Anda di halaman 1dari 4

Tugasan 1: PORTFOLIO

1.0 Pengenalan Teori pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran PSV


1.1 Pengenalan Teori Behaviourisme

Behaviouris yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan oleh Thorndike
dan Skinner. Teori ini berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan
Perubahan Tingkah Laku. Kajian merek a kebanyakannya dihasilkan melalui ujian dan juga
pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing, tikus, kucing dan burung di
dalam makmal. Mereka menumpukan ujian kepada perhubungan antara rangsangan dan
gerakbalas yang menghasilkan perubahan tingkahlaku. Seseorang akan sentiasa
mengambil tindakan sengaja dan beroperasi dalam proses pembelajaran kerana tingkah
laku adalah perkara yang dipelajari dan operasi ini dipengaruhi oleh kesan positif ataupun
negatif.

Teori behaviorisme dikaitkan dengan rangsangan dan kelaziman iaitu perkara yang
dipelajari ataupun semulajadi. Kebanyakan tingkah laku berlaku secara spontan dan
dengan sengaja bertindak balas pada persekitaran dan ianya dinamakan tingkah laku
operan.

Secara umumnya teori behavioris menyatakan bahawa pengajaran dan


pembelajaran akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku pelajar sama ada
baik atau sebaliknya. Teori pembelajaran ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku murid
boleh diperhatikan, dikawal dan diramal.

1.1.1 Tokoh-Tokoh Teori Behaviorisme

Edward L. Thorndike menemukan teori connectionism, menurut Thorndike, seluruh


kegiatan belajar adalah didasarkan pada hubungan (bonds) yang dibentuk antara stimulus
dan respon. Teori ini juga disebut S-R bond theory atau S-R psychology of learning. Dalam
eksperimen Thorndike menggunakan seekor kucing yang dikurung didalam kandang yang
dilengkapi dengan sebuah tombol yang apabila tertekan akan otomatis terbuka, diluar
kandang diletakkan makanan kucing (Lihat gambar),

lalu kucing berusaha mengambil makanan itu


dengan melompat-lompat ke berbagai arah
didalam kandang tersebut dan dengan tidak
sengaja dia menekan tombol dan pintunya
pun terbuka secara automatik. Dari hasil
eksperimennya itu Thorndike menemukan
hukum-hukum belajar iaitu:
i. Law of readiness, belajar akan terjadi apabila ada persiapan dari individu. Thorndike
percaya bahwa persiapan adalah keadaan belajar yang penting kerana kepuasan
bergantung pada keadaan kesiapan individu.
ii. Law of exercise, hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah
erat apabila sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih.
iii. Law of effect, artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan,
maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat, begitupun sebaliknya, semakin
tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang
terjadi antara stimulus-respon.

Pavlov menemukan teori classical conditioning iaitu individu dapat dikendalikan


dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan
pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyedari bahawa dia
dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya.

Pavlov mengadakan eksperimen yang dilakukan terhadap seekor anjing. Pertama,


anjing dioperasi pada salah satu kelenjar air liurnya diberi alat penampung sehingga air
liurnya dapat dilihat. Sebelum penelitian anjing selalu mengeluarkan air liur setiap kali
melihat makanan, namun ketika mendengar bunyi bel air liur tidak keluar. Lalu dilakukan
pembiasaan mendengar bunyi bel bersama dengan pemberian makanan berupa daging,
dan hasilnya anjing akan mengeluarkan air liur meskipun hanya mendengar bunyi bel.
Berdasarkan eksperimen tersebut Pavlov menghasilkan hukum-hukum belajar yaitu:

I. Law of respondent conditioning, ertinya hukum pembiasaan yang dituntut, yakni


jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya berfungsi
sebagai reinforser) maka reflek dan stimulus lainnya akan meningkat.
II. Law of respondent extinction, ertinya hukum pemusnahan yang dituntut yakni jika
reflex yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali
tanpa menghadirkan reinforser, maka kekuatannya akan menurun.

B. F Skinner menyatakan sifat baik atau positif dan negatif berlaku dalam
peneguhan contohnya peneguhan positif adalah seperti kata-kata berunsur pujian dan
motivasi, memberi imbalan dan sebagainya. Memberi pujian akan memotivasi dan
mendorong seseorang pelajar itu memberikan hasil yang terbaik di hari muka. Peneguhan
negatif tidak boleh disamakan dengan unsur denda atau hukuman.

B. F Skinner menemukan teori operant conditioning, iaitu makhluk hidup iaitu manusia
dan haiwan selalu berada dalam proses operating (melakukan sesuatu) terhadap
lingkungannya. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan burung merpati
seterusnya menghasilkan hukum-hukum belajar iaitu:

- Law of operant conditioning, ertinya jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus
penguat maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat

- Law of operant extinction, ertinya jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui
proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat maka perilaku tersebut akan menurun
atau musnah.
1.1.2 Mengaplikasikan Teori Behavourisme ke dalam pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Seni

1. Jadual Masa Yang Tetap

Peneguhan diberi pada masa yang ditetapkan dan penghargaan seperti memberi pujian
ataupun hadiah kepada pelajar yang berjaya menghasilkan karya seni yang baik setiap kali
berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran akan membentuk tingkah laku positif
dalam kalangan pelajar.

2. Peneguhan Berjadual Mengikut Nisbah

Pengukuhan hanya dapat diberi selepas beberapa gerak balas dilakukan dan pengukuhan
di sini bergantung pada kekerapan pelajar memberi tindak balas misalnya murid melukis
melalui peniruan atau proses imitasi contohnya murid akan melukis objek yang sama
secara kerap atau berulang-ulang sehingga ia terbiasa dan dapat melukis tanpa perlu lagi
melihat objek tersebut.

3. Jadual masa tidak tetap

Kemahiran perlu dipelajari dan proses meningkatkan kemahiran perlu dilakukan secara
berulang-ulang contohnya, murid yang tidak pandai melukis dan mewarna perlu
mempelajari kemahiran secara berperingkat-peringkat dan secara kerap atau berulang-
ulang.

4. Jadual nisbah tidak tetap

Apabila seseorang itu sering membuat latihan kemahiran seperti menconteng, melukis dan
mewarna maka kemahirannya akan meningkat . Pengulangan hasil seni yang sama
hanyalah dianggap sebagai kraf misalnya dalam seni kraf tradisional seperti batik,
anyaman, tekat, tembikar dan sebagainya masih menggunakan motif, bentuk dan bahan
yang sama walaupun sudah lama berkembang.