Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

RANCANGAN MENGAJAR SAINS TAHUN 5

Tarikh 01 MAC 2013

Masa 30 minit

Tingkatan / Tahun Tahun 5

Bilangan Murid 35 orang

Tema Pelajaran/Topik Menyiasat Bumi dan alam semesta


(Lesson Theme/ Topik)
Bumi dan fenomena alam (Gunung Berapi)

Liputan Kurikulum/ 1. Topik ini meliputi Bumi dan Fenomena alam


Learning outcomes
2. Kejadian gunung berapi dan kesan kejadian gunung
berapi.

Objektif Di akhir pengajaran pelajar dapat,


pembelajaran/learning
objectives
1. Membina model gunung berapi menggunakan kertas
( paper mache )dengan betul dalam kumpulan dalam
masa yang ditetapkan.
2. Menerangkan secara lisan bagaimana gunung berapi
terbentuk.
3. . Menjawab dengan betul 4 daripada 6 soalan latihan
kendiri berkaitan gunung berapi secara bertulis dalam
kertas edaran dalam masa 6 minit

1
Pengetahuan Sedia Pelajar telah mempelajari tentang bumi dan fenomena alam
Ada
dan mengetahui ujudnya gunung berapi..

i. Ketabahan
Penerapan Nilai :
ii. Kerjasama
iii. Berani

1. Menjana minda
Kemahiran Generik
2. Menghubungkait
KBKK:

Media Pengajaran : i. Surat khabar lama ii. Warna


iii. cuka iv. soda baikarbonat
v. Gam vi video gunung berapi
vii lembaran kerja
Video gunung berapi :
www.youtube.com/watch?v=stRry1BS97I
model gunung berapi : http://www.youtube.com/watch?
v=IIhJU0lVeyU

Sains proses skil 1. Memerhati


2. Membuat inferens
3. meramal
4. mengeksperimen

2
Langkah / Aktiviti Pengajaran dan
Masa Isi Pembelajaran Media/alatan
(Peristiwa Kandungan
Guru Pelajar
Pengajaran)

LANGKAH Mengenali 1. Guru Pelajar melihat Video internet


1 gunung berapi menunjukkan tayangan video (Youtube)
(5 minit) video tentang Mount saint
gunung berapi. Helens (laman
2.Mengenali web disertakan)
lapisan gunung 2. bersoal
berapi. jawab
2. Bersoaljawab
untuk mencetus
idea

Langkah 2 Pembentukan Guru menunjuk video


(10 minit) model gunung cara bagaimana Murid melihat
berapi membina model video dan internet
gunung berapi mendengar
berpandukan video. Penerangan
Papa Tom builds an guru
erupting valceno
Diorama(laman
web disertakan)

Langkah 3 Projek model 1. Guru i. Surat khabar


(50 minit) gunung berapi membahagikan 1.Pelajar lama
murid kepada lima membentuk ii. Warna
kumpulan lima kumpulan. iii. cuka
2.Guru iv. soda

3
mengedarkan 2.murid baikarbonat
kertas arahan membuat model v.Botol
kepada setiap gunung berapi vi .gam
kumpulan dalam salotape
(lampiran 1) kumpulan vii.bandege/tisu
3. Guru meminta berpandukan
murid melakukan arahan yang
aktiviti diberikan .
berpandukan
arahan yang
diberikan .

4.Guru meminta
murid membina
model gunung
berapi berdasarkan
kreativiti masing-
masing dalam
kumpulan.

Langkah 4 Pembentangan 1. Murid diminta 1. Murid


(15minit) hasil kerja melaporkan hasil membuat
kerja yang telah pembentangan
dilakukan dalam hasil kerja yang
kumpulan dan telah
mempamirkan disiapkan.
model gunung 2. murid
berapi yang telah menerangkan
siap. tentang
bagaimana

4
gunung berapi
terbentuk

2.Murid
membuat
eksperimen
tentang letusan
gunung berapi.

Penutup Pengukuhan 1. Guru meminta 1. murid Komputer


(10 minit) murid melayari melayari Pautan internet
laman web yang internet
berkaitan dengan
kejadian gunung Lembaran kerja
berapi.
2.Murid
2.Guru menjawab
mengedarkan lembaran kerja
lembaran kerja yang diberikan

Lampiran 1
Cara membuat model gunung berapi

5
1. Buatkan gumpalan suratkhabar.
2. Susun supaya menjadi bentuk gunung
3. Letakkan botol ditengah-tengah. Kemudian lekatkan suratkhabar tadi
dengan selotape .
4. Buat bentuk gunung dengan menambahkan suratkhabar di sekeliling botol.
5. Kemudian tutupkan dengan kain gause yang dipotong dan dicelipkan dalam
gam.
6. Jemur sampai kering.
7. Warnakan gunung berapi mengikut kreativiti masing-masing.
8. Masukkan cuka dan soda bikarbanat ke dalam lubang botol di permukaan
gunung berapi
9. Perhatikan apa yang berlaku.
10. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil kerja masing-masing
di depan kelas.

Soalan.

6
1. Lebalkan gambar keratan rentas gunung berapi

A:....................................................
B:....................................................
C:....................................................
D:....................................................

2. Magma merupakan batuan lebur yang amat panas . Magma terdapat dalam
lapisan x bumi. Lapisan X adalah
A. Kerak
B. Mantel
C. Teras dalam
D. Teras Luar

3. P,Q,R,S adalah peringkat kejadian letusan gunung berapi

7
P Magma ditolak ke atas dengan kuat
Q- Tekanan lapisan mantel amat tinggi
R- Larva mengalir di permukaan kerak bumi
S- Permukaan kerak bumi Meletus.
Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan peringkat yang betul
A. P,Q,S,R
B. Q,P,S,R
C. S,Q,P,R
D. R,P,Q,S

RUJUKAN

8
Hafshah Muhammad(2009)HBSC 3203 Teaching of Science: Earth and Universe
Primary school.OUM Kuala Lumpur.
HBSC 4103(2008) Teaching of Science:Physical Earth and Universe lower
secondary school.OUM Kuala Lumpur.
HBSC 2103(2007) Teaching of Science:Living world and Material World for
Primary School.OUM Kuala Lumpur.
Hbsc 2203(2007) Teaching of Science:Materials and physical for Primary
School.OUM Kuala Lumpur.
Hbsc 3103(2007) Teaching of Science: physical world for Primary School.OUM
Kuala Lumpur.
HBSC 1103(2006) Intriduction to science,.OUM Kuala Lumpur.
Lim Yean Chin & Low Swee Neo(2005) Fokus UPSR sains,Penerbitan Pelangi Sdnm
Bhd,Selangor.
. Siti Sarah Shahril(2007) UPSR Sains Year 4,Shah Alam:Arah Pendidikan
Sdn.Bhd.

Suhana Shahrel& Monalisa Yeoh(2006): Genius Science : Petaling Jaya : Graphic


Technology Sdn Bhd.
Yeap Tok Kheng (2008)Essential Science form 2: Selangor
Sopia binti Md Yasin,Mohd yatim b Dolir (2006)