Anda di halaman 1dari 9

SULIT 015/2

Untuk [60 markah]


Kegunaan [1 jam]
Pemeriksa
Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

21 345
Rajah 1

i) Tulis nombor itu dalam perkataan.

[1 markah]

ii) Nyatakan nilai tempat bagi digit 3 dalam nombor itu.

[1 markah]
iii) Nyatakan nilai digit bagi 1

[1 markah ]

2 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor yang ditulis dalam


perkataan.

sembilan ribu enam ratus


tujuh
Rajah 2

i) Nyatakan nombor di atas dalam bentuk angka

[1 markah]

ii) Apakah digit paling besar dan digit paling kecil dalam
nombor yang dinyatakan di (i)

Angka paling besar :__________________


Untuk
Kegunaan
Angka paling kecil :__________________
Pemeriksa
[2 markah]
3. Rajah 3 menunjukkan beberapa keping kad nombor.

34 10 37 55
126 000 569 892

015/2 2 SULIT
SULIT 015/2
Rajah 3

Nyatakan :

i) Susun kad-kad nombor di atas mengikut tertib menaik.

[ 1 markah ]

ii) Apakah nombor paling besar?

[ 1 markah ]

iii) Apakah nombor paling kecil?

[ 1 markah ]

iv) Nyatakan dua nombor yang terletak antara 10 000 dengan 34


126
[ 2 markah ]

4. Di bawah ini menunjukkan suatu susunan nombor.

19 500, 19 000, 18500, 18 000, 17 500, 17 000

i) Lorekkan petak di bawah mengikut susunan nombor di atas

menaik menurun
[1 markah]

ii) Apakah pola bagi susunan nombor di atas?

[2
markah]

Untuk 5. Anggarkan bilangan objek berikut:


Kegunaan
Pemeriksa a) Ada 14 000 keping biskut di dalam balang A.
Berapakah anggaran bilangan biskut di
dalam balang B?

015/2 3 SULIT
SULIT 015/2

Rajah 4
Anggaran bilangan keping biskut di dalam baling B ialah

_____________________
[1 markah]

b) Anggarkan bilangan kertas di dalam kotak Q.

Rajah 5

Anggaran bilangan keping kertas di dalam kotak Q ialah

___________________
[1 markah]

c) Anggarkan jumlah bilangan kacang jika satu balang


mengandungi 450 biji kacang.

Rajah 6

Jumlah anggaran bilangan kacang ialah _____________


biji
[1 markah]

6. Anggarkan bilangan bagi situasi di bawah: Untuk


Kegunaan
a) Bilangan murid di perhimpunan sekolah : Pemeriksa

______________orang

015/2 4 SULIT
SULIT 015/2

b) Bilangan penyokong bola sepak di stadium :

______________orang

c) Bilangan atlet yang terlibat dalam sebuah Kejohanan


Balapan :

_____________orang

d) Jumlah duit yang dapat dikumpul oleh seorang murid


dalam setahun :

RM _______________
[4 markah]
________________________________________________________________

7. Hitung jumlah:

a) 3 567 dengan 411 = b) 11 735 dengan 8 242 =

[4 markah]

Untuk 8. Cari hasil tambah bagi yang berikut:


Kegunaan
Pemeriksa a) 20 990 dengan 23 545 b) 34 921 dengan
2 456

015/2 5 SULIT
SULIT 015/2

[4 markah]
______________________________________________________________

9. Jadual di bawah menunjukkan bilangan guli merah, hijau, dan kuning.

Merah 15 720 biji


Hijau 7 367 biji lebih daripada bilangan guli
merah
Kuning 500
Jadual 1

a) Hitung bilangan guli hijau

[2 markah]

b) Berapakah jumlah guli merah, hijau, dan kuning.

[2 markah]
10. Kenalpasti anu dan bentukkan ayat matematik. Untuk
Kegunaan
a) Abu mempunyai beberapa buah limau. Siti memberikan 25 biji Pemeriksa
buah limau lagi kepada Abu. Jumlah buah limau Abu ialah 47.

[2 markah]

b) Jumlah murid lelaki dan perempuan Tahun 4 di sebuah sekolah


ialah 56 orang.

[2 markah]

015/2 6 SULIT
SULIT 015/2

11. Jadual 1 di bawah merupakan bilangan pengunjung di Pesta Air


Melaka.

Hari Bilangan
Pengunjung
Khamis 11 476
Jumaat 9 555
Sabtu 19 238
Ahad 20 349
Jadual 1

a) Cari jumlah pengunjung pada hari Khamis dan Ahad.

[2 markah]

b) Bundarkan jawapan di (a) kepada ribu terdekat

[1 markah]
c) Pada hari apakah apabila dijumlahkan bilangan pengunjung mencecah
lebih daripada 35 000 orang?

[2 markah]
Untuk 12. Rajah 7 di bawah terdiri daripada empat data tentang
Kegunaan jumlah pengeluaran kapasitor sebuah kilang elektronik
Pemeriksa dalam empat hari berturut-turut.

41 393 41 378 41 388 41 383

Rajah 7

a)Susun semula data di atas mengikut tertib menaik.

[1 markah]

b) Nyatakan pola nombor di atas.

[2 markah]

015/2 7 SULIT
SULIT 015/2

c) Cari jumlah 2 nombor paling kecil.

[2 markah]

13. Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan murid di sebuah daerah.

Puluh ribu Ribu


terdekat terdekat
Daerah A : 19
640
Daerah B : 20
989
Daerah C : 19
480
Jadual 2

a) Lengkapkan Jadual 2 di atas.

[2 markah]

b) Jumlah murid di sebuah daerah apabila dibundarkan kepada Untuk


puluh ribu terdekat dan ribu terdekat ialah 20 000. Daerah Kegunaan
manakah yang dimaksudkan? Pemeriksa

[ 2 markah ]

c) Syarikat Bestari telah mengeluarkan lebih kurang 40


000 naskah buku dalam masa sebulan

Jumlah sebenar buku yang dikeluarkan ialah 40 048 naskah buku.


Berdasarkan kenyataan di atas, jumlah buku yang dikeluarkan telah
dibundarkan _____________________________ yang terdekat.

015/2 8 SULIT
SULIT 015/2

[1 markah]

14. Pada bulan September, bilangan pelancong yang mengunjungi Bukit


Fraser ialah 12 893 orang. Manakala pada bulan Oktober dan November
masing-masing ialah 16 544 dan 23 097 orang pelancong.

a) Jumlahkan pelancong pada bulan Oktober dan November.

[2 markah]

b) Cari hasil tambah anda di (a) dengan bilangan pelancong


pada bulan September.

[2 markah]
Untuk i) 15. Jadual 3 menunjukkan bilangan guli kuning,
Kegunaan merah, dan hitam.
Pemeriksa
Guli Bilangan
Kuning 11 245 biji
Merah 5 342 biji lebih daripada guli
kuning
Hitam 2 457 biji lebih daripada guli
merah
Jadual 3

a) Cari bilangan guli merah

[2markah]

b) Cari bilangan guli hitam

015/2 9 SULIT
SULIT 015/2

[2 markah]

-TAMAT-

015/2 10 SULIT

Anda mungkin juga menyukai