Anda di halaman 1dari 19

BI ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

L
1. Abstrak 1
2. 1.0 Refleksi Kehadiran yang lalu 2
3. 2.0 Fokus Kajian 3
4. 3.0 Objektif Kajian 3
5. 4.0 Kumpulan Sasaran 4
6. 5.0 Pelaksanaan Kajian 6
7. 6.0 Jadual Pelaksanaan 13
8. 7.0 Kos 13
9. 8.0 Dapatan Kajian 14
10 9.0 Cadangan Kajian Seterusnya 16
.

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan peratus kehadiran


pelajar tingkatan 2 IW tahun ini ke sekolah dan mengenalpasti
punca-punca pelajar kerap ponteng ke sekolah. Sejauhmanakah
faktor masalah pelajar, latar belakang keluarga, pengaruh rakan
sebaya, suasana sekolah dan persekitaran mempengaruhi
masalah gejala ponteng dalam kalangan pelajar di kelas ini.
Seramai 23 orang pelajar kelas 2 IW dijadikan responden. Hasil
kajian menunjukkan pengaruh persekitaran menunjukkan faktor
utama yang mendorang pelajar di kelas ini untuk ponteng.
Faktor lain yang mendorong faktor ketidakhadiran ke sekolah
adalah masalah sikap atau diri pelajar, diikuti masalah keluarga,
pengaruh rakan sebaya dan peranan sekolah. Hasil kajian
mencadangkan beberapa langkah perlu diambil oleh kesemua
pihak yang terlibat iaitu ibu bapa, sekolah, masyarakat dan
kerajaan dalam usaha menangani gejala ponteng yang semakin
serius jika tidak dibendung.Justeru amat diharapkan pelajar
menyedari pentingnya mereka hadir ke sekolah untuk
memperoleh ilmu pengetahuan demi masa depan mereka. Ibu
bapa juga harus lebih prihatin dalam memastikan anak mereka
hadir ke sekolah bagi mengelakkan mereka terlibat dengan
masalah sosial yang tidak sihat. Guru-guru perlu lebih prihatin
dengan pelajar dan mengambil berat terhadap pelajar ponteng
supaya masalah ini tidak menjadi semakin serius pada masa
akan datang.

1.0 REFLEKSI KEHADIRAN KE SEKOLAH YANG LALU

Pada 26 Mac 2015 mesyuarat pertama pihak Pengurusan dan AJK Unit
Kajian Tindakan berlangsung dan mesyuarat kedua pada 5 April 2015
untuk memutuskan isu bagi melaksanakan kajian tindakan pada tahun ini.

1
Menurut Kamus Dewan, ponteng didefinasikan sebagai kecoh, tipu
atau lari dari tugas tanggungjawab tanpa kebenaran. Ponteng merupakan
satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Seseorang
pelajar dianggap memonteng sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpa
sebab-sebab yang dibenarkan pada hari-hari persekolahan.

Kami pihak guru dan ibu bapa merasakan tindakan yang tegas perlu
dilakukan segera sebelum gejala negatif ini sampai ke peringkat kronik.
Tabiat ponteng ini kerana terikut-ikut dengan perbuatan rakan yang
mulanya terasa janggal dan takut tetapi akhirnya akan menjadi kebiasaan.

Pelajar juga ponteng kerana rangsangan dan gerak balas. Contohnya


apabila terdapat subjek atau mata pelajaran dan mungkin guru yang tidak
diminati maka pelajar ini akan ponteng sekolah. Sikap ini jika tidak dikawal
akan terbawa-bawa sehingga menjadi kebiasaan. Di sini guru dan mata
pelajaran dianggap sebagai rangsangan dan ketidakhadiran pelajar
dianggap sebagai tindak balas.

Selain itu konflik dalaman seperti dengan rakan sekolah atau dengan
keluarga , dorongan, kemahuan dan tujuan-tujuan yang tidak disedari
adalah beberapa faktor murid tidak hadir ke sekolah. Murid tidak dapat
mencari jalan penyelesaian yang baik , mereka mengambil tindakan untuk
tidak hadir ke sekolah.

Kehadiran pelajar 2 IW pada bulan Januari ialah 88.79 %. Pada bulan


Februari 85.29 % dan pada bulan March 86. 63 %. Peratus kehadiran
pelajar 2 IW tidak mencapai sasaran sekolah iaitu 95 % . Pihak sekolah
terangsang untuk memberi focus Kajian Tindakan terhadap pelajar
tersebut untuk mengenalpasti punca ketidakhadiran mereka ke sekolah
dan berharap peningkatan peratus kehadiran pelajar 2 IW ke sekolah pada
bulan-bulan berikutnya.

Daripada refleksi di atas, pengkaji mengambil keputusan


menjalankan kajian tindakan untuk meningkatkan peratusan pelajar 2 IW
sekolah daripada perspektif pelajar, guru dan ibu bapa dengan
menggunakan kaedah I Love You. Melalui kaedah ini pengkaji
berpendapat pelajar akan terangsang serta bermotivasi untuk melakukan
perubahan tingkah laku bagi mendapatkan ganjaran / hadiah
/perhatian/pujian-pujian yang dirancang dengan baik akan menghasilkan
perubahan tingkah laku yang dikehendaki.

2.0 FOKUS KAJIAN

2
Moto sekolah Disiplin Utama Pelajaran Pertama amat sinonim dengan
suasana pelajar di kelas 2 IW ini. Sebahagian pelajar sentiasa
membangkitkan masalah tidak hadir ke sekolah secara konsistan adalah
berkaitan konflik yang dihadapi.

Memandangkan pencapaian pelajaran adalah berkadar langsung dengan


masalah kehadiran ke sekolah, kami pihak sekolah memfokuskan kajian ini
terhadap masalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Semakin tinggi
peratusan tidak hadir ke sekolah semakin merosot pencapaian dalam
pelajaran.

Dengan mengadakan aktiviti I LOVE YOU terhadap pelajar tingkatan 2 IW


di sekolah kami dan berharap pelajar komited meningkatkan peratusan
kehadiran pelajar ke sekolah.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian adalah seperti berikut:

3.1 Objektif Umum

Secara umumnya melalui kajian ini diharapkan peratus kehadiran


bulanan pelajar tingkatan 2 IW terus meningkat dan kekal melepasi
95%.

3.2 Objektif Khusus

Objektif khusus kajian adalah seperti berikut:

3.1.1 Mengenalpasti punca pelajar ponteng sekolah.

3.1.2 Mengetahui tindakan ibu bapa apabila mengetahui anak


mereka ponteng.

3.1.3 Mengenal pasti pengaruh persekitaran (environment) dan


rakan.

3.1.4 Mencadangkan langkah bersesuaian mengatasi masalah


pelajar ponteng.

3
3.1.5 Meningkatkan peratus kehadiran pelajar 2IW

4.0 KUMPULAN SASARAN

Kajian ini melibatkan pelajar tingkatan 2 IW tahun 2015. Pelajar di


dalam kelas 2 IW pada tahun ini terdiri daripada 10 orang perempuan dan
13 orang lelaki. Kesemua mereka berjumlah 23 orang yang terdiri
daripada pelajar Melayu beragama Islam. Pencapaian akademik mereka
adalah di tahap sederhana dan lemah. Pencapaian terbaik dalam
keputusan Ujian Mac ialah 1C, 4D, 4F oleh Nur Fatihah Binti Ludin. Tiga
orang calon memperolehi keseluruhan F yang kesemuanya lelaki dan
seorang calon tidak menduduki ujian.

.
Meninjau kelas 2 IW yang ceria..

4
SENARAI PELAJAR TINGKATAN 2 IBNU WAFID

BIL NAMA JANTI NO KP


NA
1 AHMAD SHAHRIMAN BIN AHMAD L 01083103056
AZHAR 9
2 AHMAD WAFIY BIN AHMAD WAHAB L 01110311038
9
3 MUHAMMAD FAHMI BIN AHMAD L 01011011056
9
4 MUHAMMAD FATHI AZIZ BIN AMRAN L 01070511043
7
5 MUHAMMAD FITRI AFIFI BIN MOHD L 01113011069
ZUKI 1
6 MUHAMMAD IKRAM MUIZZ BIN AMAN L 01021811065
9
7 MUHAMMAD IKRAM AYAFIQ BIN L 01031711035
ABDULLAH 5
8 MUHAMMAD NAIM BIN CHE YUSOFF L 01030411024
1
9 MUHAMMAD NAIM BIN MOHD NOOR L 01081111005
1
10 MUHAMMAD RASIDI BIN MOHD ROPI L 01041111034
3
11 MUHAMMAD SHAHRIL IMRAN BIN L 01100811065
ABDUL SALIM 5
12 SYUKUR IQRAM BIN MOHD ASMADI L 01022411056
7
13 AMIRUL HAFIZ BIN ROSLAN (MASUK 7 L 01040211024
APRIL 2015) 5
14 DAIYAN TRISYA HANNA BT RAMDAN P 01101611225
4
15 NUR AIN FARIHAN BT MALIKI P 01030911022
4
16 NUR AINSYAH INSYYRAH BT YUSOF P 01101211058
6

5
17 NUR FATIHAH BT MOHD LUDIN P 01060711049
2
18 NURUL ADRYANI YUSRINA BT ZAMRI P 01031511039
4
19 NURUL ANIS NAZIHAH BT MD P 01112611074
ZAINUDIN 4
20 NURUL ATIKAH BT ZAMRI P 01100411034
0
21 SITI NOR ASHIKIN BT ABD GHANI P 01031611005
6
22 SITI NOR NAZIRAH BT MOHD SHAFIE P 01111211044
4
23 UMMI ATIRAH BT MOHD RASHID P 01120811035
0

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

5.1 Tinjauan Awal

Analisis peratus kehadiran pelajar dilakukan dan didapati peratus


kehadiran pelajar tingkatan 2IW adalah paling corot iaitu 88.79 %
pada bulan Januari, 85.29 % pada bulan Februari dan 86.63 % pada
bulan Mac. Peratusan ini tidak konsistan dan masih di paras bawah
sasaran sekolah iaitu 95.00 %.

5.2 Analisis Tinjauan Awal

Analis awal mendapati 27% (10/37 jumlah hari tidak hadir) pelajar
tidak hadir pada bulan Januari kerana sakit dan sebab yang sama
pada bulan Februari sebanyak 18 % (10/55 hari tidak hadir) dengan
merujuk pada surat cuti sakit dan surat makluman sakit.
Sebahagian lagi kerana lewat dan yang lainnya tanpa sebab.
Sehingga bulan Mac seorang pelajar Muhammad Naim bin Che Yusof

6
telah dikeluarkan surat peringatan pertama dan seorang lagi, Syukur
Iqram bin Mohd Asmadi telah dikeluarkan surat peringatan kedua.

Pelajar lelaki lebih kerap tidak hadir ke sekolah.Pada bulan


Januari 30 hari daripada 37 hari pelajar lelaki 2 IW tidak hadir
(81.08%) ke sekolah. Pada bulan Februari 45 hari daripada 55 hari
(81.81%) pelajar lelaki kelas ini tidak hadir ke sekolah dan pada
bulan Mac pula 40 hari daripada 50 hari (80.00%) jumlah hari pelajar
kelas ini tidak hadir ke sekolah.

5.3 Tindakan Yang Dijalankan

5.3.1 Taklimat Kecaknaan

7
Penerangan perihal peraturan dan undang-undang salah laku
pelajar di sekolah oleh Tn. Hj. Kamaludin bin Tahir selaku guru
mata pelajaran dan Setiausaha Unit Disiplin Sekolah pada 7 April
2015. Pelajar diberikan huraian yang jelas berkenaan isu
ponteng sekolah.

Refleksi daripada tindakan 1:

Responden memberi perhatian dan memahami tugas dan tanggungjawab


murid.

5.3.2 Menjawab Soalan Soal Selidik

Melalui jawapan soal selidik yang dijalankan pada 13 April


2015:

8
Refleksi daripada tindakan 2 :

BI NAMA ITEM SKOR JAWAPAN SOAL JUM


L SELIDIK SKOR
1 AHMAD SHAHRIMAN SIKAP 422241213 21
BIN AHMAD AZHAR GURU/SE 124212243 21
K
RAKAN 112232112 15
KELUARG 422111141 17
A
2 AHMAD WAFIY BIN SIKAP 222222323 20
AHMAD WAHAB GURU/SE 124232233 22
K
RAKAN 32222222 2 19
KELUARG 323232232 22
A
3 MUHAMMAD FAHMI SIKAP 223122222 18
BIN AHMAD GURU/SE 234442333 28
K
RAKAN 221113222 16
KELUARG 331111231 16
A
4 MUHAMMAD FATHI SIKAP 223222123 19
AZIZ BIN AMRAN GURU/SE 222233332 22
K
RAKAN 232233223 22
KELUARG 233222321 20
A
5 MUHAMMAD FITRI SIKAP 22322 2222 19
AFIFI BIN MOHD ZUKI GURU/SE 222222333 21
K
RAKAN 212233222 19
KELUARG 333222233 23
A
6 MUHAMMAD IKRAM SIKAP 211111412 14
MUIZZ BIN AMAN GURU/SE 114212133 18
K
RAKAN 212122232 17
KELUARG 222131221 16
A
7 MUHAMMAD IKRAM SIKAP 412222133 20
AYAFIQ BIN ABDULLAH GURU/SE 413122333 22
K
RAKAN 222421112 17
KELUARG 242343241 25
A

9
8 MUHAMMAD NAIM BIN SIKAP 223232223 21
CHE YUSOFF GURU/SE 222222332 20
K
RAKAN 212233223 20
KELUARG 343221232 22
A
9 MUHAMMAD NAIM BIN SIKAP 123222411 18
MOHD NOOR GURU/SE 11324 2144 22
K
RAKAN 222121111 13
KELUARG 332211241 19
A
10 MUHAMMAD RASIDI SIKAP 222222323 20
BIN MOHD ROPI GURU/SE 122332223 20
K
RAKAN 324222322 22
KELUARG 322232223 21
A
11 MUHAMMAD SHAHRIL SIKAP 422241213 21
IMRAN BIN ABDUL GURU/SE 124212143 20
SALIM K
RAKAN 112232142 18
KELUARG 422111141 17
A
12 SYUKUR IQRAM BIN SIKAP 412424311 22
MOHD ASMADI GURU/SE 413413144 25
K
RAKAN 224131114 19
KELUARG 244212111 18
A
13 AMIRUL HAFIZ BIN SIKAP 221143212 8
ROSLAN (MASUK 7 GURU/SE 212124343 22
APRIL 2015) K
RAKAN 132232144 21
KELUARG 144214221 21
A
14 DAIYAN TRISYA SIKAP 222222232 29
HANNA BT RAMDAN GURU/SE 223333223 23
K
RAKAN 222223322 20
KELUARG 433322222 23
A
15 NUR AIN FARIHAN BT SIKAP 424313311 22
MALIKI GURU/SE 242444144 25
K
RAKAN 221211111 12

10
KELUARG 441222111 18
A
16 NUR AINSYAH SIKAP 424344423 30
INSYYRAH BT YUSOF GURU/SE 444434213 29
K
RAKAN 223434224 26
KELUARG 424344233 27
A
17 NUR FATIHAH BT SIKAP 221233422 21
MOHD LUDIN GURU/SE 313222232 20
K
RAKAN 332232222 21
KELUARG 333221141 20
A
18 NURUL ADRYANI SIKAP 211211414 17
YUSRINA BT ZAMRI GURU/SE 124432333 25
K
RAKAN 422142122 20
KELUARG 412311142 19
A
19 NURUL ANIS NAZIHAH SIKAP 212222412 18
BT MD ZAINUDIN GURU/SE 123413132 20
K
RAKAN 311132111 14
KELUARG 423231132 21
A
20 NURUL ATIKAH BT SIKAP 211222213 16
ZAMRI GURU/SE 334321233 24
K
RAKAN 333132212 20
KELUARG 434321231 23
A
21 SITI NOR ASHIKIN BT SIKAP 424214313 24
ABD GHANI GURU/SE 141432111 18
K
RAKAN 422132112 18
KELUARG 242321131 18
A
22 SITI NOR NAZIRAH BT SIKAP 211211414 17
MOHD SHAFIE GURU/SE 2231223 33 21
K
RAKAN 243112122 18
KELUARG 413231142 21
A
23 UMMI ATIRAH BT SIKAP 4 1 1 2 3 14 1 1 18
GURU/SE 121114141 16

11
MOHD RASHID K
RAKAN 424433121 24
KELUARG 222142133 20
A
SKOR ITEM SIKAP 453
SKOR ITEM PENGARUH GURU / SEKOLAH 504
SKOR ITEM PENGARUH RAKAN 431
SKOR ITEM PENGARUH KELUARGA 466

5.3.2 Kunjungan Siratulrahim

Pada 13 Mei 2015 PK HEM dan Kaunselor telah berkunjung ke rumah


pelajar yang kerap tidak hadir dan telah dikeluarkan surat peringatan.

Refleksi daripada kunjungan ini menunjukkan pihak penjaga


mengalu-alukan kehadiran guru dan memahami maksud kunjungan guru
untuk mendapatkan maklumat ketidak hadiran anak-anak jagaan mereka
ke sekolah. Kerjasama dan respon yang baik diberikan kepada guru.

5.3.3 Strategi Temuramah Dengan Ibu Bapa

Selain daripada menelefon penjaga pelajar yang tidak hadir ke sekolah,


pihak guru juga bertindak membuat kunjungan ke rumah pelajar dan
berbual dengan menanyakan soalan-soalan untuk mengungkai punca
ketidakhadiran pelajar ke sekolah.

Refleksi daripada perbualan ini :

i. Pelajar Pertama: Tidak hadir ke sekolah lima hari disebabkan


bangun lewat kerana tidur lewat malam dan
terlepas bas.
ii. Pelajar Kedua: Tidak hadir 7 hari kerana bangun lewat disebabkan
tidur lewat dan terlepas bas.
iii. Pelajar Ketiga: Takut dikenakan tindakan disiplin. Tidak hadir 9
hari.

Menjelang bulan Mei seramai enam orang pelajar telah dikeluarkan surat
peringatan kedua.

12
5.3.4 Penghargaan

Guru kelas dan guru mata pelajaran telah memberi insentif kepada pelajar
seperti wang dan alat tulis yang mencatatkan kehadiran penuh atau
terbaikpada bulan tersebut dan juga kepada pelajar yang mendapai
pencapaian baik dalam pelajaran.

13
Guru tingkatan dan guru mata pelajaran memberi makanan sebagai
ganjaran
tingkahlaku positif pelajar untuk datang ke sekolah.

Refleksi daripada tindakan ini menunjukkan pelajar yang berpotensi


mendapat insentif adalah pelajar yang tidak bermasalah dalam kehadiran
ke sekolah. Pelajar yang bermasalah tidak menunjukkan peningkatan
kehadiran.

Kajian ini menggunakan kaedah I LOVE YOU dengan menekankan


kepada kecaknaan murid untuk hadir ke sekolah. Sesi penerangan dan
nasihat diberikan secara jelas oleh guru Badan Disiplin. Peraturan dan
hukuman dijelaskan dan difahami oleh murid. Kunjungan siratulrahim
bersama PK HEM dan kaunselor ke rumah murid yang kerap ponteng
dapat memberi kesedaran kepada murid dan ibu bapa, sekali gus dapat
menemubual ibu bapa.

Maklumat berkaitan dapat dikumpul dan dianalis. Makanan dan


minuman juga diberikan kepada murid yang hadir penuh atau kehadiran
terbaik. Aktiviti ini adalah sebagai galakan dan motivasi kepada murid lain
di kelas 2 IW untuk hadir ke sekolah.

6.0 JADUAL PELAKSANAAN

14
pengumpulan data awal.
2015 Mengenal pasti masalah dan
Mac
2015 Merancang Tindakan .
Mac
2015 MelaksanakanTindakan
April tindakan
2015 Membincangkan masalah yang timbul dalam
April Melaksanakan tindakan

2015 Menulis laporan Kajian.


Mei
2015 Pembentangan dapatan kajian.
Mei

7.0 KOS

BIL SUMBER PERKARA KOS (RM)


1 KEBAJIKAN Alat tulis 23.00
2 Makanan 23.00
3 PIBG Wang 20.00
JUMLAH 66.00
8.0 DAPATAN KAJIAN

Kajian mendapati ketidakhadiran murid tingkatan 2 IW ke sekolah


disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktornya ialah rakan sebaya.
Skor untuk faktor rakan sebaya ialah 431 iaitu skor paling rendah. 10
orang responden daripada 23 orang responden memberi skor terendah
bagi item ini. Analisis melalui soal selidik, temu bual dengan murid dan ibu
bapa membenarkan faktor ini. Mereka sering berpakat/bersetuju untuk
tidak hadir pada hari berkenaan.

Analisis mendapati fakta di atas berkait rapat dengan sikap. Skor


sikap merupakan kedua terendah iaitu 453. Murid tingkatan 2 IW tidak
memikirkan tentang kepentingan pelajaran atau masa depan . Temubual
yang dilakukan membenarkan fenomena ini. Keadaan ini seolah-olah selari
dengan pencapaian akademik yang lemah.

Pengaruh keluarga juga mempunyai korelasi dengan masalah


ponteng sekolah. Skor yang diterima 466 agak selari dengan skor sikap
dan rakan. Hal ini dijelaskan lagi apabila temubual dan soal selidik dengan

15
ibu pelajar mendapati anak-anak tidak mendengar nasihat atau teguran.
Manakala bapa lebih bersikap lepas tangan. Anak-anak dibiar berkawan,
keluar malam dan memberi kebebasan. Hal ini tidak memberi masalah
kepada ibu bapa apabila anak lewat bangun pagi dan ponteng sekolah.
Tindakan sewajarnya tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan peratus
kehadiran bulan Januari 88.79%, Februari 85.29% dan Mac 86.63%
sedangkan sasaran yang telah ditetapkan ialah 95.0%.

Analisis umum tentang tindakan ibu bapa tidak mampu


mempengaruhi kehadiran anak-anak ke sekolah. Hasil soal selidik
mendapati ibu bapa tidak mengambil berat masalah ponteng sekolah.
Tidak ada ibu bapa yang hadir ke sekolah untuk berbincang walaupun
telah diberi surat peringatan. Temubual dengan responden mendapati
hubungan dengan anak-anak tidak boleh dikategorikan sebagai baik,
saling bersama dan memberi nasihat. Masalah yang berlaku ialah
kurangnya pemantauan dan penegasan daripada ibu bapa. Keadaan ini
mempengaruhi sikap murid itu sendiri. Justeru kajian ini mendapati
pengaruh rakan, sikap murid dan pengaruh ibu bapa mempunyai kesan
langsung dengan gejala ponteng sekolah.

16
FAKTOR KETIDAKHADIRAN PELAJAR TINGKATAN 2 IW KE SEKOLAH
470

460

450

BILANGAN SKOR
440

430

420

410
Rakan Sebaya Sikap Pelajar Pengaruh Keluarga

17
9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Kajian yang dijalankan menunjukkan keputusan yang tidak


memberangsangkan. Terdapat beberapa cadangan yang boleh
dilakukan bagi meningkatkan peratusan kehadiran murid. Antaranya,
memanjangkan tempoh kajian terhadap pelajar-pelajar sekurang-
kurangnya tiga bulan bagi memberi peluang kepada pelajar untuk
berubah dan menyedari kesilapan mereka.

Selain itu, aktiviti yang dijalankan boleh dilakukan secara


berterusan dan dijalankan secara kelompok atau bagi pelajar-pelajar
yang bermasalah sahaja. Guru yang terlibat boleh mengambil
pelajar yang bermasalah dan menjalankan khidmat kaunseling atau
sebarang aktiviti yang telah dirancang secara tetap. Aktiviti boleh
dijalankan sekali seminggu pada waktu bukan P&P.

Bagi membolehkan kajian ini lebih berjaya, kerjasama dari


semua guru terutamanya guru matapelajaran diperlukan supaya
pelajar-pelajar lebih fokus dan berasa bimbang dan takut sekiranya
mereka tidak hadir ke sekolah.

18