Anda di halaman 1dari 19

SJKC YOKE HUA AIR MAWANG

ANALISIS ITEM SOALAN PEMAHAMAN BAHASA MELAYU


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

NAMA GURU : LEE MEI FOONG KELAS : 5 JUMLAH MURID : 6

NOMBOR SOALAN
22 23 24 25 0
BIL NAMA 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A a b a b a b c d a b c B J % G 40
5 2 2 4 4 1 1 2 2 1 1 2 55
1 ALVIN CHIN KAR HAO 0 4 4 4 8 E 65
2 CHAN JIA PING 0 3 3 3 6 E 80
3 LEE MEI YEE 0 0 0 0 E
4 NICHOLAS LIM YU EE 0 0 0 0 E
5 TRIASHRNI 0 0 0 0 E
6 VANESSA TAM ZI YING 0 0 0 0 E
JUMLAH JAWAPAN BETUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH JAWAPAN SALAH 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KESELURUHAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERATUS
BILANGAN A 0 0.0
BILANGAN B 0 0.0
BILANGAN C 0 0.0
BILANGAN D 0 0.0
BILANGAN E 6 13.3
JUMLAH LULUS 0 0.0
JUMLAH GAGAL 6 13.3
GRED PURATA MP 0.67

ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA MELAYU PENULISAN

BAHAGIAN PERATUS
BILANGAN A 0 0.0
BIL NAMA A B C JUMLAH PERATUS GRED
BILANGAN B 0 0.0
10 15 25 BILANGAN C 0 0.0
1 ALVIN CHIN KAR HAO 0 0 E BILANGAN D 0 0.0
2 CHAN JIA PING 0 0 E BILANGAN E 6 13.3
3 LEE MEI YEE 0 0 E JUMLAH LULUS 0 0.0
4 NICHOLAS LIM YU EE 0 0 E JUMLAH GAGAL 6 13.3
5 TRIASHRNI 0 0 E GRED PURATA MP 0.67
6 VANESSA TAM ZI YING 0 0 E
E
D
C
B
A
SJKC YOKE

ANALISIS ITEM SOALAN BA


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEP

NAMA GURU : KELAS :

BIL NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
JUMLAH JAWAPAN BETUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH JAWAPAN SALAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KESELURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERATUS
BILANGAN A 0 0.0
BILANGAN B 0 0.0
BILANGAN C 0 0.0
BILANGAN D 0 0.0
BILANGAN E 6 13.3
JUMLAH LULUS 0 0.0
JUMLAH GAGAL 6 13.3
GRED PURATA MP 0.67

ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA INGGERIS PENULISAN

BAHAGIAN

BIL NAMA A B C JUMLAH PERATUS GRED

10 15 25
1 0 0 E
2 0 0 E
3 0 0 E
4 0 0 E
5 0 0 E
6 0 0 E
SJKC YOKE HUA AIR MAWANG

LISIS ITEM SOALAN BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN


PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

JUMLAH MURID :

NOMBOR SOALAN
22 23 24
21
12 13 14 15 16 17 18 19 20 A a b a b a b c d
5 2 2 4 4 1 1 2 2
0 4
0 3
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERATUS
BILANGAN A 0 0.0
GRED
BILANGAN B 0 0.0
BILANGAN C 0 0.0
E BILANGAN D 0 0.0
E BILANGAN E 6 13.3
E JUMLAH LULUS 0 0.0
E JUMLAH GAGAL 6 13.3
E GRED PURATA MP 0.67
E
25 0 E
a b c B J % G 40 D
1 1 2 55 C
4 4 8 E 65 B
3 3 6 E 80 A
0 0 0 E
0 0 0 E
0 0 0 E
0 0 0 E
SJKC YOKE

ANALISIS ITEM SOALAN


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEP

NAMA GURU : KELAS :

BIL NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 CHAN JIA HUI 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1


2 CHIN KAR HENG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GAN HONG LEONG 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
4 LIM ZI YAO 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
5 SHAHIRUL AIMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 STEVE TAN WEE HANN 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
JUMLAH JAWAPAN BETUL 1 3 6 4 4 5 4 2 4 2 5
JUMLAH JAWAPAN SALAH 5 3 0 2 2 1 2 4 2 4 1
KESELURUHAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

PERATUS
BILANGAN A 2 33.3
BILANGAN B 0 0.0
BILANGAN C 3 50.0
BILANGAN D 1 16.7
BILANGAN E 0 0.0
JUMLAH LULUS 6 100.0
JUMLAH GAGAL 0 0.0
GRED PURATA MP 2.50

ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA CINA PENULISAN

BAHAGIAN

BIL NAMA A B C JUMLAH PERATUS GRED

10 15 25
1 CHAN JIA HUI Err:522 Err:522 Err:522
2 CHIN KAR HENG Err:522 Err:522 Err:522
3 GAN HONG LEONG Err:522 Err:522 Err:522
4 LIM ZI YAO Err:522 Err:522 Err:522
5 SHAHIRUL AIMAN Err:522 Err:522 Err:522
6 STEVE TAN WEE HANN Err:522 Err:522 Err:522
7 Err:522 Err:522 Err:522
SJKC YOKE HUA AIR MAWANG

NALISIS ITEM SOALAN BAHASA CINA PEMAHAMAN


PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

JUMLAH MURID :

NOMBOR SOALAN
22 23 24
21
12 13 14 15 16 17 18 19 20 A a b a b
8 2 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 7 1 2 1 2 0
1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 7 0 2 0 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 8 2 2 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 7 1 4 4 4 3
0 1 1 1 0 1 0 0 0 15 6 1 2 0 3 3
1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 7 1 1 2 2 3
5 6 6 5 4 5 4 5 1
1 0 0 1 2 1 2 1 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6

PERATUS
BILANGAN A 0 0.0
GRED
BILANGAN B 0 0.0
BILANGAN C 0 0.0
Err:522 BILANGAN D 0 0.0
Err:522 BILANGAN E 0 0.0
Err:522 JUMLAH LULUS 0 0.0
Err:522 JUMLAH GAGAL 0 0.0
Err:522 GRED PURATA MP 0.00
Err:522
Err:522
25 0 E
B J % G 40 D
4 55 C
0 13 27 54 C 65 B
0 13 20 40 D 80 A
2 26 43 86 A
3 26 43 86 A
0 15 30 60 C
1 17 28 56 C
SJKC YOKE HUA AIR MAWANG

ANALISIS ITEM SOALAN MATEMATIK KERTAS 1


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

NAMA GURU : KELAS : JUMLAH MURID :

BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH BETUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH SALAH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SJKC YOKE HUA AIR MAWANG

ANALISIS ITEM SOALAN MATEMATIK KERTAS 2


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

NAMA GURU : KELAS : JUMLAH MURID :

S1 (2M) S2 (3M) S3 (3M) S4 (4M) S5(4M) S6(3M) S7(3M) S8(4M) S9(4M) S10(5M) S11(5M) S12(5M) S13 (5M) S14(5M) S15(5M)
i ii i ii iii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii iii i ii i ii J
BIL NAMA
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 37
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH BETUL 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1
JUMLAH SALAH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 -1
JUMLAH KESELURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARKAH KESELURUHAN MATEMATIK PERATUS


BIL NAMA KERTAS 1 KERTAS 2 J% GRED BILANGAN A 0 0.0
1 0 27 37 64 C BILANGAN B 0 0.0
2 0 0 0 0 E BILANGAN C 1 2.2
3 0 0 0 0 E BILANGAN D 0 0.0
4 0 0 0 0 E BILANGAN E 5 11.1
5 0 0 0 0 E JUMLAH LULUS 1 2.2
6 0 0 0 0 E JUMLAH GAGAL 5 11.1
GRED PURATA MP 0.62
SJKC YOKE HUA AIR MAWANG

ANALISIS ITEM SOALAN SAINS KERTAS 1


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PRA UPSR TAHUN 2016

NAMA GURU : PN. LEE MEI FOONG KELAS : 6 JUMLAH MURID : 6

BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 J
1 CHAN JIA HUI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 29
2 CHIN KAR HENG 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 25
3 GAN HONG LEONG 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 36
4 LIM ZI YAO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 36
5 SHAHIRUL AIMAN 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 26
6 STEVE TAN WEE HANN 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 24

JUMLAH BETUL 3 3 4 5 3 6 6 5 6 4 4 5 6 6 2 2 5 3 5 5 3 4 4 4 6 6 6 5 4 6 3 2 3 5 3 0 6 6 6 6
JUMLAH SALAH 3 3 2 1 3 0 0 1 0 2 2 1 0 0 4 4 1 3 1 1 3 2 2 2 0 0 0 1 2 0 3 4 3 1 3 6 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SJKC YOKE HUA AIR MAWANG

ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

NAMA GURU : PN. LEE MEI FOONG KELAS : 6 JUMLAH MURI 6

SOALAN 1 (4M) SOALAN 2 (4M) SOALAN 3 (5M) SOALAN 4 (5M) SOALAN 5 (5M) SOALAN 6 (5M) SOALAN 7 (6M) SOALAN 8 (6M)

BIL NAMA a b c d a b c d a b c(i) c(ii) d a b c d a b c(i) c(ii) a b c d e a b c d e a b c d e J


1 CHAN JIA HUI 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 24
2 CHIN KAR HENG 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 22
3 GAN HONG LEONG 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 34
4 LIM ZI YAO 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 32
5 SHAHIRUL AIMAN 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 27
6 STEVE TAN WEE HANN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 27

MARKAH KESELURUHAN SAINS


BIL NAMA KERTAS 1 KERTAS 2 JUMLAH PERATUS GRED BILANGAN A 2 33.3
1 CHAN JIA HUI 29 24 53 66.25 B BILANGAN B 2 33.3
2 CHIN KAR HENG 25 22 47 58.75 C BILANGAN C 2 33.3
3 GAN HONG LEONG 36 34 70 87.5 A BILANGAN D 0 0.0
4 LIM ZI YAO 36 32 68 85 A BILANGAN E 0 0.0
5 SHAHIRUL AIMAN 26 27 53 66.25 B JUMLAH LULUS 6 100.0
6 STEVE TAN WEE HANN 24 27 51 63.75 C JUMLAH GAGAL 0 0.0
GRED PURATA MP 2.00