Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (3 BULAN) MATEMATIK TAHUN 3

NAMA : MUHAMMAD HANIF BIN MAT RUSDI MAJOR : MATEMATIK

KURSUS : PISMP MATEMATIK/SEM 5 PENSY. PEMBIMBING : CIK TAN GEK KEE

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


1 TAKLIMAT MINGGU PENGURUSAN

(24-27/07/2016)
WANG
2 (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang
(31/07/2016-05/08/2016) memberikan
jumlah nilai yang tertentu hingga RM1000.
(ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.

(i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan:


9.1 Menentukan nilai wang
(a) ringgit,
hingga RM1000.
(b) ringgit dan sen,
dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.
9.2 Menambah nilai wang.
(ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen,
dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.

3 9.3 Menolak nilai wang. (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang
(8-12/08/2016) melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen.
(ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai
wang hingga RM1000
yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen.

4 (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang


(15-19/08/2016) melibatkan:
(a) ringgit,
9.4 Mendarab nilai wang.
(b) ringgit dan sen,
dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000.

5 9.5 Membahagi nilai wang. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam
(22-26/08/2016) lingkungan RM1000 yang
melibatkan:
a) ringgit,
b) ringgit dan sen.

6 9.6. Menyelesaikan masalah (ii) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,
(28/08/2016-01/09/2016) harian darab dan bahagi yang
yang melibatkan wang. melibatkan wang.
(iii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi
tambah, tolak, darab dan
bahagi yang berkaitan dengan wang.

10. MASA DAN WAKTU

7 10.1 Menyatakan waktu (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit.
(04-08/09/2016) dalam jam (ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas
dan minit. bagi sesuatu aktiviti.
(iii) Membina jadual aktiviti harian.
10.2 Mengenali kalender.
(i) Membaca dan memahami kalendar.

8 CUTI SEKOLAH
(10-17/09/2016)
9 10.3 Menyatakan perkaitan (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan:
(18-22/09/2016) dalam (a) minit dengan saat,
waktu. (b) minggu dengan hari,
(c) bulan dengan tahun.

10 10.4 Menambah masa. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan:


(25-29/09/2016) (a) jam dengan jam,
(b) minit dengan minit,
(c) jam dan minit,
(d) minit dan saat.

11 10.5 Menolak masa. (i) Menolak masa melibatkan:


(02-06/10/2016) (a) jam dengan jam,
10.6 Mendarab masa. (b) minit dengan minit,
(c) jam dan minit,
(d) minit dan saat.

(i) Mendarab masa melibatkan


(a) jam,
(b) minit,
dengan nombor satu digit.

12 10.7 Membahagi masa. (i) Membahagi masa melibatkan


(09-13/10/2016) (a) jam,
10.8 Menyelesaikan masalah (b) minit,
harian. dengan nombor satu digit.

(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,


darab, dan bahagi yang
melibatkan masa dan waktu.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi
tambah, tolak, darab, dan
bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.

13 10.8 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,
(16-20/10/2016) harian. darab, dan bahagi yang
melibatkan masa dan waktu.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi
tambah, tolak, darab, dan
bahagi berkaitan dengan masa dan waktu