Anda di halaman 1dari 7

RPH Pendidikan Moral Tahun 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN PENDIDIKAN MORAL

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

Tahun : 5

Tarikh :

Hari :

Masa :

Jangka Masa : 1 jam

Bilangan murid : 1 orang

Bidang : Nilai berkaitan dengan perkembangan diri

Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan

Tajuk : Agama dan kepercayaan teras masyarakat harmoni.

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari tentang pegangan agama

masing - masing.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

i. Menceritakan tentang agama masing-masing dan tempat beribadat mereka.

ii. Menyenaraikan anutan agama yang terdapat di Malaysia.

iii. Mengemukakan idea atau pendapat tentang cara menghormati agama lain.

Gabung jalin : Muzik, Pendidikan Islam

Unsur KBKK : Membuat Inferens

Pendekatan : Pendekatan perkembangan nilai kognitif dan

pembelajaran koperatif.
Strategi : Pemusatan murid dan bahan

BBM : Gambar, Lagu Hari Raya, Tahun Baru Cina dan

Deepavali, Video Hari Raya, Tahun Baru Cina dan

Deepavali, kertas manila.

ISI
PELAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID CATATAN

Set Induksi Sambutan Guru Murid BBM


(10 minit) perayaan menayangkan menonton video Video
pelbagai kaum video tiga dan cuba
di Malaysia. sambutan memahami
perayaan kandungan
utama di video yang
Malaysia. ditonton.

a. Agama
apakah yang
dianuti dalam
video tersebut?

b. Mengapakah Murid
kita perlu memahami
menghormati hubungan video
agama-agama tersebut
di Malaysia? dengan tajuk
yang akan
c. Bagaimanak diajar oleh
ah cara untuk guru.
menghormati
agama lain?

Guru
mengaitkan
video dengan
tajuk pelajaran
yang akan
diajarkan.

Langkah 1 Agama dan Guru meminta Murid BBM


(15 minit) tempat ibadat murid mendengar dan Muzik latar iaitu
menceritakan mencatat isi lagu Hari Raya,
agama sendiri, penting Tahun Baru Cina
tempat ibadat daripada apa dan Deepavali.
serta perayaan. yang
diceritakan oleh
a. Mengapa rakan.
manusia
memerlukan
agama dalam
hidup?

b. Mengapa
perlu
menyambut
perayaan?

Guru membuat
kesimpulan
daripada
jawapan pelajar
dan
menerangkan 3
anutan agama
yang utama di Soal jawab dari
Malaysia dan murid jika
tempat ibadat kurang faham
bagi agama dan membuat
tersebut. catatan hasil
daripada
penerangan
guru.

Langkah 2 Gambar- Guru Murid BBM


(20 minit) gambar yang meletakkan dikehendaki Gambar rumah
berkaitan gambar-gambar mencantumkan ibadat, pakaian
dengan agama yang berkaitan gambar pakaian tradisi setiap
dan tempat dengan tradisi kaum kaum.
ibadat. mencampur- berdasarkan
campurkan edaran guru.
gambar
tersebut.
G Gambar
berkaitan
pakaian tradisi
setiap kaum.

Langkah 3 Kepentingan Guru Murid diminta Penerangan


(10 minit) menghormati menerangkan memberikan
agama orang kebaikan pendapat. Bersoal jawab
lain menghormati
agama orang Contoh jawapan
lain dalam 1.toleransi
konteks negara 2.menghormati
Malaysia yang 3.bersatupadu
pelbagai kaum.
Murid membuat
i-think untuk
mengenalpasti
perbezaan
agama dalam
Negara kita.

Penutup Rumusan. Guru meminta Murid membuat


(5 minit) wakil murid rumusan secara
Video lagu Hari membuat ringkas dan
Raya. rumusan padat
mengenai mengenai
kepentingan kepentingan
menghormati menghormati
Aktiviti agama lain agama lain
mewarna.

Guru mengajak
murid
menyanyikan Murid
lagu tersebut. menyanyikan
lagu tersebut
Guru dengan edaran
membahagikan lirik lagu oleh
murid kepada 5 guru.
kumpulan dan
mengedarkan
kertas manila Murid mencipta
pelbagai warna. kad ucapan
Selamat Hari
Kad terbaik Raya untuk
akan keluarga
dipaparkan di mereka dan
papan menyiapkan di
kenyataan di rumah masing-
dalam kelas. masing.

PERKEMBANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LEMBARAN KERJA

Jawab semua soalan.

Baca dan bulatkan jawapan yang betul.

1. Mei Lin berbangsa Cina, kamu patut menghantar . kepadanya.

kad Selamat Hari Raya

kad Selamat Hari Deepavali

kad Selamat Tahun Baru Cina

kad jemputan

2. Raju pergi ke kuil untuk bersembahyang. Apakah agama yang dianuti oleh Raju?

Islam

Hindu

Buddha

Kristian
Orang Melayu menyambut Hari Raya

Orang Cina menyambut Tahun Baru Cina

Orang India menyambut Deepavali

3. Keterangan di atas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia diberi kebebasan untuk

mengamalkan agama masing-masing

mengamalkan kepercayaan masing-masing

mengamalkan adat resam masing-masing

mengamalkan kebudayaan masing-masing