Anda di halaman 1dari 1

SJK(C) YOKE HUA AIR MAWANG

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID (PPPM)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Guru : Cik Tong Li Xiang Tahun : 2017

BIL. MATA PELAJARAN TAHUN


1. Sains 6
- Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP)

2. Sejarah 6
- Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP)

3 Bahasa Cina 4
- Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP)

4 Reka Bentuk Teknologi 4


- Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP)

5 Teknologi Maklumat dan Komunikasi 4


- Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP)

6. Math 1
- Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP)

7. PJK 1
- Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP)

Disemak oleh:

___________________