Anda di halaman 1dari 25

SEKOLAH :

ALAMAT :
:
PENILAIAN :

MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN:


PENDIDIKAN MORAL TAHUN:

DIRI SAYA

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAIK HATI BERTANGGUNGJAWAB BERTERIMA KASIH HEMAH TINGGI HORMAT KASIH SAYANG KEADILAN KEBERANIAN KEJUJURAN KERAJINAN KERJASAMA KESEDERHANAAN TOLERANSI

JANTINA
BIL. NAMA MURID NO. MY KID / NO. KAD PENGENALAN

BERSOPAN DALAM TUTUR KATA ADIL DALAM PERLAKUAN BERANI MEMPERTAHANKAN MARUAH JUJUR DALAM KEHIDUPAN RAJIN DALAM PERLAKUAN KERJASAMA DALAM TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN
AGAMA ATAU KEPERCAYAAN SAYA BANTUAN SECARA IKHLAS TANGGUNGJAWAB DIRI SIKAP BERTERIMA KASIH HORMATI DIRI SAYANGI DIRI KESEDERHANAAN DALAM DIRI
DAN TINGKAH LAKU SEHARIAN DIRI SEHARIAN HARIAN KEHIDUPAN SEHARIAN SEHARIAN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
JANTINA
BIL. NAMA MURID NO. MY KID / NO. KAD PENGENALAN

BERSOPAN DALAM TUTUR KATA ADIL DALAM PERLAKUAN BERANI MEMPERTAHANKAN MARUAH JUJUR DALAM KEHIDUPAN RAJIN DALAM PERLAKUAN KERJASAMA DALAM TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN
AGAMA ATAU KEPERCAYAAN SAYA BANTUAN SECARA IKHLAS TANGGUNGJAWAB DIRI SIKAP BERTERIMA KASIH HORMATI DIRI SAYANGI DIRI DIRI
KESEDERHANAAN DALAM DIRI
DAN TINGKAH LAKU SEHARIAN SEHARIAN HARIAN KEHIDUPAN SEHARIAN SEHARIAN

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

GURU BESAR
0
PENDIDIKAN MORAL

Nama Murid 0
No. MY KID 000000-00-0000
Jantina 0
Tahun 0
Nama Guru 0
Tarikh Pelaporan

MATA PELAJARAN STANDARD KANDUNGAN TAHAP PENGUASAAN

AGAMA ATAU KEPERCAYAAN SAYA 0

BANTUAN SECARA IKHLAS 0

TANGGUNGJAWAB DIRI 0

SIKAP BERTERIMA KASIH 0

BERSOPAN DALAM TUTUR KATA DAN


TINGKAH LAKU
0

HORMATI DIRI 0

PENDIDIKAN MORAL SAYANGI DIRI 0

ADIL DALAM PERLAKUAN SEHARIAN 0


BERANI MEMPERTAHANKAN MARUAH DIRI 0

JUJUR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN 0

RAJIN DALAM PERLAKUAN HARIAN 0

KERJASAMA DALAM KEHIDUPAN


SEHARIAN
0

KESEDERHANAAN DALAM DIRI 0

TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN 0

0
GURU MATA PELAJARAN
0
PUTRAJAYA
0
0
0
0

TAFSIRAN

0
GURU BESAR
0
PUTRAJAYA
NOTA : JANGAN PADAM DATA INI!

##
##
##
##
##
##
##
##
##
#

#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
AGAMA ATAU KEPERCAYAAN SAYA
TP 1 TP 2 TP 3
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID 0 0 0

0 0 0 0 0

TANGGUNGJAWAB DIRI
TP 1 TP 2 TP 3
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID 0 0 0

0 0 0 0 0
BERSOPAN DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU
TP 1 TP 2 TP 3
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID 0 0 0

0 0 0 0 0

SAYANGI DIRI
TP 1 TP 2 TP 3
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID 0 0 0

0 0 0 0 0

BERANI MEMPERTAHANKAN MARUAH DIRI


TP 1 TP 2 TP 3
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID 0 0 0
0 0 0 0 0

RAJIN DALAM PERLAKUAN HARIAN


TP 1 TP 2 TP 3
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID 0 0 0

0 0 0 0 0

KESEDERHANAAN DALAM DIRI


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3

BIL. MURID 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PENDIDIKAN MORAL

BANTUAN SECARA IKHLAS


TP 4 TP 5 TP 6
TAHAP PENGUASAAN
0 0 0 BIL. MURID

0 0
0 0 0

JUMLAH 0 MURID

SIKAP BERTERIMA KASIH


TP 4 TP 5 TP 6
TAHAP PENGUASAAN
0 0 0 BIL. MURID

0 0
0 0 0

JUMLAH 0 MURID
HORMATI DIRI
TP 4 TP 5 TP 6
TAHAP PENGUASAAN
0 0 0 BIL. MURID

0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID

ADIL DALAM PERLAKUAN SEHARIAN


TP 4 TP 5 TP 6
TAHAP PENGUASAAN
0 0 0 BIL. MURID

0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID

JUJUR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN


TP 4 TP 5 TP 6
TAHAP PENGUASAAN
0 0 0 BIL. MURID
0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID

KERJASAMA DALAM KEHIDUPAN SEHA


TP 4 TP 5 TP 6
TAHAP PENGUASAAN
0 0 0 BIL. MURID

0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID
TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN SEHAR
TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN

0 0 0 BIL. MURID

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID
SECARA IKHLAS
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID

RTERIMA KASIH
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID

AM PERLAKUAN SEHARIAN
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID

ALAM KEHIDUPAN SEHARIAN


TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID

MA DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN


TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID
SI DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

JUMLAH 0 MURID
0
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL

TAHAP PENGUASAAN AGAMA ATAU KEPERCAYAAAN SAYA


1 Menyatakan agama atau kepercayaan diri.
2 Menerangkan kepentingan mempunyai agama atau kepercayaan.
3 Menunjuk cara melaksanakan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4 Menunjuk cara melaksanakan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan dalam pelbagai situasi.
5 Mengamalkan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan dalam kehidupan seharian.
6
Mengamalkan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.