Anda di halaman 1dari 31

PENGENALAN Kerajaan Turki Uthmaniyah (TU) telah diasaskan oleh Uthaman bin Ertughrul

bin Sulaiman Shah yang berasal daripada suku Qayi. Iaitu sebuah Kabilah Al-Ghuzz dari

kalangan orang Islam Turki yang tinggal berdekatan laut Caspian. Beliau merupakan

seorang pemimpin yang telah terlibat dalam memerangi kaum Monggol ketika memberi

khidmatnya kepada kesultanan Salquq dan berjaya menumpaskan pihak Byzantine sehingga

Sultan Ali al-Din mengangkatnya sebagai Amir dengan nama Bad al-Shah Al Uthman.1 Hal

ini telah menyebabkan empayar tersebut telah dikenali berdasarkan namaya iaitu Empayar

Uthmaniyah.2 Kehebatan Uthman yang memerintah Turki telah disambung oleh

pemimpinpemimpin lain selepasnya yang mempunyai kekuatan peribadi dan moral yang

tinggi iaitu seperti Sultan Murad I, Sultan Murad II, Sultan Bayazid I, Sultan Muhamad

alFatih, Sultan Salim I dan mencapai tahap kegemilangannya pada zaman Sultan Sulaiman

Qanuni (1520-1566). Pemerintahan yang hebat di kalangan pemimpin ini telah meletakkan

empayar TU dalam keadaan yang sangat hebat sehingga mampu berkembang sehingga

Afrika Utara disebelah barat daya dan Parsi di sebelah Timur. Kesultanan Uthamaniyah

mempunyai lebih banyak taklukan di Eropah berbanding Asia.3 Ini membuktikan bahawa

para pemimpin kerajaan TU lebih cenderung dalam memperluaskan kekuasaan mereka ke

Eropah.

Eeman Mohamed Abbas, Sultan Abd Al-Hamid II dan Kejatuhan Khilafah Islamiah (Peranan

Gerakan Nasionalis dan Golongan Minoriti), Prospecta Printers, Kuala Lumpur, 2002, hlm. 5.

2 Fadhlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Sejarah Penjajahan dan Pergolakan, Thinkers

Librarys ,2000, hlm. 123. 3 Mohammad Redzuan Othaman, Timur Tengah dan Afrika Utara

Moden, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, hlm.56


1
TU mulai mengalami kemerosotan semenjak pemerintahan Sultan Salim II. Kekuatan TU

tidak lagi mampu bertahan sehingga akhirnya tumbang sepertimana yang terjadi kepada

pemerintahan khalifah lain terdahulu. Namun, kejatuhan TU bukan sekadar kerana

kelemahan pemerintahnya tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti proses

Tanzimat, Nasionalisme, Kelonggaran ketenteraan, Pengkhianatan dalaman dan Ancaman

Luaran. Hal ini akan dibahaskan melalui esei ini. FAKTOR-FAKTOR KEJATUHAN TURKI

UTHMANIYAH 1.0 Kelemahan Pemerintah Pada Awal abad ke-17, kerajaan TU berada

dalam keadaan yang tidak stabil apabila pemerintahannya yang kerap bersilih ganti akibat

kematian pemimpinnya. Hal ini mengakibatkan setiap kali pertukaran Sultan berganti polisi

kerajaan juga bertukar dan kestabilan negara kerap goyah. Lima orang sultan pertamanya

pada abad ke -17 meninggal sebelum menjangkau usia 35 tahun . Pada saat ini pemimpin

sangat bergantung kepada para pegawai untuk menguruskan pentadbiran negara. 4 Kurun

ini menyaksikan kelemahan ramai pemerintah TU. Terdapat ramai sultan yang tidak sekuat

sultan-sultan terdahulu antaranya ialah Sultan Mustafa I (1617 M), Uthman II (1617-1621 M),

Murad IV (1622-1640), Ibrahim bin Ahmad (1639-1648 M), Muhammad IV (1648-1687 M),

Suleiman III (1687-1690 M), Ahmad II (1690-1694), Mustafa II (1694-1703 M), Ahmad III

(1703-1730 M), Mahmud I (1730-1754 M), Ahman III (1754-1787 M), Mustafa III (1757-1773

M), dan Abdul Hamid I (1773-1788 M). 5

45

Mohammad Redzuan Othaman, Timur Tengah dan Afrika Utara Moden, hlm. 69 Ali

Muhammad Ash- Salabi, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Pustaka AlKausar,

2003, hlm .403-425.


2
Sultan Utsman ke II misalnya telah menaiki takhta ketika baru berumur 13 tahun. Sultan

hanyalah boneka dan kuasa pemerintah terletak ditangan golongan elit Turki. Sultan hanya

menurut kehendak golongan tersebut yang berkepentingan peribadi. Sepanjang

pemerintahannya selama setahun empat bulan penggantian Perdana Menteri telah berlaku

sebanyak tujuh kali. 6 .Selain itu, kelemahan juga dapat dilihat semasa Sultan Murad V.

Beliau telah dinaikkan oleh golongan Freemasonry (sebuah pertubuhan Yahudi) dan hanya

sempat memerintah selama 93 hari kerana penyakit gila akibat terlalu takut. Beliau takut

melihat kematian Sultan sebelumnya iaitu Sultan Abdul Aziz yang mati dibunuh. Selain itu

beliau adalah seorang yang mudah tertipu dan merupakan seorang kaki arak dan tidak

berwibawa. 7Sultan pada kurun ke-18M juga berperibadi lemah dan terkenal dengan sikap

zalim, ingin berlagak dengan kemewahan dan tunduk kepada hawa nafsu. 8 Kelemahan

Pemerintah mengawal golongan Harem dan pegawai tempatan juga menjerumuskan TU ke

lembah kejatuhan. Pada kurun ke-16 telah menyaksikan kemasukan pengaruh perempuan

dalam pemerintahan TU. Hal ini berikutan Sultan Uthamaniyah pada abad ke-16 sangatlah

dipengaruhi oleh perempuan kerana mereka hidup terkurung di Istana Harem.9 Mereka

dikurung bagi mengelakkan pergaduhan antara bakal waris takhta sehingga menyebabkan

mereka lemah dan tidak pandai

memerintah kerajaan.10 Maka, kelemahan ini telah dimanfaatkan oleh intitusi Harem.

Golongan Harem berusaha untuk menaikkan zuriat masing-masing untuk menjadi

67

Ibid., hlm. 404. Ibid., hlm 528-529. 8 Fadhlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Sejarah

Penjajahan dan Pergolakan, hlm.3. 9 Harem. merujuk kepada ruangan dalam rumah yang

menjadi kediaman para wanita, iaitu yang terdiri daripada kelompok isteri dan gundik kepada

tuan rumah. Fadhlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Sejarah Penjajahan dan
Pergolakan, hlm..4. 10 Mohammad Redzuan Othaman, Timur Tengah dan Afrika Utara

Moden, hlm.59.

3
sultan sehingga sanggup membunuh antara satu sama lain dan mengadakan pelbagai

komplot agar cita-cita mereka tercapai. Akibatnya, berlakulah perebutan kuasa sehingga

menyebabkan suasana politik lemah dan kepimpinan menurun dan pemerintah gagal

mengawal situasi ini. Selain itu, sikap pegawai kerajaan TU juga berpecah-belah. Mereka

sangat mementingkan kedudukan mereka dan sanggup melakukan apa saja untuk

mempertahankan kedudukan. Maka, berlakulah rasuah dan penyelewengan kuasa.

Golongan istana tidak bersatu padu dan birokrat awam atau Kaleimiyyeh yang menjawat

jawatan tinggi juga berpecah belah pada abad ke-18.

11

Kelemahan yang

wujud dalam pemerintahan ini dan pegawai yang mula berpecah belah dan mempunyai

matlamat untuk kepentingan diri telah membawa kepada kejatuhan TU. Contohnya golongan

pembesar daerah derebey yang menguasai kawasan-kawasan lembah

kerap kali mencabar kerajaan pusat dan mengistiharkan kemerdekaan sendiri.12 Selain itu,

pembesar-pembesar tempatan yang cuba membebaskan diri daripada TU adalah seperti

Mamalik di Iraq, Alu Al-Azim di Suriah, Al-Syihabiyun di Libanon, Zahir Al-Umar di Palestin

dan sebagainya.13 Situasi ini membuktikan kelemahan pemerintah TU sehingga pembesar

berani berpaling tadah dan melakukan pemberontakan yang makin melemahkan TU. 2.0

Proses Tanzimat
11

Marshall G.S. Hogson, Mohd Razali Masrun (terj.), Kebangkitan Islam: Gambaran dan

sejarah dalam Tamadun Dunia. Empayar Serbuk Letupan dan Zaman Moden jil III, Dewan

Bahasa dan Pustaka, hlm.166. 12 Fadhlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Sejarah

Penjajahan dan Pergolakan,, hlm.4. 13 Ali Muhammad Ash- Salabi, Bangkit dan Runtuhnya

Khilafah Utsmaniyah, hlm. 712.

4
Tanzimat14 bermaksud mengatur, menyusun dan memperbaiki. Dalam sejarah TU, Tanzimat

merupakan satu pergerakan pembaharuan atau reformasi yang dilakukan TU dalam tahun

1939-1876. Sayangnya pemodenan yang dibuat dalam konteks TU adalah pembaharuan

yang berasaskan pembaratan. Situasi ini semakin membuatkan TU semakin parah dan

terperangkap dengan situasi sehingga hancurnya empayar yang luas ini. Pemodenan yang

dilakukan bermula dengan pengistiharan Hatt-i-Sarif atau dikenali Piagam Kamar Merah

(1830) dan Hatt-I- Humayun (1856) oleh Sultan Abdul Majid dan Rasyid Ali dan Fuad

Pasha.15 Piagam ini merangkumi pembaharuan pentadbiran, penyelarasan sistem cukai,

sistem kerahan tenaga, persamaan hak individu dan pendidikan sekular menggantikan

pendidikan islam. Proses ini telah menyebabkan kemasukan fahaman sekular yang

membahayakan TU. Piagam Hatt-IHumayum lebih menegaskan tentang sekularisme iaitu

dengan menggugurkan rujukan tentang syariat Islam. 16Sebenarya proses ini amat dinanti-

nanti oleh dunia barat kerana reformasi ini menguntungkan mereka dan rakyat kristian yang

berada di bawah TU. Dari sudut ekonomi, pembaharuan ini merangkumi pembinaan

infrastruktur canggih seperti pembinaan Sistem Kereta api Eropah Barat menerusi Anatolia

terus ke Baghdad.1718 TU berhutang sehingga menyebabkan tekanan daripada pihak

Eropah

14

Al-Tanzimat ialah perkataan bahasa Arab yang telah memasuki bahasa Turki Uthmaniyah

dalam istilah politiknya. Ia adalah gerakan pembaharuan dan penyusunan mengikut cara

Eropah dan pihak Barat. Maknanya dari sudut sejarah pula ialah gerakan pembaharuan

dalam TU pada kurun ke-13 Hijrah atau ke-19M mengikut institusi-institusi dan

undangundang eropah. Lihat Eeman Mohamed Abas,Sultan Abd Al-Hamid II dan kejatuhan

Khilafah Islamiah, hlm.39. 15 Marshall G.S. Hogson, Mohd Razali Masrun (terj.),

Kebangkitan Islam: Gambaran dan sejarah dalam Tamadun Dunia. Empayar Serbuk Letupan
dan Zaman MOden jil III, hlm.200. 16 Fadhlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Sejarah

Penjajahan dan Pergolakan, hlm.126127. 17 Marshall G.S. Hogson, Mohd Razali Masrun

(terj.), Kebangkitan Islam: Gambaran dan sejarah dalam Tamadun Dunia. Empayar Serbuk

Letupan dan Zaman MOden jil III, hlm.303 18 Ibid., hlm.200

5
yang mendesak agar Istanbul menghapuskan sekatan Import. Hal ini menyebabkan

barangan daripada Eropah telah memenuhi pasaran TU dengan harga yang sangat murah

sehingga menghancurkan ekonomi TU sendiri. Contohnya kemasukan

barangan luar secara berterusan, kain-kain yang dibuat di luar negeri , adalah daripada

bahan mentah Syria mengancam dan memusnahkan industri Syria.19 Sultan Abd al-Aziz

meneruskan Tanzimat sehingga empayar tersebut muflis

pada 1875 dengan pinjaman besar dari Eropah, membawa kepada tertubuhnya Pentadbiran

Hutang Awam Kebangsaan Uthmaniyah, yang kerajaan dan pemilik bank eropah mengawal

kewangan Uthmaniyah. Pada 1876, setelah Sultan Abdul Hamid II menaiki takhta , hutang

yang ditanggung oleh kerajaan TU ialah melebihi daripada 200 juta pound Sterling. Ini

membuktikan proses Tanzimat dalam bidang ekonomi

memberikan kesan buruk dalam kestabilan ekonomi TU dan menghancurkan TU. Dari sudut

sosial, Proses Tanzimat telah mewujudkan banyak sekolah-sekolah sekular menggantikan

sekolah yang berpendidikan Islam. Pendidikan sekular ini

tertumpu kepada karya sastera tertentu, arena persuratan berkembang maju dan terjemahan

daripada fiksyen barat.20 Malahan sistem pendidikan telah disusun semula dan pada 1866,

sebuah Kementerian Pelajaran Umum ditubuhkan untuk menyelia sekolah sekular.21 Maka,

sekolah sekular mula tumbuh seperti cendawan di TU. Malahan negara barat juga

mengambil peluang ini untuk menyerapkan pendidikan mereka melalui beberapa institusi

pendidikan seperti Amerika menubuhkan


19 20

Mohammad Redzuan Othaman, Timur Tengah dan Afrika Utara Moden, hlm. 102. Marshall

G.S. Hogson, Mohd Razali Masrun (terj.), Kebangkitan Islam: Gambaran dan sejarah dalam

Tamadun Dunia. Empayar Serbuk Letupan dan Zaman MOden jil III,, hlm. 302. 21

Mohammad Redzuan Othaman, Timur Tengah dan Afrika Utara Moden, hlm. 103.

6
Universiti Bosporus (1863) dan Maktab Protestan Syria ( 1866). Manakala Perancis

mengasaskan Imprrimerie Catholique pada 1853 dan the Universitende St. Joseph pada

1875.22 Situasi ini makin menggalakkan penerapan idea nasionalisme, kapitalisme,

imperialism terhadap masyarakat sehingga menyebabkan sentimen perkauman semakin

menebal dan akhirnya idea-idea barat ini telah berjaya menjatuhkan kerajaan Islam TU.

Malahan, pengenalan undang-undang barat juga telah dibawa masuk yang telah

mengetepikan undang-undang Islam yang diguna pakai selama ini. Pada 1869 Menteri

kehakiman TU telah menubuhkan makhamah sekular yang mengehadkan bidang kuasa

mahkamah Syariah.23 Hal ini merupakan petanda masyarakat mula lebih memandang dunia

dan mengetepikan undang-undang yang selama ini telah diguna pakai oleh TU dan

mendorong kejatuhan TU. Dari sudut politik dan pentadbiran, kerajaan TU telah

memperkenalkan pentadbiran ala barat yang bertunjangkan sistem demokrasi. Kementerian

tertentu telah ditubuh seperti kementerian Pelajaran (1857), polis(1870) dan Majlis Tanzimat

yang berperanan menasihati Sultan. Tetapi hakikatnya sultan hanya mengikut telunjuk

golongan Pasha dan tanpa sebarang kuasa dalam menentukan dasar negara.24 Malahan,

kuasa-kuasa Gabenor wilayah turut dikurangkan. kesultanan TU. 3.0 Kelonggaran

Ketenteraan Situasi ini melemahkan

22 23 24

Ibid., hlm. 104 Ibid. Fadhlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Penjajahan dan

Pergolakan, hlm.162.

7
Kekuatan TU ketika zaman keagungannya adalah dari segi ketenteraan dan ini terbukti

dengan siri-siri perluasan kuasa yang dilakukan oleh Sultan-sultan terdahulu. Namun, disiplin

ketenteraan yang mulai longgar apabila pasukan tentera tidak lagi tinggal didalam kem dan

bergaul dengan masyarakat, seperti dibenarkan berkahwin membuat kerja sampingan

tertutama berniaga malah ada yang terlibat dengan aktiviti tidak bermoral seperti minum

arak, rasuah dan sebagainya. Janissari tidak lagi menjadi pasukan elit yang padu dalam

kesetiaan kepada sultan, tetapi memupuk minat terhadap tanggungjawab luaran mereka dan

seringkali kekurangan latihan ketenteraan. 25 Selain itu, pasukan khas ini sering

memberontak terhadap sultan.26 Malahan pasukan tentera telah diwarnai dengan unsur-

unsur rasuah dari peringkat atasan hingga ke peringkat bawahan. Kelemahan disiplin

dikalangan pegawai atasan akibat penjualan jawatan dari peringkat atasan. Pada awalnya,

pelantikan

adalah berdasarkan kemampuan berubah apabila peningkatan cukai secara tidak langsung

telah menyebabkan wang menjadi segala-galanya untuk pengimbangan pendapatan.27

Disiplin ketenteraan merosot pada semua jentera pusat dan ini menggoyahkan kerajaan TU

ketika menghadapi pemberontakan dalaman dan serangan luaran. Perlu saya tegaskan,

bahawa TU adalah sebuah kerajaan yang luas dan bagi menampung keluasan ini sistem

ketenteraan yang cekap amat penting. Tetapi, apabila keaadaan ketenteraan yang tenat,

pengawalan kawasannya menjadi lemah dan TU mulai goyah dan secara perlahan-lahan

menuju kejatuhan.

25 26
Mohammad Redzuan Othaman, Timur Tengah dan Afrika Utara Moden, hlm 65. Fadhlullah

Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Penjajahan dan Pergolakan, hlm.4. 27 Marshall G.S.

Hogson, Mohd Razali Masrun (terj.), Kebangkitan Islam: Gambaran dan sejarah dalam

Tamadun Dunia. Empayar Serbuk Letupan dan Zaman Moden jil III, hlm. 150151.

8
Akibatnya, pembubaran unit Janissari telah dibuat dan ditentang hebat oleh golongan

Janissari tetapi pembaharuan tetap dibuat oleh Sultan Mahmud II kerana menyedari

kelemahan pasukan Janissari. Pemodenan tentera dibuat pada abad 19 dengan mengupah

pakar asing dan menghantar pegawai kanan menjalani latihan di negara Barat. Sesiapa

sahaja yang mempunyai kewarganegaraan boleh memasuki tentera berbeza dengan

sebelum, ini yang hanya khusus untuk orang Islam sahaja dan kewajiban membayar cukai

gantian yang dikenali askariyyah kepada minoriti lain sebagai ganti perkhidmatan tentera.

Sultan Mahmud II misalnya telah membeli senjata baru dan peralatan senjata kecil yang

disembunyikan di Istananya.28 ini tetap tidak mampu menandingi negara Barat. Tetapi

langkah

4.0 Pergerakan Nasionalisme TU kukuh dalam empayarnya kerana kesatuan yang wujud

didalamnya. Namun, sejak fahaman sekular mulai meresap dalam nadi masyarakat yang

berbilang kaum di bawahnya, perpecahan mula berlaku dan masing-masing bersaing

sehingga

menjerumuskan TU ke jurang kejatuhan. nasionalisme yang diimport dari Barat ini

merupakan senjata yang amat ampuh. Malahan, institusi pendidikan sekular dan

perkhidmatan pos serta kemudahan perhubungan lain yang ada membolehkan ideologi dan

pemikiran baru yang diterapkan Eropah termasuk konsep revolusi, nasionalisme dan

imperialism telah menyuburkan semangat kebangsaan bangsa Arab dan sentimen

memerdekakan tanah Arab dari Turki yang berkobar-kobar.29 Gerakan perkauman ini

28 29
Mohammad Redzuan Othaman, Timur Tengah dan Afrika Utara Moden, hlm. 91. Hamedi

Mohd. Adnan, Krisis Timur Tengah, Penerbit Amal, 1991, hlm. 17

9
merupakan faktor keruntuhan TU kerana ketiadaan sikap bersatu padu ini telah memulakan

fasa penjajahan barat dalam memecahbelahkan TU. Malahan nasionalisme mengandungi

bibit-bibit jahilliyah yang sama dengan semangat abasiyah yang diharamkan oleh Islam.

Nasionalisme inilah yang mengasingkan umat Islam antara satu sama lain dan

menyebabkan mereka terus dikuasai oleh Barat.30 Sentimen anti Turki wujud bermula abad

ke-19. Contohnya di Arabia, telah

wujud pergerakan Wahabiyah yang bersifat anti Barat dan menentang dominasi Turki serta

menentang amalan korupsi didalam TU. Golongan ini Berjaya menakluki Mekah tetapi

seketika sahaja sebelum dikalahkan oleh Muhamad Ali Pasha pada 1810 dan pergerakan ini

Berjaya menawan kembali Mekah pada 1924. Selain itu, masyarakat Maronite di Lubnan

juga menjalankan sentiment anti-Turki akibat tidak berpuashati dianggap masyarakat kelas

kedua. Sentimen ini kian memuncak apabila berlakunya gerakan kemerdekaan Kristian

Lubnan pada 1860. Kewujudan sentimen perkauman antara masyarakat Turki dan Arab ini

memuncak pada zaman Sultan Abdul Hamid apabila beliau telah mengenakan tindakan

keras kepada masyarakat Arab dalam proses melumpuhkan gerakan pemberontakan tetapi

sebaliknya tindakan itu ditafsir sebagai cubaan memenangkan bangsa Turki dan dasar anti-

Arab. Sebenarnya,

gerakan kemerdekaan Arab ini telah di taja oleh Kristian Barat untuk menjatuhkan kesatuan

dunia Islam. Selain itu, Syarif Husain telah memberontak terhadap kerajaan TU pada Jun

1916 melalui komplot yang didalangi British. Syarif Husain sanggup menjual kehormatan

agama kerana terpengaruh dengan janji British. Pemberontakan yang

30
Fadhlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Sejarah Penjajahan dan Pergolakan, hlm. 56.

10
dilakukannya dikenali sebagai pemberontakan Arab dan Berjaya mengalahkan TU dengan

bantuan pihak British. Kerajaan TU akhirnya runtuh kerana ketamakan Syarif Husain dan

pihak British yang berjaya menguasai kerajaan tersebut.31 Nasionalisme Turki juga

berperanan menjatuhkan kerajaan TU sendiri. Pertubuhan al-IIttihad wa al-Taraqqi telah

membangkitkan semangat perkauman dikalangan masyarakat Turki. Pertubuhan ini menyeru

kepada konsep baru seperti tanah air, perlembagaan, persamaan dan kebebasan. Matlamat

persatuan ini ialah menggulingkan Abdul al-Hamid II dan menggantikannya dengan

perlembagaan,

keadilan dan reformasi. Yang memalukan, matlamat persatuan ini digariskan oleh orang

Yahudi dan Freemason yand secara terangannya cuba memecahbelahkan umat Islam.32

Akhirnya, hal ini menjadi kenyataan apabila terhapusnya khalifah Uthmaniyah pada 1924.

Nasionalisme Arab dan Turki ini berterusan sehingga meletusnya perang dunia yang

pertama. Kemunculan gerakan-gerakan seperti Turki Muda dan sebagainya telah

menyebabkan berlakunya peperangan yang mengugat TU. Kerajaan ini tidak mampu

bertahan dengan serangan dalaman dengan bantuan pihak Barat yang sentiasa menanti

untuk membahagi-bahagikan wilayah TU. Pada akhirnya, selepas Barat menjajah negara

Islam barulah pemimpin gerakan nasionalisme ini mengaku salah dan berpendapat kerajaan

Islam dibawah TU adalah seribu kali lebih baik dari Barat. Malahan Nasionalisme yang

diperjuangkan gagal merealisasikan slogan mereka iaitu pembaharuan, kebebasan dan

keadilan. Nasionalisme Turki, Nasionalisme Arab seiring

31 32

Ibid., hlm. 70-71. Eeman Mohamed Abbas, Sultan Abd Al-Hamid II dan Kejatuhan Khilafah

Islamiah (Peranan Gerakan Nasionalis dan Golongan Minoriti), hlm. 306.


11
dengan perancangan Barat dalam membangkitkan permusuhan dalaman TU ini berjalan

lancar sehingga mengheret kerajaan TU ke lurah kehancuran. 5.0 Penyelewengan Islam

Ajaran islam pada saat akhir kerajaan TU, telah dicemari oleh amalan kurafat dan tahayul

yang melampaui batas.Masyarakat TU semakin lali dan mementingkan keduniaan. Hal ini

terbukti apabila ramai menghiaskan diri dengan tangkal, azimat dan Jampi serapah untuk

menghindar diri dari penyakit atau bala bencana. Malahan berlaku pemujaan kubur seperti

memuja kubur wali atau orang yang dianggap keramat.33 Arak, Candu dan pelacuran

semakin berleluasa dan melemahkan umat Islam. Selain itu, masjid telah lengang dan

terdapat juga masyarakat TU yang berpuas hati dengan membilang tasbih tanpa melakukan

tugas-tugas wajib seperti solat lima waktu. Terpesong dari ajaran Islam bermakna kelunturan

nilai-nilai peribadi dan manusia berpaling ke arah dunia sehingga memporak-perandakan

keadaan masyarakat yang sudah sedia tenat dalam kerajaan TU. Malahan, yang lebih

menyedihkan adalah kemunculan para sufi yang menyimpang dari al-Quran dan al-Sunnah

dan

bersekongkol dengan pihak tertentu dalam menjatuhkan umat Islam itu sendiri.34 Situasi ini

diakui oleh Sultan Abdul Hamid II ketika memberi syarahan ketika merasmikan pembukaan

sidang parlimen pertama pada 19 Mac 1877/ 4 Rabiul Awal 1294 H mengakui bahawa:

33 34

Fadhlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Penjajahan dan Pergolakan, hlm. 5-6 Ali

Muhammad Ash- Salabi, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, hlm. 733.

12
sepanjang 600 tahun, kekayaan dan kebahagiaan negara dan rakyat jelata sentiasa

meningkat menuju kemajuan dan perkembangan di bawah perlindungan keadilan dan

kedaulatan undang-undang, namun setelah itu kita mulai mengalami kemerosotan secara

berperingkat disebabkan kelemahan kita mengikut dan berpandu dengan syariat Allah. Lalu

kekuatan tersebut digantikan dengan kelemahan.35

Hal ini jelas membuktikan bahawa masyarakat TU yang telah meninggalkan syariat Islam

dari pelbagai sudut ekonomi, sosial dan politik dan berpaling kepada konsep keduniaan

melumpuhkan nilai-nilai rohani dan nilai-nilai positif dalam pembentukan jiwa dan diri

seorang khalifah yang baik sehingga mendorong kemunculan pelbagai kemaksiatan yang

akhirnya menjerat kerajaan TU.

6.0 Peranan golongan minoriti Golongan minoriti dalam TU turut berperanan dalam

menjatuhkan kerajaan TU . Golongan tersebut ialah orang Yahudi dan Armenia. Orang

Yahudi merupakan terdiri daripada golongan kaya yang terlibat dalam perniagaan, perubatan

dan jawatan penting lain. Mereka memainkan peranan penting dari sudut sosial,

kebudayaan, politik dan ekonomi. Kaum Yahudi ini berperanan selama 400 tahun dalam

menjatuhkan kerajaan TU. Sultan Abd Hamid pernah menyatakan bahawa baginda tidak

bimbang pemberontakan dari pihak Rum, Armenia dan Albania kerana mampu

memadamkannya, kecuali orang Yahudi, kerana mereka orang-orang kaya dan sukar

menghadapi mereka.36

35
Eeman Mohamed Abbas, Sultan Abd Al-Hamid II dan Kejatuhan Khilafah Islamiah (Peranan

Gerakan Nasionalis dan Golongan Minoriti), hlm.97. 36 Ibid., hlm. 510.

13
Orang Yahudi terutama Yahudi al-Dunamah telah melakukan pelbagai cara dalam

menjatuhkan TU termasuk seruan perkauman, sama ada perkauman Arab, Turki, Kurdi dan

lainnya dan dengan mengajak menyertai pertubuhan sulit terutama Freemason. Mereka turut

menggunakan propaganda dan akhbar-akhbar bagi meruntuhkan khilafah.37 Orang Yahudi

mempunyai misi dalam mendapatkan Palestin tetapi terhalang oleh pemimpin-pemimpin TU

yang tidak mahu menyerahkan bumi suci itu kepada kaum Yahudi. Kurusu, seorang peguam

Yahudi iaitu wakil peribadi kepada Theodore Herzl, pemimpim utama Zionis bersumpah

menggulingkan Abdul Hamid kerana sebelum itu enggan menyerahkan bumi Palestin

kepada pihak Zionis.38 Hal ini membuktikan pihak Yahudi berperanan penting dalam

menjatuhkan kerajaan TU dan melakukan pelbagai cara dalam menjatuhkan TU dan

sanggup bersekongkol dengan pihak Barat dalam memastikan kejatuhan kerajaan TU.

Seorang penganalisa sejarah Turki berkata: Boleh dikatakan dengan tegas dan pasti

bahawa revolusi Turki hampir semuanya adalah hasil konspirasi pihak Yahudi Freemason.39

Selain itu, bangsa Armenia juga berperanan dalam menjatuhkan kerajaan TU. Walaupun

awalnya bangsa ini sangat setia dan berpuas hati dengan pemerintahan TU tetapi hasutan

barat dan pendidikan sekular menjadikan mereka bangsa yang menentang TU. Mereka

merupakan pengikut pelbagai Mazhab seperti Kristian, Khatolik, dan Protestan. Masyarakat

Armenia Mempunyai jawatan dalam jabatan kerajaan, wilayah dan kedutaan pada zaman

Sultan Hamid. Mereka telah bertindak mengkhianati TU dengan membantu Rusia

menentang TU pada 1876 kerana

37

38

39
Ibid., hlm. 511. Fadhlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Penjajahan dan Pergolakan,

hlm.163.

Eeman Mohamed Abbas, Sultan Abd Al-Hamid II dan Kejatuhan Khilafah Islamiah (Peranan

Gerakan Nasionalis dan Golongan Minoriti), hlm. 436.

14
terpengaruh idea Nasionalisme yang telah diterapkan.40 Malahan mereka menubuhkan

pergerakan bersenjata yang di pelopori pelajar Armenia yang mendapat pendidikan di

Switzerland dan Perancis. Mereka mengeluarkan akhbar-akhbar sendiri seperti alJaridah

dan pihak Inggeris dan Yahudi telah memberikan bantuan kewangan kepada mereka dalam

pergerakan menjatuhkan TU. Semasa pemerintahan Sultan al-Hamid, bangsa Armenia

mempunyai 9 akhbar yang mempunyai hubungan dengan negara Barat.41 Barat

menggunakan bangsa ini sebagai boneka untuk menjatuhkan TU kerana mereka merupakan

minoriti beragama kristian. Malahan pelajar-pelajar Armenia yang belajar ke Barat telah

bersekongkol dan membuat perjanjian dengan para pemimpin Parti al-Ittihad wa al-Taraqqi

( Satu persatuan Yahudi) untuk berjuang mengubah perlembagaan, menukar sultan dan

lainlain. Para pemimpin ini membawa bersama mereka revolusi dan perkauman bagi

menentang TU.42Pengkhianatan dalaman yang dilakukan oleh masyarakat minoriti TU ini

jelas membawa kepada keadaan kucar kacir dan berpecah-belah sehingga menjatuhkan

kerajaan TU. 7.0 Campurtangan Kuasa Asing Pihak Barat sentiasa menanti peluang untuk

menjatuhkan kerajaan TU. Oleh kerana soal keagamaan ( permusuhan Kristian dan Islam)

dan ekonomi (Kedudukan dunia arab yang berada ditengah merupakan strategik untuk

perdagangan), kerajaan TU seolah-olah menjadi sebuah kerajaan yang perlu dijatuhkan.

Britain, Rusia,

40 41

Ibid., hlm.622. Ibid., hlm.639. 42 Ibid., hlm.640-641.

15
Perancis, Jerman dan Itali sentiasa memanfaatkan setiap situasi dalam negara TU untuk

menjatuhkannya. Contohnya ketika bangsa Armenia enggan membayar cukai di wilayah

Taflis telah menyebabkan kerajaan TU mengambil tindakan. Akhbar-akhbar eropah membuat

serangan kepada kerajaan TU dengan menuduh Sultan Abdul alHamid melakukan

pembunuhan besaran terhadap bangsa Armenia.43 Pihak Barat cuba campurtangan dengan

propaganda palsu mempertahankan hak golongan minoriti, menyebarkan ilmu dan

perubatan. Padahal dalam masa yang sama cuba menerapkan idea Nasionalisme dan

hasutan serta membiayai pihak-pihak yang berjuang untuk menjatuhkan TU. Contohnya parti

al-IIttihad wa al-Taraqqi (nasionalis Turki) telah dibantu oleh majlis Freemason (Yahudi

antarabangsa), Vienna, Budapest, London, Paris dan Berlin.

44

Hal ini membuktikan bahawa Barat

sememangnya memainkan peranan penting dalam menjatuhkan kerajaan TU sejak awal lagi

iaitu dengan meniupkan idea Nasionalisme dan seterusnya apabila semangat nasionalisme

berkobar-kobar mereka memberikan bantuan pula untuk menyemarakkan lagi perjuangan

dalam matlamat menggulingkan kerajaan TU KESIMPULAN Melalui esei yang telah

dibincangkan di atas, jelaslah menunjukkan bahawa kejatuhan kerajaan TU bukan sahaja

disebabkan oleh kelemahan pemerintah-

pemerintah akhirnya tetapi juga didorong faktor lain seperti penyelewengan agama Islam,

Nasionalisme kaum, pengkhianatan dalaman dan Ancaman luaran. Kesemua


43 44

Ibid., hlm. 638. Ibid., hlm. 436.

16
faktor ini saling berkaitan antara satu sama lain sehingga mempercepatkan proses kejatuhan

empayar Khalifah terakhir ini.

BIBLIOGRAFI Ali Muhammad Ash- Salabi. 2003. Bangkit dan Runtuhnya Khilafah

Utsmaniyah. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Eeman Mohamed Abbas. 2002. Sultan Abd Al-

Hamid II dan Kejatuhan Khilafah Islamiah (Peranan Gerakan Nasionalis dan Golongan

Minoriti), Kuala Lumpur: Prospecta Printers. Fadhlullah Jamil. 2000. Islam di Asia Barat

Moden: Sejarah Penjajahan dan Pergolakan. Shah Alam: Thinkers Librarys. Hamedi Mohd.

Adnan. 1991. Krisis Timur Tengah. Kuala Lumpur: Penerbit Amal. Marshall G.S. Hogson,

Mohd Razali Masrun (terj.). 2004. Kebangkitan Islam: Gambaran dan sejarah dalam

Tamadun Dunia. Empayar Serbuk Letupan dan Zaman MOden jil II., Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka Mohammad Redzuan Othaman. 1991.Timur Tengah dan Afrika Utara

Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,

17