Anda di halaman 1dari 8

1.

Simbol-simbol geologi pada peta


a. Corak geologi

= Batupasir

= Batulempung

= Batulanau

= Batugamping

= Konglomerat

= Breksi

= Batuan Beku Asam (Granit,

Riolit)

= Batuan Beku Basa (Gabro, Basalt)

= Batuan Beku Intermediet (Diorit, Andesit)

= Batudolomit
= Batu serpih

= Batu sekis

= Batu gneiss

= Tuf

b. Tata warna

= Batupasir

= Batulempung

= Batulanau

= Batugamping

= Batukonglomerat

= Batubreksi
= Batuan beku asam

= Batuan beku basa

= Batuan beku

intermediet = Batu

dolomite (dolostone)

= Batu serpih
= Batu

sekis

= Batu

gneiss

= Tuf
c. Struktur geologi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21. ------------------ = Adanya kemungkinan struktur