Anda di halaman 1dari 1

PENGIRAAN INDEKS KESUKARAN

Bil. Bil. jawapan Bil. jawapan INDEKS TERIMA ATAU


betul betul KESUKARAN TOLAK
(T) (R) (IK)
1 9 9 0 BUAT SEMULA
2 8 5 0.72 TERIMA
3 9 6 0.83 UBAHSUAI
4 7 4 0.61 TERIMA
5 8 4 0.67 TERIMA
6 7 4 0.61 TERIMA
7 6 0 0.33 TERIMA
8 9 2 0.61 TERIMA
9 4 4 0.44 TERIMA
10 7 3 0.56 TERIMA
11 4 0 0.22 TERIMA
12 7 1 0.44 TERIMA
13 7 4 0.61 TERIMA
14 9 4 0.72 TERIMA
15 9 5 0.78 TERIMA
16 9 5 0.78 TERIMA
17 9 7 0.9 UBAHSUAI
18 9 4 0.61 TERIMA
19 1 0 0.05 BUAT SEMULA
20 4 5 0.5 TERIMA