Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MEMERHATI

TIPS:
Perhati rajah yang diberi.
Cari keputusan/hasil daripada rajah
Buat perbandingan jika ada dua rajah
Catat apa yang dilihat sahaja

LATIHAN

1 Rajah 1.2 menunjukkan kesan ke atas plastisin apabila bongkah logam P dan
bongkah logam Q dijatuhkan.

RAJAH 1.2

Tuliskan satu pemerhatian bagi hasil eksperimen ini.

2
Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen di atas.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3 Rajah 3(a) dan Rajah 3(b) menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan
antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria.

ceper antibiotik

agar-agar nutrien

koloni bakteria

A B
2.4 cm selepas
5 hari

RAJAH 3(a) RAJAH 3(b)

Berdasarkan Rajah 3(b), apakah yang diperhatikan?

Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini.


5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji
kekonduksidan elektrik plumbum(II) bromida.

(a) (i) Berdasarkan Rajah 5.1, apakah pemerhatian anda pada jarum
ammeter?

RAJAH 5.1

RAJAH 5.2

Berdasarkan Rajah 5.2, apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter?

..
JAWAPAN LATIHAN KEMAHIRAN SAINTIFIK: MEMERHATI

1. Lekukan P lebih dalam berbanding lekukan Q //

Lekukan Q lebih cetek berbanding P

2 Gas yang dikumpulkan dalam buret X bagi Rajah 2(b) lebih banyak berbanding
Rajah 2(a) //

Gas yang dikumpulkan dalam buret X bagi Rajah 2(a) kurang berbanding
Rajah 2(b) //

Air yang tersesar daripada buret X pada Rajah 2(b) banyak berbanding Rajah 2(a)//

Air yang tersesar daripada buret X pada Rajah 2(a) kurang berbanding Rajah 2(b)

3 Saiz koloni bakteria menjadi kecil //

Diameter koloni bakteria menjadi kurang

4 Kawasan jernih di sekeliling cakera antibiotik berkepekatan tinggi lebih luas


berbanding cakera antibiotik berkepekatan rendah //

Kawasan jernih disekeliling cakeran antibiotik berkepekatan rendah lebih kecil


berbanding cakera antibiotic berkepekatan tinggi

5 Jarum ammeter terpesong//

Jarum ammeter menunjukkan bacaan

Beri Nilai