Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN T1 2017

01) MINGGU / HARI / TARIKH : 13 FEBRUARI 2017 ( MINGGU KE 7 )


02) KELAS / MASA / MATA 2T
PELAJARAN :
03) TEMA / STANDARD 1.1 Pengenalan Ilmu Sejarah
KANDUNGAN
04 STANDARD PEMBELAJARAN 1. Membincangkan sumber sejarah

2. Menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah


05) OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Mengkelas dan mengkategorikan maklumat tafsiran sejarah
2. Memberi pendapat tentang perbezaan tafsiran antara sejarawan.
3. Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah

06) PBS (PPPM)/ STANDARD PBS:


PRESTASI i. BAND _____
STANDARD PRESTASI:
i. TAHAP - _________
ii. TAFSIRAN: __________________________________________________________________
KAEDAH/AKTIVITI PDP Perbincangan Sumbangsara semakan projek
Penyelesaian n cooling latihan
masalah Simulasi down individu
Latihan penerangan warm up
berkumpulan
PENUTUP :
Penutup Kognitif (Rumusan, penerangan & Imbas Lain lain :
kembali __________________________
Penutup Sosial(Didik hibur) __________________________

07) Elemen KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS):


NILAI: _________________
Merentas Membuat rasionalisasi
EMK
Kurikulum (EMK) Memahami kronologi
Kreativiti & Inovasi
Membuat interpretasi
TMK
Membuat imaginasi
Keusahawanan
08) STRATEGI PDP Kajian Masa Depan Kentekstual Pembelajaran Akses Kendiri
I. KEMAHIRAN Konstruktivisme Didik Hibur Kocerdasan Pelbagai
BERFIKIR (KB)
II. BELAJAR CARA Pem.Koperatif Pem.Masteri Penyelesaian Masalah
BELAJAR (BCB) Pem.Berasaskan Teknologi Maklumat
Projek
09) KBAT / I-THINK / I-THINK I-THINK KBAT ABAD KE-21
ABAD 21 Peta Bulatan Peta Dakap Mencipta Kolaboratif
Peta Pelbagai Alir Peta Alir Menilai Proses
Peta Buih Peta Buih Mengaplikasi Kemahiran Hidup
Berganda Peta Titi Menganalisis Belajar Untuk Kehidupan
Peta Pokok Pentaksiran Formatif
Fokus Murid
10) BAHAN BANTU Buku Teks Internet Spesimen Radio/TV
MENGAJAR (BBM) : Modul Projektor Gambar / Carta
Buku Cerita
Powerpoint Model Radas
Lain-lain:
_____________
11) PENILAIAN PDP : Lembaran Kerja Kuiz Tugasan Pemerhatian
Hasil Kerja Lisan Projek Drama
12) REFLEKSI /
IMPAK / KERJA . / .. orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
RUMAH : pengayaan / pengukuhan.

. / .. orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat / Mengiringi Cuti Rehat / Cuti Cuti Peristiwa / Cuti
Kursus murid keluar Sakit Am
Program Sekolah Aktiviti Luar Cuti Bencana / Cuti ..
Khas

Aktiviti PdP dibawa ke


______________________________________________________________________
Kerjarumah : _____________________________________________________________________________