Anda di halaman 1dari 7

HBIS 2203 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 SEM.

JANUARI 2010 :OUM

PENGHARGAAN

Pertamanya, saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah, kerana dengan limpah
dan kurnia-Nya, tugasan Bahasa Arab (HBAL3103) Kemahiran Membca ini dapat disiapkan
sepenuhnya mengikut masa yang telah ditetapkan walaupun menghadapi pelbagai rintangan
yang saya kira cukup mencabar.

Saya selaku pelajar ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
kepada tutor yang dedikasi iaitu Ustaz Abdullah Hj. Atu yang telah banyak membantu
dengan penuh komited dalam membimbing, menasihat, memberi dorongan serta tunjuk
ajar yang berguna di sepanjang tempoh penghasilan dan menyiapkan tugasan ini.

Saya juga ingin merakamkan sekalung budi buat semua rakan yang turut membantu
dalam berkongsi idea mahupun bahan rujukan dalam penyiapan tugasan ini. Tanpa kerjasama
kalian semua, mungkin tugasan ini tidak akan terhasil dengan baik mengikut perancangan
yang telah ditetapkan. Penghargaan juga ditujukan kepada sesiapa sahaja yang terlibat
dalam tugasan ini sama ada secara langsung mahupun tidak langsung.

Akhir sekali, terima kasih kepada isteri dan anak-anak tersayang serta keluarga
yang banyak memberi dorongan serta memahami komitmen dan kerja saya dalam
menghasilkan apa jua tugasan yang diberikan. Semoga Allah s.w.t. memberkati usaha dan
pertolongan kalian semua.

Amin..

PENGENALAN

1
HBIS 2203 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 SEM.JANUARI 2010 :OUM

Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah pendidikan. Kedudukan dan peranan guru
mendapat kedudukan istimewa dalam kacamata seorang Muslim. Menurut sebuah hadits,
Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa setiap Muslim hendaknya menjadi pendidik atau
menjadi orang yang dididik.
Baginda sendiri adalah seorang pendidik. Oleh karena itulah bercakap tentang tugas, fungsi, dan
peranan guru menurut ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kedudukan dan peranan
Rasulullah SAW sebagai pendidik teladan

           

. Dan (sebahagian dari dalil Yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke
tempat Yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, lagi
Maha mengetahui;

(QS. Al-Ahzab : 210).


Menurut Al-Qur'an, baginda mempunyai tugas sebagai syahida, mubasysyira, nadzira, da 'ilaya
allah, cahaya kegembiraan (menjadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru
kepada Allah, lampu penerang)

     

2.0 Antara fadhilat yang dapat kita perolehi apabila menghormati guru adalah
Manusia dapat hidup dengan hidup dengan sempurna dan akan berjaya di dunia dan di
akhirat.

1
HBIS 2203 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 SEM.JANUARI 2010 :OUM

Setiap murid dikehendaki memuliakan dan menghormati gurunya kerana peranan guru


mengajarkan sesuatu ilmu yang merupakan perkara penting di mana dengan ilmu tersebut
manusia dapat menduduki tempat yang mulia dan terhormat dan dapat mengatasi berbagai
kesulitan hidup sama ada kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Maksud dari sebuah hadith
Nabi saw: "Muliakanlah orang yang kamu belajar daripadanya.”

Seorang penuntut ilmu wajib menghormati gurunya yang telah mengajarnya, wajib beradab
dengan adab yang mulia, juga harus berterima kasih kepada guru yang telah mengajarkan ilmu
yang bermanfaat kepadanya.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:


“Tidak termasuk golongan kami; orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak
menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama”. Syaikh al-‘Allamah
‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullaah berkata, “Seorang penuntut ilmu harus
memperbaiki adabnya terhadap gurunya, memuji Allah yang telah memudahkan baginya dengan
memberikan kepadanya orang yang mengajarkannya dari kebodohannya, menghidupkannya dari
kematian (hati)nya, membangunkannya dari tidurnya, serta mempergunakan setiap kesempatan
untuk menimba ilmu darinya. Hendaklah ia memperbanyakkan do’a bagi gurunya, baik ketika
ada maupun ketika tidak ada kerana,

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:


“Barangsiapa telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu. Jika

engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdo’alah
untuknya hingga engkau menganggap bahawa engkau benar-benar telah membalas
kebaikannya.”

Pelajaran akan mudah difahami dan  dihayati dengan lebih berkesan.

1
HBIS 2203 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 SEM.JANUARI 2010 :OUM

Ilmu tidak akan akan diperoleh secara sempurna kecuali dengan diiringi sifat tawadhu’ murid
terhadap gurunya, kerana dengan keredhaan guru terhadap murid akan membantu proses
penyerapan ilmu. Sehingga Imam Al Munawi di Faidh Al Qadir (3/253) dalam mensyarh hadits
di atas menyatakan bahwa tawadhu’ murid terhadap guru merupakan cermin ketinggian
kemuliaan seseorang murid.

 Menurut kitab Ta’lim Muta’allim disebutkan bahwa seseorang murid tidak akan memperoleh
ilmu dan manfaat ilmu itu, tanpa menghormati guru, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Tholib Krw,
pernah berkata “Aku adalah hamba bagi orang yang mengajarku, walaupun satu huruf : ana
‘abdun man ‘allamnii harfan waahidan. Apabila seseorang guru menyayangi kita, pelajaran
akan mudah hadam dan dapat dihayati dengan baik.

   Ilmu akan berkat dan berkekalan di sepanjang kehidupan serta mendapat keredhaan Allah
Taala.

Guru memiliki kebijaksanaan. Sebagaimana yang kita maklumi, manusia dapat mengendalikan
hidupnya dengan sempurna berdasarkan keimanan dan kebijaksanaan. Begitulah juga dengan
guru. Dengan kebijaksanaan yang dimiliki, guru berupaya untuk membentuk dan
mengembangkan daya keilmuan serta kebijaksanaan dalam diri murid-muridnya. Ini sudah tentu
dapat melahirkan generasi yang cemerlang akhlak dan  peribadinya.Seseorang yang
menghormati gurunya akan akan sentiasa mendapat keberkatan dan keredhoan daripada Allah
Taala tambahan pula ilmu yang dipelajarinya akan menjadikannya sebagai insan yang mulia
serta akan mendorongkannya untuk berbuat kebaikkan disepanjang kehidupannya.

 3.3Cadangan set induksi yang pertama

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas : 3 bahagia selama-lamanya

Tarikh : 19.02.2010

Bilangan Pelajar :25 orang


1
HBIS 2203 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 SEM.JANUARI 2010 :OUM

Masa : 60 minit

Tajuk : Adab Islamiyah

Sub Tajuk : Menghormati Guru

Objektif Umum : Pelajar akan dapat menjaga kesopanan dan tatasusila diri setiap masa.

Objektif khusus : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran,

pelajar akan dapat :

      Menyebut faedah menghormati guru dengan betul

      Menyatakan akibat daripada sikap tidak menghormati guru.

      Menjawab soalan latihan dengan mendapat 100% betul.

Peng. Sedia Ada            : Pelajar telah mengetahui tentang pentingnya  menghormati guru

                                         dalam kehidupan seharian.

Gabungjalin                   : Aqidah, al-Quran,Jawi dan Muzik

Penerapan Nilai             : Bersyukur, Istiqamah,  Tawaduq dan Jujur

Kemahiran Berfikir       : Menjana Idea, Pemikiran reflektif

Bahan Bantu Mengajar  :Projektor, ”laptop” , lirik lagu ,skrin gulung dan lembaran kerja.

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan

  Doa belajar 1.Guru meminta murid  


untuk membaca doa
Pendahuluan (2 minit) penerang hati.
‫اللهم افتح علينا حكمتك‬
  2.Murid membaca doa
penerang hati dan
  ‫وانشر علينا من خزائن‬ kemudian bersedia untuk
mengikuti pelajaran

1
HBIS 2203 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 SEM.JANUARI 2010 :OUM

‫رحمتك يا أرحم الراحمين‬  

 
 
       

  Refleksi tentang 1.Guru pamerkan satu  


paparan yang mengandungi
    lirik lagu ”Terima Kasih  
Cikgu”
  perbuatan/amalan  
 
    KB:
2.Guru kemudian meminta
  yang telah dilakukan murid untuk membaca lirik  
lagu yang dipaparkan dan
Set Induksi   cuba fahami senikata Pemikiran
tersebut.
sejak awal pagi reflektif
 
Lirik Lagu Terima Kasih
 
Cikgu
(6 minit) Hari pertama masuk sekolah..  
Tak pandai membaca 3.Kemudian guru
  mengira... pasangkan audio supaya  
Tetapi cikgu begitu tabah... murid dapat dengar lagu
Mengajar kami sungguh2....
  sambil ikut perlahan lahan. Teknik:
Bermula ABC sampai Z....
Hitung satu sampai sepuluh....    
Baru ejaan dan kira2...
Kami belajar dengan lancar.... 4.Murid menyanyi lagu Sumbangsaran
tersebut dengan bimbingan
Berkat kesabaran....
Guru bijaksana.... guru.  
Memberi pelbagai petunjuk...
Hari demi hari ..    
Kami pun mengerti...
Pelajaran nilai nya tinggi....
5.Guru kaitkan dengan
Kami ingat setiap masa....
Jasa guru pendidik bangsa.. tajuk pelajaran yang hendak
diajar.
 
 

Sambutlah ini ucapan kami....


TERIMA KASIH
CIKGU..........

1
HBIS 2203 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 SEM.JANUARI 2010 :OUM