Anda di halaman 1dari 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/4

REKOD PENGESANAN 100%


SUKATAN PELAJARAN DIAJAR
(1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran)

NAMA GURU :

MATA PELAJARAN DIAJAR :

TAHUN/TINGKATAN :

Nama Pemantau
(Jawatan) /
Tajuk Catatan Pemantau
Tandatangan
Tarikh Pemantauan

*(Januari Februari)

*(Mac Jun)

*(Julai Ogos)

*(September
November)

* Pemantauan hendaklah dijalankan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor 01
Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00