Anda di halaman 1dari 3

FONETIK & FONOLOGI JAKU IBAN

Fonem Segmental Jaku Iban


1. Fonem Vokal (Vocal mua, tengah, belakang, nasalisasyen,
palatalisasyen)
2. Diftong
3. Fonem Konsonan (Meletup (Letupan), Kindas (Geresan ) , Meresu
( Letusan ), Nasal ( Sengau ), Setengah vokal ( Separuh Vokal )
4. Injau ( Pinjaman)

Fonem Suprasegmental Jaku Iban


1. Prosodi Munyi vocal dlam jaku Iban
2. Munyi inggar / lantan
3. Empas jaku
4. Nada
5. Senai
6. Munyi panjai / pandak 2. Diftong
- Bisi 3 diftong kitai Iban : ai, au, enggau ui.
- Diftong = asil ari munyi 2 iti vocal ti berimbai
FONEM SEGMENTAL JAKU IBAN - Vocal rangkap = munyi 2 vokal berimbai ti ngundan nada, entak
1. Fonem Vokal enggau pemanjai munyi ti sama ungkup tiap-tiap vocal ti nirika
- Vocal mua : rangkap nya tadi. chunto = bau, pais, buah, kuih
Bisi 3 vokal mua /I,e,a/ . chunto: - Chunto diftong ai (ai, panggai, entekai, kedai)
/i/ : /kita/ibu/, indai/ Au (au, pulau, salau, tikau)
/e/ : /bela/, /benta/, /benat/ Ui (ukui, kalui, silui, sungkui)
/a/ :/aku/, /batu/

- Vocal belakang
Bisi 2 fonem vocal belakang : /o/ enggau /u/ : chunto;
/o/ : /kokgo/, /moto/
/u/ : /paku/, /laku/

- vokal tengah
semina siti aja fonem vocal tengah : chunto ; // chunto :
// : /skut/ . nlap/

Munyi diftong dalam jaku Iban

3. Fonem konsonan
K = munyi ti diasilka lebuh pejalai angin tesekat, betelisih, bekindas Fonem Suprasegmental Jaku Iban
@ diempang siti ari organ artikulasyen baka mulut, gusi, kelekanit 1. Prosodi
lemi enggau rengka artikulasyen bukai. - Prosodi = bidang pansik pasal munyi jaku, lebih agi munyi segmental
4 bengkah kebuah dikena nentuka klasifikasyen munyi konsonan: dlm jaku.
- munyi begetar tauka enda - elemen dalam prosodi baka = pengeliut jaku, penyiru, entak, senai,
- palan ti ngasilka munyi pengelaju jaku enggau ti bukai.
- chara sebut enggau bansa sekat tauka empang - Chunto: Ari ni nuan? tauka Deka kini nuan? (ngembuan nurun niki
- mekanisme arus (Pejalai) angin sada nyawa ti ngundan elemen di atas nya tdi)
- Suprasegmental = prosodi ti mai reti pansik pasal munyi ti sama
i. Meletup - Munyi segmental nya proses ngeluarka unit linguistic ari teks tauka
-6 fonem meletup /p, b ,t, d, k/ enggau /g/ jaku.
/p/ ; /panas/, /sampuk/
/b/ ; /bakul/, /belah/ 2. Empas jaku
/t/ ; /tabin/, /bata/ - Empas sada nyawa orang ti bejaku nya ulih bendar nyaup kitai mereti
/d/ ; /dabai/, /dadu/ sekalika jaku kitai enggau iya nya manah tauka enda.
/k/ ; /baka/, /kaya/ - Kitai mega ulih ngaga anggap bepelasarka munyi sada nyawa tauka
/g/ ;/gam/, /gusak/ empas jaku orang ti berandau enggau kitai.
*diatas tu semina chunto, lalu chara nyebut, kereban artikulasyen 3. Nada
dkna ngasilka ngiga leman penerang Kediri empu - Nada dlm jaku Iban mangku tanggung pengawa ti besai dalam jaku
- Iya nya, ngelai ayat ti enda sebaka, nunjukka frasa enggau klausa.
ii. Kindas 4. Senai
-bisi 2 kindas enda bemunyi /s/ enggau /h/ - Ketu / ngela lebuh mansutka jaku, suah nyadi sebedau nyebut pekara
/s/ ; /sabun/, /basu/ ke berat deka dikenataika.
/h/ ; /hari/ 5. Munyi panjai / pandak
- Pemanjai munyi meri lanjan ke jaku kitai.
iii. Meresu - Pemanjai jaku reti nya munyi ti dipanjaika nya ulih betan ba endur
-bisi 2 /c/, /j/ artikulasyen enggau nadai besekat.
/c/ : /chabut/, /bacha/ - Pemanjai munyi mega ulih disemaka enggau gaya asai ati lebuh rindu.
/j/ ; /jala/, /baja/ Chunto; (i) rumah aku.
(ii) : rumah aku.
iv. Nasal - Pekara ti baka nya enda sebaka enggau pemanjai munyi enggau
-bisi 4 konsonan nasal /m/,/n/,//,// morfem, iya nya ngelaika reti leka jaku ti enda sebaka, nitihka
/m /: /malam/, /manah/,/pendam/ pemanjai munyi.
/n/ :/nipu/,/mana/,/dan/ - [:] dikena nunjukka munyi ti panjai
// :/awa/, /ali/
// : /agay/,/buta/ 6. Munyi inggar / lantang
- Munyi ti ulih dipanjaika nya munyi ti lantang.
v. Setengah vocal - Munyi konsonan ulih betan ba endur artikulasyen tang enda lama, baka
-bisi 2 fonem setengah vocal /w/, /y/ l, r.
/w/ : /sawang/, /takraw/ - Lalu semua munyi nasal enggau munyi frikatif s, munyi l enggau r
/y/ : /buyu/, /tuyu/ dikumbai munyi likuida laban munyi nya semunyi enggau ai ti nerus
neritik