negara yang indah di mata duia


serta mempunyai masyarakat yang berbilang kaum akan kelihatan buruk sekiranya
gejala sosial dalam kalangan masyarakat masih belum dibendung, bak kata
pepatah Melayu kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Oleh itu, peranan
semua pihak harus dimainkan terutamanya peranan ibu bapa kerana merekalah
yang mencorak keperibadian golongan muda kotemporari ini kerana bagaimana
acuan begitulah kuihnya. Anak-anak diibaratkan kain putih yang perlu dicorakkan
dengan sempurna agar kelihatan cantik dan elok dipandang mata. Kita janganlah
menuding jari dan bersikpa pasif dalam hal ini kerana semua pihak turut serta
dalam membentuk sahsiah anak-anak muda. Mahukah kita melihat dunia ini sarat
dengan kemusnahan dan kegelapan akibat ketidakprihatinan kita? Semestinya
tidak jawapan kita. Maka, bersama-sama lah kita berganding bahu menyahut
cabaran dengan mengemblengkan tenaga membentuk sahsiah anak-anak muda
agar mereka membawa kegemilangan negara di mata dunia satu hari nanti.

1067 Patah Perkataan

Setiap negara mempunyai sejarah yang tersendiri. Di Malaysia, sejarah yang ada
telah membentuk identiti negara kita. Negara kita terdiri daripada rakyat yanhg
berbilang kaum iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun dan sebagainya.
Perpaduan kaum yang terbentuk pada masa dahulu sehingga kini merupakan satu
pencapaian negara yang amat membanggakan. Rakyat yang berbilang kaum ini
dapat hidup bersama secara aman damai kerana mereka mempunyai semangat
patriotik yang kukuh dan kental dalam diri mereka. Walau bagaimanapun,
masyarakat pada zaman moden ini, asyik dengan perkembangan dunia sehingga
mengabaikan kepentingan semangat patriotik dalam diri mereka. Amat jelas dapat
dilihat bahawa masyarakat kini kurang berpengetahuan tentang sejarah
pembentukan negara hasil perjuangan oleh tokoh pejuang bangsa seperti Dato
Maharajalela, Dato Bahaman, Tok Janggut dan sebagainya. Masyarakat kini kurang
bersyukur dengan keamanan dan kemakmuran yang terdapat di negara kita. Oleh
itu, pelbagai usaha perlu dilakukan oleh pelbagai pihak bagi menyuburkan
semangat patriotik dalam jiwa masyarakat. Persoalannya, apakah peranan ibu
bapa dalam menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak?
Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang
utama dalam menerapkan dan menyuburkan semangat patriotik dalam jiwa anak-
anak. Ibu bapa seharusnya sentiasa membawa anak-anak melawat ke tempat-
tempat yang bersejarah. Contohnya, ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke
Bandar Bersejarah, Melaka. Di situ, terdapat pelbagai barang dan bangunan
tinggalan sejarah. Amalan ini dapat menimbulkan dan melahirkan minat anak-anak
untuk mengetahui latar belakang dan asal-usul pembentukan negara dan
seterusnya akan wujud semangat patriotik dalam jiwa anak-anak. Tempat-tempat
bersejarah seperti Lembah Bujang, Seri Menanti, Kota Belanda di Perak dan
sebagainya boleh dijadikan sebagai destinasi lawatan. Aktiviti lawatan ke tempat
yang bersejarah merupakan langkah bagai serampang dua mata kerana anak-anak
bukan sahaja dapat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat mengekalkan
hubungan silaturahim yang erat antara keluarga. Jelasnya, lawatan ke tempat yang
bersejarah boleh dijadikan amalan setiap kali cuti persekolahan oleh ibu bapa
sebagai cara menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak. Jelaslah,
Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang
utama dalam menerapkan dan menyuburkan semangat patriotik dalam jiwa anak-
anak

Selain itu, ibu bapa juga hendaklah membeli buku-buku yang berkaitan dengan
sejarah atau buku-buku novel bertemakan semangat patriotik dan semangat cinta
akan negara kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana melalui proses pembacaan,
anak-anak dapat mengetahui lebih banyak perkara berkaitan dengan sejarah. Buku-
buku sejarah dan novel dapat membantu menerapkan semangat patriotik dalam
jiwa anak-anak kerana buku-buku tersebut mempunyai isi kandungan yang
berunsur patriotisme. Hal ini amat jelas menunjukkan bahawa usaha ibu bapa
dalam memilih buku-buku yang sesuai untuk anak-anak adalah amat penting. Oleh
itu, ibu bapa haruslah memilih buku-buku yang tinggi nilai ilmunya dan bukannya
buku-buku komik yang tidak bermanfaat. Dengan membaca buku-buku berunsurkan
patriotisme, pasti semangat patriotik dapat diterapkan dalam jiwa anak-anak.
Amalan membaca buku-buku tersebut hendaklah dipupuk sejak dari kecil lagi
kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apabila anak-anak membesar nanti,
mereka akan sentiasa bersemangat patriotik dan suka membaca kerana kalau asal
benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora dan
dicampak ke bumi menjadi penawar. Tegasnya, ibu bapa juga hendaklah membeli
buku-buku yang berkaitan dengan sejarah atau buku-buku novel bertemakan
semangat patriotik dan semangat cinta akan negara kepada anak-anak.

Di samping itu, ibu bapa juga haruslah menjadi role model atau suri teladan
kepada anak-anak. Ibu bapa perlu sedar bahawa segala perbuatan, perlakuan,
amalan, pertuturan dan pemikiran mereka akan diikuti oleh anak-anak. Oleh hal
yang demikian, ibu bapa hendaklah sentiasa menunjukkan sikap yang positif
kepada anak-anak. Sebagai contohnya, ibu bapa boleh mengibarkan bendera di
rumah atau melakukan aktiviti yang boleh menunjukkan sokongan terhadap negara.
Ibu bapa janganlah menyertai apa-apa protes terhadap negara kerana perbuatan
sedemikian hanya akan menjadi seperti ketam mengajar anak berjalan betul, tetapi
diri sendiri tidak betul.. Oleh itu, ibu bapa harus sentiasa menunjukkan contoh yang
tebaik kepada anak-anak kerana ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Ibu
bapa boleh membawa anak-anak menyertai program larian 1 Malaysia, ceramah
tentang Sejarah Negara, atau lawatan ke Muzium Negara. Ibu bapa haruslah
melakukan usaha dengan sepenuh hati agar anak-anak yang dibesarkan dapat
menjadi insan yang cinta akan negara dan bersemangat patriotik. Tegasnya, ibu
bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak bagi melahirkan generasi muda
yang berwawasan.

Seterusnya, ibu bapa perlu meluangkan masa untuk bercerita mengenai peristiwa-
peristiwa atau kisah yang berkaitan dengan sejarah kepada anak-anak bagi
melahirkan generasi muda yang bersemangat patriotik. Bak kata pepatah, pemuda
harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sebagai contohnya, sebelum anak-anak
masuk tidur, ibu bapa boleh membacakan cerita mengenai pejuang-pejuang bangsa
kepada anak-anak seperti kisah perjuangan Datuk Bahaman, Datuk Maharajalela,
Mat Kilau, Kapten Hasan dan lain-lain ketika menentang Inggeris. Ibu bapa bolehl
juga menceritakan sendiri pengalaman nenek moyang terdahulu,betapa mereka
menderita dizalimi dan didera semasa zaman penjajahan di negara kita. Anak-anak
yang bijak sudah pastinya dapat membandingkan kehidupan mereka sekarang
berbanding dahulu. Hal ini boleh menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-
anak. Ibu bapa juga boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat-
maklumat yang diperlukan untuk bercerita kepada anak-anak. Dengan mempunyai
maklumat yang tepat, anak-anak akan mendapat informasi yang betul dan setelah
itu, anak-anak akan sentiasa teringat-ingat tentang kisah sejarah. Mereka akan
belajar sesuatu melalui sejarah lalu timbullah semangat patriotik dalam jiwa
mereka. Oleh itu, ibu bapa perlulah sentiasa mencari peluang atau kesempatan
untuk menceritakan pengalaman diri atau berbincang dengan anak-anak mengenai
topik-topik berunsurkan negara bagi menerapkan semangat patriotik dalam jiwa
anak-anak. Amalan-amalan ini haruslah dilaksanakan dengan berterusan kerana
alah bisa tegal dek biasa. Anak-anak akan cuba mengingati setiap cerita yang
pernah didengarnya terutama tentang sejarah negara. Oleh sebab itu, ibu bapa
perlu melaksanakan tanggungjawab dengan baik bagi membentuk jiwa anak-anak
yang bersemangat patriotik.

Akhir sekali, ibu bapa juga haruslah membawa anak-anak menyertai sambutan-
sambutan negara seperti Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, Hari Malaysia pada 16
September dan sebagainya. kita Dengan menyertai sambutan hari kemerdekaan ini,
semangat patriotik dapat disemai dalam diri mereka. Sebagai contohnya, apabila
anak-anak dapat bersama-sama mengibarkan jalur gemilang, mendengar deklamasi
sajak serta mendengar cerita-cerita tentang kesengsaraan para pejuang tanah air
untuk memerdekakan negara. Anak-anak dapat melihat sendiri kemeriahan
sambutan kemerdekaan sekali gus memahami objektif sebab-sebab sambutan
sebegini diadakan. Kisah disebalik kemewahan dan kedamaian negara akan dapat
dirungkai dan seharusnya dapat menghadirkan keinsafan dalam diri mereka
bahawa banyak harta benda dan nyawa yang harus dikorbankan demi melihat
Malaysia gagah seperti sekarang. Dengan menyertai aktiviti sambutan ini juga, kita
akan mendapat peluang untuk melihat persembahan daripada kaum lain dan
berkenal-kenalan antara satu sama lain. Secara tidak langsung, perpaduan antara
kaum akan tercapai dan wujudlah masyarakat yang harmoni yang bersemangat
patriotik. Jelaslah bahawa, jika ibu bapa dapat membawa anak-anak menyambut
hari Kemerdekaan setiap tahun sejak mereka kecil lagi sudah pasti semangat
patriotik dapat dipupuk dengan mudah kerana melentur buluh biarlah dari
rebungnya.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapa


memainkan peranan yang penting dalam menerapkan semangat patriotik dalam
jiwa anak-anak. Hadis Riwayat At-Tarmizi ada menyatakan bahawa tiada anugerah
yang dapat diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya selain tunjuk ajar dan budi
pekerti yang mulia. Hal ini amat jelas membuktikan betapa besarnya
tanggungjawab seorang ibu atau bapa kepada pembinaan personaliti anak-anak.
Oleh itu, ibu bapa haruslah melaksanakan tanggungjawab dan peranan bagi
melahirkan individu yang bersemangat patriotik, cinta akan negara dan
berwawasan.

CONTOH KARANGAN BERKAITAN SUKAN


Contoh 1.

Karangan SPM Langkah-langkah untuk Memajukan Mutu Sukan Negara Malaysia

Mutu sukan negara sudah jauh berubah berbanding dengan era 60an atau
70an.Pelbagai pihak mula mempamerkan rasa tidak senang mereka dengan situasi
sebegini.

Huraikan tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk memajukan sukan di negara


ini.

Sukan di negara ini mengalami zaman kemelesetan yang begitu ketara kerana tiada
lagi kejayaan yang diraih seperti awa tahun 50-an, 60-an atau 80-an. Keadaan ini
telah menimbulkan rungutan pelbagai pihak terutama peminat sukan di negara ini.
Media massa pula asyik mengeluarkan pelbagai teori dan langkah untuk menangani
masalah sukan di negara ini tanpa hasil jua. Jelaslah, ada pelbagai tindakan drastik
yang boleh dilakukan oleh semua pihak.

Sudah pasti perubahan minda masyarakat harus berlaku terutama persepsi mereka
terhadap sukan. Anggapan bahawa sukan tidak memberi apa-apa kesan atau tiada
prospek ekonomi harus dikikis dengan segera. Sukan sama juga seperti kerjaya lain
jika dilakukan dengan betul, sistematik dan tabah berupaya menyumbangkan
sumber kewangan yang lumayan kepada penggamalnya. Oleh itu, perubahan
paradigma masyarakat hendaklah berubah selaras dengan perubahan zaman yang
mengutamakan sukan di peringkat global.

Selain itu, kerajaan harus memberikan ganjaran yang setimpal kepada ahli sukan
yang berjaya di dalam kejohanan peringkat kebangsaan atau antarabangsa.
Sumbangan dalam bentuk kewangan atau pemberian latihan berupaya menyuntik
semangat baru kepada ahli sukan untuk berusaha mencapai kejayaan yang lebih
baik lagi. Pemberian insentif ini juga memberi satu harapan kepada golongan muda
terutama kanak-kanak untuk mempunyai impian menjadi ahli sukan dan menerima
ganjaran itu. Jadi, ganjaran kepada ahli sukan perlulah wujud dan usahlah kita
menganggap pemberian ganjaran ini tidak penting dalam pembangunan sukan
negara.

Jika kita mahu memiliki kelompok ahli sukan yang ramai dan baik, sudah pasti
pembinaan kemudahan sukan ditingkatkan. Pembinaan stadium, gelanggang dan
padang menjadikan acara sukan lebih mudah dan murah untuk disertai oleh
masyarakat di negara ini. Keadaan ini menyebabkan kemahiran asas dalam sesuatu
asas sukan itu sudah dimiliki oleh masyarakat di negara ini dan hanya perlu digilap
sahaja oleh jurulatih negara apabila tiba masanya. Sesungguhnya, pembinaan
kemudahan sukan menjamin negara memiliki satu kelompok ahli sukan yang
berwibawa.

Tambahan pula, negara boleh menganjurkan kejohanan sukan bertaraf dunia di


negara ini. Penganjuran sukan sebegini memberi peluang kepada ahli sukan negara
untuk bersaing dengan ahli-ahli sukan dunia yang sememangnya lebih baik.
Persaingan yang hebat ini menjadikan ahli sukan kita lebih fokus dan menyedari
kelemahan serta mampu meningkatkan kualiti diri mereka sejajar dengan
pengalaman yang diperoleh. Maka, lebih banyak penganjuran acara sukan dunia di
negara ini, semakin bertambahlah mutu ahli sukan kita.

Bagaimana dengan juruatih? Sudah pasti pengambilan jurulatih berpengalaman


terutama dari negara luar berupaya menyuntik teknik baru kepada latihan ahli
sukan kita. Jurulatih asing yang berpengalaman ini mampu melihat kelemahan dan
mengatasi kelemahan ahli sukan kita dengan pantas kerana mereka
berpengalaman. Dalam masa yang sama jurulatih asing ini boleh membuat program
untuk melatih jurulatih tempatan atau berkongsi pengalaman dengan mereka untuk
merangka satu sistem latihan yang baik. Jadi, jurulatih asing boleh membawa
perubahan drastik terhadap mutu sukan kita.

Konklusinya, mutu sukan di negara ini boleh berubah. Cuma kegagalan persatuan-
persatuan sukan untuk melihat secara positif dan masalah konflik dalaman
persatuan yang menyebabkan mutu sukan kita terus menjunam. Masyarakat sudah
muak dengan alasan demi alasan yang diberikan setiap kali ahli sukan kita
mengalami kekalahan. Sikap 'menuding jari' membuktikan betapa kita banyak
menyalahkan orang lain tanpa mahu berubah.

Contoh 2.

Sebagai wartawan sebuah majalah sukan, anda ditugaskan untuk menulis rencana
yang bertajuk Langkah-langkah Meningkatkan Mutu Sukan Negara.

Tulis rencana itu selengkapnya.

Langkah-langkah Meningkatkan Mutu Sukan Negara

Oleh: Mohd Shahir Mohd Shah


Kekalahan skuad bola sepak kebangsaan dalam semua perlawanan pada Kejohanan
Piala Asia (AFC) serta tumbangnya jagoan badminton negara dalam Kejohanan
Badminton Dunia baru-baru ini, seolah-olah mengesahkan bahawa mutu sukan
Malaysia semakin merudum. Itu belum lagi mengambil kira prestasi sukan-sukan
teras lain seperti hoki, olahraga, renang, dan sebagainya. Kemerosotan pencapaian
atlet-atlet negara ketika bertanding sama ada pada peringkat serantau mahupun
antarabangsa telah menimbulkan pelbagai tanggapan negatif dalam kalangan
peminat sukan di negara ini. Apakah atlet-atlet kita hanya gah ketika bertanding
sesama sendiri sehingga mewajarkan gelaran jaguh kampung? Ataupun atlet kita
kurang bermotivasi apabila bersaing pada peringkat antarabangsa? Walau apa pun
pertikaiannya, ternyata pelbagai langkah konkrit dan menyeluruh perlu diambil
untuk meningkatkan mutu sukan negara, agar kita dapat duduk sama rendah dan
berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain dalam bidang sukan.

Dalam hal ini, perkara utama yang perlu diberi perhatian ialah dengan merombak
jawatankuasa induk yang menaungi sesebuah persatuan sukan. Bukan lagi rahsia,
kebanyakan persatuan-persatuan sukan di Malaysia dipimpin oleh elit politik. Lihat
sahaja persatuan-persatuan seperti Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM),
Persekutuan Hoki Malaysia (PHM), dan Persatuan Badminton Malaysia (BAM).
Malangnya, para pemimpin yang dipilih secara sebulat suara ini, sering
menjadikan persatuan berkenaan sebagai medan untuk mencari pengaruh dan
meneruskan agenda politik mereka. Keghairahan memenuhi agenda peribadi,
menyebabkan program pembangunan sukan dan atlet telah dianak tirikan oleh
mereka. Kedangkalan ilmu tentang bidang sukan serta kegagalan memahami
perubahan yang berlaku, mewajarkan ketandusan pencapaian para atlet kita.
Berkaitan hal ini, Perdana Menteri, Datuk Seri Abdulah Ahmad Badawi pernah
menyeru agar para pemimpin politik melepaskan jawatan mereka dalam persatuan
sukan agar program pembangunan sukan hanya ditangani oleh individu yang
berkelayakan. Justeru, sewajarnya barisan kepimpinan sukan ini dirombak dan
seterusnya memberikan laluan kepada muka-muka baru yang mempunyai latar
belakang bidang sukan serta beriltizam tinggi untuk memajukan mutu sukan
negara, bak kata pepatah, hanya jauhari yang mengenal manikam.

Di samping itu, program-program pembangunan atlet juga perlu diperbaiki dan


diberi nafas baru dalam usaha melahirkan atlet yang berdaya saing dan mampu
mengibarkan cabaran negara pada peringkat antarabangsa. Kerajaan melalui
Kementerian Belia dan Sukan telah menyediakan peruntukan yang cukup banyak
untuk menyokong program-program pembangunan sukan di negara ini seperti
penubuhan Majlis Sukan Negara (MSN) dan Institut Sukan Negara (ISN). Program
pembangunan sukan ini meliputi aspek-aspek kritikal seperti kewangan,
kejurulatihan, pemakanan, psikologi, dan sebagainya. Berhubung dengan isu ini,
Menteri Belia dan Sukan, Datuk Azalina Othman pernah menegur tentang cara
pemakanan para pemain bola sepak kebangsaan ketika bertanding dalam
Kejohanan Piala Asia yang dianggap tidak bersesuaian dengan diet para atlet.
Menurutnya kebanyakan para pemain bola sepak negara lebih menggemari roti
canai, nasi lemak, dan merokok. Kegagalan menyediakan program-program
berkualiti, memungkinkan mutu sukan negara terus merudum dan kita terus
ketandusan para atlet yang berpotensi. Contohnya sejak menjuarai Piala Thomas
pada 1992, Persatuan Badminton Malaysia (BAM) terus gagal membentuk sebuah
pasukan kebangsaan yang mampu memecah penguasaan China dan Indonesia
dalam arena badminton. Biarpun munculnya gandingan emas, Koo Ken Kiat dan
Tan Boon Heong, namun kegagalan pasukan negara dalam Kejohanan Badminton
Dunia bulan lalu menterjemahkan segala-galanya. Namun begitu, segala kelemahan
tidak harus menjadi noktah untuk kita terus berusaha. Dengan pengemblengan
usaha dan iltizam semua pihak, pastinya sinar di hujung terowong dapat
dijelmakan untuk mengangkat kembali martabat sukan negara kita.

Selain itu, para atlet negara juga perlu didedahkan dengan kejohanan-kejohanan
antarabangsa secara lebih kerap. Penyertaan secara berterusan amat penting
dalam usaha memantapkan persembahan serta menyesuaikan diri di dalam situasi
pertandingan yang sebenarnya. Pasukan bola sepak contohnya, tidak mampu
membentuk persefahaman yang mantap jika digabungkan menjelang saat akhir
pada sesebuah kejohanan sahaja. Setiap pemain sudah pasti mempunyai latar
belakang kemahiran dan peribadi yang berbeza. Justeru, penyertaan secara
berterusan dalam pelbagai kejohanan dapat membentuk persefahaman dalam
kalangan mereka seterusnya mampu menuai hasil yang diharapkan. Pencapaian
ratu squasy negara, Nicole Ann David sehingga membolehkan beliau berada pada
kedudukan teratas senarai pemain terbaik dunia, adalah berpunca daripada
penyertaan yang tidak putus-putus dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
Perlu ditegaskan bahawa kejayaan yang diinginkan tidak boleh dijelmakan dengan
usaha secara ala kadar, seperti melepaskan batuk di tangga. Sebaliknya ia
menuntut iltizam dan kerja keras semua pihak sama ada dalam kalangan para atlet,
pihak-pihak berwajib, dan malahan peminat sukan tanah air.

Sesungguhnya kemerosotan mutu sukan negara tidak seharusnya dibiarkan terus


berlanjutan kerana ia sedikit sebanyak berkaitan dengan maruah kita pada
peringkat antarabangsa. Sejajar dengan usia kemerdekaan negara yang sudah
menjangkau angka lima puluh tahun, seharusnya ia telah mematangkan
pencapaian kita dalam bidang sukan. Mungkin tiada salahnya untuk kita belajar
dengan negara-negara seperti Trinidad dan Tobago atau pun Kenya yang telah
berjaya melayakkan diri dalam pertandingan akhir bola sepak Piala Dunia 2006
serta mampu melahirkan atlet olahraga bertaraf dunia. Hanya dengan kerjasama
erat semua pihak, misi untuk melihat kelibat anak-anak muda Malaysia beraksi
pada pusingan akhir bola sepak Piala Dunia 2014 akan menjadi kenyataan. Bak kata
pepatah pengayuh sudah ada di tangan, perahu sudah ada di tangan, terserah
kepada kita untuk merealisasikan impian 26 juta rakyat Malaysia. Majulah sukan
untuk negara!
Contoh 3.

Peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan.

Huraikan pendapat anda.

Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. Hal ini
demikian kerana, aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada
masyarakat dan negara kita. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab dalam bidang
sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak
seperti ibu bapa. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral,
sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai
iaitu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dengan cara itu, nama negara kita
akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara
dalam bidang sukan.

Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan
memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak
mereka. Sekiranya anak-anak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai
sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan. Sebagai contohnya, ibu
bapa perlulah membelikan anak-anak mereka pakaian, kasut dan alat-alat yang
berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket
badminton, squash dan tenis. Oleh hal yang demikian, minat anak-anak dapat
dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. Seterusnya,
mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan
nama sekolah, daerah, negeri dan negara.

Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam
bidang sukan dengan aktif. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya
memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan
permainan. Hal ini demikian kerana, aktiviti sukan akan menyihatkan dan
mencergaskan badan. Di samping itu, anak-anak yang berbakat dan berminat
dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif
untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. Bakat dan minat tersebut perlulah
dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan
nama negara di persada dunia.

Selain itu, ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan


menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut
dijalankan. Dengan cara itu, anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat
aktif dalam bidang sukan tersebut. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan
menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara
sukan atau permainan. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang
lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam
sesuatu permainan iaitu, tinggi gunung, tinggi lagi harapan kami. Seterusnya,
mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang
lebih tinggi lagi.

Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati
oleh mereka. Hal ini demikian kerana, anak-anak akan lebih berminat untuk
menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. Mereka juga akan mendapat
maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-
majalah sukan tersebut. Selain itu, kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang
dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus
semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya.

Secara keseluruhannya, peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam


usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. Oleh itu, ibu bapa perlulah
diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha
untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita. Ibu bapa tidak seharusnya
mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan
kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. Kita mahu agar kecemerlangan
akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita
maju dalam bidang sukan. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah, "genggam
bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang
yang ingin akan kejayaan.

Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. Hal ini
demikian kerana, aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada
masyarakat dan negara kita. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab dalam bidang
sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak
seperti ibu bapa. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral,
sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai
iaitu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dengan cara itu, nama negara kita
akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara
dalam bidang sukan.

Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan
memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak
mereka. Sekiranya anak-anak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai
sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan. Sebagai contohnya, ibu
bapa perlulah membelikan anak-anak mereka pakaian, kasut dan alat-alat yang
berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket
badminton, squash dan tenis. Oleh hal yang demikian, minat anak-anak dapat
dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. Seterusnya,
mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan
nama sekolah, daerah, negeri dan negara.

Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam
bidang sukan dengan aktif. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya
memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan
permainan. Hal ini demikian kerana, aktiviti sukan akan menyihatkan dan
mencergaskan badan. Di samping itu, anak-anak yang berbakat dan berminat
dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif
untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. Bakat dan minat tersebut perlulah
dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan
nama negara di persada dunia.

Selain itu, ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan


menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut
dijalankan. Dengan cara itu, anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat
aktif dalam bidang sukan tersebut. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan
menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara
sukan atau permainan. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang
lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam
sesuatu permainan iaitu, tinggi gunung, tinggi lagi harapan kami. Seterusnya,
mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang
lebih tinggi lagi.

Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati
oleh mereka. Hal ini demikian kerana, anak-anak akan lebih berminat untuk
menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. Mereka juga akan mendapat
maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-
majalah sukan tersebut. Selain itu, kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang
dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus
semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya.

Secara keseluruhannya, peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam


usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. Oleh itu, ibu bapa perlulah
diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha
untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita. Ibu bapa tidak seharusnya
mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan
kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. Kita mahu agar kecemerlangan
akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita
maju dalam bidang sukan. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah, "genggam
bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang
yang ingin akan kejayaan.

Contoh 4

Mengembalikan Kegemilangan Sukan Negara Menuntut Komitmen yang Lebih

Oleh: Khairul Aisyam Hidayat

Pasukan bola sepak antara kontinjen yang akan pulang awal dari Sukan Asia di
Doha. Kenyataan tersebut adalah sebahagian daripada reaksi mudah terhadap
kelemahan pasukan bola sepak negara di persada antarabangsa. Berdasarkan
ranking FIFA, pasukan bola sepak Malaysia berada di tangga ke-159. Tangga corot
tersebut membuktikan bahawa ngauman bola sepak negara semakin tidak
bertaring dan tidak berkuku. Jika dalam dekad 70-an dan 80-an, Malaysia sering
digeruni sebagai pasukan terkuat di Asia, kini segala-galanya telah berlalu.
Sebenarnya, badi yang mula menimpa pasukan bola sepak kebangsaan itu mula
mererbak kepada beberapa pasukan sukan yang lain seperti, olahraga, renang, dan
badminton juga. Gergasi baru seperti Korea Selatan, Jepun dan Arab Saudi telah
mencuri kehebatan Malaysia. Kemerosotan pasukan negara itu hendaklah dilihat
dalam pelbagai perspektif di samping mewujudkan usaha-usaha tersusun
mengembalikan maruah sukan tanah air.

Secara rambang, banyak pihak berpendapat bahawa para pemain Malaysia kini
sudah tidak patriotik lagi. Mereka bermain untuk pasukan negara sekadar
melepaskan batuk di tangga . Mereka lebih mengutamakan kepentingan diri
mengatsi kepentingan negara. Oleh itu, usaha mengembalikan semangat keramat
tersebut perlu dijalankan. Banyak pihak yang mencuba membanding-bandingkan
para pemain dalam dekad 70-an dan 80-an seperti Shukur Salleh, Datuk Soh Chin
Aun, Santokh Singh, dan Allahyarham Mokhtar Dahari dalam sukan bola sepak.
Begitu jugak kehebatan seperti Rabuan Pit, Marina Chin, Datuk Dr. M. Jegathesan,
dan Junaidah Aman dalam sukan olahraga. Jika hendak dikatakan kita tidak memiliki
kekuatan, barisan nama seperti yang disebutkan tadi sudah membuktikan bahawa
Malaysia tidak kurang hebatnya di persada antarabangsa. Namun demikian, sejak
akhir-akhir ini semangat melonjakkan nama negara melalui sukan semakin pudar
dalam kalangan atlet. Malu dengan hakikat yang terpaksa ditelan apabila pasukan
negara sentiasa menjadi pasukan belasahan, justeru Kementerian Belia dan Sukan
(KBS) tidak seharusnya duduk diam dalam perkara ini. Pihak terbabit dan termasuk
juga persatuan-persatuan sukan hendaklah menerapkan unsur patriotik yang kukuh
agar keyakinan atlet dapat ditingkatkan dan mutu sukan negara dapat diletakkan
pada landasan yang sepatutnya.

Mengambil contoh pasukan bola sepak kebangsaan, krisis dalaman dalam badan
induk pasukan negara itu turut juga menyumbang masalah hingga menurunnya
reputasi pasukan negara. Para pengendali dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia
(FAM) dikatakan terlalu kebal terhadap segala teguran dan komen yang
dilemparkan. Selain itu, insiden perebutan jawatan yang berlaku dalam organisasi
ini turut menggugat reputasi bola sepak tanah air. Sebagai akibatnya, tiada
perubahan ke arah mempertingkatkan mutu pasukan. Oleh hal yang demikian,
usaha perlu dilakukan oleh persatuan sukan dan pihak KBS dalam menyelesaikan
masalah dalaman yang dihadapi oleh kebanyakan persatuan sukan yang banyak
mempengaruhi prestasi atlet di bawah naungannya.

Sebagai kementerian yang berkuasa penuh terhadap kemajuan sukan negara, KBS
wajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kemerosotan tersebut. Jika
dibandingkan dengan jumlah ongkos yang dibelanjakan, prestasi yang ditunjukkan
amat mengecewakan sekali. Oleh itu, kementerian hendaklah lebih bertegas
dengan menggubal suatu dasar baru yang lebih komprehensif tentang matlamt dan
hala tuju sukan negara. Bukan sumber kewangan yang banyak sahaja disuntik ke
dalam organisasi sukan, sebaliknya prestasi pasukan dan pemain perlu diutamakan.
Keluhan banyak pihak tentang kebajikan pegawai dan orang kuat persatuan lebih
istimewa dan terjaga daripada pemain sendiri hendaklah dipandang serius. Sikap
melebihkan mangkuk daripada sudu seperti itu hanya boleh memudarkan semangat
juang para peserta sahaja. Seandainya parut dan kudis seperti ini berjaya dikesan
tidak mungkin tiada satu pun pasukan negara yang gagal menyerlah di peringkat
antarabangsa.

Selain itu, faktor stamina dan skil yang tidak seimbang dalam kalangan atlet
Malaysia turut menyumbang kelemahan pasukan. Berbanding dengan pasukan-
pasukan elit dunia, keyakinan atlet kita cepat luntur apabila percubaan demi
percubaan dapat dipatahkan dengan mudah oleh pasukan lawan. Dalam bidang
sukan tidak dinafikan lagi ketahanan fizikal dan skil merupakan modal besar jika
mahu berjaya. Oleh hal yang demikian, KBS dan persatuan-persatuan sukan
mestilah lebih dinamik dalam merancang pembangunan kemahiran dan stamina
atlet. Justeru, untuk menyelesaikannya maka pemilihan jurulatih hendaklah bersifat
jangka panjang dan pelbagai. Tidak mungkin seseorang jurulatih mampu melatih
semua aspek kemahiran dalam tempoh yang tertentu. Selain untuk meningkatkan
kemahiran atlet, pihak KBS hendaklah lebih banyak menubuhkan akademi sukan
yang dapat membentuk pelatih pelapis. Dalam menangani masalah ini, kita perlulah
berpegang pada peribahasa sediakan payung sebelu hujan.

Selain itu, usaha mencungkil bakat-bakat baru wajar dilaksanakan oleh KBS dan
persatuan sukan tanah air. Hakikatnya, sikap suka bergantung pada seorang dua
yang menyerlah tidak boleh dijadikan sandaran. Hal ini demikian kerana bidang
sukan sememangnya tidak dapat lari daripada diburu usia dan kudrat yang makin
terhad. Oleh itu langkah pasukan MyTeam yang berusaha mencari bakat baru dalam
pasukan bola sepak harus menjadi inspirasi kepada pasukan sukan yang lain untuk
melaksanakan pelbagai pendekatan bagi mencari bakat-bakat baru. Pelbagai usaha
boleh dilakukan jika kita sentiasa memikirkan usaha tersebut sebagai suatu amanah
dan tanggungjawab yang perlu dipikul. Daripada memikirkan perkara yang mewah-
mewah, pihak yang terbabit dalam bidang ini hendaklah turun padang untuk
mencungkil bakat sukan yang masih bertaburan di serata pelosok negara.

Selaras dengan era profesional, para atlet hendaklah mempunyai wawasan sendiri
untuk mencapai tahap tertinggi. Inspirasi yang ditunjukkan oleh jaguh-jaguh dunia
seperti Ronaldhinho, Tiger Wood, Michael Schumacher, Fernando Alonso, dan
sebagainya hendaklah menjadi cabaran besar kepada mereka. Di negara kita
sendiri, beberapa personaliti sukan seperti Shalin Zulkifli dan Nicol Ann David boleh
dijadikan ikon atlet yang berjaya. Kejayaan mereka yang banyak ditunjangi oleh
daya usaha sendiri dan sokongan keluarga mereka wajar dijadikan contoh. Dalam
hal ini, persatuan-persatuan sukan perlulah berusaha memberikan motivasi dan
sokongan kepada atlet untuk berjaya dalam bidang masing-masing. Walau sehebat
mana latihan yang diberikan, walau sebanyak mana dana yang diperuntukkan,
tetapi jika atlet tidak mempunyai wawasan untuk mencapai tahap yang tertinggi,
maka usaha untuk memulihkan mutu sukan negara tidak akan tercapai. Oleh itu,
segala-galanya terletak pada kesungguhan untuk mengharumkan nama negara bak
kata pepatah hendak seribu daya, tidak mahu seribu dalih.

Sesungguhnya kita yakin, prestasi sukan negara tidaklah seburuk seperti yang
dipersembahkan sekarang. Masih ada ruang yang boleh diperbaik untuk
mengembalikan imej Malaysia di persada antarabangsa terutama dalam beberapa
acara sukan yang tertentu. Semuanya hendaklah bermula secara terancang seperti
mengaji daripada alif, membilang daripada esa, kata berpangkal, dan hujan
berpokok
Contoh 4.

Pada tahun 2011, kerajaan telah memperkenalkan program 1Murid 1Sukan untuk
memastikan semua murid terlibat dalam bidang sukan. Huraikan pendapat anda
tentang faedah-faedah melibatkan diri dalam aktiviti sukan dalam kalangan murid.

Sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketangkasan serta
tenaga yang dilakukan sama ada sebagai acara pertandingan, hiburan atau untuk
suka-suka bagi mengisi masa lapang atau untuk beriadah. Pada tahun yang lalu
kerajaan telah memperkenalkan dasar 1Murid 1Sukan kerana menyedari
kepentingan bersukan. Contoh aktiviti sukan yang agak popular kini ialah seperti
olahraga, berenang, permainan bola sepak, tenis, badminton dan sebagainya.
Persoalannya apakah faedahnya jika seseorang murid itu melibatkan diri dalam
aktiviti bersukan?

Antara faedah bersukan kepada murid ialah sukan dapat meningkatkan disiplin
murid. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang ingin berjaya dalam bidang
sukan mesti mempunyai disiplin yang tinggi dan dapat mengawal diri sendiri untuk
mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contohnya setiap pemain dalam sesebuah
pasukan itu mesti menepati masa, rajin berlatih, tidak merokok dan mematuhi
arahan jurulatihnya. Oleh itu, secara tidak langsung sukan juga turuk membentuk
disiplin murid tersebut.

Seterusnya, sukan juga penting bagi melahirkan seseorang murid yang sihat. Hal ini
dikatakan demikian kerana bersukan boleh menguatkan otot dan tulang serta
menyihatkan badan. Misalnya, seseorang murid yang bersukan pada setiap petang
sudah banyak berpeluh. Oleh itu murid yang aktif bersukan jarang mendapat
demam dan selesema berbanding dengan rakan-rakannya yang tidak bersukan

Selain itu, seseorang murid yang aktif dalam kegiatan sukan akan terdidik untuk
mengagihkan masa dengan sewajarnya. Hal ini dikatakan demikian kerana murid
tersebut akan menentukan masa yang sesuai untuk memberikan tumpuan
terhadap sukan dan masa untuknya belajar. Contohnya, seseorang murid yang
menyertai pasukan sekolah mesti ada jadual latihan sukan dan jadual belajar. Oleh
itu, seseorang murid yang aktif dalam sukan juga berjaya dalam pelajaran.

Di samping itu, sukan juga membentuk murid menjadi seseorang yang berfikiran
positif. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan aktif bersukan seseorang itu
dapat berfikir secara rasional dan berkeyakinan tinggi dan tidak cepat berputus asa.
Contohnya, Datuk Lee Chong Wei tetap tidak berputus asa walaupun gagal meraih
pinggat emas dalam sukan Olimpik baru-baru ini. Oleh itu, sukan penting dalam
melahirkan murid yang berfikiran positif.

Akhir sekali, murid yang aktif bersukan juga dapat menggunakan masa lapang
mereka dengan lebih bermanfaat. Hal ini dikatakan demikian kerana biasanya murid
yang aktif dalam bidang sukan tidak berminat bermain computer game dan tidak
akan menghabiskan masanya untuk berplesiran di pusat beli-belah, menonton
televisyen, dan seumpamanya. Oleh itu, sudah pasti mereka akan menghabiskan
masa dengan lebih bermanfaat.

Intihanya, jelaslah di sini bahawa melibatkan diri dalam sukan banyak


membawafaedah kepada murid. Oleh itu, pihak kerajaan perlu menyediakan banyak
kemudahan untuk bersukan di sekolah. Ibu bapa pula patut menggalakkan anak-
anak mereka bersukan. Begitu juga dengan guru-guru mereka perlu melengkapkan
diri dengan pelbagai kemahiran sukan. Saya percaya dengan adanya kerjasama
antara semua pihak lebih ramai lagi jaguh sukan negara yang akan menyerlah di
peringkat antarabangsa, asalkan kita tidak melakukannya hanya hangat-hangat
tahi ayam.

Maksud peribahasa ini:

seseorang yang membuat sesuatu pekerjaan secara bersungguh-sungguh pada


mulanya sahaja tetapi dia akan meninggalkannya apabila terasa susah.

Pada mulanya, semangat berkobar-kobar nak lakukan sesuatu. Motivasi pun


tinggi! Semangat tinggi! Bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan.

Alih-alih, 2-3 hari atau 2-3 minggu atau 2-3 bulan kemudian, habis semua lentur.
Motivasi, semangat dan keyakinan hilang

Anda mungkin juga menyukai