Anda di halaman 1dari 4

c c 


  c c  
 !"! #
c$%&$'()* +,,-.

/! !  0 
00 !!!!
#
c$%&$+* +,,-.

!
#
c$%&$1* +,,-.

 !2
!"! !! #
c$%&$3* +,,-.

! ! 
! 4!#
c$%&$5* +,,-.

  0
!!"!0 
#
c$%&$6* +,,-.

!! #
2%&$7* +,,-.

! !! 
!8!!!#
2%&$-* +,,-.

 4! !!
#
2%&$',* +,,-.


!  4 
 4!#
2%&$''* +,,-.

!4!
4  !#
2%&$'+* +,,-.


!  
! #
2%&$')* +,,-.

/! ! !
 !!
 ! #
2%&$'1* +,,-.


  0! !
4 #

$ *%&$'3* +,,-.
 !!0
! 0!#

$ *%&$'5* +,,-.

4! !!
 ! ! !!#
$ *%&$'6* +,,-.

! 000
#
$ *%&$'7* +,,-.


 !"! !!0
!00 !!#
$ *%&$'-* +,,-.

 ! 0!
 #
$ *%&$+,* +,,-.

!4 
"! ! !#
$ *%&$+'* +,,-.

/0! !"!!!#
 

%&$++* +,,-.

! 0!"#
 

%&$+)* +,,-.

/!"!!20 
! ! #
 

%&$+1* +,,-.

  !!

  4#
 

%&$+3* +,,3. 
 0!! 0!! !0!
 4 #
$&4%&$+5* +,,-.


!"0& !
 0 #
$&4%&$+6* +,,-.

!!0 0
9 !#
$&4%&$+7* +,,-.

!"!0 
! ! !!#
:/
&$2%&$),* +,,-.


;49"" " 4! 9 " ;
% 
/0c 
.


;!!!! 
;
%
< 0*
 '-55.


; !!0"!! 
! ;
%=$.

;<0><
0><  0
!;
%=$.

;!
! ;% 

.
 

s 
  

 

  p
Tun Dr. Mahathir Mohamad, p
16 September 1995, Kuala Lumpurp
Perhimpunan Agung MIC ke-42pp
p
s 
 
 
 
  
 pp
Tun Dr. Mahathir Mohamad, p
20 Jun 2002, Kuala Lumpurp
Perhimpunan Agung UMNO
p
s
 
 
    

  p
Tun Dr. Mahathir Mohamad, p
31 Oktober 1995, Kuala Lumpurp
Pelancaran Keris Motion Sdn Bhdp

s

  
   


 p
Tun Dr. Mahathir Mohamad, p
30 Ogos 1984, Kuala Lumpurp
Perutusan Hari Kebangsaan Ke-27p
p
s 
 
  
 

  p
Tun Dr. Mahathir Mohamad, p
30 Ogos 1982, Kuala Lumpurp
Perutusan Hari Kebangsaan Ke-25p

s   
 
 
       
 
     
      

  p
Tun Dr. Mahathir Mohamad, p
22 Ogos 1989, Kuala Lumpurp
Majlis Perasmian Perayaan 55 Tahun Perkhidmatan Awam Malaysiap
p

s 

    
   ! 
       
 
    " p
Tun Abdul Razak Dato' Hussein, p

Anda mungkin juga menyukai