Anda di halaman 1dari 1

IRIS KAD KAHWIN ENTERPRISE

LOT 3, SUNGAI DUA


113800 BUTTERWORTH
PULAU PINANG.

LAPORAN PENYIASATAN ADUAN PELANGGAN


1. TAJUK BERITA : PERKHIDMATAN YANG TIDAK CEKAP
2. NO. ADUAN : AB-1/02
3. NAMA & ALAMAT PENGADU : AHMAD MUSTAQIM BIN RAMLAN
NO 21, SOLOK KAMPONG JAWA 6, 11900 BAYAN
BARU,
PULAU PINANG.
4. TARIKH ADUAN : 3 FEBRUARI 2016
5. LAMPIRAN : TIADA
6. LAPORAN SIASATAN : PERKHIDMATAN YANG DIJALANKAN ADALAH TIDAK
CEKAP DAN MENYEBABKAN PELANGGAN TIDAK
BERPUAS HATI
7. PERKARA / ISU YANG BERLAKU
7.1 NAMA TEMPAT TERLIBAT : SYARIKAT ARMAN ENTERPRISE
7.2 PIHAK YANG TERLIBAT
7.2.1 NAMA : RASMAN BIN BUDIN
7.2.2 NO. KAD PENGENALAN : 920503-02-6622
7.2.3 JANTINA : LELAKI
7.2.4 UMUR : 24
7.2.5 NO. FAIL : IKK/2016

8. TARIKH : 1 FEBUARI 2016


9. MASA : 9.30 PAGI
10. TEMPAT : DI KEDAI PENCETAKAN IRIS
11. PUNCA KEJADIAN : KECUAIAN DALAM MENAIP
12. DAPATAN SIASATAN : PEKERJA CUAI KETIKA MENAIP KAD KAHWIN YANG
DIBUAT
13. TINDAKAN YANG AKAN DIJALANKAN : MENGHANTAR PEGAWAI MENJALANI LATIHAN
14. NAMA PEGAWAI PENYIASAT : FAIZ NAJMI BIN MOHAMAD
15. TARIKH SIASATAN : 8 FEBUARI 2016
16. STATUS KES : SELESAI
17. CADANGAN : MEMBUAT SEMULA KAD KAHWIN
18. LAMPIRAN (JIKA ADA) : TIADA

DISEDIAKAN : DISAHKAN :

(FAIZ NAJMI BIN MOHAMAD) (RASMAN BIN BUDIN)


PEGAWAI PENYIASAT ADUAN PENGURUS,
IRIS KAD KAHWIN ENTERPRISE

TARIKH PENYEDIAAN LAPORAN : 14 FEBUARI 2016